__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

365 DAYS OF SNOWMAKING

SNOW FACTORY slovensky

polski


© Enrico Langer

© Michael Schmidt


OUR SNOW IS YOUR SUCCESS SK Radosť z lyžovania bez obmedzenia Poznáte to – každoročné úzkostné očakávanie snehu bez nízkych teplôt až do údolia? Práve otvorenie spodných úsekov zjazdových tratí do údolia predstavuje každoročnú plánovaciu neistotu pre viacero lyžiarskych stredísk. S tým je teraz koniec! Zariadenie Snowfactory od TechnoAlpin umožňuje zasnežovanie aj pri teplotách nad nulou. PL Radość z jazdy na nartach bez ograniczenia Znasz to – coroczne oczekiwanie z niepokojem na śnieg bez niskich temperatur w dolinach? Właśnie otwarcie niższych odcinków tras zjazdowych w doliny to co roku niepewność planowania przez większość ośrodków narciarskich. Teraz z tym koniec! Urządzenie Snowfactory firmy TechnoAlpin umożliwia naśnieżanie również przy temperaturach powyżej zera.

w w w.technoalpin.com


SNOW WITHOUT LIMITS SK Oblasti použitia Zariadenie Snowfactory nie je určené ako náhrada za klasické zasnežovacie zariadenia, ale ako doplnok k nemu. Má celosvetovo sprostredkovať ľuďom zážitok zo snehu a je okrem zasnežovania úsekov zjazdoviek mimoriadne vhodné na rôzne podujatia, bez ohľadu nato, či sa konajú v interiéri alebo exteriéri. Príkladmi sú snowboardové podujatia, lyžiarske preteky vo väčších mestách alebo v nižšie položených úsekoch lyžiarskych stredísk. Aj severne ležiace strediská sa často nachádzajú v oblastiach, v ktorých je na zasnežovanie príliš teplo, a Snowfactory im tak poskytne istotu pri plánovaní. PL Obszar zastosowania Technologia Snowfactory nie jest zamiennikiem klasycznych instalacji do naśnieżania, a raczej służy jako ich uzupełnienie. Pozwala ona ludziom na całym świecie cieszyć się obcowaniem ze śniegiem i, oprócz naśnieżania odcinków stoku, w szczególności nadaje się do wykorzystania podczas wszelkich wydarzeń zarówno pod dachem, jak i na świeżym powietrzu. Przykładem są imprezy snowbordowe, zawody narciarskie w większych miastach albo na niżej położonych odcinkach tras narciarskich. Często też ośrodki usytuowane na południowych stokach leżą na obszarach zbyt ciepłych do naśnieżania, a Snowfactory zapewni im bezpieczeństwo przy planowaniu.

w w w.technoalpin.com


© Hensel

© Jürgen Benitz

official product partner


SNOWFACTORY AT THE WORLD CUP SK Zariadenie Snowfactory na svetovom pohári Zariadenie Snowfactory sa medzičasom osvedčilo na mnohých podujatiach svetového pohára. Sneh vyprodukovaný zariadením Snowfactory sa dá optimálne spracovať a pre usporiadateľov zaručuje istotu pri plánovaní, je jedno, či na alpských zjazdovkách, skokanských mostíkoch, bežkárskych dráhach alebo rampách.

w w w.technoalpin.com


© FIS © Enrico Langer

SNOWFACTORY AT THE WORLD CUP PL Wykorzystanie technologii Snowfactory w Pucharze Świata Technologia Snowfactory sprawdziła się już na wielu imprezach Pucharu Świata. Śnieg wytworzony dzięki technologii Snowfactory zapewnia optymalne naśnieżenie i gwarancję realizacji planów organizatora zarówno na alpejskim stoku, skoczni narciarskiej, trasie biegowej, jak i podjeździe.

w w w.technoalpin.com


official product partner


PLUG-AND-PLAY SK Zariadenie Snowfactory je dodávané v kontajneri priamo do príslušného miesta použitia. Po napojení na zdroj elektriny a vody je možné spustiť prakticky nepretržité zasnežovanie, nezávisle od vonkajších podmienok alebo teploty vody priamo na mieste. Rôzne modely vďaka odskúšanej technológii Vzhľadom na technologickú vyspelosť produktu pre sériovú výrobu a viackrát odskúšanú technológiu je možné vyrábať rozličné modely a veľkostí. Tak je možné ponúknuť vhodné riešenie pre každú oblasť použitia. Vďaka pneumatickému dopravníkovému systému je možné rozdeľovať sneh do vzdialenosti 200m pri 50m -výškovom rozdieli.


PODŁĄCZ I UŻYWAJ PL Urządzenie Snowfactory jest dostarczane w kontenerze bezpośrednio do właściwego miejsca eksploatacji. Po podłączeniu do źródła prądu i wody można rozpocząć niemal nieprzerwane naśnieżanie, niezależnie od warunków otoczenia lub temperatury wody bezpośrednio na miejscu. Różne modele dzięki wypróbowanej technologii Ze względu na rozwój technologiczny produktu i wielokrotnie wypróbowaną technologię możliwa jest dla produkcji seryjnej produkcja różnych modeli i rozmiarów. Dzięki pneumatycznemu systemowi przenośnikowemu istnieje możliwość rozrzucenia śniegu na odległość 200 m przy różnicy wysokości 50 m.

w w w.technoalpin.com


365 DAYS OF SNOWMAKING SK Princíp fungovania Pomocou progresívnej a osvedčenej technológie chladenia sa voda ochladí v efektívnom výmenníku tepla až na bod mrazu. Prostredníctvom vygenerovaného chladu voda zamŕza, a to bez chemických prímesí. Používané chladiace prostriedky zostávajú v uzatvorenom obehu a nedostávajú sa tak na zjazdovku. Tak dokáže zariadenie Snowfactory vyrábať sneh pri akejkoľvek teplote. Pritom sa vyrábajú malé suché ľadové šupinky, ktoré sú 100 % zamrznuté. Snowfactory je teda jediné zariadenie, ktorého výsledný produkt neobsahuje žiadnu zvyškovú vlhkosť. Ľadové šupinky majú teplotu jadra -5°C. Pomocou tohto dodatočného akumulovania energie chladu je proces topenia výrazne spomalený. Spracovaním pomocou ratraku sa bez problémov dosiahne kvalita večného snehu. Používajú sa výlučne vysokohodnotné komponenty, ktoré sa vyznačujú vysokou energetickou úspornosťou. Konštrukčné rozmery sú dimenzované špeciálne pre daný chladiaci okruh.


PL Zasada działania Przy użyciu zaawansowanej i sprawdzonej technologii chłodzenia woda ochładza się w efektywnym wymienniku ciepła aż do temperatury zamrażania. Przez wytworzenie tak niskiej temperatury woda zamarza bez użycia jakichkolwiek domieszek chemicznych. Wykorzystywane w tym celu środku chłodzące pozostają w obiegu zamkniętym i nie wydostają się na trasę zjazdową. Można więc dzięki urządzeniu Snowfactory wytwarzać śnieg przy każdej temperaturze. W ten sposób wytwarzane są suche lodowe płatki śniegu zamrożone w 100%. Snowfactory jest więc jedynym urządzeniem, które produkt końcowy nie wymaga zwiększonej wilgotności. Płatki śniegu mają temperaturę jądra -5°C. Dzięki dodatkowej kumulacji energii chłodu proces ich topnienia jest znacznie spowolniony. Przygotowany przy użyciu ratraka bez problemu osiągną jakość wiecznego śniegu. W tym procesie wykorzystywane są tylko wysokiej klasy komponenty, które cechuje wysoka oszczędność energii. Wymiary konstrukcji są zaprojektowane specjalnie do określonego obszaru chłodzenia.

w w w.technoalpin.com


ÚDAJE A SKUTOČNOSTI SF100 standard

SF100 mobile

SF210

Menovité napätie

400 V

400 V

400 V

Frekvencia

50 Hz

50 Hz

50 Hz

Elektrické vlastnosti

Spotreba energie

87 kW*

130 kW*

184 kW*

20,9 kWh/m3

31,2 kWh/m3

21,2 kWh/m3

1x 40‘ HC

1x 40‘ HC

2x 40‘ HC

Dĺžka A

12,2 m

12,2 m

12,2 m

Šírka B

2,5 m

2,5 m

3,6 m

Výška snežného H

2,9 m

2,9 m

8,1 m

17.000 kg

17.000 kg

35.500 kg

Výroba snehu

100 m3/d*

100 m3/d*

207 m3/d*

Výroba snehu

45 t/d*

45 t/d*

94 t/d*

Spotreba vody [min.]

1 l/sec

1 l/sec

2 l/sec

Spotreba vody [max.]

4 l/sec

4 l/sec

6 l/sec

Vodovodná prípojka

20 DN

20 DN

32 DN

Tlak vody [min.]

4 bar

4 bar

4 bar

Tlak vody [max.]

10 bar

10 bar

10 bar

Relatívny príkon Dizajn Nádoba Rozmery

Hmotnosti Hmotnosť Objem snehu

Zapojenia

Vyrobený sneh 20 m

20 m

50 m

Rozsah zasnežovania [max.]

Výška zasnežovania [max.]

150 m

150 m

250 m

Zapojenia

80 DN

80 DN

100 DN

R717

R449a

R717

ATASSplus

ATASSplus

ATASSplus

Rôzne Chladiaca kvapalina Riadiaci systém

Údaje podliehajú zmenám podľa typu zariadenia a/alebo krajiny inštalácie (vždy je potrebné riadiť sa schémou zapojenia). * Pre teplotu vody 5 °C a teplotu vzduchu 15 °C. Pri vyššej teplote sa výroba snehu znižuje a zvyšuje sa spotreba energie.


DANE I PARAMETRY SF100 standard SF100 mobile SF210 Parametry elektryczne Napięcie nominalne

400 V

400 V

400 V

Częstotliwość nominalna

50 Hz

50 Hz

50 Hz

87 kW*

130 kW*

184 kW*

20.9 kWh/m

31.2 kWh/m

21.2 kWh/m3

1x 40‘ HC

1x 40‘ HC

2x 40‘ HC

12.2 m

12.2 m

12.2 m

Szerokość B

2.5 m

2.5 m

3.6 m

Wysokość H

2.9 m

2.9 m

8.1 m

17,000 kg

17,000 kg

35,500 kg

Zużycie mocy Względna moc wyjściowa

3

3

Wykonanie Kontener Wymiary Długość A

Masy Masa

Objętość śniegu Produkcja śniegu

100 m3/d*

100 m3/d*

207 m3/d*

Produkcja śniegu

45 t/d*

45 t/d*

94 t/d*

Przyłącza Zużycie wody [min.]

1 l/sec

1 l/sec

2 l/sec

Zużycie wody [max.]

4 l/sec

4 l/sec

6 l/sec

Przyłącze wody

20 DN

20 DN

32 DN

Ciśnienie wody [min.]

4 bar

4 bar

4 bar

Ciśnienie wody [max.]

10 bar

10 bar

10 bar 50 m

Wytwarzanie śniegu Wysokość tłoczenia [max.]

20 m

20 m

Szerokość tłoczenia [max.]

150 m

150 m

250 m

Przyłącza

80 DN

80 DN

100 DN

Różne Chłodziwo System sterowania

R717 R449a R717 ATASSplus

ATASSplus

ATASSplus

Parametry zależą od rodzaju instalacji lub od różnic wynikających ze specyfiki kraju gdzie ma miejsce montaż (należy zawsze zapoznać się ze schematami połączeń elektrycznych). * Przy temperaturze wody 5°C i temperaturze powietrza 15°C. Przy wyższych temperaturach wytwarzana jest mniejsza ilość śniegu i wzrasta zużycie energii.


05.2019 - Subject to technical modifications.

Profile for TechnoAlpin AG

Snowfactory SK & PL  

Snowfactory SK & PL  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded