Page 1

3

Simultrain Project Management Simulatie

SimulTrain stelt deelnemers in staat om alle facetten van projectleiding integraal te leren, zoals: kosten, termijnbewaking, kwaliteit, functionaliteit en menselijke factoren. Leerdoelen Na de simulatie zijn de cursisten in staat om: • resources in een project in te plannen. • project Management Tools te gebruiken. • een project efficiënt managen • onder druk groepsbesluiten nemen. • adequaat en juist te reageren wanneer men wordt geconfronteerd met de typische problemen van het managen van een project. Vereiste voorkennis De simulatie stelt geen hoge eisen aan de voorkennis van de cursist. Wij adviseren: • algemene kennis van Project Management en projectfasering. • basiskennis van Gantt diagrammen en de onderlinge relaties van projectactiviteiten. Het leren met Simultrain Het leren vindt plaats in kleine

groepen van vier personen in twee sessies van ieder 3 tot 4 uur. Ieder team heeft de beschikking over één computer met daarop het simulatie programma (met geluid, bij voorkeur een laptop). De simulator maakt het mogelijk dat het team werkt aan de voortgang en uitvoering van een belangrijk project. De simulator confronteert de deelnemers met een veelheid aan situaties waarbij de vaardigheid in het maken van snelle beslissingen, rekening houdend met alle project parameters zoals kosten, deadlines en alle menselijke factoren, kunnen worden geoefend. De simulator maakt gebruik van multimediale oplossingen: de deelnemers ontvangen telefoongesprekken, e-mails en voicemailberichten waardoor de teamleden in een realistische projectomgeving terecht komen. De terugkoppeling op, en de consequenties van de diverse beslissingen zijn direct zichtbaar. Menselijke factoren zoals motivatie, teamgeest en communicatie maken deel uit van de simulatie. Aan het einde van de simulatie beoordelen de deelnemers de gemaakte fouten en de “lessons learned”, als individu en als lid van het team. Rol van de trainer/coach Alle groepen werken indien mogelijk in dezelfde ruimte. De rol van de trainer/coach beperkt zich tot observatie en hoogst noodzakelijke hulp bij de voortgang. Zijn/haar rol is prominenter tijdens de nabesprekingen. Eén trainer/coach kan leiding geven aan maximaal acht

Wilt u verbreding of verdieping (van projectmanagement naar organisatieontwikkeling)? Bel voor meer informatie en onze referenties in het onderwijs: 030 229 7272

groepen in één ruimte. Voorafgaand aan de training volgt de coach een ééndaagse Train-the-Trainer cursus om de simulatie te leren beheersen.

the learning experts

Trainingschema Dagdeel 1 Introductie

30 min.

Simulatie periode 1

2 uur en 30 min.

Nabespreking / leermomenten

30 tot 60 min.

Dagdeel 2 Rapporteren

30 min.

Simulatie periode 2

2 uur

Nabespreking / leermomenten

30 tot 60 min.

Een training met Simultrain bestaat uit twee sessies van tot 3-4 uur. Wij adviseren de twee sessies op verschillende dagen in te plannen.

meer r o o v en Bel e of e i t a m Infor emo: d 272 7 9 22 030

Samen leren in de praktijk Onderwijspartner voor de Benelux:

the learning experts

Brainnovation B.V. Rembrandtlaan 22 3733 BJ Bilthoven Telefoon : +31 (0)30 - 229 72 72 Fax : +31 (0)30 - 229 72 77 E-mail : info@brannovation.nl Internet : www.brainnovation.nl

STS Simultrain Projectmanagement leermethode voor het onderwijs


Project Management voor het onderwijs Brainnovation introduceert in samenwerking met STS een uniek trainingsconcept voor projectmanagement in het onderwijs volgens de Blended Learning Methode: training, zelfstudie en simulatie. STS, opgericht in 1996 te

Uniek trainingsconcept

Lausanne, is gespecialiseerd in project management trainingen. De door STS ontwikkelde leermiddelen zijn inmiddels vertaald in 12 talen en worden verspreid over de gehele wereld. Sinds 1996 zijn er meer dan 65.000 deelnemers in meer dan 30 landen opgeleid met het STS concept. Brainnovation is sinds 2001

Introductie ( 2 uur)

1 e-Learning cursus Project Management ( 3 uur per week, gedurende 4 weken)

2 Project Simulatie (2 dagdelen)

3

partner van STS. Bij de STS Blended Learning Methode worden leermethoden aanvullend op elkaar toegepast, e-learning voor de kennis en technische vaardigheden (procedures, tools en technieken) en computersimulatie voor de gedragsvaardigheden (samenwerken in teams, beslissen, sturen).

Een korte uitleg en motivatie voor het volgen van de training. De introductie wordt ter plaatse of via een video conferentie gegeven.

De e-learning modules zijn heel interactief. De deelnemers moeten meer dan honderd problemen oplossen en oefeningen maken. Tijdens het gebruik van e-learning kunnen de deelnemers vragen stellen aan een coach op afstand.

De Project Management simulatie stelt de deelnemers in staat om de opgedane kennis in praktijk te brengen. In enkele uren worden de deelnemers geconfronteerd met diverse problemen die in ieder project voorkomen.

1

Introductie

De introductie wordt altijd in overleg georganiseerd, afhankelijk van de praktische situatie. Soms is een korte bijeenkomst handig, soms bijvoorbeeld videoconferencing. Het is in ieder geval belangrijk om een duidelijk startmoment te organiseren, waarbij heldere afspraken worden gemaakt en vragen kunnen worden beantwoord.

2

e-Learning cursus Project Management

Doelgroep De e-Learning modules Project Management zijn bedoeld voor iedereen die aan een belangrijk deel van een project deelneemt of een project gaat managen. Het stelt nieuwkomers (studenten, projectleden, beginnende projectmanagers) in staat de nodige basisvaardigheden te leren. Doel Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers kennis van de technische, formele en procedurele aspecten van een project. Ze hebben kennis gemaakt met de methoden en hulpmiddelen voor het managen van een project. Hiermee kunnen zij succesvol een eerste project managen. Inhoud De Project Management cursus bestaat uit negen modules:

1. Project initiatie en organisatie 2. Definitie van de scope van een project en het ontwikkelen van het conceptplan. Plannen van activiteiten en inzetten van resources. 3. Risico analyse, monitoren en sturen. 4. Kostenramingen, budget en kostenbewaking. 5. Sturing op kwaliteit en planning. 6. Sturing op prestatie en veranderingen. 7. Training en teambuilding, communicatie. 8. Afsluiten van het project, “lessons learned” . Methode In de e-Learning Project Management cursus wordt de theorie beperkt tot het hoognodige. De deelnemers worden uitgedaagd en geconfronteerd met problemen die ze zelfstandig moeten oplossen door het maken van veel oefeningen. Door de modules heen vergaren de deelnemers in ongeveer twaalf uur alle relevante kennis die zij onmiddellijk in praktijk

kunnen brengen. Iedere module bestaat uit: • Theorie, basisprincipes kort samengevat: waar gaat het over? • Interactieve oefeningen, werken aan oplossingen van casussen. • Hoe ….. uitleg over een systematische aanpak. • Voorbeelden van een of meer praktijksituaties. • Checklist met de meest belangrijke punten die nooit mogen worden overgeslagen. • Valkuilen met de nadruk op het vermijden daarvan. • Een afsluitende test voor het meten van het leerresultaat.

STS Simultrain Projectmanagement leermethode voor het onderwijs

Brochure Brainnovation  

Brochure for Brainnovation B.V. made by FormadCreativeStudio