{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 15

F Ö R O R D

verkar barnen negativt. Vi började därför läsa på. Med välgrundad kunskap är man inte lika orolig utan kan fokusera på relevanta hot och hur man kan åtgärda dem, och bortse från sådant som är myter, osannolika risker och överdrifter. Det har skett stora framsteg när det gäller riskbedömning av produkter för barn och ekologiskt tänkande vid produktion. Tack vare samhällsdebattörer, forskare, journalister, miljöorganisationer, politiker och tjänstemän har både tillverkare och konsumenter blivit mer medvetna, och kemikalielagstiftningen har skärpts. Men för den medvetne konsumenten är det svårt att veta vilka kemikalier som verkligen behövs och gör produkten säkrare och vilka som skulle kunna bytas ut mot bättre alternativ eller helt uteslutas. Förutom produktlistor innehåller därför den här boken också en redogörelse av de mest skadliga kemikalierna, de vanligaste materialen och vad som kan tänkas ingå i produkter tillverkade av dem. Hur noga ska man då vara? Istället för att kasta bort och börja om förordar vi att fasa ut. Behåll det du har hemma, men gör ett bättre val nästa gång. Vi har skrivit Handla rätt – för en giftfri barndom som ett positivt redskap att använda när du köper nya produkter till ditt barn. Vi går igenom riskerna i ett vanligt hem och berättar vad du kan göra för att minska mängden skadliga kemikalier som din familj utsätts för varje dag.

Anne Lagerqvist, Christine Ribbing och Karin Wallis Stockholm, sommaren 2012

17

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.