Page 1

slovensky


Rozvoj namiesto stagnácie, tak znie motto spoločnosti TechnoAlpin. Tomu tiež zodpovedajú ustálené produkty, pri ktorých sa stále hľadajú potencionálne možnosti zlepšovania. S úspechom: nová V3ee teraz dopĺňa portfólio snežných tyčových diel. Vďaka ďalšiemu vývoju nukleátorov a dýz sa V3ee vyznačuje o 50% nižšiou spotrebou vzduchu v porovnaní s existujúcimi produktami. Okrúhla hlava snežnej tyče s jedinečne vytvoreným dutinovým systémom, ktorá je veľmi etektívna pri nepriaznivých veterných podmienkach, je tiež použitá pri V3ee.

VÝKON VZNIKÁ V HLAVE


1

1 Nová hlava snežnej tyče s nukleátormi a dýzami. Vďaka ďalšiemu vývoju nukleátorov a dýz sa V3ee vyznačuje nižšiou spotrebou vzduchu. Nové nukleátory sa starajú o lepšiu nukleáciu a tiež o efektívnejšie využitie okolitého vzduchu. K tomu sa tiež optimalizovali dýzy pre lepšie rozprašovanie. Samozrejmosťou sú všetky dýzy vybavené dlhotrvácnymi keramickými vložkami. Špecialny systém výmeny energie udržuje hlavu snežnej tyče odolnú voči zamŕzaniu tiež pri veľmi nízkych teplotách a protivetre – a bez použitia ďalšej energie.


2 4 3

2 Ventilová technológia s vodným filtrom. Jednoducho prístupný, vyrobený z vysokokvalitnej hliníkovej liatiny – tak sa dá prezentovať novovyvinutý nadzemný ventilblok. Vyzretá ventilová technika, integrovaný bezšvíkový vodný filter vyrobený z chróm-niklovej ocele typu „wedge-wire“, odkaľovacie ventily a spoľahlivé senzory garantujú bezporuchovú prevádzku a dlhodobú životnosť. 3 Kompresor. Vďaka malej spotrebe vzduchu sa inštalovaný výkon kompresora zredukoval na 2,4 kW. Bezolejový piestový kompresor s integrovaným chladiacim okruhom je obzvlášť nenáročný na údržbu a vyznačuje sa tiež kompaktnosťou a vysokým výkonom. 4 Skriňový rozvádzač. Nový kompaktný skriňový rozvádzač s centralizovaným vstupom pre káble zabraňuje zakrúteniu alebo preseknutiu káblov.


2 1 3

1 Tyčová nadstavba v ľahkej konštrukcii. Robustný základ vyrobenỳ z pozinkovanej ocele garantuje vysokú stabilitu napriek kompaktným rozmerom. Hydraulické nastavenie výšky, manuálne, horizontálne otočné zariadenie a kompaktný skriňový rozvádzač sú jednoduché na prístup a obsluhu. 2 Hydraulické nastavenie výšky. Hydraulický valec na nastavenie výšky, ktorý kombinuje čerpadlo a nádrž do jednej jednotky znamená, že tyčové snežné delo môže byť jednoducho nastavené s veľmi malou námahou. Integrovaný škrtiaci ventil zabraňuje rázovému trhaniu tyčového snežného dela a v spojení so západkou zaručuje maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. 3 Podstavec. Jednoduchý a stabilný podstavec umožňuje rýchlu, efektívnu a okamžitú inštaláciu mechanickej konštrukcie a takisto jednoduchú demontáž na uskladnenie snežného zariadenia počas letných mesiacov. Nová zástrčková pätka má zdvojené diery a ploché dno – vhodné pre šachtové a betónové základy.


Ľahká konštrukcia.


1

2

3

4

1 Precízne meranie teploty a relatívnej atmosférickej vlhkosti meteorologickými stanicami TechnoAlpin s držiakom, s fixnou dĺžkou kábla a prípojkou. Skrutkové pripojenie funguje ako krycia plocha chrániaca presakovaniu vody a poskytuje ochranu proti poškodeniu káblov. 2 Osvetlenie je realizované energeticky úsporným LED-reflektorom. 3 ON/OFF Ventil. Jeho úloha spočíva v otváraní a zatváraní prívodu vody. Zabudovaný bezpečnostný ventil automaticky uzatvára prívod vody v prípade výpadku prúdu. 4 Nadzemný ventilový blok. Pod krytom sú bezpečne skryté senzory a motorové ventily pre lepší transport a obsluhu na mieste. Otvorenie na spodnej strane zaručuje, že celý ventilový blok je dobre ventilovaný a zabraňuje sa tvoreniu kondenzátu. Pripojenie vody a vzduchu môže byť jednoducho a rýchlo vykonané spojením spojok Kamlock bez nebezpečenstva zámeny (rozdielna veľkosť spojok).


5

Dokonale zosĂşladenĂŠ komponety.


Úroveň akustického tlaku L A – prepočítavacia tabuľ ka vzdialenosť [m]

vpredu [V] [ dB ]

vzadu [H] [ dB ]

vľavo [L] [ dB ]

vpravo [R] [ dB ]

20

65

59

63

63

25

63

57

61

61

50

56

50

54

54

100

50

44

48

48

200

43

37

41

41

[H] [L]

[R]

[V]

Meranie pri plnom zaťažení a vodnom výtlaku Správa z merania: 23-149-01 zo dňa 27.05.2013

L wA [dB]

Akustický výkon 100

90

80

70

60

50

40

L wA = 97 dB

vľavo

L wA = 93 dB

vzadu

L wA = 97 dB

vpravo

L wA = 99 dB

vpredu

L wA = 97 dB

Priemerná hodnota

30 12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1k

1,25k 1,6k

2k

2,5k 3,15k

4k

5k

6,3k

8k

10k 12,5k 16k

frekvencia [Hz]

Malé hlukové emisie. Vďaka 50% zníženiu spotreby vzduchu udáva nová V3ee nové štandarty nielen v energetickej efektívnosti. Tiež hlukové emisie tohoto snežného tyčového dela sú podstatne nižšie ako pri bežných typoch. Nízka hladina hluku znamená dodatočné odľahčenie životného prostredia a zjednodušuje zasnežovanie v oblastiach, ktoré sú na hladine hluku závislé.


P4

P4

H1

H1

P3 H2

P3 H2

P2

P1

P1

Snežné tyčové delo s kompresorom

Snežné tyčové delo na centrálny vzduch

Dáta a fakty. Hmotnosť mechanickej nadstavby P1

110 kg

Odber prúdu pri max. zaťažení

Hmotnosť kompresora komplet P2

**72 kg

Menovitá frekvencia

50 Hz

2,6 A (**8,6 A)

Hmotnosť držiaka tyče P3

33 kg

Kompresor

2,4 kW

Hmotnosť tyče 6 m + hlava P4

38 kg

Vyhrievanie v prevádzke

0,24 kW

Hmotnosť tyče 9 m + hlava P4

52 kg

Spotreba vzduchu pri 5 baroch

300 l/min

Pracovná výška hore H1 (9 m)

10.820 (*7.940 mm)

Tlak vody max.

Pracovná výška dole H2 (9 m)

9.620 (*7.160 mm)

Nukleátory

3

350°

Fixné dýzy

6

Pripojiteľné dýzy

9

Natáčanie Menovité napätie

230 V (**400 V)

Pripájacia zástrčka

16 A

Regulovateľné stupne * so 6 m dlhou tyčou ** vyhotovenie s autonómnym kompresorom

50 bar

3+1


W W W.T E C H N OA L P I N .C O M 09.2013 - Technické zmeny vyhradené.

V3ee slowakisch  
V3ee slowakisch