Page 1

FÖRÄNDRINGAR SOM INTE ALLTID SYNS. MEN SOM MÄRKS. ATASSplus BÄSTA PRESTANDA HITTILLS. ENDAST MED 2019 ÅRS UPPDATERING.

Allt är precis som förut, men samtidigt helt annorlunda: 2019 års uppdatering av ATASSplus gör det välbekanta ännu bättre. De många bakgrundsförbättringarna garanterar att ni får den bästa styrningen av just ert system. Märkbart snabbare. Märkbart överskådligare. Uppdateringen finns tillgänglig från mars 2019 och kan enkelt installeras via internet.

DETALJER I STORT FORMAT Nu blir styrning och kontroll av snöläggningssystem ännu enklare. Med 2019 års uppdatering kan ATASSplus även användas på surfplattor. Överskådligare kartvy, detaljerade flödesscheman, omfattande information om snökanonerna – alla fördelar med ATASSplus finns nu också i stort format, optimerat för Android-surfplattor.

DET BÄSTA MINNET NÅGONSIN ATASSplus är ert framtida minne. För varje del av snöläggningssystemet – oavsett om det är en snökanon, pump eller ventil – lagrar ATASSplus nu hela händelsehistoriken direkt på den aktuella maskinen. Alla uppgifter, varningar och felmeddelanden kan därmed hämtas direkt även i framtiden. Om det t.ex. uppstår problem med en extern snökanon under säsongen behöver ni inte längre göra en anteckning om det utan kan istället läsa av det direkt på maskinen vid säsongens slut.

INGA FLER LÖSA LAPPAR Med 2019 års uppdatering lanserar TechnoAlpin anteckningsfunktionen i ATASSplus. Anteckningarna finns alltid nära till hands – och alla kommer åt dem i ATASSplus. Gör anteckningar direkt i kartvyn, skriv kommentarer om en snökanon eller skriv ner alla nödvändiga punkter direkt i vyn med pumpstationer. Ni kan också skapa uppgifter och tilldela dem till andra användare av ATASSplus. De berörda personerna får en påminnelse när uppgifterna förfaller – allt för att göra kommunikationen så effektiv som möjligt. Med digitala anteckningar går ingen information förlorad.

w w w.technoalpin.com

INSPIRERAD AV ER ATASSplus är den optimala styrprogramvaran för effektiv snötillverkning av högsta kvalitet. Med hjälp av kontinuerlig feedback från kunder och löpande analyser anpassas snöläggningsprogramvaran hela tiden efter era behov. Vi tar gärna emot förslag på förbättringar och uppdateringar och använder dessa för att fortsätta utveckla ATASSplus.

Profile for TechnoAlpin AG

ATASSplus Update 2019 SV  

ATASSplus Update 2019 SV