Page 30

Rusland

Den internationale bevågenhed har betydet, at russerne har fået fokus på forbedringen af infrastrukturen. I løbet af de næste par år vil den russiske regering derfor bruge 14 milliarder US dollars på tre store projekter: • Moskva-Kazanmotorvejen • Ringvejen i Moskva-området • Renoveringen af den transsibiriske jernbane

30

Formue // 1. kvartal 2014

Gylden undergrund Også på ressourcefronten har Rusland oplevet en rivende udvikling. Landet har en helt enestående råstofbase og er ver­ dens ledende producent af blandt andet olie, flydende kulbrinter og gas. Derudover findes omkring en tredjedel af jordens jernmalm og en femtedel af alle kuldepoter i den russiske undergrund. Økonomisk set har denne rigdom både været en fordel og en ulempe for Rusland: ”Fordelen ved at have adgang til disse ressourcer er, at russerne simpelthen pum­ per guld op af jorden,” siger Leif Hasager. ”Ulempen er, at de har ladet deres råstoffer blive en sovepude, hvilket har betydet, at man ikke har indført nok af de reformer, der har været nødvendige, som for eksempel liberaliseringen af erhvervs­ livet og at komme korruptionen til livs. Presset har ikke været så hårdt, fordi man har haft disse råvareindtægter.” Men nu er Rusland vågnet, for Asien er i boomende vækst og har akut behov for de råvarer, russerne kan levere. Dermed har Kina efter flere årtier væltet Tyskland af pinden som Ruslands største internatio­ nale handelspartner, og samarbejdet med kineserne har været en stor fordel for mange af Ruslands førende virksomheder. Det russiske erhvervsliv nyder desuden godt af, at Rusland siden august 2012 har været medlem af World Trade Organi­ zation (WTO). Man regner nemlig med, at medlemsskabet vil give større effektivitet på det russiske marked, fordi de producen­ ter, som ikke er konkurrencedygtige, vil blive tvunget ud af markedet eller i det mindste til at omstrukturere.

Derudover har regeringen løsnet reglerne for importeret udstyr, maskineri og andre investeringsvarer. Dette vil tilskynde virk­ somhederne til at opgradere deres tekno­ logi, hvilket vil sætte yderligere gang i hjulene i forhold til moderniseringen af økonomien.

International opmærksomhed Desuden har det internationale verdens­ samfund også rettet blikket mod Rusland, efter landet er blevet valgt som vært ved en række vigtige internationale begiven­ heder. I 2014 løber Vinter-OL af stablen i den russiske by Sochi, og senere drager også verdens bedste fodboldhold til Rus­ land, som er vært ved VM i 2018. Den internationale bevågenhed har betydet, at russerne har fået fokus på for­ bedringen af infrastrukturen. I løbet af de næste par år vil den russiske regering derfor bruge 14 milliarder dollar på tre store projekter: Moskva-Kazan-motor­ vejen, ringvejen i Moskva-området og renoveringen af den transsibiriske jern­ bane. På længere sigt planlægger Rusland at øge investeringerne i infrastruktur med det formål at stimulere den økono­ miske vækst. Ifølge Leif Hasager er især vinterolym­ piaden en meget vigtig begivenhed for russerne, fordi den giver dem mulighed for at vise et kønnere ansigt af sig selv end det, der ellers bliver fremstillet i medierne, og også det vil have stor betydning for økonomien: ”Inden for en femårig horisont er der meget stor sandsynlighed for, at verden vil se mere positivt på russiske aktier, som

Profile for Formuepleje

Magasinet FORMUE 01 // 2014  

Magasinet FORMUE er investororientering fra Formueplejeforeningerne og udkommer fire gange årligt

Magasinet FORMUE 01 // 2014  

Magasinet FORMUE er investororientering fra Formueplejeforeningerne og udkommer fire gange årligt

Advertisement