{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 19

K E M I K A L I E R N A

I

D I T T

B A R N S

V A R D A G

också vår moderna vana att ständigt köpa nytt till att vi utsätts för fler giftiga ämnen än tidigare. Att de verkligen finns där i våra kroppar har visats genom att mäta halterna i urin, blod och bröstmjölk. Ja, du läste rätt. Kemikalierna stannar inte hos oss utan förs över till fostret under graviditeten och till bebisen som ammas. Vi lever helt enkelt i en värld där skadliga kemikalier är omöjliga att undvika, till och med för den som inte ens är född. Även om det imorgon skulle lagstiftas om ett allmänt förbud mot de allra värsta gifterna kommer det att ta väldigt lång tid att bli av med dem i miljön och från vårt blod. Problemet har lyckligtvis uppmärksammats av flera aktörer. Vår svenska kemikalieinspektion har på uppdrag av regeringen skrivit en handlingsplan för »en giftfri vardag«. Men åtgärder och regler går långsamt och alla misstänkt skadliga ämnen lär knappast förbjudas direkt. Barn är särskilt utsatta för kemikalier i luft, damm och mat då de både äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin storlek. De har också tunnare hud. Att många av kemikalierna från produkter i vårt hem ansamlas i damm på golvet gör de minsta barnen, som kryper och leker där, till direkta måltavlor. Lägg därtill att de utforskar sin omgivning genom att tugga och suga på allt som kommer i deras väg och bilden blir ännu mera obehaglig. En stor del av vår kroppsliga utveckling sker när vi är foster, men till exempel hjärnan, immunförsvaret, njurarna, skelettet och reproduktionssystemet fortsätter att mogna under lång tid. Hjärnan är inte helt färdig förrän i 20-årsåldern. Vår utveckling, från spermie och ägg till vuxen människa styrs i hög grad av olika hormonsystem. Då många kemikalier, så kallade hormonstörare, påverkar just våra hormoner, är barn och ungdomar extra känsliga. Eftersom hormonerna även styr produktionen av ägg och spermier är vår fortplantning också hotad. Att en produkt innehåller kemikalier betyder inte att den 21

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.