Page 37

Obligationer

Valuta

FORDELING AF OBLIGATIONER PÅ KATEGORIER

EKSPONERING I FORHOLD TIL EGENKAPITAL

Lange flexer: 1% CF’er: 1% 2%-realer: 7% 3%-realer: 6%

50%

40%

4%-realer: 21%

30%

Mellemlange flexer: 50%

20%

5%-realer: 13%

10%

6%-realer: 2%

0% USD

AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE sammenholdt med Nordeas obligationsindeks 103

EUR

GBP

HKD

JPY

CHF

Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats valutaeksponering.

Formueplejes obl. portefølje Nordea obl. indeks, varighed 2,5

LÅNERENTE 102

0,25% EUR

0,20%

101

USD

0,15%

100

DKK JPY

0,10% 99 jan. 2013

maj 2013

sep. 2013

jan. 2014 0,05%

Kilde: Nordea Indekserede værdier, 1. januar 2013 = 100. Som sammenligningsgrundlag er anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. I 2013 har rentefølsomheden i Formueplejeselskaberne i gennemsnit været cirka 1,75. Nøgletal pr. 30.12.2013 Formuepleje Rentefølsomhed Konveksitet

Nordea indeks rentefølsomhed 2,5

2,10

2,50

-1,22

-0,52

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på 1 procentpoint, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit kan forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et udtryk for, hvor meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på 1procentpoint. Ved en rentestigning på 1procentpoint vil rentefølsomheden stige fra 2,1 til 3,32 (+1,22). Forventninger kommende 12 mdr. 30.12.13

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

0,26%

0,50%

10-årig statsrente DKK

1,98%

2,50%

2-årig swap-rente DKK

0,70%

0,90%

10-årig swap-rente DKK

2,39%

2,90%

0,0%

CHF 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Risiko (std. afv.)

Den viste lånerente er baseret på 1-måneds LIBOR-renter og opgøres uden bankernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data og er ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet. Valutaprognose Spot

6 mdr. frem

EUR

7,46

7,45

12 mdr. frem 7,45

CHF

6,08

6,00

5,90

USD

5,43

5,70

6,00

GBP

8,99

9,10

9,25

JPY*

5,15

5,00

5,00

* Kursen på JPY er skaleret med 100. Kurserne er i forhold til danske kroner EUR-euro; CHF-schweizerfranc; USD-amerikanske dollar; GBP-britisk pund; JPY-japanske yen

Swap-rente er en interbank-rente og er derved et udtryk for en kreditrente, da der er større risiko på banker i forhold til staten. Derfor bruges swap-renter typisk som udgangspunkt ved vurdering af prisfastsættelsen af danske realkreditobligationer.

Formue // 1. kvartal 2014

37

Profile for Formuepleje

Magasinet FORMUE 01 // 2014  

Magasinet FORMUE er investororientering fra Formueplejeforeningerne og udkommer fire gange årligt

Magasinet FORMUE 01 // 2014  

Magasinet FORMUE er investororientering fra Formueplejeforeningerne og udkommer fire gange årligt

Advertisement