Page 1

A30

1

9 1 Patenterat lanshuvud i futuristisk design och finslipad

och lång livslängd.

3 Strukturerad design Ett kompakt, robust

bildar en kompakt enhet som innehåller pump och tank. Lansen blir lätt

teknik kännetecknar nya A30. Specialutvecklade keramikmunstycken

underrede i varmgalvaniserat stål ger god stabilitet och är enkelt att

att reglera i höjd utan stor kraftansträngning. Den inbyggda strypventilen

med inbyggda nukleatorer genererar en finfördelad vattenstråle med

applicera i mängder av användningsområden. Det hydrauliska höjdreg-

förhindrar att lansen fälls ner för snabbt och säkrar tillsammans med infalls-

små partiklar, vilket ger en lång kastlängd med bästa snökvalité. Hög-

laget, den manuella horisontella vridriktningen och det inbyggda elskå-

plåten högsta driftssäkerhet. 7 Fundament Den enkla och stabila me-

trycksmunstycket har hög tolerans när det gäller vindkänsligheten och

pet är alla lättåtkomliga och lätta att använda.

4 Kontrollpanel

kaniska fästanordningen medför snabb och effektiv installation. Det är lika

den beprövade designen håller lansens huvud fritt från is även vid låga

Lansen kan levereras som helautomatisk nätverksversion eller med lo-

enkelt att demontera när det är dags att sommarförvara utrustningen. 8

temperaturer och motvind. 2 Ventilpaket Kompakt, översiktligt, lätt-

kal styrning via en LCD display.

5 Manuellt vertikalt reglage

Brunn TechnoAlpins brunn bildar basen för en stabil förankring av snölan-

åtkomligt och gjutet i aluminiumgods – utvecklat av TechnoAlpin. Den

Den vridbara mekaniken gör att det är lätt att positionera den horison-

sen, här finns även plats för ventilpaketet och strömfördelningen. 9 Lans-

beprövade ventiltekniken, det inbyggda vattenfiltret av rostfritt stål,

tella vridningen i drift och vid service, oberoende av lansrörets position.

rör Lansröret är av gjutet aluminium och har separata vatten- och luftled-

dräneringsventilerna och de stabila sensorerna ger en störningsfri drift

6 Hydrauliskt höjdreglage Den hydrauliska höjdregleringscylindern

ningar. En kompakt lösning, som dessutom skyddar vatten- och lufttillförseln.

3

175°°

6

175° 5

4

7 8

2

Lång kastvidd. Stor snöläggningsvinkel. Optimal snökvalité vid marginaltemperaturer. Stabil drift, okänslig för sidvindar. 1

2

3

1

4

5

6

7

Perfekt avstämd reglering. Pålitlig automatisering. Isfritt lanshuvud även vid låga temperaturer. Beprövad ventilteknik. Hög användarvänlighet.


svenska 2020 mm

70

°

7900 mm

9700 mm

50°

6900 mm

8500 mm

Höjd vid lägsta snöläggningsposition Höjd vid högsta snöläggningsposition Max. vertikal lutning Min. vertikal lutning Höjd fundament Svängradie Min. vattentryck Fasta munstycken Reglerbara munstycken Nukleatorer Reglersteg

8500 mm (6900 mm*) 9700 mm (7900 mm*) 70° 50° 2020 mm 350° 12 bar 12 10 3 4

08 - Med förbehåll för tekniska ändringar.

Tekniska specifikationer

Lance A 30

* med 6 m Lansrör

Tillgänglighet.

TechnoAlpin

finns

representerade på 21 olika platser över hela världen. Vi erbjuder våra kunder 24 timmars service och finns alltid i närheten. Den professionella tekniska supporten och en omfattande lagerhållning av reservdelar ger våra kunder den säkerhet de behöver. Dessutom tar våra tekniker fram skräddarsydda totalkoncept, exakt anpassade till ert behov.

www.technoalpin.com

A 30

A30_svenska  

175° 4 6 5 7 3 1 2 6 8 9 1 7 www.technoalpin.com 70° 50° 2020 mm 350° 12 bar 12 10 3 4 Höjd vid lägsta snöläggningsposition Höjd vid högsta...