Page 2

ledare

FÖRSVARS

UTBILDAREN

Afghanistan

UNGDOMSLEDARE GÖR INSATS I AFGHANISTAN Reportage

HELIKOPTERFLOTTILJEN – EN FÖRSVARSMAKTRESURS Nr 5, 2012

FÖRSVARS

UTBILDAREN

Nr 5, 2012

Från Svenska Försvarsutbildningsförbundet Ansvarig utgivare: Generalsekreterare Bengt Sandström Chefredaktör: Informationschef Per Klingvall e-post: info@forsvarsutbildarna.se Redaktör: Tommy Jeppsson Annonschef: Kontakta 08-587 742 00 eller info@forsvarsutbildarna.se Omslagsbild: Ungdomsledare, Mattiahs Molin, gör insats i Afghanistan. Foto: Richard Kjaergaard Adress: Karlavägen 65, Stockholm Postadress: Box 5034, 102 41 Stockholm Telefon: 08-587 742 00 Telefax: 08-587 742 90 Postgiro: 69310-1 E-post: forsvarsutbildaren@forsvarsutbildarna. se Hemsida: www.forsvarsutbildarna. se Originalframställning/Tryck: Tryckerigruppen AB Adressändringar: adressandring@forsvarsutbildarna.se Manusstopp för Försvarsutbildaren nr 1/13 är den 21 dec-12. Nr 1 kommer ut den 15 jan-13. Upplaga 30 000 ex/utgivning, 5 nr under 2012.

2

Här i Mälardalen verkar hösten inte riktigt vilja vika ner sig för vintern och det är inte utan viss avund jag följer väderleksrapporteringen om de tilltagande snödjupen i de mer norra delarna av landet. För mig hör snön ihop med den annalkande julen men bidrar också till att förstärka de få ljusstrålar som letar sig ner till oss i norr så att dagarna känns ljusare – om än bleka – och den ständiga ljudkuliss som annars gör sig påmind här utanför min arbetsplats på kansliet – dämpas. Men som motionär längtar jag också till att barmarksaktiviteterna äntligen kan övergå i vintersport och till promenader med ”knirrk” under vinterkängorna. Nåväl – tids nog; i skrivande stund återstår ju ett par veckor innan det första adventsljuset får tändas. Även om det är för tidigt att summera året i form av slutförda uppdrag och till leveranser så känns det ändå riktigt att i denna säsongens sista tidning kommentera det tydliga trendbrott som jag upplever Svenska Försvarsutbildningsförbundet står mitt uppe i – med en ny verksamhetsidé, till verksamhetsomfång och i tilldelning av statliga uppdragsmedel. Den ökande medeltilldelningen ser jag som ett kvitto på våra uppdragsmyndigheters tilltro till Försvarsutbildarnas förmåga att bidra med frivilligkompetens och kvalitet till stöd för deras verksamhet. De utmaningar som Försvarsmakten därutöver nu möter med ett nytt personalförsörjningssystem har nyupptäckt betydelsen av den rekryteringskraft som finns inneboende i Försvarsutbildarna. Vidare så får jag när jag möter våra försvarspolitiker eller i andra sammanhang när frivilligfrågor debatteras – som för övrigt omnämns på ett helt annat och positivt sätt idag i jämförelse med vad som var fallet inför det förra försvarsbeslutet - en positiv respons på frivilligrörelsens samhällsnytta och Försvarsutbildarnas roll för folkförankring och drivkraft för personliga engagemang. Framgångarna har inte kommit av sig själv utan är ett resultat av ett ihärdigt arbete bland många – företroendevalda, funktionärer, instruktörer och av kansliets personal samt av Er medlemmar ute i förbunden. Ni är värda all uppskattning och Ni utför ett fantastiskt arbete! En tydlig värdemätare på Försvarsutbildarnas förmåga och vilja är på det sätt som, trots sent in på året inkomna tilläggsuppdrag, hanterades i förbunden. Det är imponerande att följa hur förbunden tar till sig och omsätter inkomna uppdrag till utbildningar och verksamhet med hög kvalitet. Jag vet hur mycket arbete som ligger bakom med allt från rekrytering till att beställa materiel och allt däremellan men jag vet också att det är kul och stimulerande för varje gång jag är ute och följer verksamhet så möts jag av positiva och engagerade elever och duktiga och drivande försvarsutbildarinstruktörer. Det ökande antalet uppdrag samt det utökade kursutbudet till trots så behöver den interna medlemsverksamheten också stärkas för att identiteten som frivillig försvarsorganisation och dess särart fortsatt ska kunna utvecklas. Jag tror dessutom det är avgörande för om Försvarsutbildarna ska förmå attrahera nya medlemmar samtidigt som vi behåller vår tidigare medlemskader. I mångt sker denna verksamhet på förbunds- och föreningsnivå och kan ta sig olika uttryck men när vi nu närmar oss julen så är väl skinkskyttet givet och varför inte en glöggbjudning samtidigt med försvarsupplysning/ information. Inför den stundande jul- och nyårshelgen – ta hand om varandra, ge Er tid till julefrid och skänk den personal som tjänstgör utomlands till stöd för andra länders fred och säkerhet en extra tanke och omfamna dem i vår verksamhet när de återvänder hem. Ha nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Försvarsutbildarår – som synliggörs! Bengt Sandström Generalsekreterare

Försvarsutbildaren 5/2012

Försvarsutbildaren 5-2012_tryck.indd 2

11/22/2012 9:03:59 PM

Försvarsutbildaren nr5-2012  

Tidningen Försvarsutbildaren nr5-2012

Försvarsutbildaren nr5-2012  

Tidningen Försvarsutbildaren nr5-2012

Advertisement