Magasin båstad sommar 18

Page 1

magasin

Sommar 2018

MEJERI PÅ GÅRDEN MATLANDSKAPET LUDVIG NOBEL HUGGET I STEN KLARNINGEN PÅ MOUNTAINBIKE

Bjärehalvön året runt www.magasinbastad.se

1


Högstaklass klasspå påförsta förstaparkett parkettmed medhavet havetsom somscen scen Högsta SILLGR ÄND MÖLLEGYLLERÖD GYLLERÖDKULL KULL AHALVÖN8 ROK 8 ROK230 230 + 125 K VMTOMT TOMT 860 K VMPRIS PRIS 14.000.000 /BUD SILLGR ÄND 19 19MÖLLE AHALVÖN + 125 K VM 860 K VM 14.000.000 KRKR /BUD

PåPå enen privat privat hörntomt hörntomt med med hav hav och och natur natur som som närmsta närmsta granne granne finner finner ni ni denna denna påkostade påkostade villa villa med med gott gott omom y tor y tor vilken vilken harhar genomgått genomgått enen total total renovering renovering och och ombyggnation ombyggnation under under senare senare år år med med kvalitativa kvalitativa materialval, materialval, välplanerad välplanerad planlösning planlösning och och enen ljus ljus interiör. interiör. Varmt Varmt välkomna, välkomna, Joakim Joakim Ves Ves tergren, tergren, 073907398282 8080 15.15.

Vill Villdu duockså ocksåsälja säljamed medbranschens branschensstarkaste starkastemarknadsföring? marknadsföring? VARMT VARMT VÄLKOMNA VÄLKOMNA , JOAKIM , JOAKIM VESTERGREN, VESTERGREN, 073907398282 8080 1515 && PHILIP PHILIP PAHLET PAHLET T, T, 073907398282 8080 06. 06.

STORGATAN STORGATAN 2626TOREKOV TOREKOV

120 120 + 70 + 70 K VM K VM7.900.000 7.900.000 KR/BUD KR/BUD

SLSL ÅTÅT TERGUBBSVÄGEN TERGUBBSVÄGEN 2121BÅSTAD BÅSTAD 220 220 + 40 + 40 K VM K VM6.500.000 6.500.000 KR/BUD KR/BUD WW WW.SKEPPSHOLMEN.SE W W.SKEPPSHOLMEN.SE

CLCL AERENCEGÅRDEN AERENCEGÅRDENBÅSTAD BÅSTAD154 154 K VM K VM 8.300 8.300 KR/MÅN KR/MÅN4.500.000 4.500.000 KR/BUD KR/BUD


Exklusivhästgård hästgårdavavhögsta högstaklass klassmed medegen egengolfbana golfbana Exklusiv SKSK ARVIKSVÄGEN 1 1VILL SHÄR ADADHALMS TAD + 228 + 676 K VM 24 24 X 66 M M3 PADELBANOR HEK TAR PÅPÅ FÖRFR ÅGAN ARVIKSVÄGEN VILL SHÄR HALMS TAD374 374 + 228 + 676 K VMRIDHUS RIDHUS X 66 3 PADELBANOR25 25 HEK TARPRIS PRIS FÖRFR ÅGAN

PåPå första första parkett, parkett, med med obruten obruten havsutsikt havsutsikt i rakt i rakt västerläge, västerläge, finner finner ni ni denna denna extraordinära extraordinära fastighet fastighet som som harhar det det mesta. mesta. Bostadsbyggnaden Bostadsbyggnaden är är deldel av av enen komplett komplett hästgård hästgård med med fler fler talet talet boxplatser, boxplatser, hagar, hagar, uteridbana, uteridbana, maskinhallar maskinhallar och och ettett helt helt nybyggt nybyggt ridhus ridhus i absolut i absolut världsklass. världsklass. Varmt Varmt välkomna, välkomna, Joakim Joakim Ves Ves tergren, tergren, 073907398282 8080 1515 och och Philip Philip Pahlet Pahlet t, 0739t, 07398282 8080 06.06.

Välkommen hem till Norrvikens Kust Exklusivt och familjärt livsstilsboende med tillgång till Sveriges vackraste Tennis & Padel Club, generöst poolområde samt Bjärehalvöns längsta badbrygga. Upplev visningslägenheten - ring och boka visning! NORRVIKENSKUST.SE

Brf Norrvikens Kust adress: Kattviksvägen 287- 297, Båstad pris: 4.495.000 - 13.900.000 kr antal rum: 3-6 avgift: 3.792 - 7.760 kr RUT RUT PÅPÅ SKSK ÄRET ÄRETGLGL ÄNTAN ÄNTAN 6 6HÖGANÄS HÖGANÄS 406 406 + 59 + 59 K VM K VM9.950.000 9.950.000 KR/BUD KR/BUD

bjurfors.se

SNÄCK SNÄCK VÄGEN VÄGEN 3 3HÖGANÄS HÖGANÄSKULL KULL AHALVÖN AHALVÖN 345 345 + 191 + 191 K VM K VMPRIS PRIS PÅPÅ FÖRFRÅGAN FÖRFRÅGAN

mäklare: Anna Kylesten Johansson, 0431-47 40 23, Maria Nygren, 0431-47 40 21

ÄLGVÄGEN ÄLGVÄGEN 1111T YLÖSAND T YLÖSANDHALMSTAD HALMSTAD TOMT TOMT 1.002 1.002 K VM K VM7.500.000 7.500.000 KR/BUD KR/BUD

www.magasinbastad.se

KÖPMANSGATAN KÖPMANSGATAN 47 47BÅSTAD BÅSTAD0431-711 0431-711 0000 BASTAD@SOTHEBYSRE BASTAD@SOTHEBYSRE ALT ALT Y.SE Y.SE

3


1.

Anna Aatola

3.

Kulturstipendium till Magasin Båstads fotograf Anna Aatola har tagit bilder till Magasin Båstad sedan 15 år tillbaka. Med fingetoppskänsla och diskret närhet har hon porträtterat många av människorna som bor och verkar på Bjärehalvön. Med sitt bildspråk, alltid närvarande i stunden och med naturen och elementen som tongivande inslag, har hon bidragit till att forma och förmedla det vi vill berätta om trakten och dem som bor här. I sina bilder är Anna ständiga sökande efter det naturliga ljus som ger hennes foton uppriktighet och trovärdighet, men också skapar spänning och fångar detaljerna i de stunder som annars så lätt svinner förbi. Vi är så glada att Båstad kommun i år valt att ge kommunens kulturstipendium till Anna Aatola och Här presenterar här ett litet urval av de bilder hon tagit för Magasin Båstad genom åren. Fler kan ses både på hemsidan annaaatola.com eller i tidigare nummer av Magasin Båstad som finns på issuu.com Förutom sina fotouppdrag har Anna bl a varit drivande i KonstForm som samlar konstnärer och hantverkare i trakten för gemensamma utställningar och marknadsföring.

2. 1. Anna Ternheim, Halmstad 2. Bilentusiast 3. Peter Johannesen 4. Stollaby 5. Trappan 6. Bockastens hus

7. Barnmode 8. Vår vid Norrvikens kust 9. Biodling

10. Indiansommar 11. Mode på Riviera

4.

7.

5. 8.

6. 9. 11.

10. 4

www.magasinbastad.se


1.

8.

1. Leo Nilsson 2. Herrmode 3. Höstvandring på åsen 4. Kläder för blöta dagar 5. Sommarutflykt med Dolly 6. Omslag sommar 7. Omslag vår 8. Specialist på ljud 9. Peter Fries ateljé 10. Pyssla hemma 11. Paulins brygga

2.

3.

9.

6.

10.

4.

7.

5.

11.

www.magasinbastad.se

5


Tid för läsning

D

en 8 april åkte jag tillsammans med några familjemedlemmar till Lund. Det var långtifrån någon nöjesresa. Min gamle farbror hade drabbats av en infarkt och hamnat på hjärtintensiven. Under en knapp vecka hade hans kropp kämpat tappert, men nu orkade den inte längre. Han somnade in i stillhet. På sängbordet i hans sjukrum låg en bok. Trots sviktande hjärta, syrgasmask och slangar hade han ändå lyckats krångla på sig läsglasögonen för att avsluta senaste boken om polisen Sten Wall i Björn Hellbergs deckarserie. Jag tror inte han fick tid att läsa klart. När jag stod där vid hans bädd, mindes jag barndomen, när vi körde in hässjat hö och jag och min bror fick sitta högst uppe på lasset på vägen hem, taljorna i logens tak och den stora bollen av torkat gräs som gled längst bort på loftet innan kättingarna lossades och den föll fluffigt mot golvet. Min farbror hade tillbringat hela sitt liv på gården. Kreatur och hö och skog. Men han läste också. Hela tiden läste han böcker, olika slags böcker, men helst svenska författare och med förkärlek för deckare. Han var också en hemtrakternas man. Kunde allt om vem som bott i gårdarna och hur deras släktskap såg ut. ”En vandrande hembygdsbok”, brukade vännerna i hembygdsföreningen skämta. Han var kvicktänkt och hade humor, min farbror. Han var originell också. Till inget pris tänkte han anpassa sig. Inte heller ville han gå till doktorn, äta piller eller få sprutor och stick. Inte ens om det behövdes. Omega tre var bra – hade han hört av någon – så det åt han någon kapsel om dagen. Han var en bra bit över 80 och hade inte tänkt hamna på någon inrättning för vård. Men när han nu till slut ändå låg där under sina sista dagar tog han läsningen som tillflykt. Han pratade och skämtade med sköterskorna på avdelningen, men försjunken i textraderna kunde han kanske slippa något av den rädsla han säkert kände inför den ovana miljön och det annalkande slutet. De flesta vet att berättelser och läsandet är viktigt. Det är ingen ny kunskap. Men i en splittrad orolig värld där konsumtion och tempo allt som oftast överskuggar värdet av lugn och närvaro, tål den att påminnas om. Det finns något väsentligt i detta. Jag tänker på hur språket, kommunikationen, skrivtecken och läsande är det som format oss människor. Som tillåtit oss att förmedla förvärvade kunskaper – uppgångar och nederlag – på ett effektivt sätt till nästa generation. Det har gjort oss oerhört framgångsrik som art. Genom språket definierar vi hela tillvaron. Med det uttrycker vi känslor och söker svar på existensiella frågor – födelse, liv och död – i berättelserna finns generationers samlade förklaringsmodeller för tillvarons beskaffenhet. Det präglar våra liv. Hela civilisationen. Det sägs att jag själv redan som tvååring uttryckte frustration över min oförmåga att tyda krumelurer på papper. Hänvisad till någon välvillig vuxen som hade tid för högläsning ondgjorde jag mig – enligt ett flitigt återberättat minne – inför far med orden ”ja fötåj inte vajföj ja inte kan jäsa” (som ni förstår var bokstaven L ännu inte riktigt på plats i uttalet). Motivationen gjorde mig tidigt ”läsmogen” och när vi skulle klippa ut bokstäver för att lära oss alfabetet i första klass fick far göra delar av jobbet (det mesta hävdar han själv). Jag hade sedan länge knäckt koderna och förstod inte vitsen med att leta skillnader mellan stora och lilla a! Så när du planerar för avkopplande dagar i sommar: Tänk på vilken fantastisk nyckel till framgång läsandet är. Bokstäver, symboler och tecken som ett underverk av sinnrikt ordnade linjer vilka förmedlar kunskap, tankar, känslor och historier. Läsandets magi kan fånga oss, dra oss in i berättelser och hålla oss kvar, sida efter sida. Ladda upp med några olästa böcker från hyllan, biblioteket eller bokhandeln. Ge dig tid att glömma annat, låta texten fånga och hålla dig kvar. Släpp in berättelserna som en del av din sommarupplevelse. Det kan ge livet ett större och rikare innehåll. Också längre fram, när mörkret sänker sig. Lina

magasin

LEDARE

MÄNNISKORNA OCH LIVET PÅ BJÄREHALVÖN SEDAN 1997. Magasin Båstad produceras lokalt på Bjärehalvön och utkommer med tre nummer per år. Magasin Båstad vill berätta om lokal vardag, historia, hälsa, kultur, sport och livsstil. Vi möter människorna och livet på Bjärehalvön. REDAKTÖR & ansvarig utgivare Lina Andréasson – 0707790746 lina@magasinbastad.se ANNONSER annons@magasinbastad.se MEDARBETARE i detta nummer: Erica Elmberg Per Nordangård Björn Hellberg Anna Aatola Daniel Svensson Mette Ottosson Eva Petersén Ulf Ottosson Joakim Karlsson m fl OMSLAGSFOTO Anna Aatola REPRO & TRYCK Sörmlands printing PAPPER Omslag: 250 WFC Gloss Inlaga: 100 g Galleri Fine Bulk DISTRIBUTION Magasin Båstad–Bjärehalvön delas ut till hushåll och sommarhushåll i Båstads kommun, Skottorp, Skummeslöv och Mellbystrand. Hämta ditt eget exemplar på Turistbyråerna, i Bjäre Bokhandel, på biblioteken eller något annat utdelningsställe. PRODUKTION Form & Förlag AB BESÖKSADRESS Köpmansgatan 12, 269 33 Båstad info@magasinbastad.se www.magasinbastad.se

UTGIVNING 2018 Påsk, Midsommar, Advent.

6

www.magasinbastad.se


Välj mäklaren med längst erfarenhet på Bjärehalvön Hos oss kan du göra annat medan vi säljer din bostad

Vi har valt bort färdiga paketlösningar, istället skräddarsyr och bygger vi bostadsaffären från grunden. Så vi tänkte; varför inte göra det lilla extra? Därför kan vi som första mäklare på Bjärehalvön tillsammans med vår fotograf erbjuda att filma din bostad, såväl utvändigt från ovan som invändigt. Allt för att ge en extra krydda när du ska sälja. Välkommen till oss så berättar vi mer! www.magasinbastad.se

0431-36 35 00 I info@jajab.se I jajab.se

7


4 PRISAD FOTOGRAF ANNA AATOLAS BILDER PRÄGLAR MAGASIN BÅSTAD.

16 EBBESSONS

MJÖLKGÅRDEN SOM BLEV MED EGET MEJERI.

22 på MOUNTAINBIKE

ÄVENTYR OCH LAMMKOTLETT

PÅ HALLANDÅS.

26 LINA HEBERLEIN

ENGAGERAD ENTREPRENÖR

I FAMILJ AV CHARKUTERISTER.

32 DOFTANDE SMAK I SOMMARENS MAT TAR ÖRTERNA PLATS.

38 KLARNINGEN

ÅTERSKAPAD VÅTMARK VID ÖSTRA KARUP.

42

P-O INGEMARSSON MANNEN BAKOM FRAMGÅNGEN MED BJÄREFÅGEL.

50

LUDVIG NOBEL

OM FRÄMJAREN AV BÅSTADS

UTVECKLING TILL BADORT.

62

HUGGEN I STEN

GABRIELLA SANDIN SKULP-

TERAR I TOREKOV.

72

DESIGN, YOGA

OCH FAMILJEN - ETT MÖTE MED LISE HOLM.

8


FAST PRIS EFTER DINA BEHOV

BLI DIGITAL FÖRETAGARE. SE MÖJLIGHETERNA I DITT FÖRETAGS EKONOMI Att sköta ekonomin ska vara enkelt och smidigt som företagare. Med Digital Företagare får du digitala verktyg som passar ditt företags behov i kombination med tryggheten av en personlig rådgivare. – Företagets ekonomi direkt i mobilen – Siffror i realtid ger bättre koll på ekonomin – Personlig rådgivning för bättre beslut – Företaganpassat fast månadspris

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI BEHOVSANALYS lrfkonsult.se/bastad bastad@lrfkonsult.se 0431-765 20

ÄNGELHOLM | BÅSTAD | HELSINGBORG www.nadox.se | 0431 - 47 81 00 Låt IT i hem & företag supportas av IT Ninjor! Alltid personlig service & senaste innovativa IT-lösningarna. Snabbare & bättre IT service är svårt att få. www.magasinbastad.se

9


PER NORDANGÅRD KÅSERAR

FÄRGSTARK TRÖJA FÖR

FUNKTION(ÄR)

och sällskapsspel att ta på allvar

”Har du fått jobb som funktionär”, frågade min sammanboende när jag steg in genom dörren. Jag hade just köpt en gul tenniströja. Det skedde inte helt utan den sedvanliga köpångesten, men det handlade den här gången inte så mycket om priset – även om det bidrog – utan om färgen. Knallgul. Jag tänkte väl ungefär så här: Är det tennissäsong i Båstad så är det och hejar man på Sverige så gör man. av p e r n o r da n g å r d

Alldeles oavsett min nya tenniströja så ser jag mycket fram mot årets turnering. Det är möjligt att någon kommer att ta mig för funktionär. Det är helt okej. Det händer mig hela tiden. I livsmedelsbutiken, byggvaruhuset…överallt köar man för att fråga mig om vilken hyllsektion man ska leta i. Jag har väl något funktionärsaktigt över mig. Eller så är det bara mina färgglada pikéer. Det har till och med hänt mig på Wimbledon. Under många år var jag där som gäst och bar förstås club-blazer, skjorta och snedrandig slips. En av dem som särskilt uppmärksammade mig – när jag kom in på en av uppvärmningsplanerna – var Venus Williams, annars var det mest vilsna amerikaner som undrade var man kunde få tag på ett glas Pimm’s. Efter mötet med Venus upplevde jag hur mitt ego var i snabb tillväxt och blev därför både stött och förvånad när två uniformerade

vakter, som jag tyckte mig känna igen från de gamla östtyska gränskontrollerna, stoppade mig vid entrén till min läktarsektion. Släpp in mig, kommenderade jag, mitt pass är i ordning. Den ena vakten tittade på mig under skärmmössan och sade: ”Inte förrän de har satt sig.” Men de sitter ju redan, sade jag och pekade mot publikhavet. ”Han menar spelarna”, viskade min värd för dagen. Venus vann i utklassningsstil och tågade ut från arenan lika oberörd som hon kom in.

Jag har väl något funktionärsaktigt över mig. Eller så är det bara mina färgglada pikéer... ”VILL DU HA JORDGUBBAR?” frågade värden och reste sig. Efter klarsignal från Stasivakterna kastade vi oss ut i kommersen. Wimbledon-turneringen är en jätteaffär i alla bemärkelser. De flesta besökare köper med sig något hem som

Färgstark piké från känt varumärke - Inte bara golfarens paradplagg.

10

www.magasinbastad.se


Torek

ov Boarp Båsta d

ÄNNU ROLIGARE SHOPPING!

UTEMILJÖ

PRYDNADSAKER INREDNING

GRIL L BELYSNIN G

INREDN

ING

... & MYCKET MER

r a l k i t r a 0 0 0 . 5 2 m v k 0 0 25

Ladan i Boarp Italienska vägen 279 269 95 Båstad

Öppet alla dagar www.magasinbastad.se

Telefon 0431-73375 info@ladaniboarp.se www.ladaniboarp.se

11


PER NORDANGÅRD KÅSERAR

i förortsgrönskan, en kyrkspira stack minne från världens mest prestigeUnder varje turnering blandas upp i fjärran. fyllda tennisevenemang. 34 000 kilo jordgubbar ner i ”Det fina med krocket”, samOch så skall man förstås äta manfattade managern, ”är att den jordgubbar. Ja, inte äta kanske, sna330 000 glas Pimm’s... inte gör skillnad på människor.” rare dricka. Under varje turnering Jag förstod inte riktigt vad han blandas 34 000 kilo jordgubbar ner syftade på eftersom just de männi 330 000 glas Pimm’s, den engelska nationaldryck som i evinnerliga tider serverats i samband med iskor jag såg omkring mig verkade vara stöpta i exakt samma de evenemang som ursprungligen var överklassens sommarlekar form. Men en dam, som för ögonblicket svalkade sig med ett glas vitt, var påtagligt gripen. ”Jag visste inte att ni var – galopp, polo, rodd, cricket, tennis. Medan min kamrat envisades med att vilja se Pete Sampras religiös”, sade hon och lade handen på sin ledares arm. hårdserva sig till ännu en seger besökte jag Wimbledons ten- ”Det är jag inte heller”, svarade managern, ”även om min nismuseum. Där kan man lära sig mycket om sporten som intro- farfar faktiskt var präst”. Kvinnan drog hastigt tillbaka sin ducerades 1874 under det besynnerliga namnet Sphairistike. hand. ”Jaja, man kan ju faktiskt vara dotter till en nunna Tre år senare arrangerades de första Wimbledon-mästerskapen. utan att tro på Gud”, sade hon överslätande och försjönk Sedan många år ringlar kön kilometervis utanför tennisområdet åter i sin väl tummade regelbok. EFTER DETTA SPÄNNANDE utbyte av tankar kände i hopp om att komma åt de eftertraktade returbiljetterna. Över hälften av åskådarna är kvinnor och 1977, i samband jag mig nu invigd i gemenskapen och släntrade bort till en av med ett av drottningens få besök, gjorde flickorna debut som banorna. Det borde jag inte ha gjort. En energisk spelare siktade mot ett motståndarklot, slog till och missade. bollkallar. För övrigt går det åt 30 000 bollar ”Det är ert fel”, väste han ilsket till mig, ”ni störde och sedan 1986 är de gula till färgen i en nyans min koncentration”. Jag lommade in i skuggan som påminner om min nya piké. Så tala om att under träden, men gensköts av en annan spelare vara trendig. i full krocketmundering. Han berättade att han WIMBLEDON ÄR INTE bara tennis. Där kommit hit ända från Nya Zeeland för sportens spelas också med andra bollar – eller klot snarare. skull. Han undrade om vi spelar krocket i Sverige. Den arrangerande klubben heter ju All England ”Jag bör nog tala om för er att krocket är ett Lawn Tennis and Croquet Club och från början mycket allvarligt spel; raffinerat som cricket, intelvar det nog det senare som var mest populärt. lektuellt som schack och nervpirrande som golf. I Sverige tänker vi mest på krocket som ett Resten är krig. Nu vet ni det.” Mannen gjorde lättsamt sällskapsspel i samband med något helt om, slog sig åter ned i sin stol vid banans sommarkalas och utrustningen brukar vi få kortände och överblickade likt en fältmarskalk leta fram bakom vinterdäcken i garaget. Jag rörelserna på slagfältet. Jag hade tidigare aldrig skämdes faktiskt litet å svenskarnas vägnar när satt in krocket i ett militärt sammanhang, ännu jag en dag stod vid de perfekta krocketbanorna mindre tänkt mig denna lek på gräsmattan som och allvarliga aktörerna i Surbiton. Det var en aggressiv kampsport. Men nu visste jag alltså. uttagningstävlingar till krocketens motsvarighet Det enda som störde bilden av krigsdramatik till Wimbledon-turneringen, som äger rum på var humlornas fridfulla surr i rosenhäcken, de exklusiva Hurlingham Club vid Themsen, söder halvsovande krocketveteranerna i skuggan under om Chelsea. bokarnas bladverk och doften av ugnsbakad rostMitt besök betraktades inledningsvis med viss biff från den väntande lunchen i det pittoreska skepsis. Den myndige klubbmanagern lyckades klubbhuset. dock övertyga resten av sällskapet att viss medial Men det är sådant man får stå ut med här i livet. uppmärksamhet bara är bra och erbjöd sig dessutom att förklara reglerna för mig. Detta tog ungefär en timme. Därefter vred han på huvudet och blickade outgrundligt ut över idylPimm’s No 1 – klassisk brittisk aperitif med kryddig, aningen bränd smak med sötma, inslag av pomerans, len som omslöt oss. Några tunga villor dåsade örter, malört, nötter och lakrits. Serveras med krossad is eller som drinkingrediens. Finns på Systembolaget.

12

www.magasinbastad.se


This summer 2018 in Torekov, Sweden, Agneta Livijn will open up her latest impressive project. Her exciting brand new showroom will have exclusive items like: signs for houses, a ceramic table top line, hand decorated water ponds, garden benches, colorful oil paintings, Italian sketchbooks, herb&flowers pots and more! www.magasinbastad.se

This new experience will be open from July 7th to August 7th daily from 12-5 pm. For more information, visit www.agnetalivijn.com.

13


SPELA RÄTT!

KROCKET

Spelplan

Kortfattade regler för svensk krocket hämtad från Svenska krocketförbundets hemsida. Krocket spelas av två till sex personer. Planen: Den bör mäta 14 x 24 meter eller ha motsvarande proportioner. Avgränsa helst planen med linjer, snören eller hörnmarkeringar. Hur man vinner: I krocket skall klotet slås från fotkäppen, genom bågarna 1-7, i huvudkäppen, genom bågarna 8-14 och i fotkäppen. Dubbelbågen i mitten kallas ”kronan” (båge 4 och 11) och kan passeras i båda vägarna från mot den planhalva som man är på väg mot. Hela kronan måste passeras i samma slag från den sida av spelplanen som man spelar ifrån. Den spelare vars klot rätt passerat banan, gått ut som fribytare, krockat alla motståndare och först slår i fotkäppen, dvs.”går ut”, har vunnit. Start: Deltagarna spelar i den ordning som utgångskäppens färger anger uppifrån. Varje spelare skall lägga sitt klot högst en (1) fots avstånd från utgångskäppen och försöka att i ett slag slå klotet genom den första bågen eller genom de båda första. Spelet: Man erhåller ett extraslag när hela klotet passerar en båge i ett slag. Ligger någon del av klotet i bågen får man i nästa speltur slå sig tillbaka för att sedan i kommande speltur göra ett nytt försök att passera hela bågen i ett slag. Varje spelare får fortsätta spela så länge han erhåller nya slag genom att slå sitt klot genom i ordningsföljden rätt båge, träffar ett klot som ger rätt till slag – ”krockerar” – eller slår mot huvudkäppen. Den spelare som passerar två bågar i ett slag får två nya slag, detta gäller också för kronan. Om man i ett slag gör flera saker som belönas med extra slag får man ändå maximalt två slag. Efter att ha passerat båge 1 andra gången har man enbart ett extraslag oavsett andra händelser.

START

MÅL

Felaktigheter: Om en spelare slår utan att träffa sitt klot får han ett nytt slag, nuddar han vid klotet får han ej slå på nytt. Gör en spelare fel t.ex. genom att sparka på ett klot utdöms speltursstraff och det är nästa spelares tur att fortsätta. Klot utanför banan: En spelare som slagit sitt klot utanför banan förlorar eventuellt återstående slag och skall flytta in klotet högst en fot från den punkt där klotet lämnade banan. Andra klot som slagits ut flyttas tillbaka på samma sätt. Krockering: Om en spelare vill, har han rätt att med sitt klot sikta på en annan spelares klot. Om han träffar detta andra klot skall han lägga sitt eget intill och slå på det egna klotet så att det andra klotet rör sig. Spelare får krockera så många klot i följd han vill, men inte samma klot två gånger utan att dessemellan ha passerat en båge med det egna klotet. Klot som inte hunnit passera de tre första bågarna få varken krockeras eller slås bort. O.B.S. Det är INTE tillåtet att sätta foten på klotet och slå bort motståndaren! Fribytare: Den spelare som i rätt ordning passerat alla bågar, samt i ett slag i samma speltur slår sig över halva planen, kallas fribrytare. Misslyckas detta ”fribytarslag” får klotet i nästa speltur slås tillbaka nedanför fotkäppen för att göra ett försök att bli fribrytare. För att bli vinnare måste fribrytaren krockera samtliga spelare, som passerat tredje bågen, innan han med sina två slag slår klotet i fotkäppen. Misslyckas han med att träffa fotkäppen inom två slag får han krockera alla klot en gång till. Skulle genom eget eller andra spelares förvållande fribrytarens klot slå i fotkäppen innan alla blivit krockerade blir det s.k. ”dött klot” och får börja om spelet från början.

14

www.magasinbastad.se

Lyxig krocketvagn för seriösa spelare hittade vi hos spelexperten.com


Vill du träffa Jacqueline? Vill du träffa samma tandläkare, tandhygienist och tandsköterska varje år? Tycker du att dina barn skall få samma goda tandvård som du? Uppskattar du personligt engagemang och hög servicenivå? Känner du en trygghet i att all behandling sker på ett och samma ställe? Välkommen till

Tandläkarna Kockum & Kockum Båstad | Eslöv | Hörby | Landskrona | Malmö | Tollarp | Tomelilla | Vellinge | Örkelljunga

Telefon +46(0)43170701 • www.kockumochkockum.se www.magasinbastad.se

15


BJÄREHALVÖNS MAT I FOKUS

MED MEJERI PÅ GÅRDEN

Ebbessons 16

www.magasinbastad.se


Camilla Ebbesson förser Bjäreborna med ostar, tillverkade på mjölk från kossorna i Möllhult. Dottern Filippa, sju år, är förhoppningsvis en framtida ostmakerska.

BJÄREHALVÖNS MAT I FOKUS

Det finns knep för att göra en ärvd mjölkgård lönsam. Ett är att gå ystningskurs och starta eget mejeri. Det gjorde Camilla Ebbesson och i år firar verksamheten i Möllhult fem år. text erica elm berg

f oto a n n a a ato l a

– Jag får fortfarande rysningar när jag märker att en omgång ost kommer att bli bra… Camilla Ebbesson sticker ner handen genom den gulaktiga vasslen och fångar upp lite grynig ostmassa. Hon granskar den med en självklarhet som bara erfarenhet kan ge. – Nu ska temperatur och pH– värde samarbeta, så blir Blå Pärlan bra. Vi befinner oss i ett före detta ungdjursstall i Möllhult. Maken Arnolds pappa växte upp på gården intill, den som gått i släkten i många, många generationer. Pappan köpte till det här stället, som tidigare både hyste grisar och kor. Arnold tog över så smått redan som 17– åring, i slutet av 1980– talet. Nästgårds, i byn Mäsinge, bodde en grann blond bonnatös. Arnold och den granna Camilla slog sina påsar ihop. De började fundera på ett sätt att öka lönsamheten och förlänga säsongen. – Jag såg en annons om en ystningsgryta, berättar Camilla och klappar på det stora rostfria kärlet med termostat och förmåga att både värma och kyla innehållet. Vi köpte den och så gick jag en kurs i Eldrimners* regi som hölls hos en äldre kvinna på Öland. Hon hade ett litet gårdsmejeri. – Jag ville se om det var något jag kunde tänka mig att hålla på med. Det var det. Inredningen i ungdjursstallet revs ut, och bygglov för mejeriverksamhet söktes. 2012 började Camilla i liten skala, med färskost, naturell och med olika kryddningar som gräslök, rödlök, pepparrot… – Jag gick ännu en kurs, den här gången fem dagar i Flen. Det resulterade i vitmögelosten Lilla Vita, en av de populäraste produkterna i sortimentet. – Jag experimenterade länge. Det är små parametrar som gör skillnad. Temperatur, pH– värde, bra lagringsförhållanden – allt ska samarbeta. Det vita möglet av samma typ vi är vana att se på Brie och Camembert, triggas igång av en startkultur. Vi har ju hört talas om grottor med speciella mögelkulturer där människor, ofta av lyckade misstag, kommit på att dessa är idealiska för lagring av ost. Till exempel sägs både italienska stoltheten Gorgonzola och franska läckerheten Roquefort vara resultatet av att herdar sökt skydd i en grotta, glömt kvar lite färskost och sedan återvänt

några månader senare för att hitta en delikatess. Detta hände för länge sedan. Gorgonzola, Roquefort och även Parmesan nämns i tullhandlingar mer än 1 000 år gamla. De flesta av våra mest populära ostar har anor som sträcker sig många hundra år tillbaka i tiden. Precis som i de berömda grottorna på kontinenten sätter sig Camillas mögelkulturer i väggarna på mejeriet i Möllhult. Hon märkte det när hon började ta fram sin hyllade blåmögelost, Blå Pärlan. – Jag var jättefrustrerad i början, eftersom jag fick blåmögel på Lilla Vita. Det var så jobbigt! Ibland var jag nära att ge upp… Nu är ju Camilla ganska envis, så hon gav aldrig upp. I stället lyckades hon arbeta fram rutiner: plasta över de olika sorterna, hålla isär dem i det lilla lagringsrummet och pussla med tillverkningstiderna för att i största möjliga mån skilja de två kombattanterna åt. Uppfinningsrikedomen har bara fortsatt. För ett par år sedan tog hon fram den röda kittosten Rubin, en ljuvlig historia som blivit mycket populär. Lite påminnande om Stant Albray. Till skillnad från vit– och blåmögelostarna, tillsätts inte bakteriekulturen vid ystningen. I stället tvättas ostarna med en blandning av salt, vatten och kittbakterier tills den efterlängtade klibbiga orange ytan uppstår. Lycke är en vitmögelost som lagras i styckeform, en fastare, lite syrlig ost. I nordöstra Italien/sydvästra Frankrike finns en liten bullig, halvmjuk, syrlig ost som kallas Tomme. Lite som den smakar Lycke. Vilde har mer vitmögelyta än Lycke, är hårdare, men mjukare än en hårdost, om ni förstår. En sort som varit med några år är hårdosten Gårdens ost, finpipig, mycket smakrik och lite torr i konsistensen, lite som en Pecorino fast på kossemjölk. Suverän att riva över pastan eller gratängen. Men den lever farligt. Camilla suckar medan hon skär upp den i trekanter, plastar in och lägger ut i disken. – Jag är lite i valet och kvalet – den är en utmaning att göra. Det kommer lätt mögel på den och den är besvärlig över huvud taget. Och så har vi Ebbessons lagrade, med det karaktäristiska

www.magasinbastad.se

17


BJÄREHALVÖNS MAT I FOKUS

Kittosten Rubin, blåmögelosten Blå Pärlan och vitmögelosten Lilla Vita. Hårdosten Ebbessons Lagrade ligger och samlar på sig smak i det lilla lagringsrummet.

gröna vaxet. Lite gräddigare än Gårdens ost, precis som den lagrad i minst ett halvår. I fjol förtjuste hon kunderna med en otroligt gräddig yoghurt. Tips: den smakar fantastiskt med hemgjord svarta vinbärssylt! Den gör come back, liksom den fetaliknande osten. – Och så har jag en ny pastör så att jag kan börja sälja mjölk igen. Det var ju trevligt med litersflaskorna i glas, men de är tunga att hantera, så jag får se vilken förpackning jag väljer. Framtiden ser ljus ut för Ebbessons. Inte minst på arbetskraftsidan. Äldste sonen Jesper, 16 år, är redan behjälplig med maskiner och ute på fälten. Lillebror Pontus trivs bäst i stallet där han pysslar med de 65 kossorna. Dessa går i lösdrift inomhus på vintern men betar naturligtvis ute under sommarhalvåret. – Jag hoppas också starkt på Filippa som fyller sju i år, ler Camilla. Jag behöver mer hjälp både med ystning och gårdsbutik. Kanske kan lite ungdomlig djärvhet driva ännu längre i experimenterandet med nya produkter. Inspirerande idéer

18

fick Camilla under en studieresa till Norditalien. Gruppen besökte småskaliga producenter av till exempel smör och mozzarella. – Jag blev lite sugen på att försöka. Smör vore roligt att ge sig på, men det kräver mycket mjölk. Först ska grädden skummas av, innan den kärnas, tvättas och kanske syras. Mozzarella är också lockande, men det är ganska knepigt att få den bra. Haloumi är inte så svårt, det skulle jag nog kunna fixa till ganska snabbt. Redan vilar en nyhet på en hylla i lagringskammaren. En hårdost, stor som ett vagnshjul. – Det är så roligt att experimentera. Och jag får fortfarande rysningar när jag märker att en omgång blir bra. Det, och när kunder provsmakar mina ostar och säger ”Åhhh, så gott!” Det är så stimulerande! * Eldrimner är ett nationellt centrum för hantverksmässigt producerad mat. Hjärtat med stor kursgård, finns i Ås utanför Östersund, men kurser hålls även på andra platser runt om i landet. Kursledare är högt meriterade yrkes-

www.magasinbastad.se

människor, som franska ostmästare och tyska charkmästare, men man kan också utbilda sig till bagare eller fiskförädlare, eller bli fantastisk på att sylta, safta, syra, göra glass eller brygga öl. OM EBBESSONS I snitt tar Camilla ut 300 liter mjölk från gårdens SLB– kor varje vecka. Av den får hon ut cirka 30 kilo ost. Mjölken kommer i en kyld mobil tank och pumpas direkt in till ostgrytan. Där pastöriseras, värms den upp, till 63 grader, får stå en halvtimma innan den kyls ner. Mögelkultur hälls i och samarbetar med temperaturen tills önskat pH– värde uppnåtts. Därefter tillsätts löpe och mjölken stelnar till en geléklump. Massan finfördelas, den bryts på fackspråk. För hand först, och för Lilla Vita stannar det där. Ju hårdare ost, desto finare brytning, då med hjälp av gaffelliknande vingar som svängs runt i grytan. Den finare brutna massan släpper också mer vassle (används på åkrarna som gödning). Ostmassan öses upp i formar med små hål och får stå på ett bord och dränera över natten. Nästa dag torrsaltas den och åker in på lagring i rätt temperatur. Blå Pärlan måste också stickas med en uppsättning grova nålar; för att blåmöglet ska utvecklas inne i osten behövs nämligen syre.


Bostäder som matchar dina behov Bonum seniorboende för dig som vill bo bekvämt i en ljus lättskött lägenhet med hög standard och en omtänksam värd som hjälper till när det behövs. Så vill nog alla bo, egentligen. Därför har vi skapat Bonum – tryggt och bekvämt för dig som fyllt 55. Bonum Pålsjö – Helsingborg bonum.se/palsjo Norr om Pålsjö skog – nära hav och stad – planerar vi för 51 bostadsrätter mellan två till fyra rum och kök. Gör en intresseanmälan på hemsidan redan idag! Sälj- & marknadsansvarig: Kristin van der Reep kristin.vanderreep@riksbyggen.se 042-18 66 36

Planerat

Bonum Brf Aromabacken – Båstad bonum.se/aromabacken

Bonum Brf Angela – Ängelholm bonum.se/angela

Bonum Brf Idrottsplatsen – Höganäs bonum.se/idrottsplatsen

Vill du bo med utsikt över Hallandsåsens sluttning och Båstads natursköna omgivningar? Vi bygger 32 bostadsrätter där alla har minst en generös balkong eller uteplats som ger dig ett extra rum från tidig vår till sen höst. Här finns det endast ett fåtal kvar.

Bo högt med en fantastisk vy. I södra Ängelholm planerar vi bygga två hus med 56 ljusa bostadsrätter mellan två till fyra rum och kök. På vår hemsida kan du göra en intresseanmälan redan nu!

Bo nära hav och småbåtshamn. Vid före detta Julivallen planerar vi bygga 49 bostadsrätter mellan två till fyra rum och kök. Alla är ljusa och trivsamma med inglasad balkong eller egen uteplats. Se vilka lägenheter som finns kvar på vår hemsida.

Säljare: Daniel Nadjafi 0735-29 38 00 daniel@nkfast.se

Sälj- & marknadsansvarig: Kristin van der Reep 042-18 66 36 kristin.vanderreep@riksbyggen.se

Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen. www.magasinbastad.se Vi är en del av Riksbyggen. Läs mer på www.bonum.se

Säljare: Joakim Bengtsson 042-18 66 19 joakim.bengtsson@riksbyggen.se

19


Örtagård EGEN ODLING

VID KNUTEN

En örtagård, liten eller stor, är ett härligt inslag i trädgården. Ibland är lättillgängligheten den avgörande faktorn hur ofta man använder sina örtkryddor, så låt det närproducerade komma dig ännu närmare. Anlägg en mindre flyttbar örtagård i närheten av köket. t e x t da n i e l s v e n s s o n

ca 15 liter näringsrik jord stod den nu på min soliga balkong. Plantan visade mig verkligen uppskattning då den blev över en meter hög, blommade och gav mig ofantliga mängder av basilika den sommaren. Jag var väl kanske 14 år gammal och det var då mitt intresse för odling startade, sedan har det bara vuxit vidare. En lättillgänglig örtagård tar matlagningen till nya nivåer Kärleken till maten och till bra råvaror har gjort att jag mer eller mindre alltid odlat ätbara växter. Det är något visst med att följa råvarorna från jord till bord samtidigt som det är otroligt lyxigt att alltid ha fina råvaror nära tillhands. Att ha egenodlade örter i närheten av köket tar matlagningen till en helt ny nivå och därför rekommenderar jag alla till att skapa sin egna örtagård. Att skapa en örtagård kan vara ett hur stort projekt som

FLICKR.COM /ALDEN CHADWICK

En kruka basilika fångade mitt intresse en gång för länge sedan. Den stod undangömd och skämdes, bland andra varor som ingen ville ha, i matbutikens lågprishylla. Den var slokig och riktigt tanig, nästan alla stjälkarna var tunna förutom en. Jag betraktade den likt ett konstverk och fascinerades över hur den mittersta stammen sugit musten ur de andra. Kämpande som en överlevare hade den frodats på sina bröder och systrars bekostnad. Trots denna kamp ville ingen ha den, snart skulle den åka i soporna om någon inte köpte den för halva priset. Jag slog till, nu skulle den få ett nytt liv och det hade den verkligen gjort sig förtjänt av. Väl hemma separerade jag rotsystemet under duschen, plockade ut den mittersta starka plantan och planterade om den. De taniga plantorna hackade jag ner och använde till kvällens pastarätt. Ensam är stark och i en stor kruka fylld med

Basilika är ett måste i sommarens matlagning. Vill man inte driva upp själv finns flera egenodlade sorter på BäckdalensHandelsträdgård. Oregano och citronmeliss är lättodlade, användbara och dekorativa.

20

www.magasinbastad.se


Har man lyckats övervintra sin salvia och rosmarin går det ofta fint att skörda redan i maj. T h. Vackert med olika samplanterade salvior.

TIPS FÖR LYCKAD ODLING AV ÖRTER

helst fyllt med mängder av val och möjligheter. Det är mycket att tänka på och det gäller att vara påläst innan man sätter igång. Vill man göra det lite enklare för sig så kan göra en lite mindre örtagård som dessutom är flyttbar. En liten grupp med lådor, krukor eller korgar, olika sorters jord och några kryddfavoriter från plantskolan är allt som behövs. En av fördelarna med att sprida ut sina örter i flera kärl är just flyttbarheten, speciellt vid dåligt väder. Det är också viktigt att tänka på att alla kryddväxter inte trivs under samma förutsättningar och att man därför får ett bättre resultat om man separerar dem. Samplantering eller inte? Timjan, rosmarin och lagerblad trivs bra ihop och vill ha samma typ av jord. De vill ha det väldränerat och magert. Lägg lecakulor i botten av krukan och blanda jorden med grus eller sand. Kalkberika sedan jorden genom att blanda i krossade äggskal. Dill, persilja och gräslök är tre klassiker som trivs ihop och vill ha en mullrik jord med mycket näring. Blanda gärna jorden med gräsklipp

och se till att regelbundet fylla på med näring. Vissa örter har en benägenhet att ta över lite för mycket så därför kan det vara bra att undvika samplantering med dem. Här får man prova sig fram lite och sedan beror det på vad man vill uppnå. Vill man att plantorna ska frodas ordentligt ska de självklart få de bästa förutsättningarna för att kunna göra det. Jag brukar plantera mynta, libbsticka och oregano separat. Av nostalgiska skäl gör jag även så med basilika eftersom jag upptäckt att den mår bra av att växa ifred. Den tål inte heller blåst och kan vara lite svår att ha ute så därför är det klokt att ha den i en egen kruka. Det är alltid svårt att veta vad man ska välja för kryddväxter i sin örtagård och jag tycker att man ska gå efter de man verkligen kommer att ha användning av. Gillar man att laga mat med blommor så är kryddtagetes och lavendel givna kort. Citronverbena, curryört eller citrongräs är också trevliga alternativ som märkligt nog inte är allt för vanliga i folks kryddodlingar.

www.magasinbastad.se

Hemgjord växtnäring Krukväxter behöver inte bara gott om utrymme och massor av kärlek utan även mycket näring. Efter tre till fyra veckor är näringen i jorden mer eller mindre slut och då är det viktigt att fylla på med växtnäring. Du kan enkelt göra en egen helt utan kemikalier. 1 l vatten 2 äggskal 1 bananskal (ekologiskt) 1 dl kaffesump Kör äggskal, bananskal och kaffesump till en slät blandning i en mixer med hälften av vattnet. Häll upp i en PET-flaska och fyll på med det resterande vattnet. Skaka innan användning. Utplantera inte när solen ligger på Välj en mulen dag eller vänta tills kvällen med utplanteringen. Då slipper plantorna utsättas för stark sol direkt. Toppa basilikan på rätt sätt En av hemligheterna med att få basilikan att bli en fin buske är att toppa med urskiljning och på rätt sätt. Låt minst två bladpar växa ut på en gren och klipp sedan precis över bladvecket. På så sätt blir det anlag till nya grenar i varje bladveck. Denna regel gäller förstås inte bara basilikan, utan många andra kryddväxter också. Vattna regelbundet Kryddor vill stå torrt men kräver ändå jämn bevattning. Kryddor i kruka är särskilt känsliga för torka så vattna morgon eller kväll om det inte har regnat. Skörda vid rätt tid Skörda på förmiddagarna då växterna har vaknat till och blivit spänstiga. Tidiga daggmorgnar och efter lunch är örterna inte lika smakrika.

21


ÄVENTYR PÅ CYKEL

Oförglömligt äventyr med

MOUNTAIN BIKE längs stigar vid Vallåsen

Mjölksyran sprutade i benen och adrenalinet pumpade i mina ådror. 15 år yngre(?!) och total eufori! Det var länge sedan jag kände mig så levande och så odödlig på samma gång. Detta skulle bli ett äventyr olikt något annat och med Lonnie Jensen som guide. t e x t da n i e l s v e n s s o n

22

f oto j o n a s

Ett rogivande lugn var det första jag möttes av när jag öppnade bildörren. Fåglarnas fridfulla kvittrade fick mig att stanna upp för en stund, jag tog ett djupt andetag och sög in den friska morgonluften. Doften av svensk sommar i ett idylliskt landskap, något drömskt över omgivningarna, den magnifika naturen – ännu stilla – under molnfri himmel väcktes av solens strålar. Det hade inte kunnat vara en bättre dag för ett äventyr längst slingriga stigar i skog och mark. För det var precis vad den här dagen skulle handla om. Jag befann mig vid Vallåsens Värdshus och Lonnie Jensen skulle visa mig sin stora passion, mountain biking! Utanför värdshuset satt Lonnie på uteplatsen och njöt av solen och sitt morgonkaffe. Stina Oskarsson, värdshusets ägarinna, var i rabatten jämte och höll honom sällskap samtidigt som hon rensade ogräs och höll ett öga på sitt lilla söta barnbarn. Medan Lonnie gick och

www.magasinbastad.se

förberedde utrustningen fick jag en trevlig pratstund med Stina. Det var mycket spännande att höra hennes historia om hur hon plötsligt fick för sig att köpa värdshuset för att kasta sig in något för henne helt nytt. Det var ett modigt risktagande och förmodligen hennes livs bästa beslut. Hon beskrev hur alla i familjen hjälptes åt att driva värdshuset och att det var nyckeln till den familjära prägeln. Vallåsens Värdshus var från början en jaktvilla som byggdes 1918. Mycket har hänt sedan dess. Efter bränder, flera ombyggnader och ägarbyten tog familjen Oskarsson över 85 år senare. Nu har de drivit Värdshuset i 15 år. Verksamheten är varken ett vandrarhem eller hotell utan snarare något däremellan. I 23 rum finns plats för och upp till 66 personer. Här finns också festlokal som rymmer alla gäster och några till. det natursköna läget med närheten till Hallandsås och skidanläggningen vid Vallåsen lockar besökare under stora delar av året.


ÄVENTYR PÅ CYKEL

Efter den trevliga pratstunden med Stina var det äntligen dags att ge sig av på en tur i skogen med Lonnie. Mina förväntningar var skyhöga. Väl uppe på mountainbiken, la jag mig som en skugga bakom Lonnie och sen bar det av. Vi började ganska lugnt och cyklade längs en skogsväg omgiven av lummiga träd samtidigt som vi pratade om allt mellan himmel och jord. Lonnie som bor i Båstad, berättade att han kommer Marin County i Kalifornien. Just därifrån härstammar också mountainbike – MTB – som aktivitet och tävlingsform. Därför är det lätt att förstå att han tidigt blivit biten av sporten. Den oundvikliga frågan; hur i hela friden han hamnat på Bjärehalvön fick det föga förvånande svaret att det handlade om kärlek. Av en slump träffade han en svensk tjej som hette Elin när han besökte Samoa för många år sedan. De är nu gifta och har två barn tillsammans. Lonnie driver företaget Ridge Cycling med en enkel affärsidé: han vill få folk att upptäcka mountain biking och lägger ner hela sin själ. Han anordnar guidade turer på MTB. Förutom de guidade turerna har han också cykeluthyrning för dem som vill köra sitt eget race. ...Pulsen ökade och jag blev mer fåordig allt eftersom terrängen blev tuffare. Vi cyklade på en av slingorna som Lonnie byggt själv och jag kan lova att det gick undan. Jag tyckte att jag hakade på honom rätt bra, även utför men när de snäva svängarna kom märkte man vem som var expert av oss. Han hade en fantastik teknik och det var otroligt underhållande att se. Efter ett tag kom vi fram till Stensån och slingan gick längst med den en bit. Det var sagolikt vackert och det porlande ljudet från vattendraget fulländade det

storslagna. Vi kom fram till en gammal knarrig träbro som gav ett uråldrigt intryck och jag det var lite kittlande att cykla över den. Några kilometer senare närmade oss slutet av slingan. Mjölksyran gjorde sig påmind i benen. Då dök det upp en mördarbacke ifrån ingenstans. När jag nådde toppen av backen höll jag nästan krypfart och Lonnie var långt före mig. Sedan gick allt väldigt snabbt men inte längs slingan utför backen utan åt sidan ner för branten. Jag tappade helt enkelt balansen och föll ner för stupet och efter några ofrivilliga kullerbyttor blev jag liggande men bara för en kort stund. Jag flög upp, ställde mig på benen och ropade till Lonnie att allt gått bra, adrenalinet rusade i mina ådror och hjärtat slog fort. Jag var i chock men hade ändå ett leende på läpparna, jag hade haft änglavakt och skadade mig inte något nämnvärt. När vi cyklade vidare skrattade jag lite för mig själv och roades över att jag hade lyckats att ramla i en uppförsbacke... I efterhand är det lätt att konstatera att jag, som den novis jag är, kanske borde valt att leda cykeln upp för backen! Efter slingan sökte vi oss till lite tuffare terräng. En av de fina sakerna med MTB är att man kan ta sig fram i princip var som helst. Det är dock viktigt att fråga markägare om lov. Trots att jag just ramlat var jag ändå taggad att testa lite hopp. Ingen kommer ihåg en fegis tänkte jag och körde utför en sluttning. När man ska hoppa med MTB är det mycket viktigt att räta upp cykeln i luften så att man inte får all belastning på framdäcket. I teorin är det lätt, men något helt annat i praktiken... Krasch nummer två var ett faktum. Ännu en gång hade jag ganska mycket tur. Det hade kunnat gått mycket värre. Eftersom initiativet var mitt hade jag hoppat först. Nu

www.magasinbastad.se

23


ÄVENTYR PÅ CYKEL

förberedde sig Lonnie för att ta sig an ...innan jag började att utmaningen på samma ställe där jag just grilla köttet fyllde vi på rejält kraschat. med enris under grillgallret i Såg han till en början lite nervös ut? eldstaden för att få fram lite Kanske bara en fokuserade blick. Han satte hög fart och hoppet satt med en – enligt rökig karaktär... min amatörbedömning – perfekt landning. Perfektionisten Lonnie var såklart inte riktigt nöjd så han hoppade flera gånger till. Själv stod jag kändes som jag lyckades. Han var smått lyrisk. Lammköttet var av otroligt bra kvalitet, det var bland det godaste lamm jag imponerad kvar på åskådarplats. Nu hade det blivit dags för nästa etapp på äventyret eftersom ätit faktiskt. Och med bra råvaror är det inte svårt att lyckas. Det är också något särskilt med att äta mat lagad på råvaror hungern hade börjat komma smygandes. Jag hade redan innan lovat Lonnie att jag skulle visa honom min passion – matlag- från platsen där man befinner sig. Lokal produktion handlar inte ning – om han delade med sig av sin, så nu var det dags att bara om charm utan också om både miljö, kvalitet och närhet skaffa fram råvaror och laga lunch. Vi cyklade till Dönardalens till konsument.Ett tänk som jag delar med köksmästaren på delikatesser och köpte med oss lammkotletter och begav oss Vallåsens Värdshus. Här odlas bland annat en hel del grönsaker tillbaka till värdshuset. Där tände vi lägerelden och började vi och örter i trädgården. Äventyret vid Vallåsen kommer att finnas med mig för resten samla in de råvaror som skogen hade att erbjuda. Min marinad till köttet blandades på havssalt, tallbarr, krossade gröna enbär av livet och är definitivt en av de bästa dagarna jag upplevt. och brännässlor. Just innan jag började att grilla köttet fyllde vi Målet var att cykla mountain bike ”på riktigt”. Jag gick all in för på rejält med enris under grillgallret i eldstaden för att få fram att kunna förmedla erfarenheten på bästa sätt och hoppas att lite rökig karaktär. Vi tillredde också en liten sallad på björklöv, det här reportaget inspirerar fler att – med eller utan erfaren ciceron – utforska Hallandsås och dess omgivningar. maskrosor och harsyra. Min förhoppning var att åstadkomma en måltid som skulle gå rakt in i hjärtat på friluftsmänniskan Lonnie Jensen. Det

24

www.magasinbastad.se


Välkommen till vår butik/ showroom med uterum, växthus och nu även pooler.

SOMMARMYS I DIN TRÄDGÅRD ELLER I POOLEN! ÅRETS NYHET POOLER!

Kom och besök oss i Båstad! Tomtaholmsvägen 11, Östra Karup, 269 21 Båstad. Vid infarten till Båstad från E6 (Avfart 39).

Öppettider: Mån - Fre 9 - 18 Lör 10 - 14

FRI FRAKT

www.magasinbastad.se

växthus

uterum • pooler

willabgarden.se

uteplats

25


BJÄREHALVÖNS MAT I FOKUS

CHARKUTERIST I FJÄRDE GENERATIONEN

LINA text erica elm berg

f oto a n n a a ato l a

Det liksom lyser om Lina Heberlein. Av energi och entusiasm och kärlek till mat. Hon är fjärde generationen av Bjäres kända charkuterisläkt, och en ung affärskvinna att räkna med.

HEBERLEIN

Vi möter henne naturligtvis på Bjärehalvöns chark och delikatess, i den saluhallsliknande delen av Willys foajé. Man har precis öppnat för dagen, och kassaapparaten med kortläsare krånglar. – Vi har beställt en ny, den kommer nästa vecka. Gu’ va skönt det ska bli, suckar Lina samtidigt som hon slänger några ord med Martin Hellberg som håller ställningarna i disken medan vi pratar. Var det självklart att du skulle hamna i den här branschen? – Ja, det var det nog. Redan när jag var åtta år var jag med mamma och pappa på jobbet. Ända sedan jag var liten har jag gjort pajer och sallader som sedan utvecklades till catering. Både jag, min syster och mina kusiner jobbade i butiken i Förslöv på skolloven.

26

– Men jag tyckte faktiskt inte att det var så roligt, så jag utbildade mig till simlärare. Det blev sju somrar i utomhusbassängen i Segelstorp – jag har lärt många Bjärebarn att simma. Sedan blev det lite andra studier, och en arbetsresa till USA där bekanta till familjen drev ett café. Därefter varvades Komvux med charkjobb innan skinkor och pastejer tog över på riktigt. Samtidigt hade hon affärskontakterna med restauranger och butiker som ville beställa av delikatesserna. – Jag har sysslat med mat i hela mitt liv. Redan när jag var liten fick jag fria tyglar. Mamma och pappa jobbade alltid till sent på kvällen, så jag började tidigt laga maten hemma. Jag tyckte det var roligt! Mat är en passion för mig. Hela livet kretsar kring mat. För fem år sedan byggdes ett nytt köpcentrum vid motorvägsinfarten till Båstad. Området fick namnet Entré Båstad

www.magasinbastad.se


40

år i branschen

Erbjudande! Från

12 995:-

Terrassmarkis

4 alt 5 m bred 3 m utfall inkl. motorstyrning från Somfy.

Kom in och kika på flexibla uterum från Renson!

Välkommen in till oss på Entré Båstad

Markiscentrum AB i Båstad | Stenhusvägen 13C, 269 36 Båstad Butik 0431-74 500 | E-post: bastad@markiscentrum.se


BJÄREHALVÖNS MAT I FOKUS

Vi har fantastiska stammisar, och många av våra kunder kommer från södra Halland, ända från Halmstad”

och rymmer allt från bilbesiktning, outletaffär och storköp, till Bjärehalvöns chark och delikatess och en lyxig fiskbutik. – Först gick frågan till min morbror Jonas, men han har ju fullt upp med affären i Förslöv. Så budet gick till min mamma Marie. Hon och jag pratade fram och tillbaka, bläddrade i de klassiska recepten på smörgåstårtor och potatisbakelser, och fantiserade om nya godsaker. De slog till, med Lina som ansvarig. Det blev kött och chark i disken, naturligvis. Massor av ostar och framför allt färdigmat. Läckerheter att köpa med sig hem en eftermiddag när orken tryter efter en lång arbetsdag. Simon Bjärtun, tidigare kökschef på Klitterhus, anställdes som kock. – Så nu står jag här och späckar skinkor, kokar saltkött och andra klassiker som pappa lärt mig, säger Lina. Samtidigt hittar jag på nya saker hela tiden. Jag satsar 150 procent och tillbringar det mesta av min tid här. Mamma kommer hit kvällar

28

och helger, när hon inte jobbar på charkuteriet. Jag förstår inte hur hon orkar – hon är min stora förebild. Det blev en tuff start. Bjäreborna var svårflörtade och många tyckte att Entré Båstad låg åt fel håll. Men nu börjar det röra på sig. – Vi har fantastiska stammisar, och många av våra kunder kommer från södra Halland, ända från Halmstad. Vi tycker att vi ligger bra här, och det är perfekt med fiskaffären precis intill, han som driver den vet verkligen vad han sysslar med. Hon drömmer om apotek och Systembolagsbutik på området. Då skulle den verkliga tillströmningen komma. Lina har också framtidsdrömmar för egen del: – Jag skulle vilja få tid att utbilda mig till sommelier. Tänk att kunna rekommendera riktigt bra viner till köttet och osten. Det vore fantastiskt!

www.magasinbastad.se


www.magasinbastad.se

29


VILDA SMAKER

Foraging personlig tolkning av ny mattrend av da n i e l s v e n s s o n

Tareq Taylor är en trendsättare ut i fingerspetsarna och efter hans medverkan i Kockarnas kamp började plötsligt folk springa runt i naturen och leta ogräs att krydda till maten med. Någon kallade foraging för ”närproducerat 2.0”, men det tycker jag känns lite 2017. Foraging bygger på att man ska gå runt husknuten och ta tillvara på vad naturen erbjuder. En väldigt sund idé som använts i urminnes tider och som fler borde apa efter. På tal om att apa efter... Nisse på Boarps Fisk berättade en gång för mig att sillen tog slut om Mat-Tina lagat någon sillanrättning på nyhetsmorgon. Tv-kockarna har ett otroligt inflytande på vad folk lagar och Tareq Taylor är enligt mig den största trendsättaren. I Kockarnas Kamp slog han ett slag för foraging och föga förvånande så blev det snabbt till årets största mattrend. Jag tycker dock inte att man ska stanna efter man kommit runt knuten utan att man ska ge sig av på lite längre promenader. Lämna tekniken hemma och ta med familjen ut på jakt efter gömda kulinariska skatter. Smaka dig fram, gå på magkänsla och sunt bondförnuft. Googla när du kommer hem om du är osäker. Det jag gillar med foraging är att man får använda fantasin och att man blir tvungen att förkovra sig inom växtriket. Det

30

finns massvis av blommor, blad, rötter, svampar och bär som bara står och väntar på att plockas. Prova exempelvis att byta ut vaniljstången från Sri Lanka mot svenska tallbarr eller granskott när du lagar pannacotta. De innehåller rätt mycket beska men det gör Gin & Tonic också, men är ju rätt populär ändå. Något annat som är väldigt underskattat är skogslindens blommor. Lindblommor innehåller nämligen slemämnen och saponiner som är välgörande för torra och irriterade slemhinnor. Torka blommorna och använd dem som örtte mot både hosta och förkylning. Om man tycker att naturläkemedel är trams kan man istället koka en underbar saft på dem. Gatkamomill eller pineapple weed som det så vackert kallas på engelska är också en höjdare. Den passar mycket bra som smaksättare till olja, vinäger, sockerlag och snaps. Strandkål är en riktig doldis som brukar stå orörd här hemma i Sverige. I England odlas den däremot som en delikatess och är mycket populär. Bladen tillagas som spenat och unga stjälkar kokas eller stuvas. Den blir också väldigt god att göra inläggningar på. En annan delikatess som jag hört talas om, men faktiskt inte provat än är en ormbunke vid namn strutbräken. Den ska jag ut och leta efter i sommar!

www.magasinbastad.se

Tre egna recept med ”ogräs” från mitt närområde. KRYDDSMÖR MED LIBBSTICKA 100 g rumstempererat smör 25 g grovhackad färsk libbsticka Salt, peppar och citron Kör smör och libbsticka ca en minut i matberedare. Smaka av med salt, peppar och citronsaft. Spritsa ut på bakplåtspapper och ställ in i frysen ca 10 minuter. – Passar mycket bra till grillat fläskkött. NÄSSELSALT 3 dl späda nässlor 1 dl grovt havssalt Mixa nässelbladen med havssaltet i en matberedare någon minut. Strö sedan ut saltet på ett fat och låt torka en vecka (rör om varje dag). – Nässelsalt passar riktigt bra till fiskrätter men även till knäckemackan. MASKROSSIRAP 2½ dl blomblad av maskrosor (ca 50 blommor) 1 lime 2½ dl vatten 2½ dl socker 1 kanelstång Plocka av blombladen och släng de beska blomkorgarna. Skär bort skalet från limen och skär den i småbitar. Lägg allt i en kastrull och tillsätt kanel och vatten. Låt sjuda i 15 min. Sila ner vätskan i en annan kastrull och tillsätt sockret. Koka upp och låt det koka sakta tills det fått en sirapsliknade konsistens. Häll upp i en glasburk och låt svalna i rumstemperatur.

Maskrossirap tar pannkakorna till en ny nivå och är också ett bra veganskt alternativ till honung.


Ta 5 veckors semester. Köp 4 pocket. Betala för 3. Ett bra recept på en riktigt skön ledighet, tycker vi. Allt dessutom anpassat för hängmattan. Köp 4 betala för 3 – den billigaste på köpet! Gäller hela sommaren som vanligt.

Kaffe

på köpet – hela sommaren!

Köpmansgatan 12, 269 35 Båstad. Tel 0431-700 01. info@bjarebokhandel.se www.bjarebokhandel.se Öppet måndag–fredag 10 –18, lördag 10–14.

SKÖRDEHELG 14-16 september

Hösten firas med skördemeny och matmarknad!

EN OVANLIG KÖTTBUTIK ligger en våning ner. Där mognar salami och lufttorkade skinkor från våra linderödsgrisar. Utanför fönstret finns BETESMARKEN och Sinarpsdalen där rödkullorna går och betar kor och kalvar tillsammans hela sommaren. BUTIKEN hittar du 4 km utanför B åstad. VÄLKOMMEN IN så berättar vi mer! CHARKUTERIET

Bjäres matproducenter bjuder in till en palett av färger, dofter och smaker. På restaurangerna serveras 3-rätters menyer med Bjäres råvaror i centrum. Under lördagen fylls Båstads torg av odlare, krögare och mathantverkare och förser dig med det bästa från Bjäres skafferi. Båstad Bjäre Gourmet är ett samarbete mellan odlare, producenter, mathantverkare, restauranger och hotell som lyfter fram matlandet Bjäre

www.bastadbjaregourmet.se

WWW.LINDEGRENS.SE www.magasinbastad.se

31


BJÄREHALVÖNS MAT I FOKUS

ÖRTAMAT för goda stunder


BJÄREHALVÖNS MAT I FOKUS

I

f oto : m et t e ot to s s o n

r e c e p t , t e x t o c h st y l i n g : e va p et e r s é n

det här numret av Magasinet handlar det mycket om örter. Därför har jag satsat på enkla, lättlagade ”örtiga recept”. Jag använder ofta mycket örter och ätbara blommor i min mat, men måste begränsa egen odling till de vanligaste kryddörterna som gräslök, dill, persilja, mynta, timjan rosmarin och citronmeliss, och till de ätbara blommorna som penséer, violer, blomsterkrasse, ringblommor, kryddtagetes, pelargoner och gurkört. Sedan plockar jag allt vilt jag kan komma över i säsong som maskrosblad, kirskål, ramslök, oxalis etc. Listan kan göras lång. Nu är en härlig tid att frossa i allt som naturen ger. Vi fotograferade på Bäckdalens handelsträdgård i Hallavara en varm dag i maj, bland doftande kryddväxter och blommor!

tack till bäckdalens handelsträdgård för att vi fick vara hos er ! keramik från mimou , design house stockholm , övrigt privat .

Enkel och god sallad som jag ofta ätit i Alperna.

PIZZA

med Kronärtskockshjärtan, ricotta, basilika och citron 4 PIZZOR

Pizzadeg: 25 g jäst, 2,5 dl vatten, 2 msk olivolja, 2 krm salt, 6 dl vetemjöl special. Topping: 2 burkar kronärtskockshjärtan, 2 burkar ricotta, 1 solovitlök, skalet av 2 citroner, 2 skivade citroner, 1,5 hg rostade hasselnötter, 3 hg grovriven parmesan, 1 kruka basilika, lavendelblommor, olivolja, salt och peppar Deg: smula jästen i en bunke, värm vattnet till 37 grader. Rör ut jästen i vattnet. Tillsätt olja salt och mjöl. Knåda tills degen blir smidig. Låt jäsa övertäckt i ca 1 tim. (det går också att köpa färdig färsk pizzadeg).

MASKROSSALLAD med rökt sidfläsk och ägg 4 PERSONER

ca 12 dl maskrosblad (ta de späda fina bladen och skölj väl), 8 ägg kokta i 7 min, 3 hg rökt sidfläsk, dressing på olivolja/ vitvinsvinäger/vitlök/dijonsenap. Gör så här: Skär fläsket i små tärningar och knaperstek det, låt rinna av på hushållspapper. Fördela maskrosbladen i fyra djupa tallrikar, häll på dressingen och rör runt. Strö över fläsket, skala äggen och riv och dela dem i två bitar med händerna, lägg dem på salladen! Färdigt!

Förbered under tiden toppingen: Finhacka solovitlöken, blanda med 4 msk olivolja. Rör ricottan fluffig och blanda ner det rivna citronskalet, salt och svartpeppar. Riv parmesanen, skölj spenaten, dela kronärtskockshjärtana i kvartar. Rosta hasselnötterna och gnugga därefter av skalen. Kavla ut 4 pizzor. Förgrädda några min på 225 grader i varmluftsugn. fördela sedan vitlöksoljan över pizzorna, bred därefter ut ricottan, lägg på kronärtskockan, bladspenaten, den rivna parmesanen och hasselnötterna. salt och peppra. Grädda i ugnen i ca 10-12 min i 200 grader, Lägg slutligen på citronskivor, basilikablad och lavendelblommor. www.magasinbastad.se

33


BJÄREHALVÖNS MAT I FOKUS

FÄRSKOST MED ÖRTER 8-10 PERSONER PÅ BUFFÉ

5 dl turkisk yoghurt, 1 tsk salt, 1 msk olivolja, färska kryddörter. Här har jag använt basilika, bladpersilja, gräslök och oregano, en näve av var sort. Låt yoghurten rinna av i en handduk över ett durkslag, gärna över natten. Lägg sedan färskosten i en bunke, blanda med 1 tsk salt och lite olivolja. Blanda sedan ner finhackade örter, forma till en boll eller lägg den i en form. Toppa med mer örter och ätbara blommor. Enkelt och supergott till det grillade eller med lite bröd och cruditéer.

HONUNGSMARINERADE HALLOUMISPETT med persiljesalsa 6 ST

1 zuccini, 200 g skogschampinjoner, 2 paket Halloumi (ca 400 g), 2 rödlökar, 6 träspett (gärna blötlagda i någon timme). Marinad: 5 msk olivolja, 2 msk honung, 1 solovitlök, salt. Citron och persiljesalsa: 1 stor näve bladpersilja, ta bort stjälkarna, 1/2 solovitlök, 3/4 dl olivolja, rivet skal av en citron, salt och svartpeppar. Mixa allt. Blanda marinaden. Dela zuccinin i bitar och lägg dem med champinjonerna i marinaden i ca 1 tim. Skala lökarna utan att skära bort ändarna. Dela dem sedan i klyftor. Dela halloumin i kuber, varva sedan osten med grönsakernapå spetten. Grilla och servera med salsan.

Enkrlt och gott med lite bröd och cruditéer!

SPATCHCOCK CHICKEN med aubergine och squash 6 PERSONER

1 stor färsk Bjärekyckling. Kryddsmör på 150 g rumsvarmt smör, 1 näve vardera av bladpersilja,gräslök, oregano och timjan, finhackade. 1 finhackad solovitlök. Salt och peppar, 3 citroner, 2 squash och 1 aubergine (eller flera små), olivolja. Spatchcock chicken innebär att man tar bort ryggbenet, så att man kan fläka ut kycklingen helt. Gör så här: lägg kycklingen med bröstet neråt. Skär eller klipp med en bra kökssax längs ryggbenet på båda sidor. Klipp eller skär av gumpen, dvs den feta klumpen längst bak, skär även av det yttersta på vingarna. Kycklingen går fortare att grilla på detta vis, temperaturen blir jämnare runt om och det innebär att den också blir saftigare. När kycklingen är färdigansad gör du kryddsmöret. Tryck sedan in smöret under skinnet på kycklingen där du kommer åt, smörj den även utanpå. 34

Så mycket smör som möjligt ska in under skinnet. Lägg i en eldfast form. Ansa grönsakerna, halvera citronerna, varva i en skål med lite olivolja, salt och peppar. Lägg runt kycklingen. Tillaga i ugnen på 200 grader i 30-35 min eller på grillen i 35-40 min (på grillen gör man grönsakerna för sig).

www.magasinbastad.se


BJÄREHALVÖNS MAT I FOKUS

PICO DE GALLO 8-10 PERSONER PÅ BUFFÉ

Pico de gallo är ett jättegott tillbehör till grillat kyckling, kött eller fisk i sommar! Du behöver: 400 g tomater, väl mogna! Här har jag använt riktigt små körsbärstomater, 1 kruka koriander, 1 rödlök, saften av 2 limefrukter, olivolja, flingsalt och svartpeppar. Gör så här: Dela körsbärstomaterna i kvartar (använder du vanliga tomater så kärna ur och hacka grovt), finhacka koriandern och rödlöken, blanda allt med limesaften och ett par msk olivolja. Smaka av med salt och peppar.

Jättegod till kycklingen! GLÖDBAKAD SÖTPOTATIS med granatäpple och tahiniyoghurt 4 PERSONER

4 sötpotatisar, 4 msk olivolja, 1 krossad vitlöksklyfta, 1 bananchalottenlök, 1 burk kikärtor, sköljda, 75 g babyspenat, 1 kruka koriander, saft och skal av 1 citron. Kärnor från 1/2 granatäpple. Tahiniyogurt: 2 msk tahini, 2 dl turkisk yoghurt, 1/2 tsk salt. Vira in potatisen i bakplåtspapper, sedan i folie. Lägg den direkt på glöden och grilla sedan 35-40 min. Känn efter med sticka att de är klara. (Detta går självklart också bra att göra i ugnen). Hetta under tiden upp 1 msk olivolja i en stekpanna, fräs lök och vitlök, tillsätt sedan kikärtorna, fräs ett par minuter, tillsätt spenaten och hälften av koriandern, rör om och låt allt bli varmt. Ta av från värmen och rör ner saft och skal av citronen och resten av olivoljan, lite salt och peppar. Mosa ihop lite. Rör ihop tahiniyoghurten. Skär upp sötpotatisen, tryck på sidorna så att den öppnar sig. Fyll med kikärtsröran, toppa med tahiniyoghurten, granatäpplekärnorna och lite koriander.

www.magasinbastad.se

35


BJÄREHALVÖNS MAT I FOKUS

God och glad sommar!

PELARGONKAKA

FRUKTSALLAD

I den här kakan använder jag doftpelargon. Man kan använda vilken sort man vill, men denna ger en speciell aromatisk smak. I själva kakan och glasyren har jag finhackat bladen, och sedan har jag dekorerat med blommorna. Kaksmet: 2,5 dl vispgrädde, 2,5 dl strösocker, 2 st ägg, 3,5 dl vetemjöl, 2 tsk bakpulver, 1 tsk vaniljsocker, 4-5 finhackade pelargonblad. Gör så här: Smörj och bröa en större form eller två lite mindre. Sätt ugnen på 190 grader. Vispa grädden. Rör långsamt ner sockret och tillsätt sedan äggen, ett i taget. Blanda mjöl, vaniljsocker och bakpulver och rör försiktigt ner det tillsamans med de hackade bladen i smeten. Fördela i formarna. Grädda i 190 grader tills kakorna är gyllenbruna. Testa med sticka! Stjälp upp och låt svalna. Glasyr: 4-5 finhackade blad från pelargon, 4 dl florsocker, 1 äggvita, några droppar röd karamellfärg, 1 tsk citronsaft, 1 tsk vaniljsocker. Gör så här: Vispa vitan till skum och rör sedan ner övriga ingredienser, rör till en mjuk och jämn glasyr, ta det försiktigt med karamellfärgen, ta någon droppe i taget och prova dig fram. Fördela glasyren över kakorna, dekorera med pelargonblommor och blad.

4 PERSONER

eller Gino med mynta och vit choklad

8 -10 PERSONER

36

En frisk härlig sallad som lika gärna kan bli en Gino! Du behöver: 8 aprikoser, 4 nektariner, 2 hg körsbär, 1 kruka mynta, 100 g vit choklad (lite mer om du gör Gino) Skölj och kärna ur frukten. Dela i bitar, fördela på ett fat, toppa med hackad vit choklad och dekorera med mynta. Vill du hellre göra en Gino gör du samma sak men strör på mer choklad och gratinerar det hela snabbt i ugnen på grillen 225 grader. Håll koll hela tiden så att chokladen inte bränns. Spara myntan till serveringen. Servera med en god vaniljglass.

Så här på sommaren finns fantastiska söta aprikoser, nektariner och körsbär!

www.magasinbastad.se


WWW.LINDEGRENS.SE

aurang bar

GRODLÅR BISTRO & TIMJAN GRODLÅR

& TIMJAN by

by

Skånsk&Fransk bistro med vinbar öppnar igen.

gla

ert

r I Förslöv En gEnuIn matupplEvElsE

ad

Välkomna Henrik&Louise Köpmansgatan 4 ,Båstad www.bistrogrodlar-timjan.se

•Manuell kött- och delikatessdisk • Endast svenska råvaror av bästa kvalitét. •Catering varma & kalla rätter • Allt för barbeque. Till sommarens party & fester: Olivspäckad skinka, örtskinka, varmrökt fläskfilé, enbärsmarinerad kallrökt oxfilé, gravad skinka, viltpaté, laxpaté, rostbiff, varmrökt kyckling, grillad kassler, potatis- och fruktsallader, gravad lax, färsk lax, limesås, hovmästarsås, hemrökta korvar, smörgåstårta och landgångar tel. 0431-45 00 58, 44 68 77 www.heberleins.se

www.magasinbastad.se

85

2017-06-12 12:31

Följ oss www.magasinbastad.se

37


BÖRJA SKÅDA FÅGEL

Havsörnen som kommit tillbaka från utrotningensbrant ses numer regelbundet året runt vid Klarningen.

fågelpärla vid Östra Karup

KLARNINGEN t e x t u l f ot to s s o n

f oto h a s s e s c h i b l i

Klarningen är en relativt nyligen återskapad våtmark strax norr om Östra Karup och precis söder om Stensån. Arbetet med att iordningställa området påbörjades under början av 2000-talet. För att bibehålla våtmarken pumpas vatten upp från Stensån med en vinddriven pump, liknande den typ man ser gnissla i gamla amerikanska västernfilmer. Vid platsen för Klarningen finns på gamla kartor en sjö som då kallades Iglasjön. Denna sjö var en så kallad översvämningssjö som vid högvatten sträckte sig österut förbi Skottorps slott. En fördjupning av Stensån under 1920-talet gjorde dock att sjön försvann. Klarningen har ett handikappanpassat fågeltorn som ger vind och regnskydd, och en bra överblick över det ca 15 ha stora området. Vattenståndet varierar med årstiderna men tack vare den vinddrivna pumpen finns där alltid åtminstone lite vatten. Även om man bara är lite intresserad av fåglar är det alltid värt att göra ett kort stopp vid Klarningen. Här finns nästan alltid flera arter att titta på, olika beroende på årstid, förstås. I mitten av sommaren ser man flera av de arter som häckat i området gå eller simma omkring familjevis. Man kan t.ex. se gäss – främst grågås men även kanadagås – med sina nu ganska stora ungar. Båda dessa arter har ökat mycket under de senaste decennierna. En bra kikare är ett måste när man ska skåda fågel och kan kosta en hel del. Zeiss Victory 8X20 T*LT COMPACT för ca 5000kr är kompaktmodellen av ZEISS Victory 8x42 HT (kostar ca 18000kr). som utsetts till bästa kikare för fågelskådning på sajten reportr.se. Båda finns på naturbokhandeln.se

38

Knölsvanen förekommer ofta vid Klarningen men av någon anledning häckar den inte. Kanske är vattnet för grunt. Av gässens mindre släktingar, änderna, häckar åtminstone fyra arter; gräsand, kricka, skedand och snatterand och troligen häckar även gravand och årta, åtminstone vissa år. Sannolikt återfinns också knipa bland de häckande arterna, medan vigg och brunand – som ofta ses vid Klarningen – troligen inte häckar på platsen. Några änder börjar sin höstflyttning tidigt, redan i slutet av juni. Därför kan man träffa på många andarter här även under sommaren. För en nybliven fågelskådare kan ändernas utseende på sommaren vara lite förvirrande. Hanarna har ruggat och antagit en fjäderdräkt som mer liknar respektive honas. Så man får i större utsträckning förlita sig till storlek och form när man skall bestämma dem än på våren när hanarna har sin praktdräkt. En annan art som häckar vid Klarningen är tranan. Från att ha varit en fågel som nästan enbart häckat på blöta myrar långt in i skogen hittar man idag tranor både här och där. Tranan har liksom grågåsen ändrat sina flyttnings- och övervintringsvanor, från Spanien till Frankrike, vilket lett till en ökad vinteröverlevnad och en kraftigt ökad population, idag finns det mer än 30 000 par i Sverige. Den imponerande fågeln är en allätare som tar vad den kommer över, från vegetabilier till insekter och grodor. Tyvärr slinker även fågelungar ner, så Tranornas närvaro vid Klarningen är inte bara till glädje, i varje fall inte för tofsvipan och dess ungar. Tranans ungar har nu i mitten på sommaren nästan

www.magasinbastad.se


BÖRJA SKÅDA FÅGEL

kommit ifatt sina föräldrar i storlek och den orangebruna duniga fjäderdräkt de har från då de kläcks börjar allt mer ersättas av riktiga fjädrar i den typiska grå nyans. Ungens dräkt är en anpassning till uppväxtmiljö och oftast en kamouflerande sådan, men i Klarningens gröna omgivning kan den synas mycket tydligt. Tranungen är en udda syn där den stultar omkring som en orangebrun boll på styltor, ängsligt övervakad av sina föräldrar. Tranan är nära släkt med rallfåglarna som vid Klarningen är representerade av sothönan med sin sotsvarta dräkt med kontrasterande elfenbensvit näbb och ”pannplåt”. Sothönorna är under häckningen särdeles bråkiga med tillsynes oändliga revirstrider mot sina grannar, ofta inte bara mot artfränder. Fler kan få sin släng av sleven, även svanar. Till skillnad från t ex änder matar Sothönsen sina ungar. vilket ju kan se ganska gulligt ut. Men man kan ibland också se att de dödar sina ungar – infanticid – ett ovanligt och även för vetenskapen svårförklarat beteende. Möjligen beror det på att många sothönsungar är resultat av att en del honor på gökars vis lägger ägg i andras bon. Kanske kan fågeln identifiera sina egna ungar och dödar då de andras. En

annan förklaring kan vara att föräldrarna anpassar kullstorleken efter tillgången på föda för att säkerställa att åtminstone några ungar överlever. Andra arter som häckar är vadare: strandskata, tofsvipa, rödbena och storspov som har stora ungar nu. De ungfåglar som överlevt den första farliga tiden av sina liv börjar redan samlas inför höstflyttningen… VÅRENS FLYTTNING VARAR LÄNGE

Fågelskådare, och andra, pratar ofta om när den första individen av en art observeras i Sverige, den första lövsångaren, men kanske framförallt är den första svalan något som många registrerar. Talesättet säger: ”en svala gör ingen sommar”, men den som myntade detta talande uttryck var förmodligen inte medveten om att när de första flyttfåglarna anländer från Afrika är många arter fortfarande kvar på den sydligare kontinenten. Min egen erfarenhet från Nigeria är att man där kan se ”våra” fåglar, t ex härmsångare och trädgårdssångare, till åtminstone mitten på maj. På så vis har ju talesättet sin relevans i att det

Sex arter att känna igen! Tofsvipan (Vanellus vanellus) Tofsvipan har mörkt grönglansiga vingar och lite svartvita teckningar på bröst, hals och huvud, det senare pryds av en tofs och den är nästan omisskännlig. Den är ljudlig och dess flykt lite flaxig. Om man kommer nära deras ungar så märker man det på att de blir närgångna och varnar kraftigt över ens huvud.

Grågåspopulationen i Sverige har varierat kraftigt. Från att under Sven Nilssons tid under 1800-talets första hälft ha betraktats som en ”god stam”, t ex. i Småland, till att 100 år senare anse sällsynt. Också här har Bengt Berg troligen haft ett finger med i spelet genom utsättningar. Ändrade flyttnings- och övervintringsvanor har gjort att dödligheten p g a. av jakt har minskat och att grågåspopulationen ökat markant på senare år.

Sånglärka (Alauda arvensis) Oftast säger man ju bara lärkan, men den heter sånglärkan. Den drillar outröttligt hängade som i ett snöre i skyn och då ser den ju mest mörk ut. Ser man den på marken är den brunspräcklig på vingar rygg och huvud, med liten tofs som den reser ibland, buken är ljus. När den flyger kan man se vita yttre stjärtpennor och en tunn vit bakkant på vingen. Röd Glada (Milvus milvus) Den röda gladan är inte vår vanligaste rovfågel, det är sparvhöken, men väl en av de man ser oftast. Det är ganska stor fågel men med en smäcker siluett, med långa lite veckiga vingar och den mycket typiska långa roströda och kluvna stjärten. Fjäderdräkten är rätt jämnt roströdbrun med ett ljusare parti på ovansidan av vingarna och huvudet. Den röda gladan är en liten vingbelastning, mycket vingyta i förhållande till vikten, och kan därför segla/sväva fram på sina långa vingar, manövrerandes med stjärten. Kanadagåsen (Branta canadensis) kommer ju, som namnet anger, ursprungligen från Kanada, eller snarare Nordamerika. De första Kanadagässen i Sverige utplanterades av den kände fågelfotografen Bengt Berg, i Småland och lite senare av Helge Ax:son Johnson i Sörmland. Efter en ganska långsam ökning till en början blev utvecklingen för 30-40 år sen nästan explosionsartad och gässen är ibland, eller av många, numera betraktad nästan som en pest. Grågås (Anser anser) Grågåsen är en ganska stor fågel som är just grå, mest hela fågeln, men kommer man närmare ser man att det trotts allt finns flera nyanser av grått och gråbrunt. Näbben och ben är skära och framträdande i allt det grå. På sommaren samlas de i stora flockar för att rugga, byta fjädrar, som alla gäss tappar de då flygförmågan ett tag.

Från att för 50 år sedan varit mycket ovanlig är väl grågåsen idag av många närmast betraktad som en pest, framförallt i jordbruket kan de orsaka stora skador. Ladusvala (Hirundo rustica) En svala gör ingen sommar, men under sommaren finns ofta många svalor runt Klarningen. Ladusvalan som är lätt att känna igen är bara en av våra tre svalarter, de andra är backsvala och hussvala. Ladusvalan skiljer sig från dessa framförallt på sina långa djupt kluvna stjärt som hos den gamla fågeln blir till stjärtspröt. Fjäderdräkten på rygg och vingar är mörkt stålblå, undersidan vit eller gräddvit, strupen är röd. Titta kring tornet, kanske häckar den där i år….

www.magasinbastad.se

39


BÖRJA SKÅDA FÅGEL

tar ytterligare en tid innan sommaren (i alla fall häckningen) är i full ”blom”. De flyttfåglar som anländer sist till Sverige är – förutom de båda tidigare nämnda – också bland annat bivråk, och sommargylling, en mycket ovanlig fågel i våra trakter. HÖSTEN BÖRJAR I JUNI

Klarningen

E6 N

OCH HAR STUDERAT FÅGLAR I SVERIGE OCH UTOMLANDS UNDER NÄSTAN FYRTIO ÅR. HAN HAR DESSUTOM HÅLLIT I FÅGELRESOR RUNT OM I VÄRLDEN OCH UNDERVISAR PÅ JOS UNIVERSITY A.P. LEVENTIS ORNITHOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE I NIGERIA.

Mot Båstad

115 Willab Garden

Höstflyttningen är egentligen ett ganska dåligt begrepp. En mer rättvisande benämning skulle vara ”efter häckning-flyttning”. För flyttningen söderut börjar långt innan hösten. Den startar egentligen redan i början av sommaren. Det är till och med så att alla flyttfåglar inte anlänt innan de först börjar ge sig av. Redan i början på juni kan man se de första tecknen på flyttning. Bland dessa tidiga flyttare finner vi bl a. gravand, troligen sådana som misslyckats med häckningen. Deras färd ställs till platser i sydvästra Östersjön där stora mängder gravänder samlas för att rugga, dvs byta fjädrar. Änder, gäss och svanar, fäller åtskilliga av sina vingpennor på samma gång och förlorar då under en tid flygförmågan. Detsamma gäller tranan. Under denna tid samlas de därför ofta i stora flockar på ställen där de kan övernatta ute på vattnet och kanske beta på land under dagen, detta för att minska risken för att bli tagna av rovdjur. Andra arter som böjar flytta tidigt är vadare som grönbena och storspov. Det är framförallt honorna som flyttar tidigt då dessa, och flera andra vadararter, överlåter föräldrarbestyren till hanen efter att äggen är lagda. Grönbenorna flyttar till Afrika söder om Sahara medan storspovarna stannar längs kusterna i västra Europa. Snart följs dessa tidiga arter av allt fler. Bl a vadare som unga tofsvipor, som känns igen på sina korta tofsar och ”smutsiga” ansikten, som kan samlas i stora flockar. Finns det tillräckligt med vatten samlas också olika arter änder här, främst gräsand och kricka. UPP OCH NER FÖR ROVFÅGLARNA

Flera arter rovfåglar kan ses vid Klarningen: Ormvråk, Röd Glada, Brun Kärrhök och Tornfalk gör dagliga besök under stora delar av året och häckar i de närmaste omgivningarna. Alla fyra arter är rovfåglar som ökat i Sverige beroende på renare miljö, ändrade vanor och minskad jakt. Den Röda Gladan t.ex. fanns fram till 1980-talet bara i Skåne med under 100 par men har nu spridit sig i stora delar av Sverige söder om Stockholm. Det häckar idag troligen omkring 2500 par i Sverige. Andra arter är lärkfalk och sparvhök. Också havsörnen ses regelbundet året runt. Pilgrimsfalken är en sällsynt och imponerande falk.

40

ULF OTTOSSON ÄR DOKTOR I BIOLOGI

Östra Karup

E6 S

Det par som häckat i närheten av Båstad under minst fem år blev tråkigt nog förgiftat. Den åtta år gamla hona hittades död för ett par år sedan. En liknande händelse inträffade vid Kristianstad där en hel pilgrimsfalkfamilj förgiftades. Falkarna slår byten i luften och är skickliga duvjägare. Något som ogillas av vissa. I båda fallen med döda falkar hade någon med uppsåt smetat Karbuforan, ett insektsgift som är förbjudet inom EU, på duvornas fjäderdräkt. Det gick inte att få fram några uppgifter på vem som var skyldig.

...packa kaffekorgen och ta en långfrukost eller en picknicklunch i fågeltornet vid Klarningen... Varför inte packa kaffekorgen och ta en långfrukost eller en picknicklunch i fågeltornet vid Klarningen, det finns alltid fåglar att titta på och ofta ser man något nytt när man är där. Från det tillgänglighetsanpassade tornet har man en bra utsikt och fåglarna är ganska nära, det kan verka lite sömnigt här på sommaren, men med lite tid och en kikare så lär man hitta både det ena och det andra…

www.magasinbastad.se

Tornfalken som man ofta ser längs vägarna ryttlande, liksom hängande i ett snöre, på jakt efter möss och sorkar, vars närvaro de ser genom sin förmåga att se ultraviolett ljus som gör deras urin synlig.


ziplinE

BUNGY

SOMMARrodel

Sommarens h채ftigaste upplevelse kungsbygget.com

Aktiviteter och 채ventyr p책 Hallands책s www.magasinbastad.se

41


FÖRETAGANDE BJÄREHALVÖN

P-O Ingemarsson – entreprenören bakom

BJÄREFÅGEL text erica elm berg

Från en liten gårdsbutik där matentusiaster köade, till försäljning över hela Sverige, samarbete med TV–kockar och kultkrogar. Bjärefågel nöjer sig dock med en procent av marknaden – det viktigaste är att hålla fast vid konceptet om djurvänlig uppfödning och lokalt producerat foder.

f oto s i a a n d e r s s s o n

Vi är några som fortfarande minns den vitrappade gaveln i Slättaröd, nästan ute på vägen. Här kunde man köpa världens godaste kyckling, uppfödd på majs precis som i Frankrike. Och gås och anka därtill. Detta i en tid när den kycklingsugne annars var hänvisad till snabbköpens frysdiskar där vattniga, smaklösa broilers låg i stora berg. Lätt fisksmakande på grund av billigt dåligt foder.

Per-Olof Ingemarsson, eller P-O som alla säger, får något drömmande i blicken när gårdsbutiken kommer på tal: – Det måste ha varit 1998… Jo! för vi startade slakteriet 1997. Majs var huvudfodret redan då, men det fanns fler kycklingentreprenörer som började använda de gula kornen i slutet av 90– talet. Det speciella med fåglarna från Slättaröd var det nya sättet att tänka, från djuromsorgen till synen på foderproduktionen. Men ska vi ta det från början? – Jag och min bror Martin är uppvuxna på en typisk Bjäregård med potatis- och grönsaksodling. När jag var 20 år köpte jag av en slump en liten flock gässlingar, som Martin, som är tio år yngre, hjälpte mig att föda upp. Till Mårten sålde vi till släkt och vänner. Det där fortsatte, och när min bror blivit lite äldre anställde jag honom. Bröderna började jobba på ett fågelslakteri och lärde sig hantverket från grunden. När ägarna ville lägga ner, tog de beslutet att starta ett eget. P-O drev det själv i tre år, år 2000 gick Martin in som delägare. – Djuromsorgen har hela tiden varit i centrum. På de flesta ställen använder man maskiner när kycklingarna ska packas och lastas. Här lägger vi båda händerna runt vingarna och bröstet när vi lyfter fågeln, så att den känner sig lugn. Dessutom sker det alltid i dämpad belysning, även det för att minska stressen. Vilda djungelhöns plockar vattendroppar från blad och grenar. Det beteendet har man tagit tillvara när man utvecklade vattensystemet i Bjärefågels stallar.

42

www.magasinbastad.se


P-O Ingemarsson driver Bjärefågel tillsammans med sin bror Martin. Grunden är att producera smakrik kyckling med god djuromsorg och lokalt odlat foder.

Fodret är närodlat för att vara garanterat fritt från genmodifiering och inte belasta miljön med långa transporter. Naturligtvis är antibiotika otänkbart att använda på friska djur. Men ni är inte KRAV- eller ekocertifierade? – Jag har absolut inget emot ekologiskt, men jag är tveksam när det gäller just kyckling. Kravet på att de ska gå ute fungerar inte så bra. Dels trivs de inte i väta, de får sår på fötterna, vilket ökar infektionsrisken. Men det allvarligaste är att de kan smittas med salmonella och campylobakter av vilda fåglar. 1997 var vi med om att hela vår besättning av gäss slogs ut av salmonella. I stället har bröderna sett till att skapa så bra inomhusmiljö som möjligt för sina kycklingar. De kan röra sig på dubbelt så stor yta per fågel som i konventionell uppfödning. Genom att studera vilda djungelhöns vet man att de plockar vattendroppar från blad och grenar, och vattensystemet har anpassats efter det. – Det är intressant att studera kycklingarna, de kan det där med att fånga vattendropparna direkt! Omskriven blev den graffittivägg med djungelhöns i motivet som målades i ett av stallarna. Hur har den tagits emot? – Vi har märkt att kycklingarna den första tiden inte trivs med vissa färger, som orange och gult. De går hellre till exempelvis de mörkgröna partierna. Nästa gång det är dags att måla om i ett stall, blir det olika nyanser av blått och grönt. I princip är alltid alla djurstallar målade i vitt, för det är enkelt för oss människor att hålla rent, men kycklingar blir lugnare av lite dovare färger. Sen lägger vi också ut höbalar för att de ska ha något att sysselsätta sig med. I Sverige har den storskaliga produktionen drivit fram snabbväxande raser. Men det är med djur som med tomater, jordgubbar, potatis, ja allt som växer: ju snabbare det går, desto mindre smak får slutprodukten. Därför började bröderna Ingemarsson titta sig omkring i Europa efter en mer långsamväxande ras. Frankrike är ju ett matparadis, med en mängd olika kycklingraser. Högst status har de mulliga kycklingarna från Bresse, som ståtar med en guldmedalj på förpackningen. Dyra som pockern, men de kvalitetsmedvetna fransmännen lägger gärna ner dem i sin korg. – Vi var i kontakt med franska uppfödare som erbjöd sig att leverera dagsgamla kycklingar, säger P-O. Men de kunde inte garantera att de var fria från salmonella eller campylobakter.

f oto a n n a a ato l a

Dessutom har de en annan policy när det gäller antibiotika. I stället föll valet på den skotska korsningsrasen Rowan Ranger, en spräcklig, långsamväxande och lugn ras. Den har utfallit till stor belåtenhet, men skulle man hitta en ny ras som verkar intressant, så testar man gärna. På tal om Frankrike… Där kan man köpa de allra ljuvligaste ankycklingar. Möra som smör och med frasigt skinn. Skulle inte Bjärefågel kunna fixa sådana läckerheter till svenska folket? P-O skrattar till: – Vi hade ju faktiskt gås och anka i början. Vi gjorde sprängd anka och sålde den med bland annat en sötsyrlig svarta vinbärssås. Mycket uppskattad! Visst är ankkycklingarna fantastiska, men de kostar mycket att föda upp och jag tror inte att svenska konsumenter är beredda att betala priset. Kanske om det gick att intressera grossister och restauranger… kanske skulle man kunna få lönsamhet i det. Därmed är vi framme vid de senaste satsningarna. Det gäller att hänga med när svenskarna, trots allt tjusigare kök, vill tillbringa så lite tid vid Aga-spisarna som möjligt. – Förra året inledde vi ett samarbete med kocken Tareq Taylor. Vi strimlar bröst- och lårkött, han gör såser till de tre olika rätterna. Sedan förpackas kött och sås ihop. Konsumenten

www.magasinbastad.se

43


FÖRETAGANDE BJÄREHALVÖN

För några år sedan målades graffittiväggen med djungelhöns som motiv. Konstverket har mottagits positivt av stallets befjädrade invånare.

måste tillaga rätten själv, men det går snabbt, och den är gjord på fina råvaror, helt utan tillsatser. Till ett salladsföretag sous vide-lagar man kycklingbröst. Det innebär att man låter vacuumförpackat kött sakta tillagas i lågtempererat vattenbad. Samma typ av kött finns med i en ny linje grillprodukter från Tareq Taylor, där en färdig glaze följer med. Bjärefågel har också ett samarbete med Holy Smoke, den kultförklarade grillkrogen på Kullahalvön. – Vi röker kycklingdetaljer i ekspån, de säljs med glaze till på Ica under varumärket Ica Selection i samarbete med Holy Smoke. Som en marknadsföringsplattform har Bjärefågel butik och servering i saluhallen i Lund. Här säljs det mesta av sortimentet, och så grillar man hela kycklingar på ett franskt rotisseri, där fåglarna sakta snurrar runt, uppträdda på långa spett medan de sprider frestande dofter. Verksamheten växer och runt om på Bjäre och i södra Halland finns nu 18 stallar, både egna och sådana som drivs av kontraktsuppfödare. Efter samma mall, naturligtvis. I fjol producerades 680 000 kycklingar – ganska mycket kan man tycka. – Det är max en procent av den svenska volymen, påpekar P-O. Men det är inte meningen att vi ska vara stora. Vi måste i stället hålla fast vid våra värderingar. Han berättar om svårigheterna i dagens butiker, hos Ica, Coop och Axfood där Bjärefågel säljs. Om en enda hylla för

kyckling, en hylla som det är krig om. Där kampanjer, inte den egentliga efterfrågan styr exponeringen. – Jag tycker inte om kampanjer! Det är problemet med butikstänket idag, det gynnar inte mångfalden. I stället kan internethandel vara framtiden. Just då kommer relativt nyanställde vd:n Robin Lundgren in på kontoret. Ung, entusiastisk med pigga ögon på framtiden. – Åhh… de senaste månaderna har varit en resa för oss! Vi blev klimatcertifierade, och det öppnade för nya kunder som har krav på det. Som SAS och salladsföretaget Holy Greens. Han ser att ett ändrat köpbeteende börjat smyga sig in, som kommer att bli allt tydligare i framtiden. Mer förädlad mat, men på rena råvaror. Precis det koncept som redan påbörjats i samarbete med Tareq Taylor och Holy Smoke. – Den efterfrågan börjar även komma från restauranger och företag. Då är det en fördel att, som vi, vara små och smidiga och snabbt kunna ställa om. Jag ser ljust på framtiden!

KAFÉ

bokhandlaregården Bakverk och böcker i skuggan under valnötsträdet på gården

Njut av sommarens lugn bortom pulsen. Kom in på fika eller liten lunch. Sitt ner i samtal eller stillhet. kafebokhandlaregarden.se Hitta hit: Köpmansgatan 12, bakom bokhandeln ingång mittemot Hamngatan. Tel. 0702460948

44

kafé bokis.indd 1

www.magasinbastad.se

2018-06-04 18:47


Ta hand om familjen i sommar städning städningen och låt oss sköta Hemstädning tillstäfast pris Vill du ha nu till kampanjpris 595 krkr 595

inasconcierge.se/erbjudanden 042 400 00 51

För oss är varje kund unik, därför är trygghet, service och omtanke viktigt. Torekov Larm- och Service Center AB | Storgatan 34 269 77 Torekov | 0431 36 35 38 | info@tlsc.se

Låt naturen gå i arv.

Trädgårdsmöbler

sängar, soffor, matbord, inredning

www.naturskyddsforeningen.se/ testamente PG 90 1909-2. Tel 08-702 65 00

Viktor Ewalds väg 10, Östra Karup. 0431-744 10. www.mobelgardenbastad.se www.magasinbastad.se

45


JUBILEUM - BJÖRN BORG & SWEDISH OPEN 1978

GLANSFULLT 40-ÅRSJUBILEUM

FÖR

BJÖRN BORG I BÅSTAD!

av b j ö r n h e l l b e r g

Alla idrottsentusiaster kanske inte reflekterar närmare på saken, men det fanns faktiskt förstklassiga svenska tennisstjärnor även före Björn Borgs magnifika entré i tennisvärlden. ”Wienerbrödskungen” Kalle Schröder var en frejdig föregångsman på 1930-talet, och lite senare presenterade sig den kortvuxne bollteknikern Torsten Johansson för en bredare publik.

Ännu starkare var temperamentsosande Lennart Bergelin som Davis Cup genom att vända 0-2 i set mot Onny Parun från Nya med den majestätiska forehanden som paradslag tog sig fram Zeeland - en anmärkningsvärd bedrift av Björn som då hade till tre kvartsfinaler i Wimbledon. Han skulle senare skörda en månad kvar till sin 16:e födelsedag. Notabelt: Onny Parun ansenliga framgångar som Davis Cup-kapten och personlig höll sådan god klass att han två gånger kämpade sig fram till kvartsfinal i Wimbledon. coach för Björn Borg. Segerrullan i Sveriges stora internationella utomhusturnering Mot slutet av 1940-talet slog den störste av dem alla före Borgepoken - Sven Davidson - igenom med dunder och brak. innehöll tre svenska namn (Sven Davidson blev etta 1951, Uffe Hans meriter håller än i dag för kräsen granskning. Vad sägs Schmidt 1957 och 61 och Janne Lundqvist 1963) när det var om tre raka finaler i Franska Öppna där han efter två förluster dags för Björn Borg att 1974 plocka hem den första av sina tre (mot Tony Trabert 1955 och Lew Hoad 1956) knep Sveriges triumfer på hemmagruset. Detta skedde efter en välspelad fyrasetare i finalen mot första Grand Slam-seger i herrsingel efter 3-0 mot amerikanen Herbert Flam i slutmatchen? Eller om 1957 års avancemang Adriano Panatta som för övrigt är den ende som lyckats betvinga till semifinal i både Wimbledon och US Open? Den säsongen Borg på Stade Roland Garros i Paris. Där blev Borg bäst sex rankades västgöten som tvåa på amatörlistan efter Lew Hoad gånger på åtta försök - nederlagen kom mot den elegante italienaren 1973 och 76. från Australien. inkasserade Borg sin andra vikEfter Sven Davidsons bragder kunde ”1978 inkasserade Borg sin toria1978 i Båstad, vilket alltså betyder att det blågula tennisvänner njuta av den andra viktoria i Båstad, vilket i sommar handlar om 40-årsjubileum. underhållning och de gångbara resulJust det året (alltså 1978) stod Borg tat som parhästarna Uffe Schmidt och alltså betyder att det i sommar på toppen av sin grandiosa karriär, och Janne Lundqvist undfägnade oss med i handlar om 40-årsjubileum” han har nog aldrig spelat bättre än då samband med tevens genombrott. varken förr eller senare. Men det var ändå med Björn Borg I Franska Öppna hade han till exempel mejat ner all opposisom det gigantiska lyftet infann sig. Att han skulle hemföra titeln i Swedish Open i Båstad var tion och utan setförlust manövrerat sig fram till prischecken. På de sju matcherna tappade han endast inalles 32 games, vilket närmast att betrakta som ett axiom. På den berömda rektangeln hade han 1972 debuterat i nästan kan betecknas som osannolikt.

46

www.magasinbastad.se


Bild: Sveriges Tennismuseum Köpmansgatan 2, BÅSTAD www.sverigestennismuseum.se

”Att han skulle hemföra titeln i Swedish Open i Båstad var närmast att betrakta som ett axiom.”

www.magasinbastad.se

47


JUBILEUM - BJÖRN BORG & SWEDISH OPEN 1978

Det fanns inte på kartan att den bollsnåle svensken skulle misslyckas i Båstad. Det gjorde han inte heller utan var precis lika överlägsen som han varit i Paris några veckor tidigare. Borg framträdde på centrecourten fem gånger och var inte i närheten av att förlora ett set. Totalt spillde han bara 18 games! Som ett kuriosum kan nämnas att Södertäljes racketfenomen i andra omgången stötte på australiensaren Bob Carmichael, en av de ilsknaste utövare tennisen någonsin skådat. I vissa avseenden överträffade han till och med John McEnroe raserimässigt, vilket måste betecknas som en fullödig merit. Hur som helst hade Borg pulvriserat Carmichael med 6-0, 6-2 i Barcelona 1973. Den australiske hetsporren var långtifrån nöjd när han insåg att han skulle drabba samman med den svenske ”bollväggen” ännu en gång. – En sån satans lottning, fräste han. Innan han steg in på centrecourten inför fullstuvade läkare i Båstad sa han: – Det blir sannerligen inte lätt det här. Men en sak kan jag lova. Jag ska inte få lika mycket stryk nu som i Barcelona. Bob Carmichael fick fel. Om han utklassats i mötet i Spanien förintades han nu. 6-0, 6-0! Det känns överflödigt att påpeka att det var en ursinnig förlorare som lämnade banan… Borg fullbordade succén med att i finalen krossa den italienske grusspecialisten Corrado Barazzutti med 6-1, 6-2 på 58 minuter. Ett år senare fanns Björn Borg på plats i Båstad för att försöka försvara titeln. Alla förståsigpåare var övertygade om att han skulle lyckas med den föresatsen. Det var dock få som gissade att han skulle vinna med lika trygg marginal som i 1978 års version. Men det gjorde han med stil: noterades enbart för 17 gameförluster på fem matcher! Länge var jag nästintill förvissad om att Borgs prestationer som tidernas gruskung skulle stå sig i evärdliga tider. Eller åtminstone mycket länge. Så äntrade en viss Rafael Nadal från Mallorca scenen och kullkastade alla begrepp. Spanjorens kapacitet på favoritunderlaget är fullständigt häpnadsväckande. Låt oss jämföra de två en tout cas-stjärnornas titlar i de fyra kanske mest prominenta grusevenemangen med Borgs siffror först: Paris: 6 - 10 (t o m Roland Garros 2017). Monte Carlo: 3 - 11. Rom: 2 - 8. Barcelona: 2 - 11. Totalt: Borg 13 segrar, Nadal 40! Slutsats: Rafael Nadal befinner sig i en klass för sig själv på grusbanor. Men att vara näst bäst är också värt att känna stolthet över!

48

Björn Hellberg. Foto Mats Andersson Artikelförfattaren Björn Hellberg från Laholm har troget funnits på plats i samtliga upplagor av Swedish Open sedan 1958, med undantag av 1966, då han var verksam som frilansjournalist i Australien.

I augusti 2018 utkommer ”En sorts memoar” av Björn Hellberg. I boken presenterar författaren, journalisten, tv-profilen och tennisexperten för första gången ett urval av sina många hågkomster. Och han gör det med humor, flödande berättarglädje och detaljrik minnesskärpa. Björn Hellberg har onekligen varit med om en hel del under sin långa yrkeskarriär. Bland mycket annat har han: – Samarbetat med legendariska profiler som Sven Jerring, Lennart Hyland och Torsten Tegnér; – Anfört sitt lag till fyra raka slutsegrar i SVT:s succéprogram På spåret, där han senare under många år agerade som domare; – Bildat radarpar med Ingvar Oldsberg i tv och Mats Strandberg i radio; – Skrivit över 60 böcker och närmare 40 000 artiklar för dagspress och tidskrifter samt varit synnerligen flitigt förekommande i etermedierna; – Tagit livet av ett 80-tal personer i sina deckare; – Erövrat titeln som inofficiell svensk mästare i boksignering; – Nått världsrykte som oomstridd tennisexpert; – Oavsiktligt lockat in en fullt påklädd Georg Rydeberg till ångande bastuhetta på Grand Hôtel i Stockholm; – Tittat djupt i bystdrottningen Jayne Mansfields urringning, vilket faktiskt gav honom impulsen att döpa sin huvudperson i deckarna till Sten Wall. Däremot är Björn inte skyldig till att sångaren Paul Simon en gång visades ut från en bar på Manhattan i New York, något som seglivade rykten låtit påskina.

www.magasinbastad.se

En sorts memoarer av Björn Hellberg finns ute i bokhandeln under sensommaren.


www.magasinbastad.se

49


JUBILEUM - LUDVIG NOBEL 150 ÅR

NOBEL

– främjaren av Båstads utveckling

av i n g r i d p e r s s o n s ko g

”Birgit Nilsson 100 år Skånegården 100 år och Ludvig Nobel 150 år” stod det på affischerna för Jubileumsåret 2018 på de stora infartsskyltarna i Båstad i början av 2018. Vem Birgit Nilsson var känner de flesta till, men hur var det nu med Ludvig Nobel och Skånegården, egentligen? Ludvig Nobel (1868 – 1946) och hans familj sägs ha kommit till Båstad av en slump på sensommaren 1905. Han blev oerhört betagen i den vackra naturen i Båstad – Bjäre. Strax föddes idén att han skulle utveckla Båstad till en turistort med internationell dragningskraft. Enligt traditionen hade Båstad haft badgäster sedan 1830talet. Här fanns det societetshus, kall- och varmbadhus och andra turistvänliga inrättningar. I och med Ludvig Nobels ankomst förändrades utbudet snabbt och genomgripande. Nästan med en gång köpte han in ett stort markområde väster om Mariakyrkan i Båstad, där det vid den här tiden inte fanns särskilt mycket bebyggelse. Ludvig Nobel som var ingenjör såg genast till att ordna väsentligheter som avlopp, vattenförsörjning och gator. Ett antal hus, avsedda för uthyrning, uppfördes utan dröjsmål. Tanken var att man under en lång sommarvistelse inte nödvändigtvis skulle behöva hyra in sig i en villa någonstans i Båstad utan kanske kunna rå sig själv. Många i kretsen runt Ludvig Nobel köpte tomter och lät bygga villor, vilket säkert betraktades som något mycket positivt. Egen villa betydde förstås att ägarna kom till Båstad år efter år. Ett pensionat, i folkmun kallat Randiga taket, förvärvades tidigt. I etapper skulle det förvandlas till välkända Hotell Båstad, ett inbjudande hotell med påkostade inredningsdetaljer. År 1916 – 1918 kunde Ludvig Nobel tillsammans med arkitekten Karl Güettler förverkliga drömmen om en minst sagt ovanlig hotellskapelse: Hotell Skånegården. Inspirationen hade Nobel fått av kringbyggda gårdar utmed Agardhsgatan i Båstad och det medeltida karmeliterklostret i Helsingör. Det stora byggnadsprojektet genomfördes mitt under brinnande världskrig. Till sin hjälp hade Nobel och Güettler två byggmästare och en rad skickliga hantverkare. Resultatet blev ett stort byggnadskomplex

50

Ludvig Nobel kom av en slump till Båstad 1905. Han fattade omedelbart tycke för den vackra orten och insåg att det fanns goda utvecklingsmöjligheter.

som varsamt hade infogats i den befintliga miljön. Skånegården slog upp dörrarna för sina första gäster midsommaren 1918. Rummen var funktionellt och vackert inredda, bland annat med specialritade möbler samt textilier från textilformgivaren Märta Måås-Fjetterström. Hon kom för övrigt att efter kontakter med Ludvig Nobel etablera sig i Båstad från och med 1919.

Han hade moderna tankar om vad sommargästerna skulle erbjudas i form av evenemang och möjligheter till det som vi i dag skulle kalla friskvård Skånegården fick verkligen en ström av förtjusta internationella gäster, precis som Ludvig Nobel hade eftersträvat. Ludvig Nobel nöjde sig dock inte med påkostade bygg-

www.magasinbastad.se


JUBILEUM - LUDVIG NOBEL 150 ÅR

Jubileumsåret innehåller en rad evenemang. Den 17 februari då det var 150 år sedan Ludvig Nobel föddes, blev det kransnedläggning i Nobelparken, tårtkalas och föredrag. Flera föredrag med Nobelanknytning är inplanerade under året, liksom en nattlig konsert på Skånegården under Kammarmusikfestivalen. Det blir guidade Nobelvandringar och fler tillfällen att se hela eller delar av den fina Jubileumsutställningen som visades på biblioteket på senvintern. Håll utkik på www.bastad.se/jubileumsaret-2018 samt Facebookgruppen ”Jubileumsåret 2018 i Båstad”. Läs mer om Ludvig Nobel på: www.bastadmalen.se www.bastad.com/sv/nobel Flygfoto över Skånegården. Föreningen Gamla Båstads arkiv.

projekt även på vinterhalvåret då nadsprojekt. Han hade moderna De första två somrarna satt kungen familjen bodde i Stockholm. Under tankar om vad sommargästerna skulle erbjudas i form av evenemang och på åskådarplats, men från och med sommarmånaderna samlades alla medarbetarna, gärna väldigt tidigt, möjligheter till det som vi i dag skulle 1930 blev han en välkänd syn på för morgonmöte på Skånegården eller kalla friskvård. Med dessa nya idéer tennisbanorna i Båstad i Högstugan. suddades successivt en del av kurortsHans engagemang för bygden tänkandet bort som ännu dominerade på badorterna i Sverige. År 1907 var Ludvig Nobel en av dem gällde inte enbart turismutveckling. Det fanns också ett stort som satsade på att anlägga den första cementbelagda tennisba- natur- och kulturintresse, vilket bland annat syns i Nobels nan i Båstad. Tennisen tog dock inte fart på allvar förrän långt initiativ till bildandet av Bjäre härads hembygdsförening senare. När en grupp med Ludvig Nobel i spetsen lyckades och Hovs hembygdsförening. Ludvig Nobel uppmanade övertala den tennisälskande kung Gustav V att 1928 komma Bjäreborna att intressera sig för sin historia. Själv gjorde till Båstad, fick tennisen en verkligt effektiv knuff framåt. De han det mycket aktivt, inte minst i fråga om Mariakyrkan i första två somrarna satt kungen på åskådarplats, men från och Båstad. Hans estetiska ideal med tegeltak, jordnära färger med 1930 blev han en välkänd syn på tennisbanorna i Båstad. och bruna flaggstänger är fortfarande synligt här och där. Succén var ett faktum. Tennisen hade tagit sitt grepp om Båstad. I slutet av 1920-talet frågade några brittiska turister Ludvig Nobel var även styrelseledamot i Svenska naturskyddsförenNobel var golfbanan låg. Vid den här tiden var golfen ännu i sin ingen. Det bör ha varit härigenom som han t ex. var med om linda i Sverige. Ludvig Nobel lär ha replikerat: ”It’s under con- att stoppa stentäkten i mycket skyddsvärda naturområden i Hovs hallar. struction”. Britterna transporterades med I Föreningen Gamla Båstads arkiv finns taxi till golfbanan i Skanör- Falsterbo. År en rad brev bevarade. Ett av dem kom1930 invigdes Bjärehalvöns första 18-hålsmer från en utländsk tennisspelare som bana, ”gamla” banan på Båstad GK. Det i brevet uttrycker sin stora tacksamhet blev inledningen till en lång och omfatför all den vänlighet och service som han tande utveckling på Bjärehalvön, där vi i upplevt under den oförglömliga vistelsen dag har en hel rad klubbar, 18-hålsbanor i Båstad. På 2000-talet har ATP-spelarna och korthålsbanor. själva ett tiotal gånger utnämnt den anrika Ludvig Nobel med familj bodde i turneringen Swedish Open till den bästa Båstad sommartid, ofta i Högstugan turneringen på touren. Den höga sersom ligger strax intill Lejontrappan nära viceribban lades måhända redan under Skånegården. Med hjälp av goda medÄven den nyanlagda golfbanan lockade Ludvig Nobels tid. arbetare höll han igång alla sina många kungligheter till Båstad.

www.magasinbastad.se

51


HOTELL BÅSTAD

Ludvig Nobel såg till kvalitet och detaljer i alla sina projekt. f oto a n n a a ato l a

b i l dt e x t e r i n g r i d p e r s s o n s ko g

Hotell Båstad uppfördes kring sekelskiftet 1900. Omkring 1910 lät fröknarna Oscara Rådberg och Josefina Nilsson utföra en om och till byggnad för att byggnaden bättre skulle passa till den pensionatsrörelse de drev. Ludvig Nobel förvärvade fastigheten under 109-talet och påbörjade ett omfattande ombyggnadsarbete efter ritningar av den norsk-svenske arkitekten Karl Güettler (1879-1947). Vid om- och tillbyggnaden förlängdes pensionatets västra del ytterligare och höjdes till två våningar. Även den breda flygeln mot gården höjdes. Den östra delen bevarades låg men frontespisen med snickarglädje ändrades till en klassisk fronton. Mot gården byggdes en smal flygel längs Killebacken. Fasaderna slätputsades och avfärgades i en ljusgul nyans med utsmyckning av listverk och speglar vid fönster, hörnrusticeringar och takgesims med tandsnittslist. Hotellets dörröppningar försågs med utkragande naturstensomfattningar och huvudentrén markerades med en inmurad vapensköld i sten. Gaveln mot väster fick en dekorativt utformad balkong och ett franskt fönster, båda med smidesräcken. Sadeltaken täcktes med röda, enkupiga tegelpannor och fick kopparplåtsklädda, tidstypiskt utformade takkupor och skorstenar. Hängrännorna doldes på ett elegant sätt i takfotsgesimsen och stuprören fick rektangulär genomskärning. Mot gården placerades en terrass mellan flyglarna. Ytterdörrarna av ek fernissades och försågs mot Köpmansgatan med lyktor i överljusfönstren. Huvudentrén har pardörr, övriga är enkeldörrar. Fönstren målades bruna och var generellt rektangulära med inslag av cirkulära och lunettformade fönster. Bågarna var spröjsade och utåtgående. Matsalen fick stora fönster med dekorativ spröjsning i övre halvan. Fönsterdörrarna till västra gavelns balkong/franska balkong utfördes av gjutjärn. Invändigt placerades i den västra delen representativa, påkostat utformade allmänutrymmen som matsal, rökrum, sällskapsrum, stjärnvälvd festsal, entréhall och trapphus samt ståndsmässiga hotellrum med boaserade/panelklädda sovalkover och klädkammare. Rummens tvättställsnischer och badrummens väggar täcktes av handmålade kakelplattor med individuella naturmotiv. Taken fick dekorer i försänkt relief kring lampfästena. Golven bestod främst av röd kalksten och mönsterlagda korkplattor i olika nyanser. Hotellet försågs med exklusiva möbler och textilier utformade av textilkonstnärinnan Märta Måås-Fjetterström. I den östra delen av hotellet inrymdes en tredje-klasservering med god, billig mat i bottenvåningen och något enklare hotellrum på vindsvåningen. Kök till restaurangerna placerades i byggnadens källare. Nu byggs fastigheten om till 13 exklusiva bostadsrätter. Ur den antikvariska förundersökningen 2014-01-10

52

www.magasinbastad.se

Hotellet blev om- och tillbyggt i två omgångar, den mest omfattande på 20-talet. ”Randiga taket” omvandlades till en högre och större byggnad med en värdig och förnäm prägel, vilket inte minst vapenskölden ovanför den mjukt formade huvudentrén vittnar om. Den släta fasaden med drag av 20-talsklassicism bjuder på vackra och sparsmakade inslag.

Inomhus arbetade arkitekt Karl Güettler medvetet med kontraster där ljust och mörkt möttes, liksom det enkla och det exklusiva. Stor vikt lades vid dekorativa element. Även till synes ordinära lampor infogades i en vacker belysningslösning. Än i dag finner besökaren flera praktiska detaljer som fungerat sedan tidigt 1900-tal.


Den berömda hotellmatsalen domineras av den skulpterade mittkolonnen. Skulpturen De fyra årstiderna av Dagmar Nobel, dotter till Ludvig Nobel, består av fyra kvinnogestalter som genast för tankarna till antikens karyatider. De bara fötterna har förstulet klappats av mången hotellbesökare. Matsalens sobra kassettak är ytterligare en detalj som förstärker det klassiska intrycket.

Trapphallens ljusinsläpp förstärker trappans svindlande eleganta kurvatur. I några av sällskapsrummen gör man klokt i att höja blicken till de väldekorerade taken med en färgpalett som även innehåller milt ljusgula toner.

Hotell Båstad utrustades med moderna faciliteter. Varje badrum och handfat försågs med kakel som målats på fri hand, med allt från fiskar till växtornament.

Elektrisk belysning infälld i väggen var en av flera originella detaljer. Geometriska dekorer upprepas ofta på hotellet, liksom mötena mellan ljusa och mörka dekorativa partier. Bokstäver och siffror har ett tidstypiskt formspråk. www.magasinbastad.se

53


JUBILEUM - BIRGIT NILSSON 100 ÅR

MATTIAS ENN

& Birgit Nilsson av l i n a a n d r é a s s o n

Mattias Enn drar som vanligt fullt hus på Göteborgs stadsteaters lunchföreställning i övre foajén. Det betyder 111 sittande lunchgäster och några på barplats. Paret bredvid mig säger att de valde mellan en utflykt till Båstad med besök på Birgit Nilsson Museum och Mattias Enn. – Visserligen har han några föreställningar till, men vi kunde ingen annan dag. Så idag är alla våra musikvänner i Båstad, berättar mannen i sällskapet. De är glada som kom över varsin barplats, det var långt ifrån självklart. När MARIE DELLESKOG, skådespelare vid stadsteatern och ansvarig för lunchteaterns program, hälsar välkomna förstår man att många besökare är stamgäster. – Är någon här för första gången? En person räcker upp handen! Efter föreställningen berättar hon att när biljettförsäljningen börjar (hälften av biljetterna säljs direkt via teatern och resten på nätet) ringlar en lång kö ut på Götaplatsen. Biljetter till höstens föreställningar släpps under slutet av maj, en vecka efter det att programmet presenterats. Dagens föreställning, med Mattias Enn och ackompanjatören Jan-Erik Sandvik på piano, är helt tillägnad Birgit Nilsson. Mattias Enn berättar både under föreställningen och efteråt när vi slår oss ner i teaterns personalmatsal om sin relation till operasångerskan från Bjäre. – På 80-talet fanns ett barnprogram som hette ”På direkten”. Där kunde man skicka in sin önskan om att få uppfylla en dröm. Jag var gossopran och tänkte att om jag önskar en lektion av Birgit Nilsson kommer jag säkert att bli utvald. Det blev han. Och fick lektion av sångerskan som tog sig an den då 12-årige Mattias med både värme och allvar. Genom åren höll de sedan kontakt via brev. Brevskrivandet till beundrande fans över hela världen var något som Birgit Nilsson tog på största allvar. Många tusen brev skrev hon genom åren, alltid med personlighet och närvaro. Den villrådige tonåringen Mattias med drömmar om sångarkarriär utgjorde inget undantag. I radioprogrammet Epstein och Nordegren som han deltog i under maj 2018 erkänner han dock att det var med en viss besvikelse han en dag insåg att han delade operastjärnans upp-

54

Estradör, sångare, författare och guide på Birgit Nilsson Museum, Mattias Enn.

märksamhet med många andra. Samtidigt – menar han – att han väl egentligen förstått det hela tiden, men att behovet av att känna sig utvald kanske var extra stort under en viss period i ungdomen. När han många år senare, då som väletablerad sångare och estradör, kom till Birgit Nilsson museum för första gången blev han förtjust. Hans relation till Birgit fick en postum ”nytändning” och på frågan om han kunde få jobb som guide kom svaret utan betänketid. Gitte Lindström-Harmark, VD för Birgit Nilsson Museum, kunde inte ha fått en mer hängiven och påläst medarbetare, ett proffs på framställning dessutom. Mattias Enn är i år inne på sin femte säsong som guide på gården som var Birgit Nilssons

www.magasinbastad.se


barndomshem. Han stortrivs. Inte bara med rollen som guide, utan också med trakten som han fattat tycke för. Varje sommar hyr han in sig på olika platser runt om på Bjärehalvön, leder besökare runt bland minnen och musik på gården i Svenstad på dagarna och njuter av omgivningarna efter stängning. Kunskaperna om både sångerskan och hennes uppväxt som han samlat på sig genom åren har nu, lagom till firandet av Birgit Nilssons 100-åriga födelsedag, resulterat i både bok och föreställning. I boken och föreställningen ”Värp först och kackla sedan” – ett citat hämtat ur sångerskans slagfärdiga och vitsiga vardagsspråk – presenterar Mattias Enn historier och anekdoter på ett lättsamt och humoristiskt sätt. Boken är illustrerad med karikatyrer av Anders Svernsjö, något som Mattias Enn förklarar: – Birgit Nilsson var en skicklig historieberättare och hade en fantastisk förmåga att se sig själv utifrån. Som uppburen operastjärna hade hon alla förutsättningar att bli en diva, men tappade aldrig sig själv, sina rötter eller pragmatiskt förhållningssätt till framgången. Jag tyckte att just det perspektivet riskerade att glömmas bort när man idag tecknar hennes porträtt utifrån den upphöjda status hon erhållit både under sin livstid och efter sin död. Många av de dråpliga situationer som Birgit själv berättade om i sina memoarer och i sina tre sommarprat finns det heller inga fotografier från. Att det blev just karikatyrteckningar kanske också påverkades av ett julkort: – En jul fick jag ett julkort från Birgit och Bertil där de tecknats som karikatyrer. Det skickades till många människor runt hela jorden, något jag tycker tyder på ett stort mått av både humor och självdistans. Vid sidan av rösten, två av Birgit Nilssons mycket starka sidor. Egenskaper som gav hennes stjärnglans också en mycket mänsklig dimension. SÅNGARHYLLNING 26 JUNI Under Båstad Kammarmusikfestival arrangeras en sångarhyllning till Birgit Nilsson i Västra Karups kyrka den 26 juni kl 18. Biljetter: bastadkammarmusik.com

SOMMARMUSIK 10 JULI Tisdagen den 10 jul kl 20:00 framträder Mattias Enn i Västra Karups kyrka. Det blir ”Sommarmusik” i arrangemang av Västra Karups församling.

FÖR DEN SOM VILL LYSSNA PÅ BIRGIT NILSSON OCH LÄRA KÄNNA NÅGRA AV HENNES MEST FRAMGÅNGSRIKA ROLLER TIPSAR MATTIAS ENN: 1. TOSCA är en italiensk opera i tre akter på vardera 45 minuter med musik av Giacomo Puccini och libretto av Luigi Illica och Giuseppe Giacosa. Librettot baserar sig på Victorien Sardous drama ”La Tosca” och handlingen är fylld av våld, kärlek, blod och bråd död. En operathriller förlagd till det tidig 1800-talets Rom.

Musiken finns på Spotify.

Birgit Nilsson i rollen som Tosca.

2. I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT ur musikalen My Fair Lady. Klippet finns på YouTube och är enda gången Birgit Nilsson sjungit ett musikalstycke inför kamerorna. 3. OPERAN TURANDOT – också den av Giacomo Puccini – med Birgit Nilsson och Jussi Björling. Inspelningen gjordes 1960 och blev Jussi Björling sista. ”De två giganterna tävlar med varandra i att bravera med sin skicklighet och det är två timmar total magi med Puccinis lyriska och dramatiska musik. Det största enskilda ögonblicket i svensk musikhistoria.” Aftonbladet 13 jan 2006.

JUBILEUMSKONSERT 11 AUGUSTI Höjdpunkten på 100-årsfirandet av Birgit Nilssons födelse blir en unik utomhuskonsert. Medverkar gör en fantastisk samling sångare – sopranerna Malin Byström, Christina Nilsson och Sofie Asplund, mezzosopranen Susanne Resmark, tenoren Joachim Bäckström, barytonen Karl-Magnus Fredriksson samt den den norska mezzosopranen Adrian Angelico. Helsingborgs Symfoniorkester under ledning av Patrik Ringborg ackompanjerar. Dessutom medverkar ett hundratal korister ur skånska körer. Hyllningskonserten ”Birgit Nilsson 100 år” äger rum den 11 augusti kl.18, utomhus i anslutning till Birgit Nilsson Museum i Svenstad. Biljetter: Julius Biljettservice.

BIRGIT-ALMANACKAN På SVT Play ligger små korta minnesstycken ur Birgit Nilssons liv. Här kan man bland annat höra Vissi D’arte (jag har levat för konsten) ur Tosca. Inspelningen är från 1961 med Radioorkestern under ledning av Nils Grevellius.

www.magasinbastad.se

Birgit Nilsson i rollen som Turandot.

55


JUBILEUM - BIRGIT NILSSON 100 ÅR

BARN PÅ MUSEUM

Femteklassare stiftar bekantskap med Birgit Nilsson av l i n a a n d r é a s s o n

Två guider tar sig an gruppen som delas i två och glatt kliver in för glasspinne och introduktion i caféet i den gamla stallbyggnaden. De har fått färgglada klistermärken – violetta och gröna – som givetvis lockat fram vissas spontanitet och klistrats på udda ställen. De flesta bromsar genast upp framför montern med förhistoriska stenverkyg – pilspetsar, yxor och knivblad – från bjärebygden som Birgit Nilssons far Nils samlat och katalogiserat. Alla femteklassare i Båstads kommun inbjuds att besöka museet och lära sig om världsstjärnan. På museet anser man att det är en betydelsefull del av verksamheten. Att känna till sitt lokala arv skapar identitet och ger trygghet. Det är också viktigt för barn att förstå sin historia och få en bild av hur saker kunnat se ut tidigare. Att en flicka från landet med en pappa som helst ville att hon skulle gifta sig med en bonde och bli lantbrukarhustru kunde bli en av världens mest berömda och högst avlönade operasångare...Det är stort. – Hur stort kanske bäst förstås om man jämför med någon som Zlatan, säger Ingela Harmark Tydell, som är verksam vid museet – då blir det greppbart också för

56

elvaåringar idag, som inte ens var födda när operastjärnan gick bort 2005. Museet är öppet för besökare under sommarhalvåret, men har verksamhet året om. Bland de gruppen man tar emot under för och eftersäsong är bland annat alla femteklassare från Bjäre. Kalendern i caféet, inrymt i det före detta stallet, vittnar om ett digert besöksschema. Mer eller mindre varje dag under senvåren ska det bredas mackor, bakas kakor och dukas till fika. Väl på plats i stallkaféet börjar dagens besök. Guiderna berättar för sina grupper om operastjärnans uppväxt på gården och vilka sysslor Birgit fick göra. Samtidigt drömde hon. Ända sedan hon bara var några år gammal och gårdens dräng Otto kom hem från oktobermarknaden i Båstad med ett litet leksakspiano, med en oktav och ditmålade svarta tangenter, var hon ständigt upptagen med spel och sång. Hon uppträdde redan som femåring på lokala tillställningar och uppmuntrades att framträda för besökare på gården – en världsartist i vardande. Men det kunde ha slutat där. Efter stallet går en grupp på rundtur i

www.magasinbastad.se

foto : mickael tannus

Klockan är nio en onsdagsmorgon i april när bussen rullar in på parkeringen framför Birgit Nilsson Museum i Svenstad mellan Båstad och Torekov. Ut kliver tjugo femteklassare från Förslöv. Idag är det deras tur att besöka museet och lära sig om den stora sångerskan, om operans värld och om hur lantbruket här såg ut under tidigt 1900-tal när Birgit Nilsson växte upp.

Dagen börjar med glass och introduktion i stallcaféet.

Lärarna Marlene Siegård och Heléne Hålén.


VÄRLDSLEDANDE ROBOTGRÄSKLIPPNING Vi hjälper dig med allt från att hitta rätt modell till installation och service HUSQVARNA AUTOMOWER®

Automower® 310 ■■ ■■

14.900:- inkl. moms

Efter filmvisning och rundvandring gör femteklassarna en tur i museet för att testa sina nyvunna kunskaper om den kända operasångeskan.

boningshuset och den andra får se ett par inspelningar där Birgit Nilsson sjunger. Det är kanske inte så lätt att ta till sig för en elvaåring med smartphone, men barnen, som tillsammans med sina lärare förberett sig och studerat inför besöket, sitter uppmärksamt. När både stall och filmsal är avverkade utrustas alla med varsin audioguide och ett formulär med frågor om Birgit Nilsson. De får självständigt gå runt i museet, lyssna på guiden och söka svaren på frågor som t ex vilka språk Birgit sjöng på, var hon ligger begravd, vilka märkliga saker hon samlade på eller vilken roll hon spelade när hon bar någon av de vackra klänningarna som kan ses i utställningen. Slutligen får alla en liten påse med sig hem och kliver efter knappt två timmar tillbaka upp på bussen.

Ytkapacitet: 1000 m² Maximal lutning 40 %

KAMPANJPRIS

Automower® 420 KAMPANJPRIS

■■ ■■

Ytkapacitet: 2200 m² Maximal lutning 45 %

22.500:- inkl. moms

Automower® 440 ■■ ■■

Ytkapacitet: 4000 m² Maximal lutning 45 %

28.500:- inkl. moms

KAMPANJPRIS

ÅKAGÅRDSVÄGEN 2, 269 71 FÖRSLÖV TEL: 0431-45 08 20 WWW.BJAREMASKIN.SE MÅ-FRE 07 - 17 LÖ 09 - 12 LUNCH 12 - 12.45

VI HAR ALLT FÖR DINA SOMMARPROJEKT! ÄNTLIGEN GRILLTIDER!

Nu säljer vi Beckers välkända kvalitets-

FÄRG Vardagar Lördag Söndag

Välkommen in till oss så hjälper vi dig att välja rätt färg för ditt ändamål eller för att bryta din färg till önskvärd kulör.

Ängelholm 7-18 9-15 11-15

Båstad 7-18 9-14 Stängt

Laholm 7-18 9-13 Stängt

Förslöv 7-17 9-13 Stängt

0431-478200

0431-78900

0430-78300

0431-415070

NP Nilsson Magasin sommar 2018 248x179.indd 1

Vi är Premiumbutik för Weber! Vi har ett stort sortiment av grillar och tillbehör året runt. Välkommen in och se vad som passar just dig.

npn.se www.magasinbastad.se

2018-05-16 08:20:36 57


KAMMARMUSIKVECKA, KONST, BERGMAN I BÅT OCH ÅTERUPPSTÅNDEN FILMFESTIVAL

JUNI

28

JUBIELUM UNDER BÅSTAD KAMMARMUSIKFESTIVAL PÅGÅR 25-30/6

Varifrån kommer musiken? Frågan som ursprungligen ställdes av Ingmar Bergman i ett Sommarprogram, ställs nu av Båstad Kammarmusikfestivals nye konstnärlige ledare, Roland Pöntinen. Han ger sina svar under veckan efter midsommar. Birgit Nilsson hyllas med t ex galakonsert och Nobels Skånegården gästas med nattkonsert. När festivalen invigs den 25 juni, på torget i Båstad, av skådespelaren Meg Westergren har vi redan njutit av nationella – och lokala – hyllningar av Birgit Nilsson och Ingmar Bergman. Tvtablåerna både i Sverige och utomlands har erbjudit högklassiga tillbakablickar. För kammarmusikpubliken blir det högklassiga inblickar och Roland Pöntinens veckolånga program erbjuder även en gratis barnkonsert och två frukost-konserter. En av frukostkonserterna äger rum på Birgit Nilsson Museum. Där välkomnas den världsberömda sångerskan Barbara Hendricks och konserpianisten Roland Pöntinen av Barbro Hedvall. Barbro Hedvall är numera Torekov-bo efter en lång och framgångsrik karriär som författare och ledarskribent på Dagens Nyheter. Barbro samtalar med Barbara och Roland spelar musik av bl a Wagner, Liszt och Sibelius. Den mycket uppskattade presentatören Camilla Lundberg återkommer i år. Camilla var musikchef på TV under många år och hon skrivit flera böcker och gjort flera uppmärksammade tv-program, bl a en mycket hyllad intervju med Ingmar Bergmans om hans musikval till filmer och tv-serier. Båstad Kammarmusikfestival arrangeras nu för 26 året och publiktillströmningen under veckan är traditionellt cirka 5000 besökare. Den arrangeras med Musik i Syd som främsta samarbetspartner och har under åren tilldelats flera priser för utomordentligt hög kvalitet – både när det gäller musiken och arrangemanget. Festivalen har bl a erhållit två europeiska utmärkelser för ”Bästa kammarmusikfestival”. Tonsättarprofil i år är Andreas Tarrodi, en av våra absolut främsta unga, svenska tonsättare. Hon är särskilt intresserad av vokalmusik och musik för orkester. Hon har fått en Grammis för bästa klassiska skiva, String Quarters, med Dahlkvistkvartetten som också gästar festivalen. Även jazzentusiasterna får glädje och svar under festivalen. Rigmor Gustafsson kvartett med Jonas Östholm, piano, Martin Höper, bas, Chris Montgomery, trummor gästar Apelrydsladan en av festivalkvällarna. bastadkammarmusik.com

AUG.

2

Det sjunde inseglet

KRYSSNINGAR UNDER INGMAR BERGMAN-JUBILEET Den 14 juli skulle Ingmar Bergman ha fyllt 100 år. Här på Bjäre uppmärksammas detta inte minst genom de fyra filmkryssningar som arrangeras den 14, 18 och 25 juli samt den 1 augusti på sträckan Torekov – Hovs hallar – Torekov. Det är ett samarbete mellan Väderötrafiken och Språkguiden Ingrid Persson Skog. Den legendariska inspelningsplatsen i Hovs hallar ligger tämligen svåråtkomlig långt in i naturreservatet, men med båt går det att komma relativt nära. Under färden kan man njuta dels av den dramatiskt sköna Bjärekusten, dels av själva inspelningsplatsen. Ingrid Persson Skog guidar under filmkryssningen, då båtpassagerarna får veta mer om Ingmar Bergman, ”Det sjunde inseglet”, ”Vargtimmen” och ”För att inte tala om alla dessa kvinnor”. Alla dessa Bergmanfilmer har Bjäreanknytning. En del annan filmhistoria med koppling till Hovs hallar och Bjärehalvön blir det också. Ingrid Persson Skog kommer självklart också att berätta om utmärkelsen Treasure of European Film Culture som tilldelades Hovs hallar förra året. Endast tio platser i Europa finns med på denna prestigefyllda lista. Utmärkelsen sågs som en inledning till 100-årsfirandet av Ingmar Bergmans födelsedag och delades ut med såväl svenska som internationella företrädare från filmbranschen bland gästerna. Få platser är mer Bergmanska än just Hovs hallar, där det filmklassiska schackpartiet mellan riddaren och döden i ”Det sjunde inseglet” spelades in sommaren 1956. Schackpartiscenen har tjänat som inspiration inom film och flera andra kulturgenrer.

JULI

14

Båtturen utgår från Torekov och kan förbokas på info@vaderotrafiken.se. Samtliga filmkryssningar börjar kl. 18.00 och varar cirka 80 - 90 minuter. Guidningen under de sista kryssningen kommer att ske både på svenska och engelska. Inför varje tur måste passagerarna vara på plats 17.40. Under resan färdas man med M/S Sund, vilket innebär att alla sitter under tak. Arrangörerna reserverar sig för ändringar i händelse av dåligt väder (klass 1-varning). Mer information om detta kan man hitta på sv-se.facebook.com/vaderotrafiken/

Ingemar Bergman

LILLA FILMFESTIVALEN PÅGÅR 2-5 AUGUSTI Lilla filmfestivalen i Båstad tillbaka i sommar I år är Stefan Jarl tillbaka som konstnärlig ledare för den kultförklarade Lilla filmfestivalen på Scala Bio, 2-5 augusti.

Stefan har varit med sedan Bo Widerberg startade Lilla filmfestivalen 1996, då som inbjuden filmare. Det var också han som såg till att festivalen fick en fortsättning året därpå, efter Widerbergs död. – Jag ser fram emot ett "23-års-jubileum" för Sveriges svar på filmfestivalen i Cannes, säger Stefan Jarl som är i full färd med att planera sommarens program. Temat blir ”Liv till varje pris”, vilket var Bo Widerbergs motto för sitt filmskapande och den titel som Stefan gav sin film som handlar om Bo Widerberg. Precis som tidigare år blir programmet en blandning av dokumentärer, kortfilm, spelfilm, smygpremiärer och tillbakablickar ur filmhistorien.

58

ÄVEN 18,21 JULI 1 AUGUSTI

FOTO BENGT WANSELIUS

SOMMARENS KULTUR

S O M M ARENS DATUM

I år blir det bland annat fokus på nordisk film. – Det blir till exempel en exklusiv världspremiär på den danske regissören Carsten Brandts märkliga film och besök av den norska ikonen Vibeke Lökkeberg - fotomodell, skådespelerska, regissör och författare. Vi kommer att visa två av hennes filmer, avslöjar Stefan Jarl. Även en isländsk film får sin Sverigepremiär i Båstad. Det blir också ”några av de bästa kortfilmerna gjorda den senaste tiden. Sedvanligt delas också Bo Widerberg-stipendiet ut på ”samtalets och umgängets festival”. Stefan Jarl efterträder Emma Gray Munthe, som övergår till att projektleda Bergmanveckan på Fårö. Tidigare konstnärliga ledare: Bo Widerberg 1996, Stefan Jarl 1997-2005, Ulf Berggren 2006-2014, Emma Gray Munthe 2015-2016.

lillafilmfestivalen.se

www.magasinbastad.se


KAMMARMUSIKVECKA, KONST, BERGMAN I BÅT OCH ÅTERUPPSTÅNDEN FILMFESTIVAL

Nya konsthallen invigdes under försommaren.

ARNSTEDT JUBILERAR Galleriet Arnstedt i Östra Karup firar i år tjugoårsjubileum med att öppna en ny konsthall

Konstnären Emma Bernhard boende på Bjärehalvön är en av årets utställare på Arnstedt. Foto Anna Aatola.

Det är precis tjugo år sedan den gamla kvarnen i Östra Karup byggdes om till galleri. Lika stressigt som det var då, 1998. Lika stressigt är det idag för att hinna få färdigt inför den första utställningen 19 maj då tre unga målare öppnar säsongen. Det är John Alberts, Lavinia Jannesson och Marcus Matt från Malmö Konsthögskola. De första åren fanns bara kvarnbyggnaden men för varje ny säsong har fler och fler rum öppnats upp. Skulpturer finns också utplacerade i trädgårdens gröna oas. Förra året visade ett fyrtiotal konstnärer sina verk och flera tusen besökare kom till galleriet. I år firas de tjugo åren med helt ny utställningshall. Den är skräddarsydd för konst med högt i tak och många meter vägg. Det blir också en speciell Jubileumsutställning som öppnar den 11 juli. Då med Dan Wolgers nya verk i en soloshow. I samlingen finns samtidigt flera av de konstnärer som varit med tidigt och som återkommit till galleriet genom åren.

SOMMARENS KULTUR

20

S O M M ARENS DATUM

23 juni - 9 juli Emma Bernhard Johanna Karlsson Maria Hall, Johanna Ekström I trädgårdshuset: Lotten Pålsson 11 juli - 29 juli Dan Wolgers Jubileumssamling 1 augusti - 26 augusti Lisa D Manner Maria Miesenberger Jubileumssamling I trädgårdshuset: Tina Eskilsson 1 september - 23 september Carin Blücher Elizabet Thun Aleksandra Kurcharska

B I E T – L E V E R A NTÖ R AV L I V E TS G O DA S E DA N 100 M I L J O N E R Å R

UTAN BIN, INGA JORDGUBBAR I MJÖLKEN. Bin är fantastiska små insekter med en stor uppgift: de pollinerar många av våra grönsaker, fruktträd och bärbuskar. Var tredje tugga vi äter är faktiskt beroende av bin. Men matbrist, kemiska bekämpningsmedel och bostadsbrist hotar våra viktigaste matproducenter. En tredjedel av Sveriges vilda biarter är redan på väg att försvinna. Det kan få stora konsekvenser för framtiden. Som tur är finns det lösningar på problemen!

Rädda bina! Swisha

14

en gåva till 901 20

Vi jobbar för fler blomsterängar som ger pollen och nektar, bygger vildbihotell och påverkar makthavare att ställa om till en mer ekologisk politik. Tillsammans skapar vi världens bivänligaste land.

www.magasinbastad.se

59


SKULPTÖREN – CHRISTIAN BERG

1900-talsskulptör från Förslöv

Christian Berg Christian Bergs ”Solbåten” i ljus Idefjordsgranit med värdig placering i Stockholm på Evert Taubes terrass vid Mälaren med stadshuset i fonden.

av to r va l d b e r g

Det är 60 år sedan skulptören Christian Berg slog igenom för en bredare publik i Sverige med en stor retrospektiv utställning på Konstakademin i Stockholm. Till sommaren visas nu på Galleri Hattlösa i Förslöv en exposé som börjar i 20-talets Paris med plangeometriska målningar, de första stegen mot en abstrakt kvinnotorso och avslutas med skulpturer från hans senare period på 60- och 70-talet. Christian Berg föds i Förslöv där han tillbringar sina första år i föräldrahemmet mitt emot stationen. Av stationstjänsteman Djerf får han begagnade adresslappar att rita på. Vägen går sedan till Höganäs och Tekniska Yrkesskolan, innan en gammal moster på Östermalm i Stockholm erbjuder honom ett rum vilket möjliggör studier på Althins målarskola och under 1:a världskriget antagning till Konstakademin. Här utbildas han till djurmålare i Liljefors anda. Många av hans tidiga djurstudier tillkommer uppe vid den fallfärdiga målarstuga på Hallandsåsen som han inköp för 100 kronor av en kreaturshandlare i Halland. ”Men så småningom var jag ej tillfreds med arbetet på Konstakademin. Den nya konsten låg i tiden och jag ville ut och se vad som verkligen hände.” Färden går till Berlin och Dresden. 1925 gör Christian tillsammans med sin hustru Anna en studieresa till Egypten där han tar intryck av faraonernas storslagna arkitektur vid Karnaktemplet och drottning Hatshepsuts dödstempel. Christian får även möjlighet att besöka Tutankhamons grav där han möter en långt driven stilisering i de rika gravgåvorna som den unge faraonen fick med sig på den långa resan över himlavalvet. Från 1925 blir Christian bofast i Paris. Han blir snabbt god vän med målarkollegan Waldemar Lorentzon som introducerar honom för sin kusin Erik Olson som i sin tur tar med honom till Fernand Légers målarskola. Kvällarna ägnar han åt croquis på de fria akademierna Colarossi och La Grande Chaumière.

60

”Efter att ha tecknat en kvinnokropp hundra, ja, tusentals gånger finner man, att karaktären kan fångas och bibehållas i endast ett par förenklade linjer. När jag isolerat dessa, spänner jag formerna till det yttersta för att bygga in och förmedla en spänning till betraktaren.” 1926 anar man i hans teckningar en betoning av ytor som genom skuggningar alltmer uttrycker volymer. Dessa teckningar antyder skulpturala tendenser innan den första skulpturen tillkommit. Samma år tecknar han en kvinnotorso direkt i lera, fullföljer med plastisk modellering och låter gjuta den i brons. Nästa steg blir att lyfta ut torson i rummet där han använder den inverterade eller omvända formen, den postkubistiske skulptörens signum. Ett svällande lår eller bröst framställs med hjälp av en kavitet som får uttrycka en tänkt volym, något som ökar kontrastverkan och formupplevelsen. Den sannolikt första svenska abstrakta skulpturen ”Torso-26” har sett dagens ljus. Den huggs på 50-talet i ljus Idefjordsgranit och står idag framför Markelius konserthus i Helsingborg. För den som närmare vill bekanta sig med Christian Bergs större skulpturer finns flera i Skåne. ”Nådens skålar ” framför Sankt Petri Kyrkan i Klippan, ”Stenblomman” framför stadshuset i Eslöv, ”Vattenfigur” mitt emot polishuset i Lund, ”Snäckform i Rådhustäppan i Ängelholm, ”Torpedfigur” i Sydsvenska Dagbladets huvudkontor i Malmö samt ”Barocksegel” vid Förslövs skola.

www.magasinbastad.se


VI HAR TID FÖR DIG

DIN FRISÖR PÅ BJÄREHALVÖN – SALONG & HÅRVÅRD

• Slavica Hvengård, VD & Frisörmästare • Sandbäcksvägen 2, 26972, Förslöv Tel. nr: 0431-450446 • info@clippet.se • www.clippet.se

aktiebolaget

Enehalls pensionat sedan 1924 på malen i båstad

Hos oss kan du boka Vi är full styrka igen och kan äntligen erbjuda dig en behandling!

Boka tid på 0431 - 100 88

VÄLKOMMEN Båstads personliga frisörsalong

J

Köpmansgatan 7B - moybastad.se

– Dubbelrum med frukostbuffé – Dagens lunch på buffé mån-fre 11.30-13.30 (ej juli)

– Pensionatspaket med 3-rätters middag och frukostbuffé – Minisemester 3 nätter

Stationsterrassen 10, telefon 0431-75015 www.enehall.se

Tandvård för hela familjen i hjärtat av Bjäre

Ny yogastudio i Båstad, vi finns på Båstad Sportcenter Drivan

Välkomna till

TANDVÅRDSTEAMET I FÖRSLÖV Allmäntandvård

• Implantatbehandling • Akut tandvård • Tandhygienistbehandling • Smärtfri bedövning • Behandling av tandvårdsrädda

boka på www.yogayoy.se

• Kirurgi • Estetisk tandvård • Blekning • Snarkskenor • Barntandvård

www.ptj.se/tandvardsteamet-forslov Tel. 0431-45 03 42. Mercurivägen 1 A, 269 72 Förslöv www.magasinbastad.se

61


I Sten SKULPTÖREN – GABRIELLA SANDIN

Gabriella Sandin ”målar” i diabas

T

av l i n a a n d r é a s s o n f oto p et e r h o p f f - a n d e r s e n .

vå långa figurer ligger utsträckta längs golvet. De ser ut att vila. Ansiktena är bortvända. Dragen känns avslappnade. Stillhet råder i rummet. Gabriella Sandins konstverk ”La mer” (havet) är slimmade kroppar i svensk och italiensk marmor, diabas och betong. Fyra meter skulpterad yta som möter rå huggen sten och tycks sjunka in i blocket. Liksom sovande, nersjunkna i mjuk sand vilar kroppsdelar i ek skarpt kontrasterande det organiska träet mot stenens polerade yta. Samtidigt ett följsamt möte. Kanske mellan hav och land, kanske mellan sömn och vaken. Utsträckta vilar de väldiga och slanka på varsin flotte av ek - kanske är de på väg någonstans. Redan som ung student i Barcelona drogs Gabriella Sandin till den bildhuggarkonst som har stark tradition i södra Europa. De skulpturer som under årtusenden fått stå symbol för perfektion, gudadyrkan eller upphöjelse av olika slag drev henne till nya upptäckter och ständig fördjupning av kunskap om de olika material som finns tillgängliga och de platser där verksamma bildhuggare idag utövar hantverket och skapandet. Olika stenar har olika egenskaper och ger olika resultat. Några är mjuka, andra hårda: – Som alabaster, tex. Det är så mjukt att man kan tälja i det, berättar hon och förklarar att i andra änden av skalan hårt/ mjukt återfinns dibas, en av de bergarter som är vanliga i våra trakter. Där berg går i dagen längas kusten kan diabasen ses som mörka ränder där den en gång vällt upp mellan graniten och stelnat i ådror. Sin hårdhet och mörka färg har diabasen fått av det höga järninnehållet. Det hörs också på klangen. I skulpturen Torso, som ligger på ett podium strax intill, sjunger det när man knackar lätt på den polerade ytan. Processen från berg till färdig skulptur är omfattande. Block-

62

ens grundformer tas ut på plats i stenbrotten tillsammans med stenhuggare. Sedan påbörjas arbetet med manuell bearbetning på stenindustrin. Här används olika stenverktyg och vinkelslip för att förtydliga formerna. Det avslutande detaljarbetet sker slutligen i ateljén i Torekov. I Torso är den färdiga skulpturen en mans överkropp, definierad till perfektion. Bröstkorgen för tankarna till en elitgymnast - varje muskel, revben, den spända imaginära huden. När man låter fingrarna följa formen möter den lena svalkan från diabasen fingertopparnas värme. För skulptören är den taktila upplevelsen också en viktig kvalitet hos det tredimensionella verket. Man ska uppmuntras till beröring. Vilja känna! Med handen på en sammetslen blank stjärt i diabas lyssnar jag till Gabriellas beskrivning av det tidskrävande arbetet med materialet och hur hon lägger ner åtskilliga timmar för att nå det både visuella och taktila resultat hon eftersträvar. Samtidigt är det kanske materialets kompakta täthet och blanka svärta som ger det kraftfulla och lockande uttrycket. Det som gör att jag står kvar där med handen på stenrumpan och gärna vill hålla den kvar. I ”Torso” har hon inspirerats av Pietà,

www.magasinbastad.se


Skulpturen ”La mer”. Nedan Gabriella Sandin under arbetet i stenbrott.

Skulpturen ”Torso”.

det tema inom konsten som skildrar Jungfru Maria sörjande sin döde son. Jesus.* I denna tolkning har skulpturens ena axeln försetts med en vinge i patinerad ek. Kanske symbolisera den himmelsfärden. I grunden är Gabriella Sandin är konsthistoriker. Hon utbildade sig på universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg. Sedan följde forskning i Brasilianska Salvador. Men hon ville inte fortsätta på den teoretiska banan. Istället sökte hon sig till konstskola i Barcelona och därifrån vidare till Portugal. Där arbetade hon med den portugisiska marmorn. Efter många år utomlands slog hon sig så småningom ner i skärgården i norra Bohuslän, där hon byggde ett konstnärshem och ateljé, ensligt beläget i det vilda landskapet. För några år sedan landade hon i Torekov. Här har hon inrättat en kombinerade ateljé och utställningshall i Fabriken. När jag besöker ateljén en vårdag har byn ännu inte riktigt vaknat ur sin vintersömn, men på gården utanför lokalen finns material och stenblock uppställda för arbete. Här kommer besökare och kunder i sommar att kunna se hur arbetet går till och hur formerna växer fram ur den huggna stenen. Den svala aprildagen kryper in i rummet. Jag börjar känna mig kall, trots ytterplagg. Sneglar mot Gabriellas fötter där lackade naglar sticker ut ur öppen sko. Fryser hon inte, tänker jag. Samtidigt berättar hon om den vanligaste frågan hon får av besökare: Hur kan du som är så ”späd” (underförstått kvinna) hantera dessa stenblock. Då förklarar hon att det finns många hjälpmedel och att flera stenbrott har miljöer anpassade för att kunna erbjuda skulptörer utrustning och hjälp. Jag tänker att om man kan ha öppna skor en sval aprildag är man ändå rätt härdad, men säger det inte. Som om mina tankar syntes föreslår Gabriella en kopp te i hemmet några hundra meter från ateljén. Jag tackar ja. Längs det låga fönstret mot trädgården har hon placerat en av sina vilande kroppar. Man vill känna på den. Låta handen ledas av den mjuka formerna. Slå sig ner. Det är också meningen. Skulpturen är gjord i patinerat trä som lackats hårt. Den fungerar alldeles utmärkt som sittbänk. – Den är till och med ergonomisk att ligga på! Vid det egendesignade matbordet bestående av en massiv och extremt tung skiva i svart diabas berättar hon vidare om drivkrafterna och konsten. Kroppens former, veck, muskler och definition tycks alltid ha lockat skulptörer. Att våra hårlösa lemmar ofta göms bakom lager av tyg gör den kanske extra spännande och möjligen upphöjer detta kroppens symbolvärde för skönhet – fertilitet – otillgänglighet. I tider där kroppsidealen så mycket sammankopplas med perfektion och jakt på lycka kan skulptörens alster kanske ges en ytterligare dimension. Här får stenblockets grundförutsättningar påverka den färdiga skulpturen. Det kontrasterar mot perfektionen i den bearbetade ytan. Just där finns mystiken och dragningskraften - dynamiska brytpunkter mellan tämjt och otyglat, lent och skrovligt, kantigt och mjukt. Hon har ett eget sätt att förhålla sig till materialet. Låter motiv och uttryck vara definierade, men arbetssättet improvisatoriskt. Skulpterandet görs direkt i stenblocken utan förlagor. Så uppnås en lätthet där olika material och färger kombineras. – Man kan säga att jag målar i sten.

*En av de mest kända skulpturerna är Pietà av Michelangelo som finns i Peterskyrkan i Rom och gjordes år 1498-99. www.magasinbastad.se

63


VANDRARFESTIVAL

VANDRA på

BJÄREHALVÖN Den 12–14 oktober är det premiär för Båstad Hiking Festival - ett vandringsäventyr omringat av hav i tre väderstreck. På hösten visar Bjärehalvön upp sin sällsynt vackra natur i färgsprakande skrud med gyllene kulörer. Under vandringshelgen arrangeras nio skräddarsydda turer i varierande svårighetsgrad och på teman som mat, natur, äventyr, foto, fågelskådning och film. Annika Borgelin, projektledare på Båstad Turism och Näringsliv, ser att vandringar erbjuder möjligheter för ännu fler att upptäcka och uppleva halvöns natur under stora delar av året: – Båstad och Bjärehalvön är en fantastisk plats som redan idag erbjuder flera stora välarrangerade evenemang med utvecklat värdskap och många duktiga aktörer. Vandringsfestivalen blir ett nytt tillskott, som man hoppas

kommer för att stanna. Under Båstad Hiking Festival kommer deltagarna att få uppleva en naturskön helg med möjlighet till alla bekvämligheter såsom läckra matpaket, after-hikes, transporter och bekvämt boende. Festivalen inleds med en inspirationsföreläsning och middag på fredagen. Under lördag och söndag väljer deltagarna en av de nio turerna per dag och förutom vandringsturer finns det möjlighet att vara med på morgonyoga eller båttur där man får se halvön från havssidan. Sälkolonin utanför Hallands väderö brukar också vara ett kärt inslag på båtturen.

Två av vandringarna som arrangeras under helgen: ÄVENTYRSVANDRING I HOVS HALLAR Längd: 7 km vandring En dag i naturen med både njutning och lite adrenalin. Först kommer man till den lilla pittoreska hamnen i Kattvik med RIB-båt. I Kattvik börjar vandring genom skog, längs kusten och en otroligt vacker del av Bjärehalvön och Skåneleden. När man kommer till en av höjderna i Hovs hallar kommer man få möjlighet att testa rappellering (inga förkunskaper krävs). Rappellering är ett säkert och roligt sätt att med hjälp av rep fira sig ner för en brant klippvägg.

BOKSKOG OCH VIDUNDERLIGA VYER FRÅN HALLANDSÅSEN Längd: 27 km Denna vandring tar en upp på Hallandsåsen och ger vidunderliga vyer över Skälderviken och Laholmsbukten. Man vandrar genom Hålehalls skogar, Älemosse och Lyaheden, platser där snapphanarna levde och verkade. Man upplever ett Skåne som liknar Norrlandsnatur och får samtidigt njuta av Skånes höstfärger.

DE SJU ANDRA VANDRINGARNA är Matvandring i Sinarpsdalen, Naturoch filmvandring i Torekov och Hovs hallar, Hallands Väderö, Vandra fågelskåda och lär dig fotografera, Kustnära vandring från Ängelsbäcks-

64

strand till Hovs hallar, Guidad vandring genom Båstads historia och Skåneledsvandring från Ängelsbäcksstrand till Torekov. Mer finns att läsa mer om på hemsidan bastadhikingfestival.se

www.magasinbastad.se


Vill du sälja din bostad?

Vi engagerar oss till 100% i alla våra uppdrag

Katarina Petersson Fastighetsmäklare, jurist Lotsen Mäklarhus

och hjälper dig hela vägen till en lyckad affär.

Varmt välkommen till Lotsen Mäklarhus Storgatan 34, Torekov • www.lotsen.se • 0431-364 850

lotsen 3.indd 2

SPA

2018-06-01 12:25

Seaweedbath, massage, pedicure, bodymind, shiatsu, tångbad, gravidmassage, scrub, Duo hawaiianskmassage avokadodröm

0431-36 36 32 www.torekovswarmbadhus.com www.magasinbastad.se

65


LILLARO - OCH EN SLICE AV ITALIEN

Pizza på Lillaro av e r i c a e l m b e r g

Som en slice av Italien bland skånska smörgåsar, soppor och läckra bakverk. Lillaro café & musik har begett sig in i pizzabranschen. – Jag kommer ju alltid på någon tokig idé varje år, suckar Palle Rolfsson. Fast just den här tanken om att bygga en ugn på gården har faktiskt grott ganska länge. En ugn som skulle gå att använda både till att baka pizza och laga mat i. I fjol blev tankarna verklighet. Medan den röda tegelugnen murades upp började det regna. Ett tak fick i all hast snickras till och snart stod det ett helt litet hus runt ugnen. Palle började googla på hur man gör den perfekta pizzan. Och så träningsbakade han. – Vi hade tur med att ugnen fungerade med en gång, säger Eva Rolfsson. Det svåraste, avslöjar de, är att få till en bra deg. I pizzans hemstad Neapel finns en nördig akademi med kurser där eleverna får traggla mjölsorter och knådningsteknik i all evighet. Allt mäts i gram, grader och millisekunder. Efter mycket knådande på egen hand har Palle och Eva hittat ett bra mjöl, ett svenskt vårvete, som kryddas med lite andra sorter. Men de är hela tiden pigga på att testa nytt. – Om vi skulle prova det där Ölandsvetet igen… föreslår Eva. En italienare hade svimmat! Vetemjöl från Öland i en pizza… – Jag tycker inte att vi behöver göra en klassisk neapolitansk pizza, säger Palle. Bottnen påminner om en sådan, men vi lägger på lokala råvaror efter säsong. Gulbeta med getost, ramslök och potatis från Bjäre. Salami och lufttorkad skinka från Lindegrens. Våra pizzor är vegetariska i grunden, men den som vill kan göra tillval av charkuterier. – Jag skulle vilja prova tonfisk, flikar Eva in. Och så hoppas de på en lokal mozzarella. Fyra, fem timmar av eldande tar det innan ugnen har fått upp rätt temperatur. 420– 450 grader på bottenplattan, 600 i själva ugnen. Man måste fortsätta elda hela tiden, det ska vara en levande flamma som slickar ena sidan upp till kupolen. I den hettan tar det mellan 45 och 60 sekunder att grädda en pizza. – Upp emot minuten brukar bli lagom – vi svenskar vill ha våra pizzor lite krispigare än neapolitanarna, De sista sekunderna lyfter man upp den i kupolen för att osten ska karamelliseras. Med sådan sekundpassning behövs det två, en som gör piz-

66

Det finns fyra viktiga saker: humor, vänlighet, skönhet och en riktigt god pizza. zorna och en som gräddar. Tur att Palle har pizzakompisar som ställer upp. Filosofin är att gästerna ska äta direkt, och gärna dela på de slicade pizzorna. Sen upprepas proceduren när nästa pizza är färdig. Pizzerian är döpt till Slofox – slo som i slow, långsam och fox efter den älskade uppstoppade räven inne på caféet. I och med att allt får ta sin tid blir det inte så himla ofta man eldar i ugnen. – Fredagar lite då och då, säger Palle. Första gången gick vi ut med att vi bakade så länge det fanns deg. Kaos förstås, och många blev utan pizza. Gäster som kört ända från Helsingborg. Så nu har vi, trots att det egentligen inte är Lillaros stil, infört förhandsbokning. Två sittningar med 30 gäster i varje – det brukar bli fullt direkt. Något nytt för säsongen? – Vi har planer på att köpa en glassmaskin, säger Eva. Sorbet eller glass är precis lagom dessert efter mäktiga pizzor. Tänk en ljummen sommarkväll, och så avsluta med frisk fläderblomssorbet… Italien möter Bjäre. Igen.

www.magasinbastad.se


KLINTAHUSET

BÅSTAD CHAMBER MUSIC FESTIVAL 26 JUNI - 1 JULI 2017 KONSTNÄRLIG LEDARE KARIN DORNBUSCH foto: Benno Movin-Hermes

UTSTÄLLNING • GUIDNING • FILMSAL • ARRANGEMANG • KAFÉ • MUSEISHOP

Guidade visningar av byggnadsminnet

URSPRUNG

5 augusti kl. 10.00, 13.00 samt på Kulturarvsdagen 9 september kl. 10.00, 13.00 Huset är litet, därför begränsat deltagarantal. Anmälan till info@klintahuset.se

2018 För mer information www.birgitnilsson.com

CHARLOTTE HEDBERG

KAFÉ ARE GÅRDEN

Måleri / Foto & Smycken

program och biljetter

Bjäre Bokhandel Köpmansgatan 12 Båstad 0431-36 96 60

STILLA LÄSSTUND NJUTA OCH HEMBAKAT SOPPA Vernissage 12/7 kl.16-19 UNDER I Öppet 12 juli-5 augusti BRYGGHUSET VALNÖTSTRÄDET Tis-lör 12-17 EN NÄR BLOMSTRANDE REGNET Hallavara, Båstad 0705-16 02 52 www.charlottehedberg.se SOMMARDAG STRILAR

info@bastadkammarmusik.com www.bastadkammarmusik.com

2-5 augusti på Scala Bio

Biljettförsäljningen fr o m 2 juli kl 10.00 på Bjäre Bokhandel

Naturliga produkter för dig och ditt hus

VEGANSKT, GLUTENFRITT, LÅGLAKTOS, ALLERGISK? öppet i sommar VI TÄNKER PÅ DIG 1juliOCKSÅ! - 18 aug

ons- fre 12 -18 lördag 10 -14

www.lillafilmfestivalen.se

www.magasinbastad.se

www.magasinbastad.se

KONST

FOR M

VITT PÅ SVART

Köpmansgatan 12, Båstad. IN PÅ GÅRDEN

Häradsvägen 25 ÖPPET Västra MÅN-FRE Karup telkulturmejan.se 0707 790 746

Konstnärlig ledare: Stefan Jarl

11 juli 11 augusti

BJÄRE

LILLA FILMFESTIVALEN i Båstad

KONSTFORM producerar en

11-17, LÖRi galleriet 11-16, SÖN 12-16 utställning på konstformbjare.com | Kulturmejan kafebokis@gmail.com 67

75


Fin till vardag & fest

Sommaren kan innebära både utmaning och återhämtning för kroppen. Huden ska skyddas mot solen, ändå behöver man dess livgivande strålar. Man blir fuktig, salt, svettig, torr och varm och kall om vartannat. Hälarna blir valkiga efter att man sladdat runt i trätofflor och flipflops några veckor och händerna torra efter ogräsrensning och plantering. Kanhända vill man också hellre ägna sig åt umgänge och nöje under långa sommarkvällar och inte lägga massor av tid på kroppsvård. Men en liten stund om dagen och väl valda produkter kan göra susen.

Borsta huden

Sten för fötter

Från Iris Hantverk kommer badborste i oljad ek och tagel – ett utmärkt material i badborstar eftersom det är mjukt och följsamt samtidigt som det är kraftigt och tåligt och har en viss spänst. Skrubba in dig med hjälp av borsten och en härlig väldoftande tvål (glöm inte att skrubba på fötterna) och känn hur cirkulationen i huden sätter igång. Borstar finns bl a på Vita Snäckan, kulturmejan och Design House Stockholm OPEN.

Använd pimpsten – en 100% naturlig produkt från vulkanisk lava – för att effektivt ta bort förhårdnader på händer och fötter. Användas stenen med vatten - gärna i duschen, i samband med ett uppfriskande fotbad eller varför inte sittande på en sten vid Bjäres kust.

Boosta hyn För den som inte riktigt orkar med alla hudvårdsprodukter och olika märken kommer här tips på en riktig välgörare. Prova Thalions ansiktsmask nutri-comfort istället för nattkräm ett par gånger i veckan. Då får huden ett ordentligt bad av välgörande oljor. Vi applicera ett lager på ansikte och hals före sänggående (var dock noga med att undvik området kring ögonen). Nästa morgon har masken gjort sitt och huden ser både jämnare och mjukare ut. Finns hos Fariba Beyond Beauty

Vegansk fotkräm

Hela kroppen Kiehls Creme de Corps på pumpflaska är en beprövad och omtyckt klassiker i varumärkets sortiment. Krämen är ordentligt fuktgivande och speciellt effektiv för torr hud som behöver extra omsorg. Smörj in dig och vänta en stund medan du tar en kopp te på trappan. Då hinner den tränga in ordentligt. Finns bl a på Kicks.

68

Svenska ekologiska Rosenserien har tagit fram en ny fotkräm som är 100 % vegansk. Innehållet är som alla Rosenseriens produkter 100 % naturligt och har 80 % ekologisk certifierat innehåll. Istället för vatten används återfuktande aloe vera gelé som bas, det gör krämen drygare och mer verkningsfull. Innehåller mjukgörande kokosolja, olivolja och myricavax samt svalkande och stimulerande pepparmynta, arnika och menthol. En fotkräm som även passar trötta, tunga underben och fötter och svalkar skönt en varm sommardag.

www.magasinbastad.se

Babymjuk Från Weleda kommer Baby Calendula Shampoo & Body Wash som rengör milt och gör hud och hår mjukt utan att svida i ögonen. Vi valde att strunta i att det står BABY på förpackningen och upptäckte att tvättkrämen är perfekt för den som behöver duscha ofta, men lätt torkar ut i hud och hårbotten. Innehållet är helt växtbaserat och extra vänligt, inte bara för huden utan även för miljön. Finns på apotek och hälsokost.


www.vitasnackan.se

Fariba Beyond Beauty öppnar quick fix i Båstads hamn.

Quick Fix - mellan strand och fest Räddningen för sommarens restaurangbesök, fester eller utekvällar är Quick Beauty Fix i Båstads hamn. I en av hamnbodarna har salongen ”Fariba Beyond Beauty” en pop up. Hit kan den som behöver en snabb behandling med trådning, ögonbrynsfärg eller sminkning söka sig. Ett litet sortiment produkter, särskilt lämpliga för sommardagar kommer också finnas. I pop up-salongen kan kan dessutom boka mer omfattande behandlingar på salongen på Köpmansgatan.

Tips:

PROVA DÉLCICE VITAMINÉ, SENASTE TILLSKOTTET BLAND THALIONS VÄLGÖRANDE ANSIKTSMASKER. FULL MED C-VITAMIN OCH EXTRAKT FRÅN ALGER GER DENNA MASK PÅ BARA

Köpmansgatan 64 269 31 Båstad

+46 431 725 06 +46 70 0906 602

5-10 MINUTER EN VERKLIG BOOST ÅT HYN.

InWear | Ilse Jacobsen | Dranella | 2Biz | Edblad | Caroline Svedbom | Dyrberg/Kern | Bruka | ERNST | Durance

Linnevaror för dig och ditt hem Du hittar allt till hemmet – från vackra bordsdukar, löpare och badlakan till handdukar, förkläden och ljuvligt sänglinne i 100% lin. Från Skånes enda linneväveri erbjuds du linnevaror som är lokalt och miljövänligt tillverkade. Vi finns i Boarp.

Boarpsvägen 116, 269 95 Båstad. Tel. 0431-731 08

www.vavarenibastad.se www.magasinbastad.se

vävaren-18.indd 1

69

2018-05-28 12:52


säkert hemma 70 % av Sveriges hushåll saknar idag en brandsläckare. Det borde vara tvärtom. Idag finns dessutom många snygga modeller. Om olyckan är framme och det börjar brinna är det viktigt att ha släckutrustning hemma. Är du rustad och vet hur du skall använda redskapen ökar möjligheterna att lyckas släcka en brand som uppstår i ett tidigt skede, alla bränder är små i början och upptäcks de i tid med hjälp av en brandvarnare kan skadorna minska rejält både vad gäller liv och egendom.

Solstickan Design presenterar en kollektion med den klassiska tändstickspojken på ett flertal produkter. Bland dem utmärker sig brandsläckaren i Edition Steel, den mest exklusiva brandsläckare designad för snygga hemmamiljöer. Släckaren är tillverkad i polerat rostfritt stål och har exklusiva detaljer som Solstickans aluminiumemblem och svart rem i äkta läder. Den levereras i svart exklusiv presentkartong och med väggfäste i rostfritt stål. solstickandesign.se

Söta brandvarnaren Owl från Flow kan pryda minstingens rum. Ugglan finns i två färger.

70

Med fluga i taket kan man känna sig trygg Från Jalo Helsinki kommer den snygga brandvarnaren Lento. Företaget presenterar en kollektion av designad brandsäkerhetsprodukter som är både snygga och stilsäkra

A

llt fler vill investera i säkerhet i hemmen och idag finns många olika lösningar med hemlarm att välja bland. Oro för inbrott och åverkan på fastigheten blir också större när man inte själv kan ha daglig översyn. På orter där många hushåll bara är bebodda delar av året kan larmet dessutom innebära en stor trygghet för husägare som inte är på plats. Flera försäkringsbolagen ger dessutom premiereduktion för den som väljer att installera larm. Flera andra behov uppstår också när man bor långt ifrån sin fastighet. Det innebär sådant som städning, underhåll eller hushållsnära service i form av t ex på- och avstängning av vatten, tillsyn och olika tjänster som husägaren inte själv kan eller vill handha. Just denna service utvecklar nu några lokala företag som väljer att ta sin verksamhet ett steg längre. Med kartläggning av kundernas behov och anpassning till de nya möjligheter som idag finns har man kunnat ringa in några särskilda önskemål. Det innebär satsningar på flera serviceområden: Förutom larm och nyckelhantering handlar det om bokning av tjänster som t ex trädgårdstjänster, städning, barnpassning, fönsterputsning eller åtgärd av akuta händelser i fastigheterna. Olika former av medlemsskap med kundcenter enligt principen – ett samtal, all service – ska göra det bekvämt och tryggt att ha ett fritidsboende på Bjärehalvön, men också utgöra ett alternativ för den som bor året om, men inte vill lägga tid på att ringa runt till olika företag på jakt efter service och underhåll. Säkerheten i hemmet är kopplat till trygghet. Men trygghet är också att uppleva bekvämlighet och kunna njuta av sitt boende. Att inte behöva uppleva ständig stress över åtgärder i hemmet har därför en stor betydelse för de flesta. För även om många av oss gillar att pyssla om vårt hus och hem finns det ofta gränser för både tid och ork. Då blir vissa saker lätt en belastning. Och Från Flow kommer den minsta brandom man har förmånen att varnaren. Liten i storlek men med hög välja vill man att det ska säkerhet. Med modern teknik erbjuder den detektor den högsta nivån av säkervara skönt att bo. het. Batteribyte behövs inte eftersom det Och tryggt. ingår ett inbyggt litiumbatteri som håller i 10 år under normala förhållanden.

www.magasinbastad.se

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


RESTAURANG & BAR SE ALLA VM MATCHERNA HOS OSS

ÖPPET /HOURS

ALLA DAGAR FRÅN KL.12 /EVERY DAY FROM 12AM

KÖKET ÖPPET 12-22 /KITCHEN OPEN 12AM - 22PM

ALLA SOMMARENS FESTER PÅ PEPESBODEGA.SE www.magasinbastad.se

71


av l i n a a n d r é a s s o n

f oto a n n a a ato l a

Lise

Lise Holm öppnas dörren mot baksidan på den före detta potatisladan. Därutanför: en för dagen tom parkering, varm sol och vacker utsikt mot hembygdsparken i Boarp. Anläggningen som Ludvig Nobel tog initiativ till och som Birgit Nilsson genom åren stöttade med konserter i Västra Karups kyrka. Vi har slagit oss ner i personalköket på Design House Stockholm Open för ett samtal. Om jobbet, yogan och familjen. Till en början pratar vi om arbetet som chef för den butik som Design House Stockholm driver här i Boarp utanför Båstad och som med närhet till tennisstaden i åtanke fått det lämpliga tillägget ”Open”. Namnet syftar också på att man här dessutom öppnat upp för ett antal andra varumärken som passar in i butikens koncept och fungerar visuellt i miljön. Man gör även skäl för namnet genom mycket generöst öppethållande. Året om. Lise berättar hur det började: Upphovsmannen till Boarps handelsby Lennart Grönqvist kontaktade Anders Färdig, skaparen av designföretaget, med frågan om han inte ville driva en Outletbutik under sommaren. Via kontakter fick Anders tips om Lise Holm som under några år drivit egen verksamhet med inriktning mot om- och tillbyggnader och inredning. Hon hoppade på jobberbjudandet. 72

Holm

MED DESIGN, FAMILJEN OCH YOGAN SOM LIVSSTIL

Fast erkänner att det blev en smärre chock när hon i slutet av april 2006 för första gången klev in i lokalen. Här, där hon skulle öppna en sommarbutik med designartiklar om sex veckor, stod ännu lådor med sättpotatis staplade upp till taket, fönstren var igenspikade och det fanns varken vatten eller avlopp. Det var kort sagt en dammig plåtlada full med ”gammal” potatis. Det var bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. Den första sommaren var Design House Stockholm i Boarp en slags pop up-butik. När säsongen var över fick Lise tillsammans med några av de sommaranställda packa ihop och skicka tillbaka allt som fanns kvar. Potatislådorna intog åter lokalen. Säsong två blev något längre, men med samma tidsödande upplägg. Utbudet uppskattades av kunderna och man beslöt att permanenta en året-runt-butik. Så småningom tog man in allt fler varumärken och valde då att göra om butikskonceptet. Från Outlet till designbutik. Den enda utförsäljning man idag presenterar är ett sortiment av produkter från Design House Stockholm (den enda i landet). För övrigt är man en av varumärkets fullsorterade försäljningsställen. Dessutom finns omkring tjugo andra varumärken i butiken, alla med det gemensamt att det bakom dem finns en gedigen tanke och personer med stark drivkraft. Ett exempel är det senaste tillskottet: Iris Hantverk - ett företag som förvaltar en gammal hantverkstradition av borstbindning. Företaget har också en historia sammanlänkad med synskaderörelsen i både Sverige och grannländerna.

www.magasinbastad.se


Nya varumärken som väljs till butiken måste passa in i ”tänket” på flera sätt: – Vi satsar gärna på Skandinaviska varumärken och tar in hela koncept där vi kan bygga upp inspirerande miljöer. Målet har varit att göra Design House Stockholm Open till ett utflyktsmål. Butiken ska vara dynamisk och locka fram idéer till hur olika inredningsdetaljer och produkter kan kombineras. Att man varit lyhörd, breddat sortimentet och haft generöst öppethållandet har också byggt ett förtroende hos kunderna. – Den tidigare så tydliga ”sommartoppen” har planats ut en hel del. – Visst innebär semestermånaderna fortfarande ett högre tryck, säger Lise Holm, men mindre tydligt än tidigare. Tankarna om att skapa ett utflyktsmål tycks ha landat väl. På ett personligt plan har hon de senaste åren kommit att fundera allt mer på våra konsumtionsmönster. – Det låter kanske som om jag är i fel bransch, säger hon och tänker en liten stund. Men plockar snabbt upp tråden: Jag tycker att de produkter vi har här kan motiveras av sin kvalitet och hållbarhet. Det är former och funktioner som varar länge, som kan förhöja och skapa estetiskt mervärde. Något annat än slit-och-släng. Medvetenheten om att det för de flesta människor i världen är en lyx att kunna omge sig med designad kvalitet är givetvis inte ny, men insikten om hur materiella värden och lycka inte nödvändigtvis hänger samman blev extra tydlig i samband med en Indienresa i februari. Yogan som hon tränat under många år och nu också utbildats sig inom, förde henne dit. Det blev en upplevelse som utmanade på flera sätt. Den väckte många tankar: om människor, livet och vilka kvaliteter man vill uppnå – om man har lyxen att välja. Och: Tänker man får man idéer!

Nu bygger hon en egen yogastudio. Den heter yogayoy. För Lise som alltid varit intresserad av kroppen, har en bakgrund som massör och är gift med Henrik, en ständigt tränande före detta elittennisspelare, känns det helt rätt att nu förverkliga en dröm: På Båstad Sportcenter där bl a redan tennis, gym, paddel och fysioterapi finns inreder hon nu sin första egna yogastudio lagom till sommaren. Framför sig har hon några aktiva månader: – På sportcentret finns redan liv och rörelse och mycket samlad kompetens som jag ser mycket fram emot att samarbeta med. Och förutom Lise själv kommer flera andra yogainstruktörer också att ge klasser. Dessutom blir det passande temat yoga+tennisboll föremål för workshop vid några tillfällen. Den stora villan byttes för några år sedan till en 50-talsvilla som totalrenoverades och anpassades för en familj med uppväxta, utflugna barn som ofta kommer på besök. Ett lättskött och tillgängligt boende med plats för mycket umgänge både inne och ute blev resultatet. Lise Holm har haft tre tydliga spår i livet: familjen, inredning och intresset för kroppen. – När barnen var små var jag hemma med dem eller följde med på resor med Henrik till jordens alla hörn och det kändes bra att kunna vara nära sina barn under uppväxten. Hon känner tacksamhet över få ha arbetat med sina intressen. Först som terapeut sedan hon utbildat sig till massör och nu sedan ett drygt decennium med inredning och hemmiljö. Yogan har bidragit till insikt om kroppen, men också det själsliga. Den ger strategier för många situationer, förståelse för samband och hur man förhåller sig till sig själv, andra och vår jord. Det ger perspektiv och gör det lätt att uppskatta vardagen: – Jag är privilegierad som kan se fram emot en sommar med flera nyheter i butiken, nyöppnad yogastudio och inte minst att familjen samlas!

www.magasinbastad.se

73


SOMMARENS DATUM

S O M M ARENS DATUM

MER SOM HÄNDER - UPPLEVBJARE.SE

JUNI

19

BÅSTAD BIKE WEEK

19-24 JUNI Stor cykelfest! Motionslopp på både landsväg och i terräng, guidade cykelturer och flera kringarrangemang. Dessutom SM i tempo- och linjelopp med start och mål på Båstads torg.

SM i tempo- och linjelopp!

JUNI

23 JUNI

28 JUNI

25

VERNISSAGE GALLERI ARNSTEDT Emma Bernhard och Johanna Karlsson med måleri och skulptur. Maria Hall visar samtidigt nya målningar och Johanna Ekström foton. Utställningen pågår till 9 juli.

VERNISSAGE - CHRISTIAN BERG GALLERI HATTLÖSA KL 17-20 Jubileumsutställning med verk av Christian Berg. Kl 19 berättar Torvald Berg om sin fars liv och verk samt visar bilder.

BÅSTAD CHAMBER MUSIC FESTIVAL

25-30 JUNI Internationell kammarmusikfestival som pågår runt om på Bjärehalvön under hela veckan. Konserter, föreläsningar och andra evenemang med modern och klassisk kammarmusik som ledmotiv. I år med Andreas Tarrido som tonsättarprofil. Konstnärlig ledare Roland Pöntinen.

JUNI

JAZZ CLUB BASILIKA

Sisters of Jazz. KL 19.00 Succé-bandet Sisters of Jazz är tillbaka med sitt program ”It’s All About the Ladies”! Med Anna Pauline i spetsen gör bandet en hyllningskonsert till de gömda, ibland glömda kvinnorna inom jazzen som står bakom text, musik och arrangemang som gett oss några av våra mest älskade jazzstandards genom tiderna, t.ex. Dorothy Fields, Marian McPartland och Mary Lou Williams.

30

JUNI

30 JUNI

30 JULI

1 JULI

1 JULI

1-2

MUSIK VID HAVET Prästen & resten. KL 19 Hamnen i Rammsjöstrand. Den här kvällen blir det musik och lyrik i sommarkvällen – Taube, Cornelis & Wiehe.

MÖLLANS DAG

JULI

Guidad tur - Del 1. KL 17-18.45 Vår tidsresa börjar med Båstads ”födelse” den 28 december år 1450 och fortsätter genom seklerna via krig och fred; bränder och uppbyggnad; turism och lokala profiler. Kända namn som Nobel, Kennedy och Måås-Fjetterström har intressanta kopplingar till Båstad.

2

JULI

NOBELVANDRING

Jazz i Baljan. KL 19 Hamnen i Rammsjöstrand. Jazz i Baljans önskekonsert. publiken väljer musik.

9

ROSDAGAR - FREDRIKSDAL

BÅSTADS HISTORIA

MUSIK VID HAVET

Stranden Båstad. Två dagar musikfest med bl a Otto Knows, Vigiland, HOV1, Norlie&KKW, Sabina Ddumba, Petter mfl.

Guidad tur KL 17-18.30 I år är det 150 år sedan Ludvig Nobel föddes och 100 år sedan Hotell Skånegården stod klart för att ta emot sina första gäster. Naturligtvis firar vi detta genom att vandra i Ludvig Nobels fotspår. I guideturen ingår ett besök på just Skånegården.

KL 11-15 Ausås mölla är öppen för visning där man kan se hur den fungerar. Man serverar kaffe med bröd och korvgrillning. Mjöl till försäljning.

1-2 JULI kl 10-17 Guidas, inspireras, insup dofter och färger, få ny kunskap och köp med dig rosor hem! Rosariet på Fredriksdal är ett av de största i Sverige, med cirka 450 arter och sorter. Här finns odlingsvärda, historiska och moderna rosor ordnade i vackra kvarter. Rosorna blommar som vackrast under rosdagarna och här du kan få lära dig allt om odling, sorter, dofter, sjukdomar och dessutom få inspiration med dig hem.

JULI

7

KL 10 Stor löparfest med flera distanser. Start och målområde vid hamnen i Båstad. Start Halvmara - hamnen Torekov.

KL 13-17 Gårdsloppis i trädgården på Pensionat Neptun i Båstad.

SUMMER ON

6-7

BÅSTAD MARATHON

GÅRDSLOPPIS

JULI

JULI

MUSIK VID HAVET

13

Hallavara Stompers. KL 19 Hamnen i Rammsjöstrand. Äkta New Orleansjazz från Bjäre.

JULI

LOPPIS

14

Mäsinge kvarn. KL 9 Årets stora utomhusloppis, vid Mäsinge kvarn. Sommarloppisen i Mäsinge är årets höjdpunkt för varje loppisentusiast. Platsen är Bjäre Lantmänns lokaler i Mäsinge.

JULI

SWEDISH OPEN BÅSTAD

15

PÅGÅR 15-22 JULI Tennisveckan i Båstad eller enbart Tennisveckan syftar på den vecka i juli månad, vecka 28 eller vecka 29 då tennisturneringen Swedish Open spelas i Båstad. Tennisveckan förknippas med kändisar, vimlande uteliv och affärer. Swedish Open är en del av ATP-touren för herrar. swedishopen.org

6/6 4/8 25/6

30/6

7/7

Anna Pauline • Jazz i Baljan, Rammsjöstrand • Birgit Nilsson • Marica Carlsson • Mika Takehara • Newkid • Swedish Open

74

www.magasinbastad.se

15/7


MER SOM HÄNDER - BASTAD.COM

AFTER NOON TEA

15

med Anders Eldeen KL 15.30 En konsert i Orangeriet i vackra Norrviken klädd i fantastisk juligrönska. Gästartist Nina Pressing.

JULI

KONST- & KULTURVANDRING

16

Guidad vandring. KL 17-18.45 Kända namn som Ulla och Gustav Kraitz, Lena Lervik, Carl Eldh, Tyra Lundgren m.fl. är representerade. Ett besök i Mariakyrkan då vi tittar på medeltida kalkmålningar kan också ingå i guideturen.

JULI

21

JAZZ CLUB BASILIKA Bäck Brothers Jazz Tivoli.

kl 19.00 Bröderna Anders och David Bäck driver själva sen flertalet år tillbaka jazzklubb i Göteborg, där de bjuder in välkända artister som Pernilla Andersson, Rigmor Gustafsson och Anna Pauline Andersson. Bäck Brothers signum är het, intensiv tidlös jazz men mötena mellan olika genres, konstformer och kulturer är ständigt närvarande.

JULI

TRÄDGÅRDSHISTORIA

Guidad tur. KL 11-12.20 Under guideturen får du höra den gripande historien om hur Rudolf Abelin förvandlade sina trädgårdsdrömmar till drömträdgårdar. Eftersom det är Ingmar Bergman-år innehåller vandringen också en liten dos Bergman-historia, som nog har en smula okänd koppling till just Norrviken.

22 JULI

21 JULI

24

MUSIK VID HAVET We Love Jazz trio. KL 19 Hamnen i Rammsjöstrand. Svängig jazz, evergreens och sång som fyller kvällen med varma känslor!

SEGLARMÅNAD

AUG.

2 JULI

26 JULI

LILLA FILMFESTIVALEN PÅGÅR 2-5 AUGUSTI Umgängets och samtalets festival

MUSIK VID HAVET History. KL 19 Hamnen i Rammsjöstrand. Härlig populärmusik från 60-talet.

MARLEY ON THE BEACH

Vejbystrand. KL 11-23 Årligt familjeevenemang på stranden vid Vejbystrands hamn. Ta med picknick för att under dagen njuta av lite mer blandad musik och på kvällen avnjuta sköna reggae toner till vacker solnedgång…

27

AUG.

4 AUG.

7 AUG.

14 AUG.

17

PÅGÅR 24 JULI -24 AUGUSTI 10 års jubilerande Seglarveckan växer till till en Seglarmånad 2018. Från den 24 juli och en månad framåt kommer tävlingar och aktiviteter kring segling att locka omkring 500 seglare till

1/7

återuppstår.

DIGGILOO SHOWSTART KL 19 Årets musikfest på tennisstadion med stort artistuppbåd.

MÅLTIDSUNDRET BJÄRE BOKHANDEL KL 19 Carl-Jan Granqvist och Karsten Thurfjell och det svenska måltidsundret. Bokafton i bokhandeln.

LOPPIS Hov. KL 9 Årets stora loppis i Hov. Kassorna öppnar kvart över åtta. Insläpp till loppmarkanden är halv tio och auktionen är halv elva.

AFTER NOON TEA med Anders Eldeen KL 15.30 En konsert i Orangeriet i vackra Norrviken klädd i sensommarprakt. Gästartist Elin Bemark.

Läs magasin båstad på nätet: issuu.com/magasinbastad

JULI

Båstad. Under seglarmånaden blir det bland mycket annat SM i C55, JoNM i Optimist, E-jolle, Laser, Zoom och EM för U21 i Laser Standard för pojkar och Laser Radial för flickor.

KULTURKALENDER

15/7

24/7

12/10

I kulturkalendern hittar man vägen till lokala evenemang, föreläsningar och andra intressanta aktiviteter som sker året runt på Bjärehalvön. Kalendern finns i tryckt format att hämta på biblioteken eller att ladda ner. En ny kalender presenteras varje månad. Ladda ner kalendern på: bastad.se under fliken: Upleva och göra/Kultur på Bjäre

En av de rossorter som uppmärksammas på Rosens Dag den 2 juli är ’Moje Hammarberg’ - utsedd till Årets ros och den enda svenska ros som blivit välkänd och spridd runt om i världen. rosensdag.se

SOMMARENS DATUM

S O M M ARENS DATUM

PÅ GÅNG

SPÅ BJÄREHALVÖN O M M A upplevbjare.se R E N S D A T U M BÅSTAD TURISTBYRÅ O M

S M Köpmansgatan 1 A Rbastad.com E N S D A T U M TOREKOVS

S TURISTBYRÅ O M M A Hamnplanen R E N2 S torekov.se D A T U M

25 år 19 93-2

018

Nina Pressing • Vandring i Norrviken • Båstad seglarmånad • Vandringsfestival

www.magasinbastad.se

75


MAGASIN BÅSTAD VÄLJER LOKALT

smaka på...

Tärroar

delikatesser från Bjäre

av e r i c a e l m b e r g

Tärrrroarrrr… med kaxigt skorrande skånska ”r”. En lätt försvenskning av vinfranskans terroir som har med ursprung och jordmån att göra. Här rör det sig i stället om delikatesser med ursprung i Bjäres jordmån, samlade i en kasse. Ett 20-tal producenter under organisationen Båstad Bjäre Gourmet levererar, och de kommer att skapa en Tärroar-kasse sex gånger om året. Vissa av produkterna är säsongsbundna, som sparris, jordgubbar och ramslök. Andra finns tillgängliga året runt, som ostar, salami, kyckling och rapsolja. I påsarna kommer man också att kunna hitta nypotatis, sallat, äpplen, lammkött, bakverk, öl, chips, honung, sylt och mycket annat. Bjäres lantbrukare har mer på gång. Under sommaren och hösten blir det evenemang som Gårdssafari, där besökarna under några timmar vistas på en gård och får se hur arbetet fungerar eller hur djuren Kassarna bokas via hemsidan lever sina liv. Smakre- www.bastadbjaregourmet.se san är en busstur där deltagarna besöker flera gårdar och får med sig råvaror som senare tillagas gemensamt. Under Skördemarknaden den 15 september blir det bland annat workshops där man kan lära sig allt från att stycka lamm till att syra grönsaker.

KAFÉ BOKHANDLAREGÅRDEN Oas på bakgård mitt i Båstad.

Måndagen efter midsommar öppnar kaféet bakom bokhandeln i Båstad. Här, under valnötsträdet, serveras våra omtyckta bakverk, smörgåsar, sallader och grytor. Våra kakor ska smaka ”på riktigt” av bästa råvaror och bakas som hemma. Här kan också den som vill äta vegetariskt, gluten- eller laktosfritt hitta något. ÖPPET 20 JUNI - 17 AUGUSTI

Kafé Bokhandlaregården Köpmansgatan 12 tel. 0733-43 93 63 lindegrens.se

Där går våra egna rödkullor och betar. En långsamt växande lantras som med endast gräs som foder ger ett fantastiskt smakrikt nötkött. I butiken hittar du våra egna charkuterier – lufttorkad skinka, bresaola, salami och pastejer. I kyldisken finns både rödkullakött och kött från utvalda gårdar i närområdet. Vi kan berätta om varje gård som föder upp de nötdjur, lamm och grisar som vi slaktar och styckar. ÖPPET: TIS-FRE 11-18, LÖR 10-14 Lindegrens Sinarpsvägen 164, Båstad tel. 0733-43 93 63 lindegrens.se

KAFÉ BOKHANDLARE GÅRDEN

BRÖD VÄRT ATT VÄNTA PÅ 1.

BRÖD VÄRT ATT VÄNTA PÅ 2.

På gårdsplanen vid Bäckdalens Växthus & Café är brödluckan öppen varje lördag 08-11 med nybakade bröd, dinkelbullar och oftast kanel, vanilj- och kardemummabullar. Allt är långjäst – det mesta med surdeg – och bakat på ekologiskt mjöl från Berte Qvarn och Lennarts gård i Boarp. Traditionella tekniker med skållningar och fördegar används för att ge brödet extra fin karaktär.

7676

LINDEGRENS

Från vår butik ser du ut mot Sinarpsdalen.

Axelstorpsgårdes bageri har öppet fredagar 14-17 och lördagar 10-15. Här bakas stenugnsbakat bröd, bullar och kakor på surdeg och stenmalet mjöl från Limabacka kvarn i norra Hallands. Clara Romberg vid brödluckan

Rågpålle – inspirerad av Poilâne


MAGASIN BÅSTAD VÄLJER LOKALT

aktivitet, skönhet & hem

FOTVÅRD NÄRA DIG I BÅSTAD!

KUNGSBYGGET Sommarens häftigaste upplevelser! Rodel och Zipline.

Sommarrodel är en fantastisk upplevelse för personer i alla åldrar. Med hastighetsreglaget kan du bromsa eller öka farten på kälken och redan efter tre åk är du en proffsig rodelåkare! Zipline passar både dig som vill ha en fartfylld upplevelse och för kompisgänget som vill uppleva något annorlunda tillsammans. Med 70 meters fallhöjd och 740 meter lång lina flyger ni nerför Hallandsås vackra sluttning. Kungsbygget 44 tel. 0430-300 60 kungsbygget.com

FOTHÄLSAN BÅSTAD

SPORTSHOPEN I BÅSTAD

Ta hand om dina fötter! Boka en tid för fotbehandling! Välvårdade fötter förebygger ohälsa! Fotvårdsbehandling ger ett välmående i hela kroppen! Kristina Fridh är diplomerad medicinsk fotterapeut och medlem i Sveriges Fotterapeuter.

Vi har nästan allt för din sommarträning! Löparskor, padelracketar, cykel, fotbollsskor, mm. Kom även in till oss och titta på kläder till din idrottsklubb eller till ditt företag, vi fixar även trycket på kläderna. Gå med i vår kortoch kostnadsfria kundklubb och få 5% bonus på allt du handlar hos oss!

Står, går eller springer du mycket? Fotvård nära dig i Båstad!

Fothälsan Båstad Köpmansgatan 33, Båstad tel 0730-675631 fothalsanbastad.se

alltid röda mattan utrullad för dig.

ÖPPET ALLA DAGAR tel. 0431-710 29 sportshopenibåstad.se

WORLD PADLE TOUR 23-29 JULI World Padel Tour – världens officiella padeltour - intar Båstad uinder denna julivecka. Detta är den första Open-tävlingen i norra Europa för padel -en sport för vilken intresset växer explosionsartat. Under Padelveckan i Båstad kommer man ha en möjlighet att uppleva sportens verkliga virtuoser med de flesta proffsen från Argentina, Spanien och Brasilien. Under veckan blir det också möjligheter att prova på sporten, gå på föreläsningar eller boka clinics för grupper. swedishpadleopen.se

JAKOBSSONS Vi vet vad som krävs för en riktig bra bostadsaffär!

På Jakobssons försöker vi inte bli störst utan istället satsar vi på att vara bäst. Det lönar sig i längden, för oss och våra kunder. Inga bostadsaffärer är för stora eller små, för oss är alla lika viktiga! Vi arbetar långsiktigt med dig som kund i fokus och vårdar våra relationer. Det är kanske just därför vi också genom åren fått förmånen att förmedla tusentals fastigheter på Bjärehalvön.

Välkommen till en personlig mäklare när du ska sälja eller köpa! Båtsmansgatan 14, Torekov tel. 0431-36 35 00 jajab.se

BULLPADEL HACK CONTROL - 2018 ca 3500kr

77


MAGASIN BÅSTAD VÄLJER LOKALT

interiör, design & litteratur

DESIGN HOUSE STOCKHOLM OPEN

SKUMMESLÖVS GOLV,

FÄRG&INTERIÖR mellan Båstad och Laholm.

I en fd potatislada i Boarp mellan Båstad och Torekov, finns idag en 1000 m² stor designupplevelse som är fylld med de bästa produkterna från varumärken som:

Design House Stockholm | Lexington | Mille Notti | Linum | Himla | Skandilock | Dirty Linen | Mateus | Wildlife Garden | Ceannis Cirkuslampan | Pappelina | Shyness | Zucchi | Irislights | Korbo | Stelton | Kobo | Iris Hantverk | Tivoli Audio. Dessutom Sveriges enda outletavdelning med utgående produkter från Design House Stockholm där priserna är oslagbara.

I vår butik hjälper kunnig personal dig med färg, tapeter, kakel, klinker, mattor, inredning och golv i olika material som bl a textil, laminat, plast och trä. Våra certifierade och duktiga golvläggare kan hjälpa dig med trapprenovering, golvläggning, badrumsplast och kakel/klinker. Följ oss gärna på facebook och Instagram för kampanjer och inspiration! Öppettider: mån-fre 7-18, lör 9-13, sön 10-13 Johannebergsv. 3 312 72 Skummeslövsstrand tel. 0430-208 29 skummeslovsgolv.se

Design House Stockholm Open Boarp, Båstad tel. 0431-733 45 designhouse.se

Bjärupsgården på Agardhsgatan 33 visar under sommaren Jubileumsutställningen om Ludvig Nobel, Skånegården och Birgit Nilsson under två veckor med början den 25 juli. Gården är öppen dagligen mellan 13.00 och 16.00. 78

Här hittar ni möbler, antika och nygjorda, efter gamla förlagor, glas och porslin, allt noga utvalt. Men också tyger, rullgardiner, kuddar och brickor i egen design. Dessutom finns här barnböcker och illustrationer av Kristina Digman. Butiken, som inryms i Stolpagården från 1700-talet, startades redan 1931 av Greta och Ragnar Digman. Nu drivs den vidare i tredje generationen av Malena Digman. I anslutning finns Digmans Tapetserareverkstad för omklädsel av stoppade möbler med möbeltyger och inredningstextilier från internationellt kända leverantörer. Kisek Agardhsgatan 43, Båstad tel. 0431-706 17 kisek.com

vår favorit: hassenötsglass

UTSTÄLLNING OM NOBEL

KISEK

Antikviteter, konst och inredning i 1700-talsmiljö.

BJÄRE BOKHANDEL

Mötes- och handelsplats för kultur i Båstad. I den anrika miljön finns en klassiskt inredd bok- och pappershandel som av många anses vara Sveriges vackraste. Här säljer vi böcker – förstås, men skapar också upplevelser med litterära och kulturella förtecken. Bokcirklar, författarträffar och kulturevenemang gör bokhandeln till en central träffpunkt vid Båstads torg. Omsorgsfullt utvalda spel, kontorsvaror, konstnärsmaterial, presentartiklar och kort hittar man också här. Bjäre Bokhandel Köpmansgatan 12 tel. 0431 - 700 01 bjarebokhandel.se

GLASS Bjäre glass- och chokladfabrik tillverkar glass på mjölk från de egna korna i Troentorp. Nu finns flera av smakerna äntligen också i halvlitersförpackningar på bl a ICA i Båstad och Grevie. I Troentorp där glassen och pralinerna tillverkas kan man både köpa glass och ha picnic med kalvarna i hagen.


SUMMERON.SE

HOV1 NORLIE &KKV BLACK BARBIE HUVUDSPONSORER

AND SPECIAL SO18 DAY PART Y AT PEPE’S BODEGA

REBECCA

FIONA

SUPPLIERS www.magasinbastad.se

79


SOMMARENS BÖCKER

S O M M ARENS BÖCKER

Jockes boktips

JENNY COLGAN SOMMAR PÅ DEN LILLA ÖN I HAVET

HANS ROSLING - FACTFULNESS Tio knep som hjälper dig att förstå världen. När vi människor får frågor om globala trender svarar vi nästan alltid fel. Studenter, Nobelpristagare och ledande politiker - alla blir besegrade i o ­ mvärldskunskap av aporna på zoo. Hur kan det komma sig? I Factfulness visar Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund varför vi ständigt missförstår världens utveckling, och vad vi kan göra för att rätta till våra missuppfattningar. Med utgångspunkt i tio misstag vår hjärna gör visar de hur vi kan bryta med våra tankefel och förstå världen bättre. Med samma passion och folkbildningsiver som gjort Hans Rosling berömd visar han hur vi alla kan slippa stressas av en föråldrad bild av världen. Bara genom att ha en världsbild grundad på fakta kan medborgare, politiker och företagsledare fatta rätt beslut i en globaliserad samtid.

”Denna bok är min sista strid i min livslånga kamp mot den förödande globala okunskapen. Den är mitt sista försök att förändra människors sätt att tänka.”

Flora är säker på att hon gjorde rätt som valde myllret och karriären i storstan framför den ödsliga skotska ö där hon växte upp. Vad fanns det för henne på Mure? En plats där alla har känt henne hela hennes liv, och där ingen någonsin kommer att låta henne glömma det förflutna. Men när en ny klient ger henne ett uppdrag tvingas hon bryskt tillbaka till ön, i ett försök att få med sig de motvilliga öborna i projektet. Plötsligt bor hon åter med sina bröder (alla högljudda bjässar tillsynes oförmögna till grundläggande hushållsarbete) och hennes pappa, det liv hon har kämpat så hårt för att komma bort ifrån. I ett försök att göra sin nygamla tillvaro på ön dräglig bestämmer hon sig för att ta sina matlagningskunskaper och gjuta liv i det dammiga, lilla rosa huset i hamnen. Problemet är bara att öborna hon ska övertyga inte har mycket till övers för Flora, som inte varit tillbaka på ön sedan hennes mamma gick bort. För att kunna lyckas med sitt projekt och komma vidare i livet måste hon sluta fred med de misstag hon en gång gjort. Hon måste bestämma sig för var hennes framtid egentligen finns, och hon måste sluta fly.

KERSTIN EKMAN GUBBAS HAGE

Hans Rosling

MARIA ADOLFSSON FELSTEG Det är morgonen efter oistra, den stora ostronfesten i Doggerland. En kvinna vaknar bakfull på ett hotellrum, i sällskap med fel man. En annan kvinna hittas brutalt ihjälslagen i sitt kök. Kriminalinspektör Karen Eiken Hornby får i uppdrag att leda mordutredningen, som inte underlättas av att hennes arrogante chef varit gift med offret. Kanske började allt redan i det märkliga kollektivet på sjuttiotalet. Kanske med ett telefonsamtal i våras. Kanske finns sanningen i byskvallret på puben Haren och Kråkan. Karen inser att hon måste hitta ett alibi åt en av de misstänkta för att själv slippa skylta med sina misstag. Samtidigt växer en vänskap fram mellan henne och offrets dotter. Karen Eiken Hornby har återvänt till Doggerland för att glömma sitt förflutna med hjälp av arbete, alkohol och män hon inte tycker om. Nu tvingas hon navigera mellan egna och andras felsteg.

Den här boken handlar om ett halvt tunnland hagmark och om alla ställen i omgivningarna där jag vandrat och ibland gått vilse. Jag har skrivit upp vad som har hänt och vilka växter och djur jag under årens lopp har sett. Mina följeslagare har varit många; de flesta är döda sedan länge. De har lärt mig allt om det som lever och växer här. Kerstin Ekman skriver om det vilda i skog och ängsmark och om den artrikedom som nu hotas av utarmning och försvinnande. Hon läser och vandrar i landskap och litteratur och låter oss dela det hon sett, tänkt och lärt.

SVENSKA NOVELLER FRÅN ALMQVIST TILL STOOR Svenska noveller från Almqvist till Stoor vänder sig till både den nyfikna och experten och kan ses som en systerbok till Svensk poesi som gavs ut 2016. Mer än nittio noveller, såväl kanoniserade klassiker som bortglömda pärlor, av kända och okända författare, har samlats av redaktörerna Ingrid Elam och Jerker Virdborg. En bok att läsa och behålla för alla tider. Tack till Joakim Karlsson på Bjäre Bokhandel för boktipsen

80

www.magasinbastad.se


JENNY FAGERLUND - MED HÄLSNING FRÅN BÅSTAD

”En gripande, stark och skickligt skriven debut!”

....och två nya böcker där BÅSTAD och Bjärehalvön tar plats på raderna....

jenniesboklista.com

ALIYA DAHLGREN HJÄRTAT FULLT UTAV DIG Vart tar Signe vägen egentligen? Samma veckor i juli varje år sätter sig Signe på tåget Söderut. Utan förklaring lämnar hon sina kära i lägenheten på Kungsholmen. Birgitta har undrat sedan hon varit liten, troget har hon stått där på perrongen på Stockholms Central tillsammans med sin mamma. Livrädd att tant Signe inte ska komma tillbaka igen har hon vinkat frenetiskt med den slitna näsduken, sett oron i sin mammas ögon, tvingats lyssna till modern då hon bönat och bett om att få veta. Men förgäves. Det ska komma att dröja mer än fyrtio år innan sanningen kommer fram. Genom boken får vi följa tre generationer kvinnor som alla kämpar med frigörelse, identitet och kärlek. Då en av kvinnorna förälskar sig i en man från Mellanöstern blir det också en kamp mot omgivningens fördomar och rädslor för det som är annorlunda. Berättelsen är verklighetsbaserad och är inspirerad av författarens egen historia. Den spänner över åttio år och tar sitt avstamp på Gotland på trettiotalet då en ung kvinna får ett barn med en betydligt äldre gift man.

Äntligen är det dags. Linda ska lämna sina konspirerande kollegor och flytta till London för att börja ett nytt jobb på ett av Europas största livsstilsmagasin. Hon har jobbat hårt för att nå hit och även hennes annars så svårimponerade mamma verkar nöjd. Men när jobberbjudandet dras tillbaka i sista stund står hon plötsligt utan jobb i både London och Stockholm. Linda drabbas av fullständig panik och berättar inte för någon vad som har hänt, utan fortsätter låtsas att hon ska flytta. Bara hennes pojkvän Frank och hennes bästa vän Helena får veta sanningen. Men vart ska hon ta vägen? Ett litet hörn av ett födelsedagskort visar räddningen. Hennes moster i Båstad! Visserligen en moster som hon inte känner och som hennes mamma brutit kontakten med tjugofem år tidigare, men vem kommer att hitta henne där? Planen är perfekt. I Båstad står tennisveckorna för dörren och Linda dras med i festligheterna. Men ju mer hon lär känna sin moster och sina nyfunna vänner desto mer går det upp för henne att allt inte är riktigt lika härligt som det verkar. Varför bröts kontakten med mostern? Och varför ringer aldrig Frank?

Överlåtelsebesiktningar • Fuktkontroll Krypgrundsbesiktningar Hans Hedin Tel. 070 5427324 hanshedin@aol.com www.hhedin.se

Certifierad besiktningsman SP Sitac RISE

SUMMER FLOW

MIKAEL RICKFORS

Yoga med Elin/Sara från Yogalito Frukost på Kafé Bokhandlaregården Goodiebag & liten bok www.yogalito.se

S O M M A RÖ P P E T

PÅ BOKHANDLAREGÅRDEN 11 JULI | 25 JULI | 1 AUG.

Picnickonsert 4/8 kl. 19 Förköp: 250 kr Café & Krog 8/7–5/8 onsdag–söndag fr. kl. 14 Boende alltid öppet

Rössjöholmsvägen 20, Våxtorp www.vallasensvardshus.se Välkommen till skogen

www.magasinbastad.se

81


Högsta klass på första parkett med havet som scen

21 maj - 3 september

et

SILLGR ÄND 19 MÖLLE GYLLERÖD KULL AHALVÖN 8 ROK 230 + 125 K VM TOMT 860 K VM PRIS 14.000.000 KR /BUD

STAN WAWRINKA

tis-sön kl. 11-17 På en privat hörntomt med hav och natur som närmsta granne finner ni denna påkostade villa med gott om y tor vilken har genomgått en total renovering och ombyggnation(Midsommarafton under senare årstängt) med kvalitativa materialval, välplanerad planlösning och en ljus interiör. Varmt välkomna, Joakim Ves tergren, 0739- 82 80 15. Upplev en personlig visning i Birgits barndomshem och ta del av temat ”Birgit och italiensk opera” i utställningen. Njut, i en genuin miljö av Stallkaféets matiga smörgåsar och goda kakor, bakade efter Birgits recept.

UN BEAT ABLE

15–22/7

Bokföring • Bokslut • Skatter Mer om sommarens arrangemang www.birgitnilsson.com Affärsrådgivning • EU rådgivning

0430 - 54 12 70 • info@balansab.se • www.balansab.se

mang

m

båstad’18

Foto: Studio Fayer, Wien Birgit Nilsson as Turandot, 1961 Foto Studio Fayer, Wien

Ängelholms

FLYG MUSEUM

Mer än ett vanligt museum – 2017

en upplevelse för alla!

u Flygplan från andra världskriget till JAS Gripen! u Autentiska miljöer från F 10-tiden! u Flygsimulatorer för alla åldersgrupper, för besökare med och utan pilotbakgrund!

Aktuell info på: www.engelholmsflygmuseum.se Besöksadress GPS – Ort: Ängelholm Gata: Drakenvägen 5

KRALL ENTERTAINMENT PRESENTERAR

ll ha dig.

I SAMARBETE MED BLIXTEN & CO, LIFELINE, LIVE NATION & 2ENTERTAIN

. Och vi

ven. i kan

LOVE THE GAME

biljetter: swedishopen.org

bamse och hans vänner framför klassiska barnvisor !

K R A L L E N T E R TA I N M E N T P R E S E N T E R A R

S V E R IG E S S T Ö R S T A SOMM ARTUR NÉ

se till att flera hundra år gamla naturskogar inte huggs ned på bara några dagar. GLENMARK ERIKSSON STRÖMSTEDT Vill du vara med? Sms:a medlem till   eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se. Ett medlemskap kostar  kr/mån. Vill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring? ”EN GIVEN SUCCÉ I SOMMAR” AFTONBL ADET

VARMT VÄLKOMNA , JOAKIM VESTERGREN, 0739- 82 80 15 & PHILIP PAHLET T, 0739- 82 80 06.

OLA SALO | KAMFERDROPS MENDEZ CHRISTER BJÖRKMAN | IDA REDIG MARIKA CARLSSON | CHARLOTTE PERRELLI DAVID LINDGREN | TOMMY NILSSON MARIETTE

BÅSTAD, TENNISSTADION 27-28 JULI

B I L J E T T E R: G E S . S E • 0455-61 97 00

STORGATAN 26 TOREKOV

120 + 70 K VM 7.900.000 KR/BUD 82 www.magasinbastad.se

BÅSTAD, TENNISSTADION 29 JULI

LÄS MER & BOKA PÅ WWW.BAMSELIVE.SE SL ÅT TERGUBBSVÄGEN 21 BÅSTAD ALT. 0455-61 97 00 220 + 40 K VM 6.500.000 KR/BUD www.magasinbastad.se

W W W.SKEPPSHOLMEN.SE

BÅSTAD, TENNISSTADION 4 AUGUSTI

BILJETTER: DIGGILOO.COM, 0455-61 97 00 ELLER ÄNGELHOLMS TURISTBYRÅ 046-13 CL AERENCEGÅRDEN BÅSTAD 15414K15 VM

8.300 KR/MÅN 4.500.000 KR/BUD


Exklusiv hästgård av högsta klass med egen golfbana SK ARVIKSVÄGEN 1 VILL SHÄR AD HALMS TAD 374 + 228 + 676 K VM RIDHUS 24 X 66 M 3 PADELBANOR 25 HEK TAR PRIS PÅ FÖRFR ÅGAN

På första parkett, med obruten havsutsikt i rakt västerläge, finner ni denna extraordinära fastighet som har det mesta. Bostadsbyggnaden är del av en komplett hästgård med fler talet boxplatser, hagar, uteridbana, maskinhallar och ett helt nybyggt ridhus i absolut världsklass. Varmt välkomna, Joakim Ves tergren, 0739- 82 80 15 och Philip Pahlet t, 0739- 82 80 06.

Välkommen hem till Norrvikens Kust Exklusivt och familjärt livsstilsboende med tillgång till Sveriges vackraste Tennis & Padel Club, generöst poolområde samt Bjärehalvöns längsta badbrygga. Upplev visningslägenheten - ring och boka visning! NORRVIKENSKUST.SE

Brf Norrvikens Kust adress: Kattviksvägen 287- 297, Båstad pris: 4.495.000 - 13.900.000 kr antal rum: 3-6 avgift: 3.792 - 7.760 kr RUT PÅ SK ÄRET GL ÄNTAN 6 HÖGANÄS 406 + 59 K VM 9.950.000 KR/BUD

bjurfors.se

SNÄCK VÄGEN 3 HÖGANÄS KULL AHALVÖN 345 + 191 K VM PRIS PÅ FÖRFRÅGAN

mäklare: Anna Kylesten Johansson, 0431-47 40 23, Maria Nygren, 0431-47 40 21

ÄLGVÄGEN 11 T YLÖSAND HALMSTAD TOMT 1.002 K VM 7.500.000 KR/BUD

www.magasinbastad.se

KÖPMANSGATAN 47 BÅSTAD

0431-711 00

BASTAD@SOTHEBYSRE ALT Y.SE

83


maria nygren 0431-47 40 21 fastighetsmäklare

Rätt tid nu. Vi på Bjurfors i Båstad är inte bara ännu ett mäklarföretag på Bjärehalvön med stark lokalkännedom och allt det där. Vi är så mycket mer. Bjurfors är till exempel ett av Sveriges marknadsledande mäklarföretag. Vi finns i landets stora och medelstora städer, samt i attraktiva semesterområden både i Sverige och utomlands. Detta gör att vi kan fånga upp alla de människor som vill flytta till eller inom Båstadregionen. Tack vare vår stora utbredning har Bjurfors också ett omfattande kontaktnät som ständigt växer. Det gäller både vårt köparregister Boagenten med ett stort antal köpklara spekulanter, likväl som samarbetet mellan alla våra Bjurforskontor. Just nu har vi extra många köpare som letar boende. Hör av dig till oss så ser vi till att din försäljning blir trygg och effektiv och att du får max betalt. bjurfors båstad | 0431-47 40 20 | köpmansgatan 4 | bjurfors.se/bastad www.magasinbastad.se 84

anna kylesten johansson 0431-47 40 23 fastighetsmäklare