Page 1

Anàlisi DAFO del projecte del grup FORMAT7 Realitzat pel grup e-MAGUBOL Projectes

1

2 3

4

5 6

7 8 9

Debilitats No està contextualitzat el projecte: no especifica l'àmbit, tot i que rep subvencions de l'ajuntament.

1

Descripció de l’equip humà: manquen professionals psicopedagògics i orientadors. Suport tècnic amb personal extern: pot ser un element que dificulti les tasques i encareixi els costos. Pressupost: incomplert i poc detallat. Manca estudi de viabilitat.

2 3

Metodologia adequada: estudi de casos i formació en competències.

4

Disseny i administració de plataforma Moodle específica pel projecte.

Manca una prova pilot de control, avaluació i millora contínua dels materials de creació pròpia. Cronograma: poc temps per la fase de desenvolupament, s'han d'elaborar continguts a més de desenvolupar les eines col·laboratives, de gestió i administració. Ràtios excessives: excessiva dependència del nombre d’abandonaments. Excessiva dependència d’altres organismes per realitzar les sessions presencials.

5

Facilitat d’ús i navegació.

6

b-learning, que afavoreix el seguiment cursos.

7

Disseny i adaptació de materials propis.

8

Doble proposta de treball: tallers inicials i tallers especialitzats.

Manca de referent de qualitat.

9

Els cursos tenen diverses edicions i això facilita captar usuaris. Assegura i consolida coneixements bàsics mínims dels participants. Estableix convenis de col·laboració amb diferents entitats.

10

10

11

11

1

2 3

4

Fortaleses Equip humà i col·laboradors experts i amb experiència en el sector, amb alta qualificació en el tema. Pren com a marc de referència el constructivisme.

Amenaces Finançament:: retirada de subvencions si hi ha canvis polítics. (Exemple: http://www.publico.es/espana/346031/valenciaretira-por-la-crisis-las-ayudas-a-los-gays ) Rebuig d’aquesta línia de treball. Qualsevol associació pot ser una amenaça tal i com està plantejat el projecte. Sense titulació o possibilitat de convalidació.

1

dels

Oportunitats Promou un paper actiu per part de l’estudiant en la recerca i la construcció del coneixement.

2 3

Dona resposta a les necessitats dels estudiants. L’oferta formativa en aquest camp no és àmplia i no està consolidada. Es poden convertir en un referent en el mercat.

4

Treballa competències que demana la societat actual sensibilitzada contra els prejudicis. Es un curs amb demanda creixent. Crear una comunitat d’aprenentatge sobre perspectiva LGTB.

5

5

6

6 7 8 9

10

Finançament: subvenció 100% pel ajuntament. Disposen d’infraestructures gratuïtes per fer la part presencial. Treballar conjuntament amb les administracions pot fer créixer el volum de negoci. Recolzament i possibilitat d’establir convenis amb entitats i associacions que treballen en la mateixa línia. Continguts i material en general són aptes per als Instituts de secundària.

DAFO Format7 de eMAGUBOL  
DAFO Format7 de eMAGUBOL  

DAFO Format7 de eMAGUBOL