Page 32

POSTTIDNING

2 0 2 7 3 8 7 0

Besök vår web-shop! Vi erbjuder nya profilkläder m.m.

www.forsvarsutbildarna.se

!

Uppdatera e-postadresser Kansliet arbetar med att ta fram olika sätt att hantera sändlistor med e-postadresser så att det blir enklare att nå olika grupper av medlemmar. Det är särskilt viktigt då vi informerar om möjligheten att söka utbildningar men också för annan information. Med de nya listorna skall det vara möjlighet att skräddarsy utskick så att de når rätt medlemmar. Det förutsätter dock att de e-postadresser som finns är relevanta och uppdaterade. Vi uppmanar därför alla medlemmar att uppdatera alternativt lägga in sina adresser. Adresserna kan uppdateras personligen genom att logga in på ”Mina sidor”. Användarnamnet framgår av tidningen och lösenordet är ”medl” följt av de fyra sista siffrorna i personnumret. Lägger ni in adresserna är det större chans att ni kan ta del av nya utbildningar och annan spännande verksamhet.

Anmäl ändrad adress!

Har du flyttat eller ska du byta adress? Se till att du får ditt nummer av Försvarsutbildarna utan avbrott! Gå in på www.forsvarsutbildarna.se – leta upp “Min medlemssida” och gör dina ändringar direkt på hemsidan.

Försvarsutbildaren 5-2012_tryck.indd 32

11/22/2012 9:08:34 PM

Försvarsutbildaren nr5-2012  

Tidningen Försvarsutbildaren nr5-2012

Advertisement