Page 1

MÅNEDSSTATUS

3. januar 2011

Fundamentet for kursstigninger intakt i 2011 De økonomiske udsigter for især den amerikanske økonomi er blevet lysere i de seneste måneder. Det har medført en vis optismisme på de finansielle markeder, hvilket har afspejlet sig i fremgang på aktiemarkederne. Der er dog stadig mange udfordringer, og især gældskrisen i mange europæiske lande vil sætte sig præg på markederne i de kommende måneder. Ud fra den aktuelle værdiansættelse af aktierne er der stadig god værdi, og samtidig mener vi, at renterne har nået et fair niveau i kølvandet af de seneste måneders rentestigninger. Det har bevirket, at der er et attraktivt højt renteafkast på danske realkreditobligationer.

120

110 1.800 99

EPS S&P 500 (USD/aktie)

100

87 83

80 60

1.600 1.400

85

75 67

1.200 1.000

57 50

55 55 48 4546 4444

800

40

600 400

20 200 0 2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

0 1997

Potentiale op til 15% for US aktier i 2011 Indtjeningen i S&P 500 tegner til at stige 49% i 2010. Det er den kraftigste fremgang i mere end 25 år. Fremgangen er især drevet af Finans, Energi og IT sektorerne. Indtjeningen i de små og mellemstore virksomheder udtrykt ved det såkaldte Russel 2000 indeks i US ser derimod ud til at kunne fremvise vækstrater i EPS på over 100% i 2010.

Her var tilbagegangen dog også betydelig større under nedturen i 08. Markedet venter i dag en stigning i EPS for 2011 på ca. 16% og for 2012 på ca. 11% for S&P 500. Disse forventninger har været svagt stigende i nogle måneder nu, men historisk har forventningerne næsten altid måttet nedjusteres med ca. 20% fra det første tidspunkt hvor de fremlægges. Aktiemarkedet er derfor forsigtig med at indregne for meget her og nu. Skulle estimaterne holde kan der dog blive tale om en positiv overraskelse. Selv i den situation hvor estimaterne måtte vige en smule, er det vores vurdering at helingen i verdensøkonomien skaber plads til en bedring i værdiansættelsen for aktier. Det kan lægge en hånd under markedet og give plads til en stigning på ca. 15% for US aktier i 2011.

S&P 500 aktieindeks

Det lykkedes Obama at få vedtaget en aftale om skattelettelser, hvilket har øget forventninger til den amerikanske vækst i 2011. Samtidig har flere amerikanske nøgletal vist fremgang, og det har skabt positiv stemning på aktiemarkederne og støttet dollaren. Den kinesiske centralbank hævede renten i et forsøg på at dæmpe inflationen, og der er udsigt til flere renteforhøjelser fra den front i de kommende måneder. Gældskrisen i de europæiske "PIIGSlande" blusser stadig op med jævne mellemrum, men de hårdt plagede lande fik kortvarigt lidt luft, da den europæiske centralbank øgede deres opkøb af statsobligationer fra disse lande. Frygten for Euro kollaps vokser dog stadig på grund af manglende enighed blandt politikerne, og det understøtter valget af EUR-finansieringen i Formueplejeselskaberne. Renterne er generelt steget meget i de seneste måneder, men med lav inflation og høj arbejdsløshed er der ikke udsigt til yderligere kraftige rentestigninger i den kommende tid.

S&P 500 aktie indeks Udarbejdet af Formuepleje A/S Erik Bech Stephen Rammer Formueforvalter, HD (F)

Aktiestrateg, cand.merc.

Tlf. +45 87 46 49 26

Tlf. +45 87 46 49 42

eb@formuepleje.dk

sr@formuepleje.dk

Side 1 Søren Astrup Direktør, cand.oecon. Tlf. +45 87 46 49 20 sa@formuepleje.dk


MÅNEDSSTATUS

3. januar 2011

Seneste 3 måneder Optimum

Siden 1/1 2010

4%

15%

Optimum

Pareto

6%

Pareto

Safe

6%

Safe

26%

Epikur

25%

Epikur

10%

Penta

11% 8%

Merkur LimiTTellus -4% 5% -1% -5%

10% 8% 18%

Aktieindeks 5%

Obligationsindeks 0%

5%

10%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

Siden 1/1 2000

Siden 1/1 2009

Optimum

30%

LimiTTellus Globus

10%

Aktieindeks

-10%

34%

Fokus

Globus Obligationsindeks

31%

Penta Merkur

13%

Fokus

23%

31%

153%

Pareto 62%

Pareto

127%

Safe Safe

87% 61%

Epikur Penta

54%

Merkur

57%

LimiTTellus

Epikur

15%

Penta -22% 95%

Merkur

60%

Aktieindeks

Aktieindeks -25%

50%

Obligationsindeks 0%

20%

87%

Obligationsindeks

13% 40%

60%

80% 100%

-75% -25% 25%

75% 125% 175%

Afkastopgørelse er opgjort med anvendelse af børskurser. Frem til børsnotering i 2006 er anvendt indre værdier. Fokus er startet 1/5 2009. Globus er startet 1/7 2010. Historiske afkast er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. 5-års afkast kan ses på www.formuepleje.dk/5-aars-afkast

Formueplejeselskaberne Bruuns Galleri | Værkmestergade 25 | 8000 Århus C Tlf. + 45 87 46 49 00 | Fax +45 87 46 49 01 www.formuepleje.dk | info@formuepleje.dk

Side 2


MÅNEDSSTATUS

3. januar 2011

Risiko og afkast siden 1/1 2010 40% 35%

Merkur LimiTTellus Penta

30% Epikur

Afkast

25%

Safe

Pareto 20% Aktieindeks Optimum

15%

Fokus

10% Obligationsindeks

5% 0% 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Risiko (Standardafvigelse) Faste honorarer I forhold til Balance Optimum 0,49% Pareto 0,47% Safe 0,38% Epikur 0,48% Penta 0,44% Merkur 0,29% LimiTTellus 0,52% Fokus 0,21%

Gearing I forhold til Egenkapital 0,0 0,48% 2,8 1,76% 3,3 1,62% 3,3 2,06% 3,8 2,10% 0,8 0,51% 0,0 0,52% 4,0 1,06%

Formueplejeselskaberne betaler en kombination af 10% resultathonorar samt et fast honorar i forhold til selskabernes samlede aktiver. Da flere selskaber investerer for både aktionærernes indskud samt for lånte midler, kan det faste honorar opgøres både i forhold til balancen og i forhold til egenkapitalen (aktionærernes indskud). Tal er opgjort ved seneste regnskabsafslutning 30/6 2010.

Sparet rentemarginal Rentemarginal Optimum Pareto 2% Safe 2% Epikur 2% Penta 2% Merkur 2% LimiTTellus Fokus 2%

Gearing 0,0 2,8 3,3 3,3 3,8 0,8 0,0 4,0

Sparet rente 5,6% 6,6% 6,6% 7,6% 1,6% 8,0%

Flere Formueplejeselskaber investerer for såvel aktionærernes indskud samt lånte midler. Den rentemarginal, som Formueplejeselskaberne betaler for disse lån er væsentligt lavere end rentemarginalen ved et privat optaget investeringslån. Det skønnes, at rentebesparelsen typisk vil udgøre 2 – 4 %. I ovenstående tabel er der taget udgangspunkt i en besparelse på 2%. Tal er opgjort ved seneste regnskabsafslutning 30/6 2010. Side 3

Formueplejeselskaberne Bruuns Galleri | Værkmestergade 25 | 8000 Århus C Tlf. + 45 87 46 49 00 | Fax +45 87 46 49 01 www.formuepleje.dk | info@formuepleje.dk

Fundamentet for kursstigninger intakt i 2011  

De økonomiske udsigter for især den amerikanske økonomi er blevet lysere i de seneste måneder. Det har medført en vis optismisme på de finan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you