Page 1

Forskerservice

Mini KVIK Mini Kursus i Videnskabelig InformationsKompetence

bib.ucl.dk Zotero eller RefWorks Informationssøgning EBSCO databaser


[Bib.ucl.dk] [Referencehåndtering] [Informationssøgning] [EBSCO databaser]

Mini KVIK

Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence

Mini KVIK er et kort introduktionskursus, udarbejdet til Tværgående Uddannelsesudvikling (TUU). Læringsmål Viden: At deltagerne tilegner sig viden om bib.ucl.dk og hvilke muligheder UCL Biblioteket stiller til rådighed. At deltagerne tilegner sig viden om enten Zotero eller RefWorks som referencehåndteringsværktøj. At deltager tilegner sig viden om grundlæggende videnskabelig informationssøgning. At deltagerne tilegner sig viden om brug af EBSCO databaserne.

Færdigheder: At deltagerne efterfølgende selvstændigt: kan søge og bestille materiale kan søge danske og udenlandske artikler, samt downloade eller bestille dem kan importere og oprette referencer forstår brugen af og kan anvende boolske operatorer kan udarbejde en søgestrategi sikkert kan benytte de forskellige EBSCO databaser, trods forskellighed kan gennemføre bloksøgninger (Advanced Search) kan udnytte søgehistorikken kan bruge thesaurus, emneord og Cinahl headings kan bruge MyEBSCOhost bl.a. til alerts kan eksportere referencer og gemme søgesæt

Kompetencer: At deltagerne tilegner sig kompetencer til kvalificeret at kunne fremfinde og bestille materiale. At deltagerne tilegner sig kompetencer i brugen af de ressourcer UCL biblioteket stiller til rådighed. At deltagerne tilegner sig kompetencer til kvalificeret at kunne anvende referencehåndteringsværktøj og derved opbygge egen referencedatabase. At deltagerne tilegner sig kompetencer til kvalificeret at kunne udtænke og opbygge en søgestrategi. At deltagerne tilegner sig kompetencer til kvalificeret at kunne udføre og revidere en søgestrategi. At deltagerne tilegner sig kompetencer til kvalificeret at kunne vurdere og anvende EBSCO databasernes muligheder i søgestrategier.

Læringsformer og -aktiviteter Dialogbaseret undervisning og eksempler. Selvstændig studieaktivitet i undervisningen (øvelser). Kort forberedelse mellem de to gange.

Deltagere TUU

Forskerservice, UCL Biblioteket


[Bib.ucl.dk] [Referencehåndtering] [Informationssøgning] [EBSCO databaser]

Mini KVIK

Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence

Omfang D. 20. oktober 2015 kl. 9-11.30 (3 lektioner) D. 2. november 2015 kl. 8.30-12 (4 lektioner)

Program L1

Bib.ucl.dk - søg og bestil bøger, danske artikler, udenlandske artikler, SFX

L2 L3

Referencehåndtering, vælg mellem Zotero og RefWorks, alt efter behov

L4 L5

Informationssøgning, strategi, udvælgelse af baser, bloksøgning, alerts

L6 L7

EBSCO databaserne, især Eric, Cinahl, PsykInfo

Undervisere AFCA, LMRE

Forberedelse Til 20. oktober: Vælg mellem Zotero- og RefWorksundervisning: Zotero er det referencehåndteringsprogram de studerende får undervisning i. Zotero er gratis og har en begrænsning på antal referencer der kan gemmes. Hvis dit behov er at samle referencer sammen f.eks. til forskellige projekter er Zotero det rigtige valg. RefWorks er et betalingsprogram som ikke har begrænsning på hverken konti eller referencer. Arbejder du akademisk, nu, eller på sigt, skal du vælge RefWorks. Begge programmer er online og således hverken computer- eller stedafhængig. Valget mailes til afca@ucl.dk senest d. 9. oktober 2015 Orientér dig på bib.ucl.dk og tjek, at du kender dit login og at det virker Medbring pc Til 2. november: Opret My EBSCOhost (https://bib.ucl.dk/sites/default/files/ebsco_vejledning.pdf) Overvej materiale/emne du interesserer dig for Læs litteratur Medbring pc

Evt. litteratur SFI Campbell. (August 2006 (revideret 2011)). På jagt efter det hele : En guide til systematisk litteratursøgning. Til 2. november: Læs 1-5 (s. 4-15) i http://tsweb01/Pages/displaydocument.aspx?documentid=951706&mode=view

Evaluering Kort evaluering

Forskerservice, UCL Biblioteket


Mini Kursus i Videnskabelig InformationsKompetence Kurset henvender sig til Tværgående Uddannelsesudvikling. Kurset udbydes af Forskerservice i samarbejde med UCL Bibliotekets bibliotekarer. Der må påregnes forberedelse. Kontakt bibliotekar i Forskerservice Anne-Marie Fiala Carlsen ved spørgsmål.

FORSKERSERVICE Lucernemarken 1. 5260 Odense S Telefon 5173 6509 afca@ucl.dk

Mini KVIK  

Mini Kursus i Videnskabelig InformationsKompetence