Page 1

10.2019 - Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

APLIKACJA TECHNOALPIN

SNOW MASTER polski

Aplikacja SNOWMASTER sygnalizuje kolejny krok w kierunku cyfryzacji ośrodków narciarskich. Dzięki niej osoby zarządzające ośrodkami narciarskimi mają nieograniczony wgląd w planowanie i postęp naśnieżania.


PRZYSZŁOŚĆ. JUŻ DZIŚ. TechnoAlpin jest pierwszą firmą, która dostarcza ośrodkom narciarskim prognozę w kontekście produkcji śniegu. Jest to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu i skrupulatnym obliczeniom. TechnoAlpin zmienia w ten sposób znacząco i trwale sposób zarządzania ośrod-

WSZYSTKO W ZASIĘGU. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRECYZYJNEGO ŚLEDZENIA.

kami narciarskimi: uwzględniając szczegółowe prognozy pogody,

Aplikacja SNOWMASTER umożliwia łatwy przegląd określonych celów

aplikacja SNOWMASTER prognozuje możliwą do wyprodukowania

i faz naśnieżania. Wyraźnie widać, w której fazie znajduje się obecnie

ilość śniegu i wymagane w tym celu zapotrzebowanie na wodę w

naśnieżanie i jak najlepiej wykorzystać zasoby, biorąc pod uwagę

najbliższych dniach. Szczegółowe informacje na temat przyszłych

prognozy. Pokazuje to także, w jakim stopniu osiągnięto już założony

kosztów, zapotrzebowania na zasoby i temperatur będą w przyszłości

cel naśnieżania i sezonu.

niezbędne w celu optymalnego planowania ośrodka narciarskiego. Będą one dostępne dzięki danym z ATASSplus.

OŚRODEK NARCIARSKI POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ. POD TWOJĄ KONTROLĄ.

NAJPIERW NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. SZCZEGÓŁY W ZESTAWIENIU. W aplikacji SNOWMASTER można wyświetlać różne ośrodki narciarskie i dla każdego z nich utworzyć indywidualnie różne grupy stoków. Zapewnia to szybszy wgląd do osobistych priorytetów. Wszystkie

Aplikacja SNOWMASTER korzysta z licznych danych ATASSplus.

dane aplikacji SNOWMASTER są dodatkowo podzielone według

Dotyczy to wyprodukowanej ilości śniegu, obciążenia, zużycia wody

wysokości nad poziomem morza. Dotyczy to prognoz, zapotrzebowa-

czy danych temperaturowych. Instalacja jest w dalszym ciągu stero-

nia na zasoby i produkcji śniegu.

wana przez osobę odpowiedzialną za naśnieżanie za pośrednictwem ATASSplus, natomiast wszystkie dane istotne podczas podejmowania decyzji są przedstawiane szybko i przejrzyście w czasie rzeczywistym w aplikacji SNOWMASTER.

APLIKACJA SNOWMASTER OD TECHNOALPIN. PODEJMIJ JUTRZEJSZE DECYZJE DZISIAJ.

BEZPŁATNA. I DOSTĘPNA JUŻ TERAZ. Licencja na aplikację SNOWMASTER jest dostępna bezpłatnie z umo-

NOWA KOMUNIKACJA. INTELIGENTNA I PROSTA.

wą aktualizacyjną ATASSplus. Wystarczy ją po prostu aktywować i od razu można korzystać ze wszystkich informacji w czasie rzeczywistym.

Ile śniegu leży na stoku? Ile godzin trwało naśnieżanie? Ile urządzeń naśnieżających było w użyciu? I przede wszystkim: kiedy mogę otworzyć ośrodek narciarski? Odpowiedzi na te i inne pytania są szybko i przejrzyście podsumowywane w aplikacji SNOWMASTER i sortowane według stoków. W ten sposób aplikacja upraszcza komunikację

w w w.technoalpin.com

między kadrą zarządzającą i zespołem naśnieżającym.

w w w.technoalpin.com

Profile for TechnoAlpin AG

SNOWMASTER PL  

SNOWMASTER PL