Page 1

e r a k s i r f Fler

r a g n i l m a s r ö F 5 den Ef 4:1

lla avseen .att växa i a

..

Unik ekumenisk satsning på församlingsutveckling i Sverige • Regionala nätverkskonferenser • Analys av församlingens nuläge • Långsiktigt utvecklingsarbete med en handledare


Vi vill se fler friskare församlingar i Sverige som lever ut evangeliet och når människor i vår tid. Som kyrkor står vi idag i en mycket utmanande tid, där kyrkan inte alltid utgör det första alternativet för människor som söker andliga svar. Samtidigt brottas många kyrkor med interna utmaningar såsom ekonomi, ledarfrågor, verksamhetsfrågor och vikande besökarantal till gudstjänsterna. Andra i sin tur har börjat nå ut med budskapet men lever i kampen mellan nytt och gammalt och att hinna utvecklas och fatta rätt beslut i rätt tid. Därför inbjuder

vi till en unik ekumenisk satsning på församlingsutveckling. Vi tar hjälp av ett av de förnämsta verktygen vi har i Sverige, Naturlig församlingsutveckling (NFU). Dessutom erbjuder vi er som församling stöd, uppbackning och handledning individuellt anpassat för er församlings behov. Det är dags att både be och kavla upp ärmarna i arbetet med våra församlingarnas fram-

innEHåLL ”Fler friskare församlingar” erbjuder ett ”paket” av 3 regionala nätverkskonferenser,en handledarledd utvecklingsprocess och två analyser av församlingen med hjälp av NFU-undersökningen. Nätverkskonferenserna riktar sig till ledarskapet i församlingen och bygger på undervisning med svenska exempel och erfarenhetsutbyte mellan församlingarna. Konferensen vänder sig både till er som tidigare arbetat med NFU och till er som vill starta en utvecklingsprocess i er församling.

tidsfrågor än mer strategiskt. Vi tror att vi dessutom kan göra jobbet ännu bättre tillsammans, genom uppmuntran och erfarenhetsutbyte i uppgiften att vara ledare i Guds församling! Vi önskar er varmt välkommna med på resan till en friskare församling! Ledningsgruppen för församlingsutveckling Sverige

vi stödjer er i att utvecklas på följande områden – Inspirerande gudstjänster – Livsnära smågrupper – Behovsorienterad evangelisation – Kärleksfulla relationer – Utrustande ledarskap – Gåvobaserad verksamhet – Hängiven andlighet – Funktionella strukturer


Vi erbjuder er en process Att få till en utvecklingsprocess som varar över tid är kanske en av de större utmaningarna. Här vill vi stödja er genom att hjälpa er att introducera NFU i församlingen och att jobba långsiktigt och målmedvetet. Vi stödjer er ledargrupp genom handledning. Till sist hjälper vi även till med att hitta goda och viktiga förhållningssätt i förändringsarbetet. introduktion till nfu (Ingår ej i priset)

Vi startar nya projekt så snart vi har tillräckligt många församlingar som är intresserade i en region. Vi behöver minst 7 församlingar i en region för att samla till nätverkskonferens. På vår hemsida uppdateras informationen om vilka regioner som är på gång med nya projekt. Nätverkskonferens 1: Vad vill vi/ vad är vi? Leda förändring, Missionell utmaning, Församlingens identitet Nätverkskonferens 2: Hur gör vi? Församlingskultur, Projektplanering. Nätverkskonferens 3: Hur blev det? Vad kan vi lära och vad har vi lärt oss? Vägen vidare!

NFU-undersökning

Handledarbesök Presentera församlingsprofilen

Nätverkskonferens 1

Handledarbesök Kolla av, planera och förverkliga

Nätverkskonferens 2

Handledarbesök Utvärdera, förbereda ny

NFU-undersökning

Handledarbesök

Nätverkskonferens 3

Tider och platser Fredag 18.00–21.30. Lördag 09.30–16.00 Nätverkskonferenserna kommer att äga rum i samarbete med lokala församlingar, mer information om plats kommer kontinuerligt via hemsida och utskick.

Innan första Nätverkskonferensen bör ni läst på och gjort er väl bekanta med grunderna i NFU. Ni bör också genomfört er första NFU-undersökning. Pris Kostnaden för paketet fördelas över 3 budgetår. Betalningen faktureras vid tre tillfällen med 6000 kr/år. Totalt 18 000 kr men flera av samfunden ger bra bidrag till församlingar som deltar. I paketpriset ingår • 3 nätverkskonferenser för upp till 5 personer (Mat ingår i priset. Behövs boende ordnar man det själv. Ytterligare personer betalar endast matkostnad på 175 kr/deltagare och tillfälle.) • 2 st NFU-undersökning • 4 st handledarbesök (exkl resa) Bidrag Vissa samfund ger utvecklingsbidrag till detta. Ta en kontakt med ditt samfund. Om församlingen samarbetar med Bilda i det fortsatta NFU-arbetet ges ett bidrag till avgiften. För frågor kontakta: +46 765-053 132 +46 (0)8- 580 031 32 info@forsamlingsutveckling.se eller ditt samfund. Anmälan Man anmäler sig som församling, och anmälan är bindande över hela perioden av 3 år. Anmälan sker på hemsidan: www.forsamlingsutveckling.se


Samfundsledarna tycker till: Anders Blåberg Missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan En församlingsledning ställs ständigt inför viktiga val. Det finns något som aldrig ska väljas bort, de goda och beprövade redskap till församlingsutveckling som erbjuds. Pröva dem!

Bobby Sjölander Missionsföreståndare Adventistsamfundet För att kunna vara en varm, levande och Kristuslik församling behövs ibland hjälp med att se hur man fungerar. NFU kan vara ett sådant verktyg!

Pelle Hörnmark Föreståndare Pingst Fria Församlingar i Samverkan Allt som hjälper församlingar att utvecklas är bra. NFU verkar vara ett modernt, praktiskt redskap för att öppna ögonen för nödvändiga förändringar.

Marie Willermark Kommendör, Ledare för Frälsningsarmén Sverige-Lettland Det har aldrig funnits några patentlösningar på vad som får en församling att växa. Däremot finns det tydliga erfarenheter av vilka ingredienser som skall till. NFU är ett bra redskap i längtan att låta människor lära känna Jesus.

Kjell LARSSON Missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen NFU ger värdefulla redskap för den församlingen som vill förnyelse. Goda vägledande redskap att skala bort det som haft sin tid och med råg i ryggen ta nya steg för att växa i både mognad och numerär. Stefan Holmström Missionsföreståndare, EFS Sanningen frigör till Förändring. NFU är ett utmärkt redskap för att analysera situationen i förening eller församling. NFU erbjuder positiva vägar till framtidstro och växande utan att hamna i statisk metodik eller ansträngt växtflås. Varför inte pröva NFU i ditt sammanhang i EFS och i Svenska Kyrkan?

www.forsamlingsutveckling.se

Lasse Svensson Gemensam Framtid Många församlingar i Gemensam Framtid har haft stor nytta av NFU som verktyg. Med ”Fler Friskare Församlingar” blir det möjligt att på ett ännu mer samlat sätt att få hjälp att se vad som behöver göras och inleda en process för växt och fördjupning.

Fakta:

erige har gjort rsamlingar i Sv Nästan 500 fö av NFU. analysmed hjälp en församlings 76 000 er öv ts or har det gj Internationellt r gett oss en alyser. Detta ha församlingsan lingsutveckling. bank om försam unik kunskaps are från ldade handled Vi har 100 utbi gliga för att än m finns tillg 11 samfund so lingar handleda försam

Fler Friskare Församlingar  

Ett projekt för att stödja församlingsutveckling i Sverige som drivs av Nätverket för församlingsutveckling.

Advertisement