{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 18

K A P I T E L

I

KEMIK ALIERNA I DIT T BARNS VA R DAG Kemikalieanvändningen har ökat explosionsartat sedan 60talet. Vi producerar idag stora mängder kemikalier och inget tyder på att produktionen kommer att minska. Kemikalier finns överallt runt omkring oss och det är inte bara de som sprids i luft och vatten som tar sig in i våra kroppar. I stort sett allt vi har i våra hem idag innehåller potentiellt skadliga kemikalier. De flesta av oss har nog levt i tron att de stannar där, tryggt inneslutna i produkten vi just har burit hem. Dessvärre läcker kemikalierna från TV-apparater, datorer, möbler, tyger och plaster som pyttesmå partiklar som flyger omkring i luften eller samlas i damm och tas upp när vi andas och när vi äter. Kemikalier från våra kläder skavs av och tas upp genom huden. Tvål, schampo och hudkrämer kan innehålla allergiframkallande ämnen, färgämnen och konserveringsmedel som misstänks vara skadliga. De som inte direkt går in genom huden sköljs av och förorenar våra vatten och riskerar på det sättet att komma tillbaka till oss. I livsmedel finns det även små mängder kemikalier från förpackningarna vi köper dem i. Det enorma antal prylar och kläder vi äger gör exponeringen hög. Eftersom nya produkter vanligen avger mer kemikalier än gamla bidrar 20

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.