{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

I N N E H Å L L

PA R A B E N E R

129

T U N G M E TA LLER

130

B L Y

130

K ADMIUM

131

KROM

1 32

K V I C K S I LV E R

1 32

NICKEL

1 33

K APITEL IV

HUR DU SK A TÄ N K A N Ä R D U VÄ L J E R M AT E R I A L 1 34 V I H J Ä L P E R D I G AT T VÄ L J A M AT E R I A L

1 36

N AT U R M AT ER I A L

1 36

PLAST

1 37

MELA MIN

1 39

MÖBELSKUM

1 39

BIOPLAST

1 40

GUM MI

141

SYNTETISKT GUM MI

141

N AT U RG U M M I ( L AT E X )

141

SILIKO N

1 42

T YG

143

9

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.