Page 1

Czy Polacy korzystają nieruchomościami?

z

pośredników

w

obrocie

68 proc. Polaków kupujących lub sprzedających mieszkanie korzysta z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami. 96 proc. wybiera zawsze agenta legitymującego się licencją – wynika z badania portalu Nieruchomosci-online.pl i Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Wyniki badania pokazały, że z usług pośredników w obrocie nieruchomościami korzysta 68,23 proc. respondentów. Główną przyczyną zainteresowania usługami pośredników jest troska o bezpieczeństwo transakcji – aż 65,45 proc. przebadanych osób deklaruje, że samodzielne kupowanie lub sprzedawanie nieruchomości niesie ryzyko niepowodzenia. Ankieta ujawniła także, że Polacy zdecydowanie wolą korzystać z usług pośredników, których kwalifikacje potwierdza licencja – zadeklarowało tak 96,18 proc. badanych. - Ciekawe wnioski przyniosły także odpowiedzi na pytania, jak oceniana jest własna wiedza potrzebna do samodzielnego przeprowadzenia transakcji na rynku nieruchomości. Przebadane osoby w większości twierdzą, że potrafią samodzielnie rozpoznać, czy cena mieszkania jest zawyżona lub zaniżona (54,69 proc.), potrafią skonstruować umowę przedwstępną, tak aby kupujący lub sprzedający się nie wycofał (52,43 proc.), a także rozpoznać, czy nieruchomość ma ukryte wady prawne (52,43 proc.). Mając zatem pełną wiedzę potrzebną do przeprowadzenia transakcji i tak wiele osób woli korzystać z usług pośredników. Sugeruje to, że doceniają oni zapewnianą przez pośredników pomoc w bezpiecznym przeprowadzaniu transakcji – mówi Michał Kurczycki, przedstawiciel szwajcarskiej firmy NNV AG, właściciela portalu Nieruchomosci-online.pl. Ostatnia część badania dotyczyła tego, jaką pomoc, poza samym pośrednictwem w transakcji, respondenci chcieliby otrzymywać od pośredników (wypowiedzi otwarte). Pośród najczęściej deklarowanych pozycji znalazły się m.in.: kompleksowa obsługa prawna, podatkowa i kredytowa transakcji, pomoc w ustaleniu ceny nieruchomości, tak aby szybko znalazła ona potencjalnego nabywcę, wyszukiwanie atrakcyjnych cenowo i wolnych od wad prawnych nieruchomości do nabycia, pomoc w przeprowadzeniu negocjacji z nabywcą lub sprzedającym, fachowość i profesjonalizm, a także zaangażowanie i zrozumienie potrzeb klienta. - Wyniki badania pokazują, że pośrednicy w obrocie nieruchomościami cieszą się dużym zaufaniem społecznym i są postrzegani, jako potrzebni i użyteczni w pewnym przeprowadzeniu transakcji. Mnie osobiście cieszy także fakt, że Polacy wolą korzystać z usług licencjonowanych pośredników, bo daje im zapewnienie znacznej jakości usług. To ważny głos za utrzymaniem licencji dla pośredników, jako gwarancji wysokich kwalifikacji zawodowych na rynku nieruchomości dla ochrony konsumentów – komentuje Zbigniew Kubiński, prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.


Badanie miało na celu poznanie sposobu korzystania przez Polaków z usług pośredników w handlu nieruchomościami, a także oczekiwań odnośnie tych usług. Zostało ono przeprowadzone przy pomocy ankiety internetowej, którą wypełniło 797 użytkowników portalu Nieruchomosci-online.pl. Wszyscy respondenci to osoby prywatne, które zamieściły ogłoszenie kupna lub sprzedaży nieruchomości w portalu. Ankieta została przeprowadzona pomiędzy 20 a 24 lutego 2012 roku.

źródło: Nieruchomosci-online.pl

Czy Polacy korzystają z pośredników w obrocie nieruchomościami  

68 proc. Polaków kupujących lub sprzedających mieszkanie korzysta z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami. 96 proc. wybiera zawsze age...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you