__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Posttidning B

Första Linjen är Seko Stockholms medlemstidning | #2/2019 | Årgång 6 | www.sekostockholm.se | stockholm@seko.se | www.första-linjen.se

EU-VAL

!

Glöm inte att rösta 26 maj! Förtidsröstningen har redan startat. Hitta din vallokal på val.se

Special. Vi intervjuar toppkandidaterna Johan Danielsson (S) och Malin Björk (V).

+

Ledare. Bidra till kampen för ett socialt Europa för alla genom att rösta 26 maj! Ledare: Karin Åkersten s. 2

Kamraten. För tågvärden Susanna är måleriet och musiken enormt viktigt.

Avgående ledamoten Marita Ulvskog (S) berättar om sina år i Bryssel.

EU-val, s. 6–9

Kamraten, s. 15

Reportage.

Kamo får nog av deckare på jobbet För Kamo Poghosyan, ordförande i Sekoklubb 502 på Rättsmedicinalverket, slår verkligheten fiktionen varje dag.

Stort lönelyft efter konflikt Buss- och spårvagnschaufförer i Sofia, Bulgarien, har vunnit en stor seger mot arbetsgivarna med rejäla lönelyft.

Först

1 maj Seko Stockholm var representerade med avdelningsfanor i både Socialdemokraternas och LO:s respektive Vänsterpartiets första maj-tåg i Stockholm. Först, s. 2

+

Stefan Granér: Låt facken arrangera gemensamt 1 maj-tåg. Krönika, s. 16

Posttidning B

Utrikes

Begränsad eftersändning. Returadress: Seko Stockholm, Box 1032, 17121 Solna

Reportage, s. 10–11

Utrikes, s. 14

Nyheter

Årsmöte Seko Stockholm Sekomedlemmar samlades på ABF-huset för Seko Stockholms årsmöte. Under dagen antogs ett uttalande, motioner diskuterades och olika val genomfördes. Nyheter, s. 4

Kultur

Utvandrarnas verklighet Ny bok skildrar de svenskar som utvandrade till USA. Kultur, s. 13 FOTO: JESSICA SEGERBERG, MATS WINGBORG, JOSÉ FIGUERUA


Först

Motstånd mot ombildningar l Måndagen 6 maj demonstrerade Hyresgästföreningen och Nätverket Rädda Hyresgästerna mot det blågröna borgerliga stadshusstyret i Stockholm och dess planer på att försöka ombilda allmännyttiga bostäder till bostadsrätter. Bland demonstranterna fanns flera engagerade lokalgrupper som tar kampen i trapphusen i Stockholms många arbetarklassförorter, och inte minst de många kraftfulla talen vittnade om styrkan i rörelsen. Gunnar Westin, vice ordförande i Seko Stockholm deltog och talade för Välfärdsalliansen.

Första Linjen är Seko Stockholms medlemstidning, den utkommer minst 4 ggr per år. Ansvarig utgivare: Karin Åkersten. Redaktör: Mats Wingborg. Redaktionsråd: Gunnar Westin, Linnea Garli, Håkan Englund, Charlotte Rinaldo, Stefan Granér och Karin Åkersten. Medverkande i detta nummer: José Figueroa, Linnea Garli, Erik Persson, Gunnar Westin och Mats Wingborg. Grafisk form: Petter Evertsén. Tryck: Hall Media Tryck AB, 2019.

Seko Stockholm Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 17121 Solna. Postadress: Box 1032, 171 21 Solna. Telefon: 08-454 84 00. E-post: stockholm@seko.se.

Nedskärningar. Kontor stängs och personal sägs upp.

Ledare.

Din röst räknas!

Många är rädda för att nedskärningen kommer att skapa en orimlig arbetsbelastning. En massa personal försvinner, men många av deras arbetsuppgifter blir kvar.

S

å blev det valår igen, och detta samtidigt som det pågår ett drama som närmast liknar en fars -Brexit- i England. EU kan ibland kännas som en avlägsen domstol som fattar beslut över våra huvuden, en koloss omöjlig att påverka. Men faktum är att varje politiker på plats i EU-parlamentet kan göra stor skillnad. Och ju fler politiker som vill göra skillnad och fatta beslut som gynnar oss som arbetar, som vill stärka våra rättigheter istället för att försvaga dem, som driver på för en bättre miljöpolitik, desto bättre blir EU. I det här numret av Första Linjen så presenterar vi kandidater som står på arbetarnas sida och vi informerar dessutom om vad som står på spel i EU nu. Det handlar om hotet från högerextrema krafter, som nu försöker ta över EU för att driva utveckTa chansen lingen i en mycket obehaglig riktning, och bidra men även om det arbete som pågår för till kampen att stärka de nationella kollektivavtalens för ett sociställning på EU:s arbetsmarknad för att alt Europa motverka löne- och villkorsdumpning. Ta chansen och bidra till kampen för ett för alla socialt Europa för alla genom att nyttja din genom att rättighet och gå och rösta den 26 maj! nyttja din I det här numret kan du också läsa om rättighet flera exempel på hur något som startar och gå och från en person, en förening, en tanke kan bli till något stort och faktiskt förändra rösta den och påverka. Det kan exempelvis handla 26 maj! om att få välja vilken sorts uniform du ska bära på ditt arbete – artikeln om rätten att bära kjol på SJ. Hiss Att fackföreningar, hyresgästföreningar,

förortsföreningar, klimataktivister med flera går ihop och tillsammans bildar en rörelse, långt starkare än var och en för sig, står högt på Seko Stockholms dagordning. Därför är vi i Seko Stockholm med i Välfärdsalliansen, som försöker göra just detta. Den 16 maj demonstrerar vi och framför våra krav till regeringen utanför Mynttorget. Och vi har bara börjat. I tider där det parlamentariska läget ger lite utrymme för arbetarrörelsens frågor är det en huvuduppgift för oss i fackföreningsrörelsen att bygga upp en folklig opinion för solidaritet, stärkt anställningstrygghet, välfärd och en rättvis klimatomställning. Sist men inte minst innehåller det här numret av Första Linjen ett reportage från arbetsplatsen Rättsmedicinalverket. Där hamnar brottslingar som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning, vilket kan resultera i att man får rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. I detta spännande reportage möter ni läsare den förtroendevalde Seko-medlemmen Kamo Poghosyan, som arbetar som kontaktperson, och vars röst är viktig vid bedömningen. Vi i Seko Stockholm vill också passa på att vara tidigt ute och önska alla medlemmar en härlig sommar! Karin Åkersten, Ordförande Seko Stockholm karin.akersten@seko.se

Greta Thunberg och alla fredagsstrejkande ungdomar som tar striden för miljön och klimatet. Hyresgäster som organiserar sig för att stoppa de blågröna stadshusborgarnas ombildningspolitik.

Diss Alla dessa borgerliga politiker som skriver sig på olika adresser för att pressa sina egna bostadskostnader på skattebetalarnas bekostnad.

Mattias Risslén

Hälften av alla Arbetsförmedlingens kontor ska bort och en stor del av de anställda ska sägas upp. Det är en direkt konsekvens av att Moderaternas och KD:s budget röstades igenom. FOTO: JOHAN HALLENISSE HALLBERG/CC

Nu börjar neddragningarna av Arbetsförmedlingen i Stockholm CIVIL. Nu är övertaligheten fastställd för de anställda på Arbetsförmedlingen i Stockholmsregionen. Det innebär att antalet som ska sägas upp är spikat, men ännu är siffran inte officiell, säger Mattias Risslén, samverkansansvarig inom Arbetsförmedlingen i region Stockholm-Gotland. – Samtidigt ändras antalet nästan dag för dag eftersom många har valt att säga upp sig. l  Neddragningen leder både till att kontor läggs ner och att personal sägs upp. Men Mattias Risslén betonar att ett nedlagt kontor inte behöver betyda att all personal vid kontoret förlorar sina jobb. – Det är två olika saker. De som jobbar på ett kontor som stängs kan bli erbjudna jobb på ett annat kontor. Redan nu har kontoret i Farsta och Tyresö slagit igen. Andra kontor som är på väg att stänga är det i Upplands Väsby och i Täby. Även huvudkontoret, som idag ligger på Hälsingegatan, är uppsagt och ska flytta till Solna Strand.

som finns inom Arbetsförmedlingen. En svårighet är att hela regionen utgör en krets. – I Stockholm finns både huvudkontoret och flera lokala kontor. Det leder till komplikationer. En förvaltningsjurist på huvudkontoret kan ersätta en arbetsförmedlare på ett lokalt kontor, men inte tvärtom. Det blir en grannlaga uppgift att jämka samman behoven på huvudkontoret med de lokala kontorens behov. Särskilt svårt blir det att placera dem som inte är arbetsförmedlare, som administratörer utan högskoleutbildning.

Nästa steg i processen blir att ta

1 400 anställda hos Arbetsförmedlingen, men av dessa är det endast ett 30-tal som är medlemmar i Seko.

fram turordningslistor. I de centrala förhandlingarna har man fastställt vilka olika yrkesgrupper

I regionen finns totalt sett omkring

– Våra medlemmar hör inte till dem som i första hand riskerar att förlora jobbet. Vi är en ganska liten grupp och de flesta har jobbat länge på Arbetsförmedlingen. Det betyder att de också kommer komma högt upp på turordningslistorna. Samtidigt finns en stor oro bland

Sekos medlemmar av andra skäl: – Många är rädda för att nedskärningen kommer att skapa en orimlig arbetsbelastning. En massa personal försvinner, men många av deras arbetsuppgifter blir kvar. Det betyder att de som får fortsätta måste jobba ännu hårdare. Hur det ska bli möjligt är obegripligt. Många har redan idag alldeles för mycket att göra, säger Mattias Risslén. stockholm@seko.se

Bakgrund.

Nedskärningarna på Arbetsförmedlingen l Som en direkt konsekvens av att riksdagen i höstas godkände Moderaternas och KD:s budget (SD stödde budgeten och Centern och Liberalerna lade ner sina röster) sker nu stora neddragningar av Arbetsförmedlingen. Totalt ska 132 av Arbetsförmedlingens 242 kontor stängas och en stor del av personalen sägas upp.


Postnords vd fick 14 miljoner för att sluta l Håkan Ericsson slutar med omedelbar verkan som vd och koncernchef för Postnord. Bolaget har befunnit sig i kris under en längre period – och behöver nu ”nytt ledarskap” enligt ett pressmeddelande. Vd:ns avgång kostar Postnord minst 14 miljoner kronor. Till tillförordnad vd har företaget utsett Annemarie Gardshol. Samtidigt inleds rekryteringen av en ny koncernchef.

Fler dör av asbest än vad man tidigare trott

Regeringen lyssnar på Seko – gör en översyn av SiS

l Under hösten 2018 kom nya studier som visar att fler dör av asbest än vad forskare tidigare har trott. Nya beräkningar visar att över 1 100 människor dog i asbestrelaterad cancer som orsakats av arbetet år 2016. Bara 173 av dödsfallen orsakades av mesoteliom, det vill säga den cancerform som tidigare mer än andra kopplats samman med asbest. Till tidningen Arbetarskydd säger Maria Albin, professor och överläkare vid Centrum för arbets-

l Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att granska Statens institutionsstyrelse (SiS). Undersökningen är en del av en större granskning av den sociala barn- och ungdomsvården. En orsak till regeringens beslut är att Seko under flera år pekat på att det blivit vanligare med hot och våld mot personalen. Det har i sin tur lett till att fler anställda blivit sjukskrivna.

och miljömedicin i Stockholm, att framförallt antalet fall av lungcancer som orsakats av asbest är Maria Albin, professor och betydligt fler än överläkare vad man tidigare har trott. – Enligt de nya rönen dog 900 i lungcancer orsakat av asbest bara under 2016, säger Maria Albin.

Första maj.

– Det är glädjande att regeringen nu beslutat om en bred översyn, säger Sekos ordförande Valle Karlsson (bilden).

Fakta.

Statens institutionsstyrelse l Statens institutionsstyrelse (SiS) är den myndighet som administrerar och driver tvångsvård av ungdomar och vuxna med olika former av problem, som drogmissbruk.

Notiser.

Seko vill ha heltidsanställda brevbärare POST. Postnord hävdar att brevvolymerna har minskat. Därför har företaget flaggat för att starta försöksverksamhet med utdelning varannan dag. Inom Postnord pågår ett projekt som kallas Solo som ska undersöka olika modeller. Däribland har nya tidsstudier genomförts i bland annat Kungsbacka och Alingsås.

Första maj i Stockholm Seko Stockholm var representerade med avdelningsfanor i både Socialdemokraternas och LO:s respektive Vänsterpartiets första maj-tåg i Stockholm. I LO och S-tåget demonsterade Seko-medlemmar

bakom en 6F-banderoll med budskapet ”Svenska kollektivavtal för alla på svensk arbetsmarknad”. I vänsterns tåg gick Seko-medlemmar bakom Sekovänsterns banderoller, med budskap om att försvara strejkrätten och anställningstryggheten.

Fackliga krav inför upphandlingen av Mälardalstrafiken TRAFIK.  Mälartrafiken ska

upphandlas inför trafikstarten 2021. Sammantaget är det sex regioner som berörs av trafiken. Upphandlingen gäller sträckorna Uppsala-Stockholm-Norrköping-Linköping och Hallsberg-Örebro-Sala.

Debattörerna skriver bland annat:

stockholm@seko.se

Gunnar Westin, vice ordförande i Seko Stockholm, talade på Medborgarplatsen. Han framhöll vikten av att fackföreningsrörelsen rustar för kamp mot hoten om försämringar av Lagen om anställningsskydd, och argumenterade för politisk strejk som en framkomlig väg.

SJ tillåter kjol på jobbet

Sekos krav är att framtidens brev-

bärarorganisation ska bygga på heltidsanställda och att eventuella övertaligheter ska lösas genom ansvarsfull personalomställning. – Seko förutsätter att motparten inte har några avvikande uppfattningar, säger Johan Lindholm Johan Lindholm, ordförande i Seko Posten. Johan Lindholm tycker samtidigt att allt tal om varannandagsutdelning är olyckligt. – Ännu vet vi inte vad som kommer att ske och hur arbetet kommer att vara organiserat i framtiden. Vad vi däremot vet är att breven blir färre och att paketen blir fler. Det skulle exempelvis kunna leda till olika former av utdelning olika dagar. Vad som är avgörande för oss är att de anställda ska ha goda villkor, en bra arbetsmiljö och att de ska jobba på en bra arbetsplats. stockholm@seko.se

Succé när ungdomsansvariga träffades

l SJ har infört nya regler som betyder att all tågpersonal oavsett könstillhörighet får klä sig i kjol eller byxa, scarf eller slips. En nyhet är att det även är möjligt att klä sig i shorts eller pikétröja. De nya riktlinjerna har välkomnats av personal som vill ha en lättare klädsel under varma arbetsdagar. Enligt Sekotidningen är SJ dock ingen föregångare, utan snarare sent ute. I tidningen skriver journalisten Salomon Rogberg att MTR inte har några restriktioner utan att personalen fritt får välja om de vill använda kjol eller inte. Inte heller finns några restriktioner hos Arriva. På Arlanda Express finns dock ännu inte något beslut i frågan. Till Sekotidningen säger klubbordföranden Robert Lindberg att ”SJ ligger före oss”.

ORGANISATION. Under två dagar har Seko Stockholm anordnat en sammandragning för unga medlemmar i Stockholm och Mellansverige. Totalt deltog 22 personer, varav de flesta kom från Stockholm. – Entusiasmen har varit stor. Innehållet har främst handlat om vad man gör som ungdomsansvarig och hur vi ska lyckas värva fler unga medlemmar, säger Viktor Risling, ungdomsansvarig för Seko Stockholm.

FOTO: PATRIK ENGSTRÖM/SJ

Inför upphandlingen ställer Seko bland annat följande krav: l  Det ska finnas tillgänglig personal ombord – för hög säkerhet och god service. l  Personalen som trafikerar sträckan idag ska få följa med över till Mälardalstrafiken. l  Arbetsvillkor ska jämställas med jämbördiga trafiksystem. l  Samverkan ska ske kring arbetsmiljö i lokaler, lok och vagnar. I en debattartikel har Valle Karlsson, ordförande för Seko, Karin Åkersten, ordförande för Seko Stockholm och Anders Berg, ordförande i Seko Mellansverige utvecklat dessa krav.

”Inom tågtrafiken har offentlig upphandling historiskt sett visat sig vara en grogrund för att pressa arbetsvillkor och försämra passagerarsäkerheten. Otryggheten för Sekos medlemmar inom järnvägstrafiken har ökat. Det handlar inte bara om att man tvingas söka om sina jobb efter varje upphandling. Varje ny upphandling kan dessutom innebära att arbetsgivare ges tillfälle att slingra sig ur tidigare överenskommelser. Detta har vållat stora problem och ibland har tågtrafiken blivit stillastående på grund av konflikter mellan Seko och tågoperatörernas arbetsgivarorganisation Almega. I den nu pågående upphandlingen av Mälartåg finns det mycket som ansvariga politiker kan göra för att undvika många av de problem som deras kollegor i andra regioner stött på. I Seko har vi stor erfarenhet av tidigare tågupphandlingar och bör vara en ’speaking-partner’ till Mälardalstrafiken framöver.”

l  – Det är viktigt att vi testar noga inför mer storskaliga försök. En modell som vi tittar på är att vi besöker ett postnummer varannan dag med vanliga brevförsändelser, säger Petra Ehle, som är projektledare för Solo. Postnord har också påbörjat en total översyn av grundbemanningen, kallad Hawk 2. Det arbetet sker regionvis med start i Stockholmsregionerna. – Vi måste bli knivskarpa på prognostisering, schemaläggning och bemanningsplanering, ner till lokalt kontor, för att säkra rätt förutsättningar för våra chefer och medarbetare och för att behålla arbetsglädjen och kvaliteten och samtidigt kunna spara kostna-

derna, skriver Mattias Krümmel, produktionschef på Postnord.

l  Viktor Risling konstaterar också att det är en bra spridning på deltagarna. Hälften är män och hälften kvinnor och flera branscher såsom civil, spår, post, vård och väg- och ban finns representerade. – En stor poäng är att de ungdomsansvariga knyter nya band och känner stöd från förbundet.

Särskilt uppskattat var det att Valle Karlsson, Sekos förbundsordförande, kom på besök och diskuterade med gruppen. En sak som kommit fram som måste förbättras är att alla ungdomsansvariga måste få förbundets manual för arbetet så snart de blir rekryterade. – De har uppenbarligen klickat alltför ofta. Men nu ska det bli en Viktor Risling bättring. Och detta ska gälla alla ungdomsansvariga, i klubbar, sektioner, förhandlingsorganisationer, branschorganisationer, regioner och på förbundsnivå. I manualen står exakt vad som förväntas att man ska göra och vägledning som ger ett bra stöd, säger Viktor Risling. stockholm@seko.se


4

Nyheter

Första Linjen 2/2019 sekostockholm.se

Årsmöte. Rapport från Seko Stockholms högsta beslutande organ.

Livliga diskussioner och lärorika föredrag Enna Gerin från Katalys, 6F:s tankesmedja, har precis avslutat sitt föredrag för Seko Stockholm. Björn Elmbrant besökte också mötet för att berätta om sin nya bok, Marknadens tyranni. FOTO: MATS WINGBORG

ORGANISATION. Ombud, styrelse och gäster samlades på ABF-huset den 12 april för Seko Stockholms årsmöte. Under dagen antogs ett uttalande, motioner diskuterades och olika val genomfördes. l Seko Stockholm arrangerade årsmötet i ABF-huset den 12 april. 43 röstberättigade ombud deltog (det exakta antalet varierade under mötets gång). Tillsammans representerade de Seko Stockholms 50 klubbar, i vilka ordföranden Karin Åkersten öppnade mötet och konstaterade att Seko Stockholm sammantaget har 14 629 aktiva medlemmar. Karin Åkersten konstaterade: Går vi inte till jobbet stannar Sverige. Mötet valde därefter Ingela Edlund till mötesordförande och Gunnar Westin till mötessekreterare. Gunnar Westin informerade mötet om det nybildade nätver-

ket Välfärdsalliansen där Seko Stockholm ingår tillsammans med bland annat Gemensam välfärd, Elektrikerna, Hotell och Restaurangfacket, Unga Byggare, Hyresgästföreningen region Stockholm, Nätverket rädda Hyresrätten, Norra Järva stadsdelsråd och Klimataktion. Välfärdsalliansen kommer att anordna en första större demonstration som går till Mynttorget utanför Riksdagshuset den 16 maj, och driver frågor om välfärd, arbetsrätt och anställningstrygghet, fler allmännyttiga bostäder och rättvis klimatomställning. Snart lanseras nätverkets Facebooksida.

diskuterade styrelsens förslag till uttalande, Stärk kampen mot högerkrafterna (läs det här bredvid). Kalle Linder från Verkstadsklubben yrkade på ett tillägg om de allt fler osäkra anställningarna. Årsmötet antog uttalandet och gav styrelsen i uppdrag att göra det til�lägg som Linder föreslagit. Motionen Inga undantag i turordningsreglerna, från Seko Postklubb Stockholm, ledde till en lång diskussion. Motionen bestod av tre att-satser: Den första kräver att Seko ska motsätta sig varje överenskommelse mellan parterna som försvagar turordningsreglerna, den andra att Seko inleder en kampanj kring detta på arbetsplatserna och den tredje att Seko gentemot övriga fackförbund driver frågan om en politisk generalstrejk för att sätta press på regeringen. Årsmötet

föreslagit att samtliga att-satser skulle besvaras, bland Styrelsen hade

annat med motiveringen att beslut i frågan om att driva frågan om en generalstrejk först bör fattas i ett senare skede när det står klart vad regeringen kommer att föreslå om arbetsrätten. Vid mötet förklarade Karin Åkersten styrelsens hållning. Jannis Konstantis från Tunnelbaneklubben föreslog tvärtom att samtliga att-satserna borde bifallas. Han menade att Seko inte borde agera underdånigt och låta Svenskt Näringsliv styra den politiska dagordningen. Mötesordföranden Ingela Edlund kom med sakupplysningen att årsmötet inte kan besluta om hur hela förbundet ska agera, men att motionen bör tolkas som en uppmaning till förbundet. Naderus, från Banklubben, intog en mellanposition och menade att det gick att förhålla sig till frågan på två sätt: Dels att lyfta vad breda medlemsgrupper anser, Johnny

och utifrån detta borde motionens att-satser antas. Dels att rikta tydliga krav mot förhandlarna (arbetsrätten ska både förhandlas mellan arbetsmarknadens parter och utredas i en offentlig utredning), och utifrån detta perspektiv låg Karin Åkerstens hållning närmast till hands. Jannis Konstantis föreslog att mötet inte skulle besluta om alla att-satserna i klump, utan istället ta de tre att-satserna var för sig. Årsmötet gick till omröstning. När det gällde den första att-satsen (att Seko motsätter sig varje överenskommelse som innebär försvagade turordningsregler) gick mötet på styrelsens förslag och ansåg attsatsen vara besvarad. När det gällde den andra att-satsen (att Seko bör inleda en kampanj för att försvara arbetsrätten och anställningstryggheten) gick mötet på Konstantis förslag, vilket innebar att att-satsen blev bifallen. Även när det gällde


Nyheter

Första Linjen 2/2019 sekostockholm.se

5

Uttalande.

Karin Åkersten omvald som ordförande l  Första Linjen fick en snabb pratstund efter årsmötet med den omvalde ordföranden Karin Åkersten innan hon samlade ihop den nya styrelsen för ett första kort möte. Grattis Karin Åkersten, hur känns det att ha blivit enhälligt återvald till ny ordförande för Seko Stockholm?

– Bara fint och hedrande förstås. Du har ju redan suttit som ordförande under en period, vad är den viktigaste lärdomen?

– Att hitta en grundtrygghet i en komplex organisation. Medlemmarna inom Seko Karin Åkersten, kommer från omvald många olika ordförande branscher, ibland kan olika delar av organisationen dra åt olika håll. Då gäller det att skapa samsyn och foga samman de olika viljorna. Är det något som du vill åstadkomma under den kommande mandatperioden?

– Jag skulle vilja få en bättre fördelning mellan kvinnor och män, lyfta organiseringen och ungdomsarbetet, sedan finns det flera frågor som jag skulle vilja få bättre koll på, som försäkringsarbetet. Du sitter också i Sekos förbundsstyrelse. I flera frågor försöker Seko Stockholm påverka hela förbundet. Kommer det att lyckas?

– Förbundet lyssnar på vad som sägs inom Seko Stockholm och jag kan förklara saker i förbundsstyrelsen. Sedan ska förbundet förstås väga samman alla åsikter inom förbundet. Ytterst är det kongressen som beslutar om vad som ska gälla.

den tredje att-satsen (att Seko bör uppmana till generalstrejk om arbetsrätten hotas av försämringar) gick mötet på Konstantis förslag. Försvara strejkrätten, även den från Seko Postklubb Stockholm, klarades av betydligt snabbare. I de två attsatserna stod att Seko bör dra sig ur den uppgörelse om en försvagad strejkrätt som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv kommit överens om, och att Seko bör driva denna uppfattning i LO-styrelsen. Motionen antogs i sin helhet, enhälligt av årsmötet. Därefter gick årsmötet över till att genomföra personval. Föredragande från valberedningen var Anna-Karin Lindberg. Hon föreslog att Karin Åkersten skulle väljas om till ordförande för en ny period. Årsmötet valde enhälligt Karin Åkersten, varpå följde årsmötets längsta applåd. Den

andra

motionen

Nya ledamoten slåss mot kvarts- och stendamm l  – Uppmuntrande att få förtroende av årsmötet, det säger Ove Skagerström som valdes till ordinarie ledamot i styrelsen för Seko Stockholm. Tidigare har han varit ersättare i styrelsen. Ove Skagerström är aktiv i klubb Väg & Anläggning och engagerad i frågan om hur Ove Skagerström arbetsmiljön ska kunna bli bättre. – En stor fråga är det kvarts- och stendamm som anläggare dagligen blir utsatta för. Dammet kan bland annat leda till skador på lungorna, problemen kan jämföras med asbest. För att minska riskerna är det vik-

tigt att binda dammet, menar Ove Skagerström, och pekar på olika metoder. – Det går bland annat att använda vatten eller dustex. Ofta handlar det om att använda vatten eller dustex innan arbetet sätter igång. Särskilt mycket damm uppstår vid användning av motorkapar (en motorsåg som kan såga i sten), då behövs vattenbehållare till kaparna. Och munskydd, kan det vara en lösning?

– Det är sista lösningen, men det viktigaste är att se till att dammet inte uppstår. Sedan kan munskydd behövas ändå. Fakta.

Dustex l Dustex är baserat på lignin, naturens eget bindemedel, som binder samman träfibrerna i granar. Dustex binder vägdamm på grusvägar.

Ny styrelse för Seko Stockholm l Ordförande: Karin Åkersten (Trafik), omval l Ordinarie ledamöter: Linnea Garli (Trafik), omval Erik Persson (Post), omval Ove Skagerström (Väg & Ban), ny! l Ersättare: Mattias Åberg (Vård), omval Viktor Risling (Trafik), omval Monika Roll (Trafik), omval Peter Eriksson-Karlsson (Civil), omval Alexander Petersson (Vård), omval Ingela S Ottosson (Trafik), omval l Ledamöter väljs på två år. Sedan förra årsmötet sitter Gunnar Westin (Post), Stefan Andersson (Trafik), Åsa Einerstam (Post), Lina El Yafi (Trafik) och Gerardo Berrios (Post).

Se fler från årsmötet på: första-linjen.se

l  Med det tilltagande hotet av en klimatkris, riskerna för en ekonomisk kris och en regeringsöverenskommelse som på avgörande punkter är ett angrepp mot våra historiska politiska vinningar och ökar ojämlikheten, riskerar vi en mörk politisk framtid. Bakåtsträvande högerkrafter riskerar att växa om inte vi i arbetarrörelsen kan utgöra ett trovärdigt och hoppingivande alternativ. Med tanke på den nuvarande politiska situationen vill vi, klubbar och förtroendevalda på Seko Stockholms årsmöte, understryka vikten av att delta i att stärka de rörelser som försöker att bana vägen för en jämlik, progressiv politisk utveckling i Sverige. Tiotusentals ungdomar som strejkar för klimatet. En hyresgäströrelse som vaknar till liv för att ta kampen mot ombildningar och marknadshyror. Dessa frågor är också våra. Sekos medlemmar har allt att vinna på investeringar för klimatomställning, i bostäder, samhällets infrastruktur och i välfärden överhuvudtaget. För Seko Stockholm är det givet att sätta sina för-

hoppningar till, stödja och samarbeta med de gryende rörelser som arbetar för detta. Därigenom vill vi stärka motståndet mot högern, och bidra till att rusta vår fackföreningsrörelse för kamp mot dom som vill trycka tillbaka löntagarna som organiserad kraft. Den fackliga rörelsen har ett ansvar och en roll att spela för att få igång en förnyad debatt och diskussion om arbetarrörelsens visioner. Seko Stockholm skall vara med och skapa ett arbetsliv som inte sliter ut eller rentav dödar oss i förtid. Vi skall vara med och skapa en mer jämlik, rättvis och hållbar värld med trygga anställningar som ger ett hopp för de många, framförallt unga, vars möjligheter i livet idag beskärs av deras svaga ställning på arbetsmarknaden. För oss är det självklart att sätta våra förhoppningar till, stödja och samarbeta med de positiva, ovan nämnda och andra, krafter som arbetar för detta. Därför vill vi, klubbar och förtroendevalda på Seko Stockholms årsmöte, uppmana till och understryka vikten av, att stärka och delta i de rörelser som arbetar för att bana vägen för en jämlik, progressiv politisk utveckling i Sverige!

i styrelsen valde årsmötet Linnea Garli (Trafik), Erik Persson (Post) och Ove Skagerström (Väg & Ban) i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen föreslog därefter val av följande personer till ersättare (i turordning) Mattias Åberg (Vård), Viktor Risling (Trafik), Monika Roll (Trafik), Peter ErikssonKarlsson (Civil), Alexander Petersson (Vård) och Ingela S Ottosson (Trafik).

En av årsmötets längsta punkter blev valet av tre personer till nästa års valberedning. Valberedningen föreslog Andreas Asp (Post), AnnaCarin Lindberg (Post) och Alexander Koliopanos (Ban) som samtliga stod på omval. Men även Kadir Kasirga (Vård) blev nominerad vid mötet av den avgående styrelseledamoten Mikko Svensson. Årsmötet genomförde en sluten omröstning. De tre som föreslagits av valberedningen blev valda.

Efter att förslaget presenterats upp-

Under årsmötet hölls också två före-

Till ordinarie ledamöter

Fakta.

Stärk kampen mot högerkrafterna

stod en viss diskussion med pläderingar för olika personer. Johnny Naderus yrkade till sist på att valberedningens förslag borde antas i sin helhet. Årsmötet beslutade också att följa valberedningens förslag. Till ny revisor valdes Markus Nordanstig och till revisorssuppleant Arne Grentzelius och till fanbärare valdes Jan Höijer och Alf Reiner, båda från klubben på MTR.

läsningar. Den första som talade var Enna Gerin från Katalys. Hon menade att Sverige genomgått en motreformation där skattekvoten sänkts och där särskilt höginkomsttagare fått sänkta skatter. Hon beskrev Sverige som ett högerland där högern har en majoritet i riksdagen. Enna Gerins slutsats var att arbetarrörelsen förlorat på en marknadsliberal politik och att

enda möjligheten för att vända utvecklingen är att vrida politiken åt vänster. Hon pekade bland annat på den progressiva regeringen i Portugal som ett positivt exempel. var författaren Björn Elmbrant som berättade om sin nya bok Marknadens tyranni. Hans tes är att Sverige och andra västländer utsatts för ett 40-årigt ideologiskt experiment grundat på en övertro på avregleringar, privatiseringar och stora skattesänkningar. Elmbrant menar att vi har ett ansvar att reda ut varför vi har hamnat där vi har hamnat. Först med sådana insikter är det möjligt att ändra riktning på politiken och försvara demokratin. Samtliga ombud fick också ett exemplar av Elmbrants bok. Till sist avslutade ordföranden Karin Åkersten årsmötet och tackade alla ombud som deltagit. Den andre talaren

stockholm@seko.se


6

EU-VAL

DETTA BEHÖVER DU VETA OM EU-VALET

JOHAN DANIELSSON (S)

”SVENSKA KOLLEKTIVAVTAL SKA GÄLLA PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN” – Ordning och reda på arbetsmarknaden, det kommer att bli mitt mål i Europaparlamentet, säger Johan Danielsson, som står som andra kandidat på Socialdemokraternas lista och som har lanserats hårt av LO. Det mesta talar för att han kommer att få en plats i parlamentet efter valet.

Det är val till Europaparlamentet den 26 maj. Första Linjen presenterar fakta om EU och de politiska grupperingar som finns i Europaparlamentet, men framför allt presenterar vi hur EU påverkar arbetsmarknaden. Detta sker genom intervjuer med två av kandidaterna till Europaparlamentet, Johan Danielsson (S) och Malin Björn (V), men också genom en intervju med avgående ledamoten Marita Ulvskog (S).

Text: Mats Wingborg Foto: LO, Jessica Segerberg

rdning och reda på arbetsmarknaden betyder framför allt en sak för Johan Danielsson, att de nationella kollektivavtalen ska gälla för alla arbetstagare. För svensk del betyder det att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. – Genom utstationeringsdirektivet och utstationeringslagen i Sverige togs steg i rätt riktning, nu går det att ställa krav på att arbetstagare som jobbar i Sverige men är anställda av entreprenörer i andra EU-länder ska ha lön och övertidsersättning i enlighet med kollektivavtal, men fortfarande finns det luckor som behöver täppas till. Ett grundproblem, enligt Johan Danielsson, är att länder som börjar ställa krav på drägliga villkor för arbetskraft från andra EU-länder kontinuerligt riskerar att bli stämda av EU-domstolen för att försvåra den fria rörligheten. – Därför måste makt flyttas från EU-domstolen till politiker både nationellt och inom EU. Det måste vara möjligt att ställa krav på att kollektivavtal ska gälla utan att bryta mot EU:s regelverk. Johan Danielsson menar att dessa problem är särskilt stora inom branscher som bygg, transport och städ. Ibland är villkoren fasansfulla. – Som när byggnadsarbetare från andra länder tvingas bo på arbetsplatsen eller när långtradarchaufförer har ett så pressat schema att de tvingas köra fast de är uttröttade.

O

För Johan Danielsson handlar det också om att företag

som under en längre tid verkar i Sverige ska etablera sig på riktigt. – Idag kan företag agera i Sverige under lång period utan att bli registrerade här. Ibland tänjer de på reglerna, i andra fall är det lagbrott. Konsekvensen blir att kollektivavtalen inte följs fullt ut, att arbetstagarna inte får del av det sociala skydd som de har rätt till och att företagen inte betalar skatt i Sverige. Den svenska arbetsmarknaden styrs i hög grad av överenskommelser som sluts mellan arbetsmarknadens parter. En starkare social dimension inom EU med fler bindande regler skulle kunna flytta fram positionerna för arbetstagarna i många EU-länder där de fackliga organisationerna är svaga, men för svensk del skulle det kunna innebära att parterna, och därmed också de fackliga organisationerna, fick mindre inflytande. Hur ser Johan Danielsson på detta? – Jag är inte oroad. Hittills har Sverige inte drabbats av arbetsmarknadsregler från EU som hotar den svenska modellen. Det är en myt som sprids av de borgerliga partierna. Det stora problemet är istället att

Idag kan företag agera i Sverige under lång period utan att bli registrerade här. Ibland tänjer de på reglerna, i andra fall är det lagbrott. vi har en osund konkurrens i Europa, att länder kan få fler investeringar och vinna på att ha dåliga villkor. En svårighet är att det är en markant borgerlig majo-

ritet i europaparlamentet, då kan det bli svårt att få igenom förslag som gynnar Europas arbetstagare. – Det stämmer att vi är tvungna att få stöd från delar av borgerligheten, som de liberala, för att få igenom våra förslag. Men jag tror den strategin är möjlig. Under den mandatperiod som varit har Marita Ulvskog varit skicklig på att nå sådana uppgörelser. Det finns också borgerliga politiker och partier som vi kan vara oense med i många frågor men ense i andra. Macron är ett exempel, jag tycker att han har fel i mycket, men han står för principen att lika lön för lika arbete ska gälla inom EU-länderna. Svenska liberalernas stöd till den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett annat exempel. Däremot kan vi notera att övriga svenska borgerliga partier hör till de starkaste motståndarna till den sociala dimensionen inom EU. De hamnar konsekvent på fel sida. Om de högerradikala partierna går fram i valet till

Europaparlamentet skulle maktförhållandena kunna ändras i grunden. – Vi vill att åtminstone delar av den borgerliga gruppen och liberalerna ska göra upp till vänster, men blir de högerradikala partierna större finns risk för en kantring. Då kommer fler borgerliga lockas av att göra upp högerut. Därför är det enormt viktigt att arbetarrörelsen mobiliserar inför valet och får många att gå och rösta. Sedan början av året har Johan Danielsson drivit en intensiv valkampanj. När denna telefonintervju genomförs är han på väg till Linköping för att hålla nya valmöten. – Kunskaperna om EU är ofta låga och på arbetsplatserna är inte alltid intresset på topp. Men nu börjar det märkas att vi närmar oss valet, intresset har ökat, säger Johan Danielsson.


7

Vad det ytterst handlar om är att vi inte kan ha ett system där arbetare kan ställas mot varandra. Det här handlar också om på vilken juridisk grund som direktivet vilar. Nu hänvisar direktivet ensidigt till företagens frihet att kunna sälja sina tjänster, men grunden borde egentligen handla om arbetstagarnas rättigheter. Malin Björk (V)

MALIN BJÖRK (V)

”VI VILL SE ETT MER PROGRESSIVT EU” Malin Björk sitter i Europaparlamentet och är första namn på Vänsterpartiets valsedel. Hon har varit drivande i frågor som gäller arbetsmarknaden och har en nära kontakt med fackliga organisationer. – Vänsterpartiet ingår i gruppen med vänsterpartier och gröna partier. Vi lägger de vassaste förslagen och försöker vara en blåslampa. Målet är att stärka arbetstagarnas rättigheter. nder mandatperioden som gått pekar Malin Björk på flera framgångar. Det handlar bland annat om utstationeringsdirektivet och arbetsvillkorsdirektivet. – För att få igenom förslagen har det pågått en opinionsbildning som sträcker sig 20 år tillbaka i tiden. Efter Eurokrisen stoppade EU in en massa pengar för att rädda banker medan välfärden skövlades. Många ställde sig frågan för vilka EU var till. Detta skapade ett ökat tryck. EU blev tvunget att göra saker för att förbättra villkoren för arbetstagarna. Det betyder inte att Malin Björk är helt nöjd med hur utstationeringsdirektivet blev utformat. Hon hade gärna sett en ännu hårdare reglering, inte minst att direktivet också skulle omfatta underleverantörer. – Men vad som är viktigt nu är hur direktivet kommer att implementeras i de olika EU-länderna. Det behöver följas upp. För Malin Björk var slaget om utstationeringsdirektivet en tydlig vänster-högerkonflikt, även om det också fanns en dimension av motsättning mellan Väst- och Östeuropa, där flera EU-parlamentariker från öst var misstänksamma mot direktivet. – Vad det ytterst handlar om är att vi inte kan ha ett system där arbetare kan ställas mot varandra. Det här handlar också om på vilken juridisk grund som direktivet vilar. Nu hänvisar direktivet ensidigt till företagens frihet att kunna sälja sina tjänster, men grunden borde egentligen handla om arbetstagarnas rättigheter.

U

Det andra viktiga

direktivet handlar om arbetets villkor. Malin Björk berättar att de svenska borgerliga partierna har försökt att avfärda direktivet

med hänvisning till att det skulle leda till för mycket överstatlighet och därför hota den svenska modellen. – Det är förstås nys. Högern värnar inte fackliga organisationer och kollektivavtal, detta har de visat i en rad ställningstaganden. Men Malin Björk är inte heller helt nöjd med Arbetsvillkorsdirektivet. – Vi hade velat få in skrivningar om anställda som har så kallade 0-kontrakt, det vill säga där de inte är garanterad någon bestämd arbetstid. Men vi lyckades inte samla en majoritet för de kraven. Direktivet kommer trots allt att beröra 2-3 miljoner anställda i Europa med ytterst osäkra arbetsvillkor. Även det är en framgång. För Vänsterpartiet är det samtidigt väldigt viktigt att de arbetsmarknadsregler som EU beslutar om garanterar att Sverige kan genomföra reglerna på sitt eget sätt, med full respekt för vår kollektivavtalsmodell och för att parterna på arbetsmarknaden kan påverka genom att komma överens. – I arbetsvillkorsdirektivet fick vi också till sist in en sådan skrivning. Men även vänstern inom Europa är splittrade på den här punkten. Det finns de som vill ha mycket mer av bindande regler, som minimilöner. Vi säger nej till sådana förslag. Ytterligare en fråga där det skett en förbättring i rätt

riktning gäller cabotage, det vill säga regler för hur länge långtradarchaufförer kan transportera gods i ett annat EU-land. Utan regleringar slås de nationella kollektivavtalen helt ut. – Här har Transportarbetarfacken varit väldigt pådrivande. Utan deras insatser hade ingenting hänt. Nu har vi fått en skärpning av reglerna, även om väldigt mycket återstår. Malin Björk sitter med i jämställdhetsutskottet och i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Utöver arbetsmarknadsfrågor är hon starkt engagerad i frågor som gäller kvinnors rättigheter, hbtq och flyktingpolitik. För att stärka positionerna i jämställdhetsoch sexualpolitiken har hon varit med och initierat nätverket ”All of us”, som består av parlamentsledamöter från socialistiska, socialdemokratiska, gröna och liberala partier. – Många gånger har jag blivit utsatt för hätska angrepp från högerextrema företrädare. Hos dem finns en blandning av rasism, sexism, homofobi och under senare tid också allt oftare ett förnekande av klimatkrisen. Till de värsta hör företrädarna för Fidesz, det vill säga Viktor Orbáns parti i Ungern.

Nästa uppslag

Marita Ulvskog (S): EU:s beslut har stor betydelse för arbetsmarknaden


8

EU-VAL

MARITA ULVSKOG (S)

”EU:S BESLUT HAR STOR BETYDELSE FÖR ARBETSMARKNADEN” Marita Ulvskog är avgående ledamot i Europaparlamentet. Hon kandiderar inte till en ny plats utan kommer flytta tillbaka till Sverige. Marita Ulvskog har en lång politisk karriär bakom sig. Hon har varit civilminister, kulturminister, riksdagsledamot och socialdemokratisk partisekreterare. I Europaparlamentet har hon varit tillförordnad ordförande i det betydelsefulla sysselsättningsutskottet och ledamot av transportutskottet. Hon ingår även i EU-parlamentets Palestinadelegation.

V

ad är du mest nöjd med av arbetet i Europa-

svara EU:s sociala pelare och att den hotar att upphäva

parlamentet?

den svenska modellen.

– Att vi lyckats ta några steg mot mer ordning och reda på arbetsmarknaden. Ett viktigt resultat var att vi lyckades få igen en förnyelse av utstationeringsdirektivet, som sedan följdes upp med en förnyad utstationeringslag i Sverige. Det gör att EU-länder nu kan ställa högre krav på villkoren för utstationerad arbetskraft. Ett annat viktigt resultat är att Arbetsvillkorsdirektivet snart kommer att bli verklighet. I hela Europa har vi fått en ökning av osäkra och tillfälliga anställningar, däribland jobb inom den så kallade plattformsekonomin. Allt detta har lett till att vi behöver tydligare krav på att anställda ska ha rätt till skriftliga avtal och få information om vilka villkor som gäller vid en anställning. Arbetsvillkorsdirektivet handlar om precis detta. Direktivet innebär bland annat att provanställningar kan pågå i högst sex månader, att arbetsuppgifterna ska vara tydligt beskrivna i kontraktet, att lönen ska vara fastslagen och att arbetstiden ska vara förutsägbar.

– (Suck). Den sociala pelaren är en rekommendation om reglerad arbetsmarknad och att EU:s medlemsländer ska garantera en dräglig välfärd för invånarna, men den är alltså inte bindande. Den kan snarare liknas vid ett uttalande från EU. I Europaparlamentet råder en kompakt borgerlig majoritet. För att få stöd för utstationeringsdirektivet och arbetsvillkorsdirektivet har du varit tvungen att få söka stöd från borgerliga företrädare. Hur har du lyckats med det?

marknaden genom överenskommelser mellan parterna.

– Det finns trots allt möjligheter, men det förutsätter ett enträget arbete. Det finns faktiskt också fackliga företrädare som representerar borgerliga partier i Europaparlamentet. Sedan är det förstås avgörande hur den stora borgerliga gruppen EPP och hur den liberala gruppen Alde utvecklas. Här kan vi notera att de svenska borgerliga partierna, som ingår i dessa två grupper, hör till de som varit mest motsträviga till att skapa bättre regler för den europeiska arbetsmarknaden.

Finns det risk för att en överstatlig social reglering kan

Så synen på den sociala dimensionen skär rätt igenom

sätta käppar i hjulet för den svenska modellen?

det borgerliga och liberala blocket.

– Vi har hela tiden varit noga med att få igenom skrivningar om att Sverige ska kunna genomföra nya regler på vårt sätt, det vill säga att det inte ska behöva ske genom lagstiftning utan genom att parterna kommer överens. Eller om vi antar lagar, att parterna, om de är överens, ska kunna besluta om annat än det som står i lagarna (att lagarna är dispositiva). I förhållande till Arbetsvillkorsdirektivet har vi fått igenom sådana undantag.

– Ja, men dessutom finns en spänning mellan öst och väst. Företrädare för en del partier i Östeuropa, och det kan även gälla företrädare för partier till vänster, är ofta misstänksamma mot sociala regleringar som exempelvis utstationeringsdirektivet. De tror ofta att rikare länder i väst är ute efter att göra det svårare för deras arbetskraft att arbeta utomlands. Då gäller det att övertyga om att det vi vill förhindra är social dumping, att företagen får fördelar av att flytta verksamhet till länder där villkoren är sämre.

I Sverige sköts en stor del av regleringen på arbets-

Marita Ulvskog har varit ledamot i EU-parlamentet sedan 2009. Innan dess var hon minister och partisekreterare. FOTO: PER WILKENS/CC

Men visst stämmer det att många i den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (S&D) är mer posi-

Vilka ser du som dina största politiska motståndare

tiva till överstatliga regler?

i Europaparlamentet?

– Ja, men orsaken är att den fackliga organisationsgraden är betydligt lägre i flera länder i Europa än vad den är i Sverige. Då finns större behov av bindande regler. Samtidigt accepterar man att situationen i Sverige och Norden är annorlunda, att vi behöver undantag.

– Högerradikala partier och delar av den traditionella borgerligheten. De högerradikala står för en inskränkt och auktoritär nationalism. Deras strategi är att uppträda som om de företräder vanligt folk, vilket förstås inte är sant. Och som jag nämnt tidigare finns delar av borgerligheten som är motståndare till all social reglering och alla förbättringar för arbetstagare, men det finns också de som tänker annorlunda.

Liberalen Jasenko Selimovic, som också sitter i Europaparlamentet, har flera gånger anklagat dig för att för-

Mer info på val.se Förtidsröstningen har redan börjat

Glöm inte att rösta senast 26 maj!

De högerradikala står för en inskränkt och auktoritär nationalism. Deras strategi är att uppträda som om de företräder vanligt folk, vilket förstås inte är sant. Marita Ulvskog (S)

!


9

STATISTIK

STÖDET FÖR FORTSATT MEDLEMSKAP I EU HAR VUXIT I SKUGGAN AV BREXIT Storbritannien har röstat ja till Brexit, men det är fortfarande oklart hur utträdet ur EU kommer att gå till och ytterst om det verkligen blir av. I Europa är annars trenden att allt fler medborgare har blivit positiva till ett fortsatt EU-medlemskap.

e högerradikala partierna har dock inga möjligheter att få egen majoritet i Europaparlamentet. Ska de få inflytande krävs det att partierna kan upprätta ett samarbete med den traditionella borgerligheten. Avgörande för de högerradikala partiernas framtida inflytande är med andra ord inte bara hur stora de kan bli själva, utan också huruvida borgerligheten håller de högerradikala partierna stången, alternativt släpper in dom i värmen. I flera länder i Europa finns redan idag ett samarbete mellan högerradikala partier och delar av borgerligheten. I Österrike ingår det högerradikala FPÖ i en samlingsregering med det konservativa partiet. I Norge ingår Fremskrittspartiet i en borgerlig regering och i Danmark och Finland är Dansk folkeparti respektive Sannfinländarna stödpartier åt borgerliga regeringar.

D

I Europaparlamentet finns olika partigrupper. I dag

är de högerradikala partierna splittrade, men flera

initiativ har tagits för att skapa större enhet efter EUvalet. Det är emellertid osäkert om de högerradikala kommer lyckas att bli mer överens. Det ligger i nationalistiska partiers natur att de har svårt att samarbeta internationellt. Idag ingår de högerradikala partierna i Europaparlamentet i fyra olika partigrupper: l  I Europeiska folkpartiet, EPP, ingår Orbáns parti Fidesz, men även svenska Moderaterna och KD. l  I den konservativa gruppen ECR, som leds av brittiska Tories, ingår SD, Dansk Folkeparti och polska Lag och rättvisa. l  I det EU-kritiska EFDD finns Alternativ för Tyskland, brittiska UKIP och italienska Femstjärnerörelsen. l  I nationalistiska ENF finns till sist franska Rassemblement National (tidigare Front National), österrikiska FPÖ, belgiska Vlaams Belang och italienska Lega.

Eurobarometern genomfördes i slutet av 2018.

Svenskar nöjda med EU-medlemsskapet

Procent 80

Genomsnitt EU (2016)

Högerradikala partier i Europa mobiliserar hårdare än någonsin inför valet till Europaparlamentet. För att lyckas bättre reser Donald Trumps tidigare talskrivare och rådgivare Steve Bannon runt och deltar på de högerradikala partiernas valmöten.

FOTO: EUROPEAN PEOPLE’S PARTY/CC

Nöjda med medlemsskapet (2016)

HÖGERRADIKALA PARTIER I EU-PARLAMENTET

Viktor Orban anländer till ett möte i oktober 2018 med EPPgruppen, där bland andra svenska Moderaterna och KD ingår.

Nöjda med medlemsskapet (2018)

BAKGRUND

l  Enligt den omfattande Europabarometern, en undersökning som beställs av Europaparlamentet, anser numera 68 procent av EU-invånarna att deras land tjänar på EU-medlemskapet. I Sverige har denna andel ökat med 7 procentenheter till 73 procent. Att stödet för fortsatt medlemskap har ökat betyder inte att de flesta är nöjda med hur EU fungerar. När det gäller demokratin inom EU är det sålunda en knapp majoritet, 49 procent, som tycker att EU fungerar bra. Bland svenskar är det dock 61 procent som är nöjda med demokratin inom EU. Svenskar och irländare är också de folkgrupper inom EU som har den mest positiva bilden av Europaparlamentet. I båda dessa länder tycker 50 procent av befolkningen att parlamentet fungerar tillfredsställande jämfört med 32 procent som är genomsnittssiffran inom EU. I Sverige är också intresset för valet till Europaparlamentet högre än genomsnittet. 63 procent av svenskarna jämfört med 59 procent inom hela EU uppger att de tänker rösta i EU-valet. En orsak till att kravet på att lämna EU tappat i styrka kan vara svårigheterna för Storbritannien att gå ur EU. Så här kommenterar Europaparlamentets talman Antonio Tajani statistiken från Europabarometern: – Samtidigt som Storbritannien håller på att lämna EU visar mätningen att allt fler européer uppskattar fördelarna med att vara med i EU. Men vi har mycket kvar att göra. Fortsatt samarbete och solidaritet är nödvändigt på EU-nivå för att bemöta medborgarnas oro.

60

40

20

Källa: Europabarometern, 2018

FAKTA

Utstationeringsdirektivet och utstationeringslagen

FAKTA

Övriga partigrupper i Europaparlamentet

Begreppet högerradikala partier

Var är högerradikalerna starkast?

l Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D). I den gruppen ingår Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ.

l Här används uttrycket högerradikala partier, men i forskningen och i media används flera andra beteckningar: högerpopulistiska partier, högerradikala populistiska partier, nationalistiska partier, rasistiska partier, nationalkonservativa partier etc. En del av partierna förtjänar också beteckningen fascistiska, däribland Jobbik i Ungern.

l De högerradikala partiernas starkaste fästen är idag Ungern, Polen och Italien. I Ungern styr det högerradikala Fidesz med Viktor Orban i spetsen. Näst största parti i Ungern är det fascistiska Jobbik. I Polen styr det högerradikala partiet Lag och Rättvisa med stöd av borgerliga partier och i Italien styr det högerradikala Lega, näst största parti är det högerpopulistiska Femstjärnerörelsen.

l Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL). I den gruppen ingår Vänsterpartiet. l De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA). I den ingår Miljöpartiet. l Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alde). I den ingår Liberalerna och Centerpartiet.

l Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, arbete och kapital. En del av den fria rörligheten för tjänster innebär att ett företag som har sin bas i ett EU-land kan utföra ett uppdrag i ett annat EU-land. Det betyder att anställda i ett EU-land blir tillfälligt utstationerade i ett annat EU-land. En central fråga är hur arbetsvillkoren ska regleras för denna utstationerade arbetskraft. Detta avgörs i dag av EU:s utstationeringsdirektiv och av inhemsk lagstiftning som syftar till att tillämpa EU:s direktiv. I Sverige har EU:s utstationeringsdirektiv följts upp av den svenska utstationeringslagen. l EU fattade beslut om ett strängare utstationeringsdirektiv i juni 2018. Det nya direktivet innebar en rad förändringar. Lönen ska inte bara omfatta minimilönen eller lägsta nivå i kollektivavtalet, utan även eventuella bonusar och tillägg. Då en arbetstagare varit utstationerad mer än 12 månader måste också de arbetsrättsliga reglerna i värdlandet tillämpas fullt ut. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet stödde både det nya utstationeringsdirektivet och den nya utstationeringslagen, medan samtliga allianspartier röstat mot förslagen både i Europaparlamentet och riksdagen.


10

Reportage

Kamo tittar aldrig på mordserier på tv Reportage från Rättsmedicinalverket Kamo Poghosyan tar emot i receptionen på Rättsmedicinalverket. Bakom glasförsedda luckor sitter vaktpersonal. Både männen och kvinnorna är klädda i svarta byxor, skjorta och slips. De ler vänligt bakom glasfönstret och meddelar att väskor, mobiltelefoner, kameror, nycklar, datorer och ytterkläder ska låsas in i särskilda boxar. Text: Mats Wingborg  l  Foto: José Figueroa

l  Byggnaden har säkerhetsklass 1, det vill säga högsta möjliga. Ingen har sett några bilder från insidan. Det är helt enkelt inte tillåtet att ta några bilder innanför myndighetens väggar. Kamo Poghosyan är ordförande i den lokala Sekoklubben och anställd på verket. Han låser upp en första dörr och tar med sig mig och fotografen José Figueroa till ett mötesrum långt in i hjärtat på verket. På vägen dit passerar vi en bemannad säkerhetskontroll, ungefär som på en flygplats, och 12 låsta dörrar. Även José Figueroas kameror har blivit inlåsta vid receptionen. Men så småningom ska han få möjlighet att ta bilder på Kamo Poghosyan utanför byggnaden. Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. En av verkets viktigaste uppgifter är att genomföra så kallade rättspsykiatriska undersökningar. Då utreder ett team om en brottsmisstänkt har någon form av allvarlig psykisk störning. Det kan leda till att en person döms till rättspsykiatrisk vård istället för till fängelse. Kamo Poghosyan arbetar som utredande kontaktperson. Han umgås dagligen med de intagna. Han hjälper de intagna med olika ärenden, som att hålla kontakt med sociala myndigheter, advokater och åklagare. Ofta handlar det om att ringa telefonsamtal. De intagna kan också själva få ringa telefonsamtal, men först efter att de ansökt om tillstånd. Ibland handlar det också om mer lättsamt umgänge, som att spela pingis eller kort, men framför allt samtalar Kamo Poghosyan kontinuerligt med de intagna. I det team som ska komma med ett utlåtande är han

den som har haft mest kontakt med de intagna. De andra som ingår i teamet – läkare, psykologer, socio-

nomer – gör intervjuer med de intagna, men spenderar inte lika mycket tid tillsammans med dem. – Vi kompletterar varandra. Ibland händer det att någon försöker skärpa till sig under intervjuerna, men uppvisar en annan bild när de möter mig en stund senare. Sådan kunskap kan jag tillföra. Nästan alltid är vi överens om bedömningen i teamet. Skulle vi tycka olika är det läkaren som har sista ordet, säger Kamo Poghosyan. De intagna på Rättsmedicinalverket stannar i tre veckor. Sedan ska utredningen vara klar. Ungefär hälften hamnar i fängelse och hälften inom rättspsykiatrisk vård. Omkring 500 personer blir utredda varje år. Det betyder att cirka 250 personer årligen blir placerade inom den slutna vården. För att överhuvudtaget bli utredd ska personen ha utfört ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse. De som jobbar med de intagna vet också vilka brott de har begått. Vi har läst polisens förundersökningsprotokoll och häktesrapporterna. – En del har begått väldigt allvarliga brott, som mord. I andra fall kan det handla om rån och stölder. Variationen är stor. Det är också stor spridning på ålder. För att hamna här måste man i princip vara minst 18 år. I något fall har undantag gjorts och även 17-åringar har tagits in. Medan den äldsta som varit här under min tid var 93 år. Däremot är nästan alla män, omkring 90 procent av de intagna.

Fakta.

Rättsmedicinalverket l Rättsmedicinalverket är en svensk statlig myndighet med ansvar för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi samt rättsgenetik. Verket finns på tio platser i landet, med en stor del i Linköping. Verket inrättades 1991 och tog då över uppgifter som tidigare hade legat på kliniker under Socialstyrelsen.

Enligt Kamo Poghosyan är de som hamnar inom rätts-

psykiatrisk vård psykotiska. Sedan kan psykosen ha framkallats av eller förvärrats av ett drogmissbruk, av bland annat cannabis eller hallucinogener. Kamo Poghosyan säger att det är en myt att det går att spela psykiskt sjuk för att försöka få kortare straff. – Nej, det går inte. Psykopater hamnar inte heller här, de är inte psykotiska. Det är inte heller säkert att de som hamnar inom sluten vård kommer ut snabbare. I genomsnitt blir de kvar i vården i 5,5 år. Kamo Poghosyan har arbetat på verket i sex år och mött mängder med intagna. Många har utfört våldsbrott, men de flesta är ändå inte våldsamma inne på anläggningen. Det är ofta ganska slitna människor i dåligt fysiskt skick. – Men visst händer det att jag har fått en snyting eller en spark, men jag är aldrig orolig. De intagna är också klassade i olika kategorier, från klass 1 till klass 5. De som är mest våldsamma tillhör klass 1. Det är en liten grupp, omkring fem procent av alla intagna, men som ofta är ytterst stökiga och farliga. – När intagna blir våldsamma finns möjlighet att

Se fler av José Figueruas bilder med Kamo på: första-linjen.se

införa restriktioner. Det gäller alla kategorier av intagna. Restriktionerna innebär bland annat att de inte får ringa någon annan än sin advokat. Intagna kan också bli fastspända om de är i akut behov av läkemedel eller slagits och gör extremt våldsamt motstånd. Vi är också bra bemannade och jobbar aldrig ensamma. Det ökar säkerheten. Under tiden som jag jobbat här är det bara en anställd som skadats allvarligt. – Vi har också tillgång till överfallslarm, om man trycker två gånger går larmet i hela huset och folk från alla avdelningar kommer springande för att hjälpa till. En orsak till att Kamo Poghosyan känner sig trygg är

förmodligen att han är vältränad. Han är muskulös och tre gånger i veckan övar han brasiliansk jiu-jitsu, en form av kampsport som betonar fasthållning och lås. Alla anställda vid verket som jobbar direkt med de intagna har också fått en säkerhetsutbildning. I den ingår försvarstekniker, men också kunskap om hur man använder handbojor. För att klara ett jobb på Rättsmedicinalverket krävs att man kan släppa jobbet när man är ledig. För Kamo Poghosyan är det en del av den nödvändiga professionella attityden. – En del har gjort fruktansvärda brott, som att mörda sina egna barn. Det går inte att tänka på sånt när man är ledig. Då skulle det inte fungera att jobba här. Jag tittar inte heller på deckare eller polisserier när jag är ledig. Sånt får jag nog av på jobbet. Kamo Poghosyan är också facklig företrädare på arbetsplatsen. Han är ordförande i klubb 502 inom Seko. Totalt finns ett 20-tal Seko-medlemmar på arbetsplatsen, de flesta har någon form av vårdutbildning, däribland som mentalskötare. – En av våra uppgifter är att förhandla om hur de årliga lönehöjningarna ska fördelas. Sedan är jag också skyddsombud. Det betyder att jag deltar i den skyddsrond som sker två gånger per år. Samarbetet med arbetsgivaren fungerar bra. De lyssnar på våra synpunkter. Däremot har jag inte deltagit i någon av Seko Stockholms aktiviteter. Efter intervjun går vi ut utanför byggnaden belägen i utkanten av Flemingsberg. Den är relativt nybyggd och elegant, men påminner också om ett modernt fort. Fotografen José Figueroa har fått tillbaka sina kameror. Solen gassar, det är en av årets första riktiga vårdagar. Kamo Poghosyan poserar i slänten nedanför Rättsmedicinalverket och José Figueroa knäpper bilder. stockholm@seko.se


11

En del har gjort fruktansvärda brott, som att mörda sina egna barn. Det går inte att tänka på sånt när man är ledig. Då skulle det inte fungera att jobba här. Jag tittar inte heller på deckare eller polisserier när jag är ledig. Sånt får jag nog av på jobbet. Kamo Poghosyan, ordförande i Sekoklubb 502 på Rättsmedicinalverket


12

Kultur

Första Linjen 2/2019 sekostockholm.se

Intervju. Jane Morén har skrivit biografin över Bryggar-Annas spännande liv.

Anna Johansson-Visborg, även kallad Bryggar-Anna, började sitt fackliga engagemang när hon fick anställning på ett bryggeri på Kungsholmen. Nu skildras hennes spännande liv i en ny biografi. FOTO: ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK

Ett liv i kamp Första Linjen fick nys om en biografi om Anna Johansson-Visborg skriven av Jane Morén. Hon har forskat och skrivit om denna spännande och viktiga, men för många okända, kvinna. l  Hej Jane! Du har ganska nyligen kommit ut med en bok om Anna Johansson-Visborg. Den är vi väldigt nyfikna på att läsa! Vem var hon? Och vad gjorde hon?

– Anna Johansson-Visborg var en modig, tuff och beslutsam kvinna som stred för andra kvinnor hela sitt liv. Hon kom till Stockholm från Västergötland 1897 och började arbeta på ett bryggeri på Kungsholmen. När hon där förstod att kvinnorna hade hälften så låg lön som männen, fastän de utförde samma tunga jobb, blev hon upprörd och var med om att starta den allra första kvinnliga fackföreningen. Hon blev sedan en stor facklig ledare för över 14 000 arbetarkvinnor och hon blev även kommunalpolitiker. I allt hon företog sig stred hon för kvinnors rättigheter. Hon var aktiv i flera rörelser, såsom den kooperativa rörelsen, och hon såg bland mycket annat till att arbetarflickor utan ekonomiska möjligheter fick utbilda sig till sjuksköterskor, det yrke hon själv hade drömt om men som familjen inte hade råd att låta henne utbilda sig till.

I slutet av sitt liv donerade hon mycket pengar till en

stiftelse som skulle bygga bra och billiga bostäder till arbetarkvinnor med låg lön. Pengarna hade hon tjänat in tillsammans med sin man på en biografrörelse de startade 1918. Hon var även drivande i att starta semesterhem för arbeterskor. Anna, ibland kallad Bryggar-Anna, tog många fackliga och politiska strider. Hennes sista stora fackliga strid tog hon för de kvinnliga konduktörerna. De hade anställts under andra världskriget för att täcka upp för inkallade män, men riskerade avsked för att kriget var slut. I männens argument hette det bland annat, att arbetet var för tungt för kvinnor. För tungt, protesterade kvinnorna, att klippa några biljetter mot att släpa tung tvätt upp till torkvindar eller sköta gamla, som många kvinnor gjorde hemma. Anna tog upp striden, använde all sin makt som kommunalpolitiker och som ordförande för fackliga samorganisationen och påminde spårvägsmännen om att det nu gällde arbetarrörelsens efterkrigstidsprogram – som krävde rättvisa åt kvinnorna. Min kärlek har stannat mest hos er – en biografi om kvinnokämpen Anna Johansson-Visborg berättar om Annas liv 1876–1953. Samtidigt får läsaren följa med under den tid då arbetarklassen reste sig mot förtrycket och ett folkhem började byggas upp. Linnea Garli Lokförare och ledamot i Seko Stockholms styrelse stockholm@seko.se

Min kärlek har stannat mest hos er, Jane Morén, Hjalmarson & Högberg förlag, 330 sidor, rikt illustrerad.

Författaren Jane Morén


Kultur

Första Linjen 2/2019 sekostockholm.se

13

Konst. Nyöppnat galleri i ABF-huset.

Nyöppnat galleri i ABF-huset En trappa ner i ABF-husets lokaler på Sveavägen 41 ligger den nyöppnade konsthallen Mint. Det nya galleriet (som ersatt det tidigare Svea-galleriet) kommer att arrangera utställningar, studiecirklar och program. Galleri Mint drivs i samverkan mellan ABF Stockholm, Konstfrämjandet i Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

3 Tips

Vi vill läsa …

Vi vill se …

Vårt dagliga bröd

Vampyrteater

Den nyutgivna romanen Vårt dagliga bröd, av Gösta Larsson (1898–1955), ges ut som årsbok av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Den beskriver en arbetaruppväxt i Malmö runt tiden för sprängningen av strejkbrytarfartyget Amalthea 1908, och storstrejken 1909. Boken utgavs ursprungligen 1934 i New York och fick översvallande recensioner i amerikansk press. Fråga efter den på biblioteket eller i bokhandeln!   www.booklund.se

John Ajvide Lindqvists prisade roman Låt den rätte komma in visas som teater i Vällingby. Notera de udda starttiderna för föreställningarna – den spelas först efter solnedgången. Skynda att boka, biljetterna tar snabbt slut. Från 11 år tillsammans med vuxen.   www.kulturhusetstadsteatern.se/ Vallingby/Pjaser/2019/Lat-den-rattekomma-in

… och kom ihåg att

Parkteatern Parkteatern kommer igång i juni igen. Gratis teater utomhus runtom på flera olika platser i Stockholm. Programmet är inte klart men håll koll på deras hemsida.   www.kulturhusetstadsteatern. se/parkteatern

Carlos Romero Cruz i Låt den rätte komma in. Sverigepremiär 20 september 2019 på Kulturhuset Stadsteatern Vällingby. FOTO: MATILDA RAHM

Recension. Gunnar Westin hyllar Ola Larsmos Swede Hollow.

Utvandrarnas livsöden känns in på skinnet l  Ola Larsmos bok Swede Hollow (utgiven 2016) handlar om en grupp svenskar som utvandrar till USA i slutet av 1800-talet. Den handlar om arbetare på flykt från fattigdom, arbetslöshet och svartlistning, i något fall även från lagens långa arm. Vi får följa karaktärerna Gustav, Anna, Inga och Carl från deras resa med en atlantångare från Irland till New York, och därefter vidare till stadsdelen Swede Hollow i Saint Paul, Minnesota. Larsmos bok har formen av en kollektivroman. Ingen

av karaktärerna får ensam huvudrollen, istället vandrar berättelsen fram och tillbaka mellan de olika personernas livsöden, öden som flätas in i en berättelse

Swede Hollow, Ola Larsmo, Albert Bonniers förlag, 300 sidor, 2016.

både om platsen och om de förhållanden som präglade livsvillkoren för arbetarna i det nya landet. Det är många gånger gripande. Ofta tragiskt. Larsmo skildrar den utsatthet som präglade arbetet i en situation där fackföreningar var förbjudna och strejker återkommande slogs ned med våld. Han skildrar övertygande det dåtida klassamhällets återverkan på relationerna mellan människorna, mellan olika etniska grupper av invandrare, kvinnornas underordnade ställning jämte männen, och han gör det med en intensitet som känns in på bara skinnet. Det är kargt och hårt, men emellanåt också varmt och

kärleksfullt. Hela tiden mänskligt. Boken är baserad

på de efterforskningar som författaren gjort, både om allmänna förhållanden och om personliga öden, med en därför stark historisk prägel. Så baseras exempelvis den fruktansvärda berättelsen om en lynchning av några unga svarta män som svenska utvandrare deltog i på en verklig händelse, och de rättegångsprotokoll och vittnesmål som denna gav upphov till. Flera av huvudkaraktärerna är inspirerade av personer som existerat, och Larsmo har konsulterat den forskning som finns om amerikasvenskarna på plats i USA. Stark rekommendation till alla som vill veta mer om amerikasvenskarnas liv och öden. Gunnar Westin gunnar.westin@seko.se


14

Utblick

Första Linjen 2/2019 sekostockholm.se

Primärval. Måste vara med i facket för att få jobba åt Sanders.

Notiser.

FOTO: ALBERT GONZÁLEZ FARRAN, UNAMID/CC

Sudan

Krav på civilt styre i Sudan I Sudan har presidenten Omar Hassan Ahmad al-Bashir störtats efter stora folkliga protester. Den tidigare presidenten anklagas bland annat för omfattande korruption. Nu har Omar Hassan styret i landet tagits över av en Ahmad al-Bashir militärjunta. Detta har lett till fortsatta protester, där även flera fackliga organisationer deltar. Kravet är att parlamentariska val ska arrangeras och att landet åter ska få ett civilt styre. Internationellt

374 miljoner skadade i jobbet FN-organet ILO (International Labour Organisation) har publicerat en ny rapport om arbetsmiljön. I rapporten konstaterar ILO att 374 miljoner personer varje år ådrar sig skador i arbetet. Dessa skador leder till sjukskrivningar som årligen kostar motsvarande 4 procent av världens samlade BNP. Ett mer hälsosamt arbetsliv skulle inte bara minska det mänskliga lidandet utan också spara mycket pengar.

USA

Bernie Sanders valarbetare ska vara med i facket Bernie Sanders ska för första gången i den amerikanska historien driva en presidentvalskampanj där all personal är fackligt organiserad. Sanders försöker återigen att bli Demokraternas presidentkandidat till presidentvalet 2020. l  – När mångmiljonärer spenderar miljontals dollar för att förhindra att fackliga organisationer får till-

träde till arbetsplatserna blir effekten lägre löner och sämre villkor för vanliga människor. Tvärtom bör vi stödja facklig organisering. Därför ska all min kampanjpersonal vara fackligt ansluten, sade Sanders i ett tal i Las Vegas. Sanders lovar också att riva upp landets antifackliga lagar om han blir vald till president. I USA måste över hälften av de anställda på en arbetsplats rösta ja till att det får etableras en fackförening för att den ska få tillträde. Inför varje sådan omröstning pågår alltid ett omfattande lobbyarbete. Flera lobbygrupper lever helt på beställningar från arbetsgivare som vill hålla de fackliga organisationerna borta.

All personal för Bernie Sanders presidentvalskampanj ska vara fackligt ansluten. FOTO: PAUL WEAVER/CC

stockholm@seko.se

Bulgarien

Stora lönelyft efter facklig konflikt med buss- och spårvagnschaufförer i Sofia

FOTO: HANS POROCHELT/CC

l  – Vi har lyckats bättre än vad vi trodde var möjligt. I flera delar av landet försöker politiker skära ner i kollektivtrafiken och försämra villkoren för de anställda. Vi har istället lyckats höja lönerna och fått en bättre övertidsersättning, säger FFTUB:s ordförande Ekaterina Yordanova. Fortfarande råder dock oenighet om hur det nya avtalet ska tolkas. FTTUB kräver att det ska omfatta all personal som är anställda av företagen, chaufförer, konduktörer, tågvärdar, städare och administrativ personal. En orsak till den fackliga framgången är att den globala fackliga branschorganisationen för transport-

FOTO: ITF

Efter en långvarig konflikt har lönerna för bussoch spårvagnschaufförer i Bulgariens huvudstad Sofia fått ett lönelyft på mellan 25 och 28 procent. Två bulgariska fackförbund har lett förhandlingarna med företagen Sofia Electric Transport och Sofia Bus Transport. Det största av förbunden som företrätt arbetarna, FFTUB, har förutom strejker drivit en kampanj för att påverka allmänheten.

Ekaterina Yordanova, ordförande för FFTUB, under ITF:s kongress 2014.

arbetare, ITF, bedrivit ett aktivt arbete i Bulgarien och utbildat många fackligt förtroendevalda. – Vårt mål är att öka den fackliga styrkan. Konflikten som nu slutat med rejält förbättrade löner för de anställda illustrerar varför det är viktigt med starka fackliga organisationer, säger John Mark Mwanikaa från ITF. stockholm@seko.se


K

Första Linjen 2/2019 sekostockholm.se

Jag har målat mycket skräck, men inte med allt för stort allvar, inte alltför seriöst, men också collage och symbolism.

15

Kamraten

Susanna Holmén Varis, tågvärd på pendeln

som på den tiden dominerades av finländare. Under hela denna tid målade och tecknande hon, men det var ofta en verksamhet vid sidan av. Studierna och arbetet tog den mesta av energin. Sedan hände något. När Susanna hörde ett album med Marilyn Manson 2006 blev hon helt fångad. I ett halvår lyssnade hon om och om igen på samma album och tog sig också till en av Marilyn Mansons konserter. – Musiken hade en enorm dragningskraft på mig. Jag blev djupt berört och fick en stark lust att börja skapa igen. Då hade jag inte gjort något riktigt konstnärligt på 14 år. Men det fanns också en annan viktig inspirationskälla.

– Jag blev också starkt påverkat av konstnären Mia Mäkilä, känd bland annat för sina starka collage. Det blev startpunkten på ett aktivt och framgångsrikt konstnärskap. Susannas produktion har redan hunnit bli stor och hon blandar många stilar och genrer, men i flera av verken framträder inspirationen från Marilyn Manson och Mia Mäkilä. – Jag har målat mycket skräck, men inte med allt för stort allvar, inte alltför seriöst, men också collage och symbolism. Jag använder också olika metoder, från akvareller till digitalt framställda konstverk. Ofta knyter jag an till den surrealistiska traditionen, där drömtydningen är viktig, men också till populärkultur, serieteckningar och film. För Susanna är den tekniska skickligheten avgörande.

FOTO: MATS WINGBORG

”Musiken hade en enorm dragningskraft på mig” Susanna Holmén Varis tar emot i hallen i den kombinerade lägenheten och ateljén. I flerfamiljshuset i Södertälje har det en gång i tiden funnits läkarbostäder. Rummen är många och fyllda av gamla föremål, möbler från olika tidsåldrar, vinylskivor och tavlor som Susanna själv eller andra har målat. På en hylla står en gunghäst som hon lekte med som liten. l 

Susannas ögon är allvarliga. Hon berättar att hennes man dött tidigare i år. Under lång period stod livet stilla, först nu har hon börjat komma igång igen, med arbetet, konstnärskapet och de vardagliga sysslorna. Det är också förklaringen till att lägen-

heten med högt till tak och stora rum känns så stor. Men Susanna hoppas kunna bo kvar ett tag till, kanske ett bra tag till. Susanna föddes i staden Salo i Finland, drygt fem mil öster om Åbo och känd för sin Nokiafabrik. När hon var elva år flyttade hon med sin mamma, som hade träffat en svensk man, till Södertälje. Under en period gick hon i Hovsjöskolan. Skoltiden var kaotisk, men ändå lyckades hon med studierna. Hon vet knappt själv hur det gick till. – Mycket berodde nog på förväntningarna hemifrån, säger Susanna. Hon fortsatte så småningom på KTH, blev civilingenjör

och jobbade under en period på Scania, en arbetsplats

I varje nummer intervjuar vi en av våra fackligt engagerade medlemmar. Vet du någon som vi borde intervjua? Mejla stockholm@ seko.se

Det syns också på hennes verk att hon är en tekniskt skolad och skicklig konstnär. – I mycket av den moderna konsten är bara idén det viktiga och inte det tekniska kunnandet. Den typen av konst har aldrig lockat mig. Under de senaste åren har Susannas konstverk varit utställda på flera ställen, som galleri Cecilia Haupt Konstbyrå, Juste Galleri, akvarellsalongen på Edsviks Konsthall, Affordable Art, och Sörmlandssalongen i Södertälje. I flera fall har hennes konst blivit uttagen av en jury för att ställas ut. Susanna är inte bara konstnär utan också tågvärd på pendeltågen och medlem i Seko. Under en period var hon skyddsombud, men idag har hon bara kvar ett fackligt uppdrag, som kontaktombud. – Efter min mans död, som också jobbade på pendeltågen, har jag inte jobbat lika mycket som tidigare, men nu är planen att jag ska börja arbeta på heltid igen. Det är ett jobb som är bra att kombinera med konstnärskapet. Arbetet som tågvärd handlar mycket om att övervaka

när dörrar öppnas och stängs, se till att ingen kommer i kläm, fälla ut ramper när det behövs och informera passagerarna. – Om det uppstår någon incident kan det krävas mer. Det kan bli bråk och stök. Ibland har tåget tappat strömförsörjningen efter att kontaktledningarna blivit nedrivna. Susanna tycker att jobbet blivit tuffare. Just bråken har blivit vanligare. – Och poliserna och väktarna är ofta långt borta. Särskilt om tåget befinner sig långt från centrala Stockholm. Då är det svårt att få hjälp. Men Susanna trivs ändå bra på sitt jobb. Hon tycker också att det är hyfsat betalt. – Om man bara klarar de obekväma arbetstiderna. Susanna Holmén Varis säger adjö i hallen. Hon ler. Jag säger att jag gärna skulle vilja se hennes nästa utställning. Hon lovar att skicka ett mejl. Mats Wingborg stockholm@seko.se


16

Sist

!

Håll dig uppdaterad Besök oss på www.första-linjen.se

Kontakt Seko Stockholm Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 171 21 Solna. Postadress: Box 1032, 171 21 Solna. Telefon: 08-454 84 00. E-post: stockholm@seko.se.

Krönika. Skippa partidemonstrationer på 1 maj, kör en gemensamt istället, uppmanar Stefan Granér.

Dra åt pipsvängen!

Ö

ver hela världen firas 1 maj till minne av nordamerikanska arbetares kamp för 8 timmars arbete. Torget Haymarket i Chicago blev år 1896 dränkt i blod i konfrontationen mellan strejkande arbetare och polis. Själv har jag traskat med sedan jag var junior. Vilken av demonstrationerna jag gått i har varierat. Jag har oftast gått där mina arbetskamrater har gått eller där de flesta grafikerna i Stockholm har valt att gå. Den gemensamma kampen på jobbet har varit viktigare att manifestera än partifärg. Någon gång gjorde jag sällskap med Changan, kemigraf från DN. Changan, till det yttre en proper äldre man med hornbågade glasögon, fluga, kavaj och smalbrättad hatt. Men i det inre bodde en rebell och gycklare med blixtsnabba repliker. Det finns massor av Changan-historier. Jag ska bjuda på två. Greven och finansmannen Gustav Douglas var VD på DN då han i bolagstyrelsen var satt under press, man hade byggt en presshall som stått tom i 4 år. För de som var mindre insatta i fastighetsaffärer förklarade Douglas omständligt vilken fin ekonomi det var med den tomma tryckhallen som beräknades stå tom tio år till. När han var klar begärde Changan ordet: ”Jag vill rikta en reprimand till VD och bolagsledningen och det ska tas till protokollet. Med tanke på den goda ekonomin med tomma tryckhallar, varför byggde man inte en tom tryckhall till?”

Changan, ”men till och med du borde känna till att håret växer även på arbetstid.” I år gick jag i Vänsterpartiets tåg, kunde inte gå i ett tåg där huvudtalaren inte nämner aktuella frågor som strejklagstiftning och arbetsrätt. Men jag blev förbannad i Kungsan också. En klämkäck mötesledare bad alla som tillhörde Vänsterpartiet räcka upp en hand och uppmanade därefter alla andra att bli medlemmar. Dra åt pipsvängen, jag demonstrerar inte för något parti. Jag demonstrerar för att hedra Changan och tidigare klasskämpar, för nuvarande kämpar som Gunnar, Karin och Linnea i Seko Stockholm och kommande kämpar, för de behövs sannerligen. Nej skippa partidemonstrationerna! Gör som i Oslo och Köpenhamn. Låt facket bjuda in till en gemensam demonstration på arbetarrörelsens dag. Bjud in brett och stort, det vill säga den demokratiska vänstern, sociala, miljö och andra progressiva folkrörelser. Varför inte låta Stockholms skolelever med Greta gå i spetsen i kamp för miljön och klimatet? Mona Sahlin sa på sin tid att hon älskade partiet. Men dra åt pipsvängen! Partiet är bara ett verktyg. Det är idéerna man ska älska!

Låt facket bjuda in till en gemensam demonstration på arbetarrörelsens dag. Bjud in brett och stort, det vill säga den demokratiska vänstern, sociala, miljö och andra progressiva folkrörelser.

H

är kommer en till: Changan hade med åren fått vissa vanor. På arbetstid gick han ner till frisören. När han sitter där i stolen iförd blåställ kommer en bas fram. ”Jaså här sitter du på arbetstid.” ”Visserligen är du bas och man ska inte begära för mycket,” kommer det rappt från

Stefan Granér, tidigare styrelseledamot i Seko Stockholm

Sudoku.

stockholm@seko.se

Quiz. Rätt svar: 1, 1, X, X, X, X, X, 1, 1

Helt sjukt! 1

6

7

9

2 9 5 4

1

4

Sudoku – lösning Vänd och se om du fick alla rätt!

2

4

1

5

8

6

5

7 3 1 4 6 5 2 8 9

2

5

4 9 2 8 7 3 1 6 5

3

1

3

6

7

6 8 5 1 2 9 4 7 3

5

2

3

2. Antalet dödsolyckor i arbetslivet har ökat. Hur många dog i olyckor på jobbet 2018? 1. 58 personer. X. 36 personer. 2. 18 personer.

4

9

1 2 4 6 3 7 9 5 8

8

8

1

9 7 8 5 4 1 3 2 6

3

2

3 5 6 9 8 2 7 4 1

2

3

2 6 9 3 5 4 8 1 7

7

5

1. Det som tidigare hette förtidspensionering heter idag något annat. Vad då? 1. Sjukersättning. X. Ättestupa. 2. Aktivitetsgaranti.

5 1 7 2 9 8 6 3 4

3

8 4 3 7 1 6 5 9 2

2

3. I det senaste regleringsbrevet till Försäkringskassan avskaffade regeringen det tidigare målet att antalet sjukpenningdagar ska pressas ner till i genomsnitt 9,0 per år och arbetstagare. Varför togs målet bort? 1. LO har kritiserat målet och menar att Försäkringskassan inte bör pressas att trycka ner antalet personer med sjukpenning. X. Regleringsbrevet togs först bort av övergångsregeringen. Det berodde på att texten skulle hållas kort. Sedan följdes ändringen upp i det nya regleringsbrevet. 2. Målet hade redan uppnåtts med råge och kunde därför avskaffas. 4. Sveriges ledande sjukförsäk-

ringsexpert, LO-utredaren Kjell Rautio, läser regelbundet Första Linjen. Varför då? 1. För att han samlar på fackliga tidningar och prenumererar på Första Linjen. X. Därför att hans fru jobbar på posten och är medlem i Seko och att de därför får tidningen i brevlådan. 2. Därför att han noga vill följa turerna kring Reneriet och MTR och hur konflikten skapat ohälsa. 5. Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, har utvecklat en teori om vad som skapar ett meningsfullt arbete. Centrala begrepp i hans teori är begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och delaktighet. Vad brukar hans teori kallas? 1. Motivationsteorin. X. KASAM. 2. Klasskamp och gemenskapsteoremet. 6. Den rödgröna regeringen har tagit bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som infördes av Alliansregeringen. Vad brukade denna bortre gräns kallas? 1. Dödviktsläget. X. Stupstocken. 2. Friskhetsgarantin.

7. Hur stor andel av de anställda i Sverige utsätts regelbundet för så kraftiga vibrationer i jobbet att kroppen skakar? 1. 25 procent. X. 7 procent. 2. 3 procent. 8. Det är särskilt vanligt att kvinnor har ett psykiskt ansträngande arbete. Men hur hög andel av anställda kvinnor anger att det har ett psykiskt ansträngande arbete? 1. 27 procent. X. 15 procent. 2. 3 procent. 9. Försäkringskassan betalar ut sjukpenning, men under de två första sjukveckorna (minus karensavdrag) betalas en annan ersättning ut direkt av arbetsgivaren. Vad kallas den? 1. Sjuklön. X. Arbetsgivarsjukstöd. 2. Läkarpeng.

Profile for Första Linjen

Första Linjen 2/2019  

Seko Stockholms medlemstidning

Första Linjen 2/2019  

Seko Stockholms medlemstidning

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded