Page 15

intervju

En teori om ledarskap som inte håller är inget värd

Ledarskapsteorier ska testas och visa att de håller, säger forskaren Christina Björklund. Foto: Per Lunqe

Att leda andra fungerar på nästan samma sätt i försvaret som i det civila livet. Christina Björklund forskar om ledarskapsutveckling på Karolinska Institutet. TEXT: PER LUNQE

F

örsvarsmakten är en stor organisation som bygger på att leda och ledas. När två militärer i uniform träffas vet båda att den med högre rang är chef. I bästa fall är han eller hon också den bästa ledaren. Och ledare kan utvecklas i sin roll. Det senare är Christina Björklund expert på. När Försvarsmakten utvecklas och nya ledarskapsteorier kommer fram, vad är då viktigt? – Det är mycket viktigt att man bygger forskningen och det som kommer ur den på erfarenheter och att man då gör det på sådant som visat sig fungera, så kallad evidensbaserad forskning, säger Christina Björklund. Tydligt ledarskap Man ska kunna bevisa att en metod fungerar. ”Om jag strukturerar eller agerar på det här sättet så kommer det här ut.” Christina Björklund tar till sig mycket forskning från bland annat Försvarshögskolan, där professor Gerry Larsson under lång tid jobbat med ledarskap. Han har

specialiserat sig på ledarskap under stress. – Det jag gör sker i en miljö som till sitt väsen är mindre hierarkisk än den militära kan vara. I Försvarsmakten har det alltid funnits ett tydligt ledarskap och det accepteras. Det går snabbt att fastställa vem som basar. När chefen ska vara ett föredöme, ge inspiration och motivation, hur får man då fram honom eller henne? – Det är mycket träning. För många börjar det på GMU:n, några kanske har varit med i ungdomsverksamhet. De tog till sig Som forskare vill Christina Björklund bidra med sina resultat. – Jag hoppas att befäl inom Försvarsmakten ska få en ledarskapsutbildning som delvis bygger på akademisk forskning. Att denna utbildning bygger på teorier som man vet fungerar. Hur ska befälen se vad du kommit fram till? – Jag har märkt att de officerare jag varit i kontakt med frågar om det som fungerar i vissa grupper också fungerar i försvaret. När jag var på Karlberg kände jag att alla tog till sig det jag sa, säger Christina Björklund. Hon ser paralleller med forskning på civila områden. Ett projekt handlar om att se på ledarskap inom kommuner och landsting. Där har det visat sig att det är mest

kvinnor och att de är ordentlig stressade. – När fler kvinnor jobbar som ledare inom Försvarsmakten vore det intressant att se om det finns paralleller. Det kan finnas ett könsperspektiv. Christina Björklund säger att de som använder de modeller som finns för ledarskap och ledarskapsutveckling ska betrakta dem utifrån ett kritiskt förhållningssätt. – Återigen. De ska testas och visa att de fungerar. 

Gruppchef på Arméns Jägarbataljon agerar ledare. Foto: Kim Svensson / Combat Camera

Försvarsutbildaren 5/2012

Försvarsutbildaren 5-2012_tryck.indd 15

15

11/22/2012 9:05:30 PM

Försvarsutbildaren nr5-2012  
Försvarsutbildaren nr5-2012  

Tidningen Försvarsutbildaren nr5-2012

Advertisement