{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 21

H O R M O N S T Ö R A R N A

idag och har ökat under de senaste decennierna, men man vet inte riktigt varför. Eftersom det har gått så snabbt beror det troligen på en förändring av vår miljö både före och efter födseln. Det finns många olika teorier om vad som förändrats, från till exempel ökad hygien till livsstilsfaktorer som stress. Några forskningsresultat tyder på att exponering för ftalater från mjuk PVC och ämnen från rengöringsmedel och färger kan öka risken för allergi. Barn vars föräldrar är allergiska har större risk för att utveckla allergi när de utsätts för allergiframkallande ämnen. Det är också så att ju mer allergiframkallande ämnen man utsätts för, desto större blir risken att också de med måttliga anlag blir allergiska. H O R M O N S TÖ R A R N A D E T N YA H O T E T

Hormonstörande ämnen påverkar balansen av hormoner i våra kroppar. Eftersom hormonbalansen är väldigt finjusterad av kroppen kan en rad oönskade effekter uppstå om den rubbas. När man pratar om hormoner tänker de flesta främst på könshormonerna och hur de påverkar till exempel menstruation och sexualitet. Men de inverkar faktiskt på i stort sett hela vår kropp, både när vi är vuxna och inte minst när organen mognar under fosterutvecklingen och uppväxten. I teorin skulle alltså ämnen som stör vår hormonbalans kunna göra så att vi kommer i puberteten tidigare, får koncentrationsstörningar och inlärningsproblem, sämre spermieproduktion eller svårt att hålla vikten. Vissa hormonstörande ämnen har dessutom visats vara cancerframkallande. Forskare har sett samband mellan mängden hormonstörande ämnen i vårt blod och användningen av hygienprodukter. Små barn tuggar som bekant på allt. Särskilt mjuk plast är 23

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.