Page 1

01. februar 2011

Formue aktuelt Klogt at blande obligationer og aktier Af Kristian R. Hansen, Kommunikationschef, Formuepleje A/S

5 års praktisk erfaring med Formuepleje Optimum viser, at det er en god idé at blande obligationer og aktier. 140

Obligationer 125

120 Optimum 114

100 80

Aktier 93

60 40 20 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

I dag er det 5 år siden Formuepleje Optimum kom til verden. 5 turbulente år på finansmarkederne kan man roligt sige. Med en blanding af obligationer og aktier blev Optimum skabt som Formueplejes rene og ugearede bud på den optimale portefølje, der bygger på den klassiske og Nobelprisbelønnede porteføljeteori. I sin 5-årige levetid har Formuepleje Optimum ikke gjort meget væsen af sig på børslisterne – faktisk har det været en temmelig kedelig investering. Men netop dét, at der ikke har været de store bevægelser i en ellers bevægende periode, tiltrækker naturligvis også opmærksomhed. Et kik på kurverne viser, at obligationer har klaret sig bedst de seneste fem år. 100 kroner er vokset til 125 kr. mens 100 kroner investeret i aktier er faldet til 93 kroner. Formuepleje Optimum kurven bevæger sig mellem de to øvrige kurver og her er 100 kr. vokset til 114 kr. Et afkast på 14% over 5 år er ikke prangende. Men i betragtning af, at perioden har budt på et af historiens største aktiekrak med kurstab på stort set alle aktier, er et positivt resultat tilfredsstillende. Formuepleje Optimum har som mål at skabe et afkast på 30% på fem år, og det er desværre ikke lykkedes de første 5 år. Men kikker vi 5 år frem er afkastpotentialet alt andet lige til stede for en Optimum-portefølje med en blanding af aktier og obligationer.

1


Formue aktuelt

Teoretisk Afkast

Afkast

Andel

Vægtet afkast

Obligationsindeks (Nykredit)

25%

65%

16%

Aktieindeks (FT World)

-7%

35%

-2%

Samlet teoretisk afkast

14%

Praktisk afkast Formuepleje Optimum

14%

Lidt tør teori Porteføljeteorien siger populært, at det er en god ide at blande sine investeringer. Og det er jo en lære, som har været kendt siden Konen med æggene. Men hvor H.C. Andersens eventyrfigur gjorde sig nogle dyrebare praktiske erfaringer, kunne økonomen Harry Markowitz for første gang sætte risikospredning på teoretisk formel. I sin berømte artikel ”Portfolio Selection”, lagde han i 1952 grundstenen til den moderne porteføljeteori, som han selv og to andre økonomer senere fik tre Nobelpriser for. Forventet afkast

100% aktier Optimum

100% obligationer Risikofri rente Risiko

Kort fortalt anviser porteføljeteorien – under en række forudsætninger - den optimale sammensætning af aktiver – ofte forenklet til to aktiv­ typer, obligationer og aktier: 1. O  bligationer giver typisk et lavt, men stabilt afkast over tid, hvor aktier typisk giver et højere, men også mere ustabilt afkast over tid. Og da obligationer og aktier typisk ikke svinger i takt – ofte stiger obligationer når aktier falder - er de teoretisk set næsten perfekte til risikospredning. Ved at blande obligationer og aktier, kan man således på én gang få et højere afkast og en lavere risiko. Det lyder jo næsten som en ”gratis frokost” på børsen.

2


Formue aktuelt

2. N  u gælder det om at finde den rigtige balance mellem obligationer og aktier. Og der er ikke en ligefrem sammenhæng. Hvis udgangspunktet er 100% obligationer, kan man ved at iblande en lille smule aktier opnå det særlige fænomen at få et lidt højere afkast og samtidig en lidt mindre risiko. Denne ”gratis frokost” varer dog ikke ved, hvis man fortsætter med at blande flere aktier i porteføljen. På et tidspunkt begynder effekten at aftage og kurven flader ud. Optimum findes ved at tegne en linje fra den risikofri rente på Y-aksen til denne såkaldte efficiente rand. Den optimale portefølje ligger i punktet hvor de to linjer mødes. Omsat til danske forhold med forskellig beskatning af aktier og obligationer består Optimum-porteføljen i typisk af 60-80% obligationer og 20-40% aktier. Aktivallokeringen er dynamisk og overvåges og styres i praksis af vores formueforvaltere.

Formuepleje Optimum • Investering efter den Nobelprisbelønnede porteføljeteori •S  und blanding af danske obligationer og globale aktier •D  ynamisk risikostyring og aktivallokering •S  ammenhæng mellem pris og kvalitet: 10% resultathonorar plus 0,5% fast honorar

Fremtiden er både-og Og fremtiden - tilhører den obligationer eller aktier?

•N  oteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

• Obligationer er fortsat på et historisk højt kursniveau og renten sætter nye bundrekorder. Skal kurserne op eller ned?

Køb Formuepleje Optimum

• Aktier faldt meget under finanskrisen og er nu – tilsyneladende - på vej op igen. Skal kurserne op eller ned?

1. K  øb Formuepleje Optimum i Deres bank eller netbank. Optimum er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og kan omsættes som alle andre aktier.

Vi kender ikke svarene. Men vi har i modsætning til rene aktie- eller obligationsinvesteringer mulighed for løbende at tilpasse andelen af obligationer og aktier indenfor nogle faste rammer. Og vi fortsætter med Formuepleje Optimum, der med en broderparten af porteføljen placeret i obligationer og resten i aktier er det naturlige investeringsvalg. Den forsigtige investor, for hvem det at bevare er vigtigere end at øge formuen, kan med en blanding af obligationer og aktier, professionel pleje og sammenfaldende interesser se Formuepleje Optimum som en god og langtidsholdbar mulighed. Både-og og hverken enten-eller. kristian.hansen@formuepleje.dk

3

2. U  dfyld en tegningsblanket på www.formuepleje.dk og send den til os, så klarer vi resten. 3. K  ontakt os på tlf. 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk for nærmere information.

Klogt at blande obligationer og aktier  
Klogt at blande obligationer og aktier  

5 års praktisk erfaring med Formuepleje Optimum viser, at det er en god idé at blande obligationer og aktier.

Advertisement