__MAIN_TEXT__

Page 28

a r t ik l er

Når holdning gør en forskel Mandag den 17. oktober fremsatte sikringskoncernen G4S sit købstilbud på den danske rengøringskoncern, ISS. For Formuepleje kunne timingen ikke være dårligere, da vi på det tidspunkt, var ved at sælge ud af G4S. Dette er historien om to hektiske uger, hvor Formuepleje, som aktionær i G4S, tog aktivt stilling til transaktionen og medvirkede til, at ledelsen i G4S opgav købet af ISS.

af Otto Friedrichsen, formueforvalter, Formuepleje

Da købstilbuddet på danske ISS tikkede ind, kom det som en stor overraskelse for os, idet G4S med et eventuelt køb af ISS ville tilføje et forretningsområde, der ikke umiddelbart lå inden for deres fokusområder. Samtidig var det stik imod den tidligere udmeldte strategi fra G4S, der sigtede mod mindre såkaldte ”bolt-on” opkøb. På overskriftsniveau kunne vi, på den lange bane, måske se et rationale i transaktionen, idet man eventuelt ville kunne få muligheden for at foretage krydssalg og derigennem integrere de to forretninger. Planen var ganske enkelt at gøre rent de steder, hvor G4S havde ansvaret for sikkerheden, og tilføje sikkerhedsservice de steder hvor ISS stod for rengøring og catering. På den anden side havde vi dog svært ved at opstille et regnestykke, der på sigt ville være til aktionærernes fordel. Udmeldingen fra G4S kom dog på et særdeles ugunstigt tidspunkt, da Formuepleje i ugerne op til annonceringen var sælger af G4S-aktien. G4S har i en længere årrække været en kernebeholdning i aktieporteføljerne, og aktien har klaret sig rigtig godt. Situationen var blot den, at den generelle markedsuro, primært som følge af gældsproblemerne i Sydeuropa, havde gjort andre sel­ skaber i industrisektoren så billige, at vi med en væsentlig rabat, kunne få et bedre fremadrettet vækstbillede end det, der lå i G4S. Baggrunden for reduktionen af beholdningen af G4S var således ikke så meget fundamentalerne i G4S, men mere den relative betragtning.

28

Formue 1. kvartal 2012

>>

Profile for Formuepleje

FORMUE 2012 / 01  

Magasinet FORMUE bringer artikler om investering i aktier, obligationer og valuta samt behandler emner som opsparing, pension, skat, selskab...

FORMUE 2012 / 01  

Magasinet FORMUE bringer artikler om investering i aktier, obligationer og valuta samt behandler emner som opsparing, pension, skat, selskab...

Advertisement