Page 21

reportage hantering genom sin organisation. Han nappade, sökte och blev antagen. Som en av cheferna i motor och transportenheten i Borås kände han att detta var rätt kurs för honom. – Jag har fått en bra uppfattning om hur det civila krishanteringssystemet fungerar, sa han. 

Reservofficerare under utbildning.

Läget bland reservofficerarna Magnus Edenmyr, säkerhetssamordnare i Orust kommun, tar gärna in stöd från kompetenspooler.

Hur är tillståndet bland Försvarsmaktens reservofficerare i dag? Hur många finns, hur många behövs och hur utbildas de?

är kapten som innehas av 3 400 reservofficerare, följt av 2 000 löjtnanter. Två är generallöjtnanter. Huvuddelen av de reservofficerare som har högre tjänstegrad än överstelöjtnant är före detta yrkesofficerare.

TEXT: PER LUNQE FOTO: SVEN ÅKE HAGLUND/FÖRSVARSMAKTEN

Specialister Hur blir man reservofficer i dag? Två vägar finns. Den normala vägen är att man går igenom specialistofficersutbildningen på reservofficerslinjen, SOU/R. Vid examen blir man antingen 1:e sergeant eller fänrik beroende på akademisk status. Om man har en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng kan man tillträda en OF 1-befattning och bli RO/fänrik. I annat fall tillträder man en OR 6-befattning och blir då RO/1:e sergeant. – Den andra vägen är, om man redan är utbildad plutons- eller kompanibefäl som värnpliktig, att läsa en anpassad utbildning som går över två somrar. Detta blir 16 veckor. Sedan anställs man som RO/1:e sergeant, säger Mats Geijer.

S Lars Carlsson från FAK i Skaraborg under en gruppövning på kursen i civil krishantering.

Eric Knutsson, Krisstödsförbundet i Uppsala var aktiv under kursen. Hans förbund deltar i krisorganisationen för kärnkraftverket i Forsmark.

trategin för hur reservofficerarna bäst ska användas kan förbättras enligt Mats Geijer på Högkvarterets personalstab. Han är själv överste i reserven. – Strategiskt är det så att Försvarsmakten fortfarande kan bli bättre på att använda reservofficerarnas civila kompetenser. Många av dagens reservofficerare har en akademisk examen, är kanske disputerade eller jobbar på höga befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning, säger Mats Geijer. Till dessa hör statssekreteraren på Försvarsdepartementet liksom Försvarsmaktens generaldirektör, informationsdirektör och chefen för juridiska staben inom Högkvarteret. – I Försvarsmaktens organisation 2013, FM ORG 13, finns 1 600 befattningar som är avsedda för reservofficerare, i Hemvärnet ytterligare 300 och ett antal inom HKV som är under utredning. Femtusen har skrivit på Totalt finns det 7 000 reservofficerare i vårt land. Av dessa har enligt Jörn Holmgren, förbundsordförande i Reservofficerarna, 5 000 skrivit på avtal för eventuell utlandstjänst. Han pekar också på behovet av reservofficerare i insatsorganisation IO14, som enligt honom är ungefär 2 400. Åldersstrukturen visar att de flesta är mellan 40 och 50 år. Den grad som är vanligast

140 platser I somras utbildades reservofficerare till specialistofficerare i Halmstad. Kommande sommar genomförs ROK 2 för de officersaspiranter som har gått ROK 1. Dessutom genomförs då en ny ROK 1 med 100 platser, följd av ROK 2 2014. Den SOU/R som startade i augusti har 21 elever. Följande SOU/R, nästa år liksom 2014 har 140 platser. – SOU/R har exakt samma innehåll som en vanlig SOU. Officersaspiranten utbildas i ett smalt område där han eller hon får djup kompetens. Specialistofficerens fokus ligger mer på ett direkt ledarskap och mindre på taktik, säger Mats Geijer.  Försvarsutbildaren 5/2012

Försvarsutbildaren 5-2012_tryck.indd 21

21

11/22/2012 9:06:00 PM

Försvarsutbildaren nr5-2012  

Tidningen Försvarsutbildaren nr5-2012