Page 31

Det händer i förbunden 15/12-15/2 Region Syd

Region Norr

Regional utbildningskonferens Military Weekend Ungdomskurs – vinter

26 januari 08-10 februari 10-16 februari

Tylebäck Göteborg Älvdalen

Försvarsutbildarna i Bohuslän-Dal Vinterövning (ungdom) Kris i fred, informatör från Länsstyrelsen

Försvarsutbildarna i Halland Försvarsinformation Försvarsinformation

Försvarsutbildarna i Älvsborg Avslutning (ungdom)

01-03 februari 06 februari

Lysekil

15 december 06 februari

Tylebäck Tylebäck

15 december

Borås

Region Mitt Försvarsutbildarna i Södermanland Kurs i verksamhetssäkerhet

Försvarsutbildarna i Uppland Terminsuppstart (ungdom) Kallt väder (ungdom) Sjukvård (ungdom) Helgövning (ungdom) Ungdomsföreningens årsmöte

01-02 februari

Försvarsinformationskurs

06-11 januari

Försvarsutbildarna i Jämtland Military Weekend Fjällsäkerhet, grundkurs

Försvarsutbildarna i Norrbotten Vinterutbildning – kallt väder

25-27 januari 15-17 februari 26-27 januari

Försvarsutbildarna i Västerbotten Årsavslutning (ungdom)

15 december

Försvarsutbildarna i Västernorrland Introduktion (ungdom) Stress och krishantering Överlevnad vinter (ungdom)

Ånn

25-27 januari 26 januari 15-17 februari

Boden Umeå Härnösand Sundsvall Härnösand

Strängnäs

14 januari 21 januari 28 januari 01-03 februari 11 februari

Platsen för övning, konferens, kurs, rekreation mm

ÅNNS KURSGÅRD Vi har hotellboende, konferenslokaler, fantastisk mat, 480 hektar egen mark, egen skjutbana och stor övnings- och vårdhall i en fantastisk fjällmiljö att erbjuda dig som: • Tillhör Försvarsmakten och behöver plats för övning eller teambuilding. Enligt VU är Ånn likställt med FM anläggningar och vi har Inrikes konferensavtal.

Kontakta oss för mer information:

Mobil

0706-63 69 39

Har ett företag och behöver en konferens eller event för att svetsa ihop ditt team. Här nns plats för många kringaktiviteter och vi har olika kurser.

Adress

Ånns Kursgård Ånn Haråvägen 2 830 15 Duved

Är medlem i Försvarsutbildarna och vill ha närhet till fjäll och skidanläggningar.

E-mail

info@annskursgard.se

Hemsida

www.annskursgard.se

Telefon

0647-712 65

Stockholms- 08-587 742 00 kontoret

Försvarsutbildaren 3/2012 5/2012

Försvarsutbildaren 5-2012_tryck.indd 31

31

11/22/2012 9:08:23 PM

Försvarsutbildaren nr5-2012  
Försvarsutbildaren nr5-2012  

Tidningen Försvarsutbildaren nr5-2012

Advertisement