{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

K E M I K A L I E R N A

I

D I T T

B A R N S

V A R D A G

är giftig. Läkemedel håller oss friska och gör så att vi lever längre, och konserveringsmedel i mat skyddar oss från infektioner. Kemikalieindustrin har på dessa och många andra sätt bidragit till vår ökade välfärd. Men vi har under alltför många år låtit den vara undermåligt reglerad. Ivern över nya spännande genombrott och lösningar har tagit överhanden och nya kemikalier har kunnat introduceras på marknaden i princip utan någon som helst kunskap om hur de påverkar människan och miljön. När katastrofer har uppdagats har kemikalierna förbjudits i efterhand. Men då har de redan hunnit orsaka stor (ibland global) skada genom att spridas i luft, vatten och mellan organismer. Många kemikalier bryts ned så långsamt att det tar årtionden att bli av med dem. Andra får vi och kommande generationer dras med längre än så. Gamla skräckexempel som DDT och PCB är tack och lov förbjudna idag. Men det finns många andra vars effekter vi ännu inte känner till. Kemikalier med okänd inverkan på vår hälsa är ständigt närvarande i våra hem. Men eftersom de inte är akut giftiga, och de framtida effekterna inte utredda, är de fortfarande tillåtna. Kanske har du hört att vi kommer i puberteten allt tidigare? I Danmark finns det forskare som kopplar detta till kemikalier i duschkrämer och andra hygienprodukter. Danskarna säger också att spermiernas kvalitet och mängd är försämrad hos unga män. Flera studier har visat på hur de hormonstörande ämnena påverkar fortplantning och utveckling hos djur, men alla konsekvenser för människan har inte kunnat fastställas. Något som är säkert är att de hormonstörande ämnena kan vara lömska då de omkullkastar vår tidigare förståelse för i vilka doser kemikalier påverkar oss. Det gamla sättet att resonera kring gränsvärden för när en kemikalie anses farlig fungerar inte för de här ämnena. Det har visat sig att väldigt låga doser i vissa fall kan påverka mer än högre doser! Eksem, allergisk snuva och astma är vanligt bland barn 22

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.