Page 1

TRÄNING

välmående för kropp och själ Sveriges största bokklubb FÖR SINNE, KROPP OCH SJÄL!

Medlemstidning • nr 7 • 2017

PERIODENS

Författaren Kyle Gray om sin syn på änglarna.

ERBJUDANDE!

”Änglarna finns alltid vid vår sida!”

Mängder med prissänkta b ö c ke r ! Så säkrar du hjälpen från änglarna i ditt liv! Beställning/ avbeställning oss tillhanda senast

PLUSERBJUDANDE 1 Angels of peace CD

Bara 119:-

4 juni

PLUSERBJUDANDE 2 Hoppets budskap från änglarna

söndag 1

Bara 99:-


Ett första tecken på änglarnas kraft

D

et är tidig morgon, egentligen fortfarande natt. Himlen börjar färgas orange-rosa. Jag har legat vaken länge och funderat på livets utmaningar och listat ”att göra” i mitt huvud. Till slut inser jag att jag måste kapitulera och be om hjälp för att komma ut ur min tankesnurra och somna om. Nära till hands ligger änglarna. Jag har aldrig bett dem om hjälp förut men med samtalet med Kyle Gray på näthinnan tänker jag: ”jag överlämnar mig nu åt universum att visa mig om även jag kan få hjälp av änglarna, med positiv inställning väntar jag på ett tydligt svar”. Jag har ju fått lära mig att änglarna hjälper oss bara om de blir tillfrågade och för att jag ska förstå om de hör mig ber jag om ett tydligt svar. Jag vänder och vrider mig en lång stund till och vägrar att titta på klockan för att öka på stressen. Till slut tar nyfikenheten över. Klockan visar 04.44. Jag ler sömnigt men brett, för det här är det tydligaste tecknet jag kan få från änglarna denna tid på dygnet då allting sover. Siffran 4 har varit mitt favoritnummer i hela mitt liv. Jag resonerar fram och tillbaka, är detta ett tecken eller en ren slump? Och så inser jag att sanningen ligger hos mig, jag kan välja. Vill jag tro det så är det ett tecken. Jag väljer att tro. Det känns mer spännande och upplyftande än att tvivla. Änglarnas kraft av Kyle Gray, Livsenergis aktuella huvudbok, handlar just om detta. Kyle ger oss tydliga verktyg för hur vi kan få guidning och hjälp av änglarna. Hans väldigt naturliga änglakontakt som han haft sedan livets början är okomplicerad och rättfram vilket gör att han på ett väldigt lättsamt sätt inspirerar sina läsare och sänker tröskeln in till änglarnas värld. Och inte nog med praktiska tips, vi får också en lång och beskrivande lista på änglar så att vi vet vilken ängel som är bäst att vända sig till i olika ärenden. Den här boken ger en kick till både den änglafrälste och till den med ett öppet sinne, nyfiken att utforska en ny värld. Som Kyle säger ”Vi måste lära oss att be om hjälp i livet”. Vi har letat fram en rad andra änglaböcker och produkter till detta nummer liksom boknyheter för både andlig och personlig utveckling. Hoppas att det bidrar till en riktig vårboost. Kanske har du som jag svårt att sova i vårsolen? Missa inte sömnspecialen på sid 20! Möt sommaren pigg och inspirerad! Varma hälsningar, Alexandra

Stort änglatem a!

KONTAKTUPPGIFTER Livsenergi:

Så sover du gott i vår!

Hälsa ut och in!

TALSVAR NR: 08-441 34 29  KUNDTJÄNST: 08-737 86 92  FAX: 08-618 48 20  MAIL TILL KUNDTJÄNST: livsenergi@fsys.se PLUSGIRO: 4767600-2  HEMSIDA: www.livsenergi.se  FACEBOOK: @LivsEnergi INSTAGRAM: merlivsenergi


periodens erbjudande

SÅ FÅR DU SVAR AV ÄNGLARNA EXTRA FINA

-! AR MDM OJU S ANDEN ERB

fter, • Änglar i kubik - böcker, do d 12-13) prydnader och musik! (si r kroppen! • Nytt och hälsosamt fö (sid 18-19) tter! • Sov gott under ljusa nä (sid 20)

H

ar du någonsin bett om hjälp och åkallat Gud eller änglar? Om du redan fått svar vet du vilken tröst och tillförsikt kontakten kan ge. Om du vill förfina din relation med änglarna eller veta hur du inleder en så kan Kyle Grays bok Änglarnas kraft vara ljuset i mörkret. Kyle Gray klargör hur man använder bekräftande böner för att positiv respons i besvärliga eller förtvivlade situationer ska vara i fokus, snarare än att man ber om att ändra något som verkar vara negativt. I boken kan du läsa om: • kraften i att be om hjälp, och Kyle berättar om sina egna perDu spar sonliga erfarenheter och beskriver igenkännande sina klienters upplevelser, • de andliga lagar som formar vårt liv och hur våra intentioner och det vi tänker och säger påverkar det, • hur man åkallar och får kontakt med änglar och ärkeänglar, samt om nådens välsignelse, • Kyle Gray förklarar hur änglarikets hierarki är uppbyggd och visar vilken skyddsängel, ärkeängel eller serafimer vi kan be att få kontakt med i olika ärenden. Boken avslutas med en samling finstämda böner för vardagligt bruk, följt av en A-Ö förteckning med böner för alla livets stora händelser. Vill du lära känna och få kontakt med din egen skyddsängel? Läs mer på nästa uppslag!

91:-

Med periodens erbjudande får du fLERA förmånliga Pluserbjudanden (S.. 23-24)

3

DITT MEDLEMSPRIS

239:Ord. ca pris: 330:-

VÄND OCH LÄS MER


periodens erbjudande

ÄNGLARNAS KRAFT av Kyle Gray, änglaexpert.

Änglar finns alltid vid vår sida

A

ndligt växande handlar om att skapa himmelriket på jorden, om att skapa lycka, gemenskap, samhörighet, trygghet och kärlek. Änglarna kan hjälpa oss med det. De vill hjälpa oss. För att få hjälp behöver vi be om den och Kyle Gray har svaret på hur vi på det mest effektiva sättet kan få gehör. Så här beskriver han vad en bön är: ”En bön kan definieras som ’en uppriktig önskan om hjälp eller ett uttryck av tacksamhet riktad till Gud eller en högre makt’. Det är den stund då vi ropar på hjälp, vill ändra på något, behöver ett svar eller till och med ett mirakel. Det är när vi bjuder in hjälp från en kraft som är större än oss själva eller förstår att den kraften finns inom oss.” Detta är vad Änglarnas kraft handlar om. Kyle kallar bönen för en metafysisk medicin. En medicin som vi kan låta änglarna och de andliga sfärerna förse oss med. En medicin som också skapar ödmjukhet i våra sinnen. Änglar finns alltid vid vår sida. Vår skyddsängel har varit med oss från den dag vi föddes och kommer att vara med oss till den dag vi lämnar det här livet. Denna gudomliga varelse ser på oss med den villkorslösa kärlekens blick. Utan fördömande eller förväntningar ser den bara möjligheter att skapa ett fullödigt liv. För änglarna är speglingar av gudomlig kärlek. De följer bara en lag: kärlekens, och önskar att vi ska finna frid och lycka. De hjälper oss, men bara när vi låter dem göra det. De flesta av oss försöker hitta alla svar på egen hand, men när vi släpper in änglarna i livet låter vi dem bära våra bördor och kärleksfullt leda oss dit vi känner oss trygga. Det är många som inte vill eller vågar be om hjälp eller kanske tror att deras problem är för futtiga att bekymra änglarna

med. Men författaren betonar att vi ska komma ihåg att människors lycka inte på något sätt är futtig och inte heller ”oandlig”. Änglarna vill hjälpa oss och ingenting är för litet eller för stort. Tillsammans kan vi skapa himmelriket på jorden. ÄNGLARNA VÄNTAR TILLS VI BER OM HJÄLP För den som inte tidigare har haft kontakt med änglar är det bra att veta att det finns olika sätt att kommunicera med dem. I boken berättar Kyle att han talar med änglarna som en kraft och det fungerar alldeles utmärkt att använda det generella ordet ”änglar” när man åkallar dem. Det finns nämligen en ängel för nästan allt man kan tänka sig och den som är bäst lämpad för ens situation kommer för att hjälpa till. Man kan också tilltala sin skyddsängel. Kom ihåg att änglarna inte kan hjälpa till om vi inte ber dem om det. Anledningen till det är att vi måste lära oss att be om hjälp och att det finns så mycket mer i livet än vad vi kan se. Så många av oss lever oberoende av andra, styrda av vår egen vilja, men när vi ber öppnar vi oss för den gudomliga viljan och låter den stödja oss. ÄNGLARNAS HIERARKI Som sagt finns det olika sorters änglar. Och de befinner sig i tre olika dimensioner. Ordningen eller hierarkin i änglariket liknar den i affärsvärlden och olika änglar hjälper oss och vår jord på olika sätt. De flesta människor har hört talas om ärkeänglar. Man skulle kunna säga att dessa imponerande varelser fungerar som ledare för alla änglar, de samarbetar med skyddsänglarna och har till4


TACKSAMHET GER STYRKA Det finns något oerhört kraftfullt i att visa tacksamhet. Tänk på något tillfälle då du verkligen ansträngde dig för andra: du var deras stöd, deras klippa, deras ängel. Visst kände du en stor tillfredsställelse när de sa det mycket viktiga ordet tack? Det fungerar på precis samma sätt för universum, det älskar att hjälpa till och ännu viktigare, det älskar att få höra tack. Tacksamhet ger våra böner mer kraft och den hjälper oss att gå från rädsla till uppskattning. Änglarna jublar när vi känner tacksamhet. Över allt annat älskar de att se oss nöjda. När vi säger tack dansar och gläds änglarna runt oss. Börja din dag med tacksamhet! Tänk på allt du är tacksam för och tänk sedan på allt du vill vara tacksam för under den dag som ligger framför dig. Till exempel: ”Jag är tacksam för en trygg och säker färd till jobbet, jag är tacksam för en bra parkeringsplats, jag är tacksam för positiv kommunikation idag...” Skriv allt det goda i ditt liv på ett papper, i din dagbok eller på Facebook, eller lägg dem i en burk. Räkna upp fem goda saker du redan har och fem goda saker du vill skapa. DITT MEDLEMSPRIS

syn över deras projekt och uppgifter. Vem som helst kan åkalla dem när som helst och de har förmågan att vara överallt samtidigt, för likt alla änglar är de flerdimensionella. Det finns tusentals ärkeänglar, men vissa är mer välkända än andra. Fredsänglarna, som idag är mer behövda än någonsin tidigare, är en samling änglar som sysslar med att skapa fred och frid i världen. När naturkatastrofer händer eller krig bryter ut finns de där och arbetar outtröttligt för att trösta dem som sörjer, är skadade, övergivna eller sårade. Närhelst Kyle ser på nyheter eller hör om en katastrof eller kris i världen ber han fredsänglarna att hjälpa till. Det som är så fantastiskt med böner om fred är att vi genom samverkan får ännu större verkan, våra böner bidrar verkligen till fred och frid, skriver han. PROBLEMLÖSANDE SKYDDSÄNGLAR Utöver ärkeänglarna är det skyddsänglarna som står oss närmast. Vi har alla vår egen personliga skyddsängel, men kan samtidigt kommunicera med dem alla som grupp. En av de bästa egenskaperna hos skyddsänglarna är att vi också kan tala med andra människors skyddsänglar. Vi kan be om hjälp när osämja kommer upp eller en besvärlig situation uppstår. Prova själv nästa gång du hamnar i en diskussion med någon eller i en situation som gör dig upprörd eller helt enkelt bara är problematisk: tilltala den andra personens skyddsängel, tacka ängeln för att den kommer med lugn och sans till situationen och verkar för allas bästa.

239:Ord. ca pris: 330:-

Du spar

91:-

Text: Monica Katarina Frisk

Med periodens erbjudande får du fLERA förmånliga Pluserbjudanden (S.. 23-24)

5

INTERVJU MED KYLE GRAY


periodens erbjudande

ÄNGLAEXPERTEN KYLE GRAY:

”Vi är förbannade av perfektionsim”

P

å skots dialekt och med ett piggt leende hälsar Kyle Gray på mig genom datorn: ”Förlåt att jag är lite sen. Jag störs av internet på natten och kopplar därför ur det, men nu är det igång igen.” Kyle sitter fortfarande i sina yogakläder efter morgonträningen. Det här är ”Änglaviskaren” på 29 år som vinner allas hjärtan vart än han går; Storbritannien, Danmark, Tyskland... En regelbrytare som inte är rädd för att berätta sin sanning så som den framstår för honom i kontakten med änglar och andevärlden. Han delar med sig av tankar om renhet och rädslor och om attityden och förhållningssättet som hjälper oss att etablera en tillförlitlig och tydlig relation med änglarna. Fint, enkelt och effektivt. Förutom författare och änglaexpert, vem är du? Hur skulle du beskriva dig själv? – Jag är en regelbrytare i själ och hjärta. Det är min energi. Jag är också en kul person. Eller, jag tycker verkligen om att ha roligt. Jag är seriös om att ha roligt! Du ser inte ut som en person som lever ett liv med änglar. Hur reagerar du åt det? – Många tänker att andlighet handlar om att vara jungfrulig, såsom fullständigt ren

och vit. Men ärligt talat, det är en falsk och förlegad bild. För mig är andlighet att nå en nivå av äkthet. Att vara den du verkligen är och inte den du borde vara. Jag har alltid uppmuntrats att stå för mitt eget uttryck och menar att andlighet är för alla. Den exkluderande tiden är över. Hur är din inställning till att be om hjälp? – De flesta människor har svårt för att be om hjälp, istället förväntas de vara självständiga och självförsörjande. Vi är förbannade av perfektionism ;). Att acceptera och ta emot hjälp är en av de största utmaningarna inom andligheten. Hur bröt du förbannelsen om perfektionism? – Jag insåg att om jag inte tar emot hjälp från andra så kommer jag inte nå min fulla potential.

få ut så mycket mer av relationen med änglarna och det vill jag sprida. Hur förstod du att ordval och attityd hade en stor betydelse för vilken reaktion och gehör du fick från änglarna? – Jag har haft möjligheten att arbeta med många, många människor och gjort läsningar för dem. Jag har också läst alla änglaböcker du kan tänka dig och insett att de flesta är fast i ett föråldrat sätt att tänka kring bönen, mer som en desperat inställning ”Snälla, hjälp mig!”. Du spar

91:-

Änglarnas Kraft är din andra bok. Hur kom det sig att du ville skriva den, vad var det du ville berätta? – Jag älskar att be böner och änglarna älskar att höra dem. Men, jag har också insett att de flesta som ber gör det utifrån sorg, rädsla och förlust. Först DITT MEDLEMSPRIS när något går fel tar folk till bönen som då blir väldigt utlämnande och tung. Vi kan

239:Ord. ca pris: 330:-

fakta om periodens erbjudande

ÄNGLARNAS KRAFT

Bestnr: 121407

Författare: Kyle Gray

Antal sidor: 256, Inbunden Ordinarie ca pris: 330:

Kom ihåg!

Ditt medlemspris: 239:-

6

Beställning/ avbeställning oss tillhanda senast

4 juni

söndag


– Änglarna vill så gärna älska och stötta oss, så om vi kombinerar våra böner med en positiv attityd och utgår från kärlek så förändras allt. Du rekommenderar att man som bön ska tacka som om önskan redan var uppfylld. Kan inte det uppfattas som arrogant, att man tar hjälpen för given? – Det kan uppfattas som arrogant om du har en begränsande inställning, men det handlar om hur du känner. Änglar älskar när vi säger TACK. De älskar när vi ser saker från nya perspektiv. Det finns inte ett uns av arrogans i det förhållandet. Hur är rädsla vs glädje kopplat till bön? – En bön är för många en sista utväg. För mig är det tvärtom. Jag ber när saker går bra, inte bara när jag har det tufft och svårt. Med den inställningen i kontakt med änglarna har vi kommit en bit på vägen redan i det ögonblicket vi ber om hjälp. Till exempel brukar jag alltid råda människor som är nya i sin kontakt med änglar att säga: “Tack änglar för att ni påminner mig om min närvaro.” Så enkelt är det! Och jag har fått uppleva att när du ber den bönen kan de mest fantastiska saker hända. Är det möjligt att få omedelbara svar från änglar för att förstå om de hör oss, lite

som en närvarokoll? - Absolut. Jag kallar det för att ”checka in”. Generellt sett, varje gång vi ställer en fråga till oss själva, universum eller änglarna så är vi egentligen inte redo att lyssna. När vi ber om vägledning måste vi vara öppna för att se förbi vårt sinne och vår agenda. Vi måste vara öppna för det svar vi får och vi gör oss redo genom att checka in. Jag försöker förstå skillnaden mellan en ängel och... – …en ande. Jag förstår precis. En ängel är en gudomlig energi som vi kan ha en personlig relation till. En ängel är en ande som aldrig har levt, som aldrig har haft ett ego. Så ren du kan tänka dig och ”ett med gud”. Jag brukar säga att en ängel är ”Gud förklädd.” – En ande har en annan nivå av intelligens. Den har levt ett fysiskt liv och dött, den har ett mänskligt minne. – Däremot så tror jag på att barn som inte riktigt fick leva, alltså som dog kort inpå sin födsel, kan bli änglar. Och så har vi ju två ärkeänglar som en gång var mänskliga profeter, men deras ego är så undangömt att det nästan inte finns längre.

– Enkelt sagt, änglar ger vägledning av typen ”så här ska du gå tillväga, så här ska du utvecklas”. Andar kommer med budskap, t.ex. ”här är jag”. Trots unga år har du redan en vishet som tar många ett helt liv att förstå. Vad har du kvar att lära här på jorden? – Jag är en student liksom alla andra. Jag behöver lära mig att bemästra mitt fysiska jag, t.ex. har jag fortfarande en agenda som jag behöver kunna se förbi och våga öppna mig för vägledning. Vi är alla lika. Jag är inte en lärare, utan en vän. Vad tror du att vi har för syfte här på jorden? – Att vara lyckliga. Vi behöver inte leta efter lyckan längre, den finns redan inom oss. Det är vårt naturliga tillstånd att vara lyckliga och andligheten tar oss tillbaka till vårt inre. Du skriver på en ny bok, vad handlar den om? – Den handlar om en ny nivå av ljusarbete och är starkt influerad av schamanism. Det är en helt annorlunda bok som tar upp hur vi behöver möta våra mörka sidor och våga stå för den vi är.

Och vilka relationer har respektive till oss?

Text: Alexandra Jerselius

”Ingen kan dämpa ditt ljus om du inte tillåter dem” KYLE GRAY - O N L Y L O V E Titel: Änglaexpert Ålder: 29 år Familj: mamma och två katter. Bor och uppväxt i: Glasgow, Skottland. Läser: Mycket Stephen Hawkins just nu, samt om schamanska trummor och så David Keil’s Functional Anatomy of Yoga.,

7

Intressen: yoga och träning är mina favoritsysselsättningar just nu. Äter: Gärna ägg och sötpotatis. Jag är vegetarian, men har just börjat äta lite fisk. Mantra: ONLY LOVE (som också är tatuerade på hans knogar, reds anm.)


! FRAKTFRITTBOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK r När du handlar fö

över 500:- ! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND!

JUST NU!

79:-

JUST NU!

Bestnr: 118953

89:-

Upplysning

Bestnr: 119442

Omedelbar healing Av Dr Frank J. Kinslow

Quantum entrainment är en spännande del inom healing. Det är en enkel och snabb metod som inte kräver några förkunskaper. Metoden använder sig av en lätt beröring som aktiverar det autonoma nervsystemet, och skapar en atmosfär där djup läkning kan äga rum, spontant och naturligt. Omedelbar healing skapar först en förståelse för vad medvetenhet är och var läsaren kan hitta den. Inb. 164 sid.

av Alberto Villoldo

Upplysning av Alberto Villoldo tar med läsaren på en läknings resa inspirerad av ursprungskulturernas tidlösa visdom och de senaste teorierna om neurobiologi. Genom de olika stadierna på vår resa mot initiering får vi insikt om orsakerna till vårt lidande och lär oss att befria oss från oläkta känslor och den smärta och de konflikter de ger upphov till. Inb. 256 sid. Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

Du spar

Du spar

241:-

251:-

Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

Du spar

211:-

Du spar

30:-

Bestnr: 740603

Visdomens kärna Av Dalai Lama

Bestnr: 119592

En förnimmelse av det okända

JUST NU!

Av Per Ola Thornell & Jörgen Gustafsson

49:-

JUST NU!

119:-

Som sexåring förbryllade Jörgen sin familj genom att berätta vad det var i alla julklapparna innan de öppnats. Han visste att hans pappa omkommit i en olycka innan någon hunnit berätta det för honom och att något fruktansvärt hänt när hans bror råkat ut för en bilolycka, också det innan han nåtts av beskedet. Hela sitt liv har Jörgen Gustafsson vetat saker om vad som skulle ske. Här berättar Jörgen Gustafsson om sin resa från barndomens Eksjö till de stora tv-studiorna i Japan. Inb. 188 sid.

Visdomens kärna är en liten inspirationsbok med Dalai Lamas oumbärliga råd om hur du når visdom, balans och lycka. Vi behöver ständigt bli påminda om vad som är viktigt i livet. Häftad 120 sid. Ord. ca pris: 89:Klubbpris: 59:-

Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

JUST NU!

69:-

JUST NU!

Bestnr: 119232

89:-

Solomon talar Av Eric Pearl & Frederick Ponzlov

261:Bestnr: 119616

Tankens läkande kraft Av Inna Segal

av Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz

241:-

Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-

Bestnr: 119807

JUST NU!

Kosmosdialogerna

149:-

av Anna Lytsy & Ami Sundeman

JUST NU!

119:-

Journalisten Anna Lytsy började under en mycket svår livssituation att kommunicera med den universella intelligens – Kosmos – som Ami Sundeman kanaliserar. I sina personliga samtal med Kosmos fick Anna inblick i ett större sammanhang, som var alldeles för intressant för att inte delge andra. För att förstå mer bad hon Kosmos om en intervju. Med uppriktig skepticism men även befriande humor krävde Anna svar på tidlösa frågor om människans lidande, alltings uppkomst och tillvarons innersta villkor. Utfrågningen pågick i tre år. KosmosdiaDu spar logerna är resultatet. Inb. 304 sid.

I Tankens läkande kraft går Inna Segal bortom den fysiska läkningen för att visa att välbefinnande reflekterar hälsa. Genom att svara på tjugoen av livets största frågor vägleder hon dig varje steg på vägen till ökat välbefinnande och bjuder in till att söka svaren i ditt inre. Från viktminskning till förluster och vidare till frågan om hur man hjälper sina barn till bra självkänsla. Inna Segal täcker hela spektrumet av mänskliga utmaningar. Med enkel visdom och lätta men samtidigt verkningsfulla övningar som går att integrera i vardagen visar hon hur okomplicerat det Du spar kan vara med läkning, förändring och utveckling. Inb. 320 sid. Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

Den femte grundstenen – din guide till självkännedom

I Den femte grundstenen samarbetar don Miguel Ruiz med sin son don José Ruiz för att ge ett nytt och uppfriskande perspektiv på de fyra grundstenarna och en kraftfull ny överenskommelse som kan förvandla livet till ett himmelrike: den femte grundstenen. Den femte grundstenen leder till en djupare medvetenhet om vilken kraft vi besitter och hjälper oss att hitta tillbaka till den äkthet som vi föddes med. I den här uppföljaren påminns vi Du spar om den största gåva vi kan ge till oss själva: friheten att vara den du verkligen är. Inb. 207 sid.

Guidad av Solomon, en multidimensionell intelligens som talar genom Frederick Ponzlov, får du ta del av det som idag kallas reconnective healing. Nu kan du själv upptäcka och överföra dessa insikter i ditt liv som har revolutionerat begreppet healing och som ger oss nyckeln till den enorma kraft som vi alla bär inom oss. Inb. 192 sid.

Du spar

Bestnr: 119371

Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

181:8

211:-


AKTFRITT! BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK FRBOK r När du handlar fö

över 500:-! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! FYND! Bestnr: 117251

Bestnr: 117635

JUST NU!

Pippi Power - 7 vägar till kvinnlig kraft

De fyra insikterna : jordbeskyddarnas kunskap, visdom och kraft

79:-

av Gitte Jørgensen

Pippi Power vill uppmuntra dig att leka med och utveckla dina slumrande Pippi-krafter. I sju lustfyllda kapitel får du inspiration att utveckla områden som självkänsla, mod, njutning och passion. En Pippi går sina egna vägar, tar inte livet på djupaste allvar men är ändå sann mot sig själv. Hon är fantasifull och kreativ, och räds inte att ifrågasätta auktoriteter eller säga ifrån när hon tycker att något är fel. Inb. 239 sid. Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

JUST NU!

79:-

av Alberto Villoldo

De fyra insikterna berättar om de urgamla visdomsläror som har bevarats av hemliga sällskap av jordbeskyddare, det vill säga medicinmän och medicinkvinnor från de amerikanska kontinenterna. De fyra insikterna säger att hela skapelsen - människor, valar och till och med stjärnor - består av ljus som manifesteras genom intentionens kraft. Jordbeskyddarna använde insikterna för att läka sjukdomar, avhjälpa känsloDu spar mässigt lidande och till och med skapa nya kroppar som åldras och läks på ett annorlunda sätt. Inb. 223 sid.

Du spar

251:-

251:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-

JUST NU!

Bestnr: 116535

59:-

JUST NU!

En klagofri värld

69:-

Av Will Bowen

Under en predikan sommaren 2006 talade pastor Will Bowen om för sin församling att han ville göra världen till en klagofri zon, och för att bevisa att han menade allvar delade han ut lila armband till alla församlingsmedlemmarna och gav dem en utmaning. ”Varje gång du kommer på dig själv med att klaga, ta av dig armbandet och flytta det till andra handleden.”Sedan dess har över fem miljoner människor över hela världen antagit utmaningen att under tjugoen dagar i sträck varken klaga, kritisera eller skvallra och på så sätt skapa en ny och positiv vana. De vittnar om hur de blivit av med kronisk smärta, förbättrat sina relationer, blivit Du spar mer framgångsrika i sitt arbete och överlag blivit gladare och mer harmoniska. Inb. 190 sid.

271:-

Bestnr: 116167

John of God Av Karen Leffler & Heather Cumming

John of God – healer och medium – låter ”andeläkare” ta över sin kropp för att på mirakulös väg behandla tusentals människor från hela världen som söker sig till Brasilien för att få hjälp och därigenom skänker han hopp åt de förtvivlade. Boken är ett intimt porträtt av en vanlig person i ovanliga omständigheter och en läsupplevelse som kan föra lär sare av alla övertygelser närmare sin Du spa egen tro. Inb. 222 sid.

261:-

Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-

Du spar

Bestnr: 117100

Ditt bästa liv Av Tim Storey

Bestnr: 120024

JUST NU!

Bortom tidigare liv

39:-

139:-

Av Mira Kelley

Känner du att du lever ditt liv till dess fulla potential? Har du energi och motivation, ser du fram emot de nya möjligheter som varje dag för med sig? Inte? Då är det dags att låta dig inspireras av Tim Storeys Ditt bästa liv, och när du är färdig med den kommer du att vara en bra bit på väg mot verklig frihet och mot att leva ditt bästa liv. Så ta farväl av ånger och ouppfyllda drömmar, det är dags att förvandla drömmarna Du spar till verklighet. Inb. 287 sid. Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

191:-

JUST NU!

I den här boken berättar Mira Kelley om de lärdomar hon har fått genom arbetet med sina klienter. Berättelserna visar hur du kan läka dig själv till kropp, sinne och själ genom att lära dig mer om tid, karma, öde och fri vilja liksom om hur varje val skapar en ny verklighet för dig. Förbered dig på en kraftfull transformation när du upplever lärdomarna från dina tidigare liv! Inb. 254 sid.

291:-

Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

JUST NU!

79:-

JUST NU!

Bestnr: 117635

79:-

De fyra insikterna : jordbeskyddarnas kunskap, visdom och kraft

Projekt lycka Av Gretchen Rubin

Gretchen Rubin fick en uppenbarelse en dag, på den mest osannolika av alla platser: en stadsbuss. ”Dagarna är långa, men åren är korta”, insåg hon. -Tiden går och jag fokuserar inte tillräckligt på de saker som betyder mest.- I den stunden bestämde hon sig för att lägga ett år av sitt liv på ett lyckoprojekt. Hon skrev en bok om det - en bok som blivit en bästsäljare världen över. Med humor och skarpsinne berättar hon om sina äventyr under de tolv månader som hon tillbringade med att testköra visa tankegångar från alla tider, aktuell vetenskaplig forskning och populärkulturens alla råd om hur man blir lyckligare. Projekt lycka är en upplysande och tankeväckande bok, Du spar men samtidigt underhållande, charmig och spirituell. Inb. 281 sid.

Av Alberto Villoldo

De fyra insikterna berättar om de urgamla visdomsläror som har bevarats av hemliga sällskap av jordbeskyddare. De fyra insikterna säger att hela skapelsen - människor, valar och till och med stjärnor består av ljus som manifesteras genom intentionens kraft. Jordbeskyddarna använde insikterna för att läka sjukdomar, avhjälpa känslomässigt lidande och till och med skapa nya kroppar. Inb. r 223 sid. Du spa

251:-

Bestnr: 117860

251:-

Ord. ca pris: 330:Klubbpris: 259:-

9

Ord. ca pris: 330:- Klubbpris: 259:-


FRAKTFRITT!

lar för BOKNYHETER När du hand0:er 50 ! öv

Andas dig ur svåra lägen!

Så upptäcke r du en psykopat! Klubbpris

Klubbpris

189:-

138:-

Du spar

Du spar

130 :Bestnr: 121412 Omgiven av psykopater: Så undviker du att bli utnyttjad av andra

61:-

Bestnr: 121439

Ibland mår jag inte så bra

Av Thomas Eriksson

Av Therése Lindgren

Du har säkert stött på den här personen: en spännande människa som är otroligt karismatisk, trevlig, charmig och hjälpsam. De kan övertyga vem som helst om vad som helst! I boken avslöjas hur en psykopat använder sig av dina svagheter för att kunna utnyttja dig så mycket det bara går. Du får reda på om din egen personlighetstyp är röd, gul, grön eller blå enligt det psykologiska DISA-systemet. Flexband.

Hur känns panikångest? Vad kan man göra för att peppa sig själv? När ska man söka hjälp och vad finns det för hjälp att få? Hur kan någon som är så framgångsrik också må så dåligt? ”Att må dåligt psykiskt är inget att skämmas över”, säger Therése Lindgren. På ett ärligt, personligt och ofta humoristiskt och lättsamt sätt tar sig författaren an ett svårt ämne från många vinklar. Flexband. 150 sid.

Ord. ca pris: 319:-

Ord. ca pris: 199:-

Klubbpris

Klubbpris

156:-

153:-

Bestnr: 121408

Du spar

Av Tobias Ahlberg

75:-

Du spar

43:-

Kliva in i det okända

Efter år av depression fick Tobia Ahlberg plötsligt uppleva ett tillstånd fylld med en obeskrivbar villkorslös kärlek och uppskattning till livet. Upplevelsen visade honom att det fanns något bortom det fysiska, något mer verkligt och äkta än något annat han tidigare upplevt. Frågan var bara hur han skulle kunna Hitta hitta tillbaka till detta tillstånd vägen till igen? Följ med på en spännansanninge n om de resa in i det okända. Inb. 199 sid. livets gåta ! Ord. ca pris: 228:-

Bestnr: 121410

Hjältar

- Otroliga historier ur verkliga livet Av Nils Bergeå

Jag har helt enkelt inte lust att bromsa livet. Om det vill jag skriva. Att hitta det liv som blir hållbart, både på ut- och insidan. Allra mest insidan. Med vardagliga berättelser, egna exempel och glimten i ögat visar Britta Hermansson hur rytm, riktning och ressällskap Lär dig gå kan ge livskvalitet och livsmening även när man gett upp vidare äv en strävan efter det hela livspussnär livet inte let. Inb. 139 sid. går ihop! Ord. ca pris: 199:-

Klubbpris

Klubbpris

Bestnr: 121415

Av längtan född

Du spar

En knuten näve i motstånd mot förtryckarna, en öppen hand utsträckt till de nödställda. När olyckor, krig och katastrofer drabbar oss reser sig ibland enskilda personer ur den lamslagna massan och agerar. Nils Bergeå berättar kunnigt och dramatiskt om personer som utan att tveka utfört extremt självuppoffrande handlingar i brännande skeenden i vår samtidshistoria. Makalösa insatser som ofta Lär känna innebar dödliga risker för de v å ra okänd hjältar som utförde dem. a, bortglöm Kartonnage. da Ord. ca pris: 169:hjältar!

Mogna vackert med rytm, riktning och ressällskap

Av Britta Hermansson

108:61:-

Bestnr: 118965

Av Daniel Wramhult

211:Du spar

78:Längtan ska inte bäras, längtan ska bära! Den ska alltså inte hållas i händerna och bäras framför kroppen. Det sliter på axlarna. Längtan bör växa fram inifrån, som en del av stommen i livet. Ditt inre är fridlyst och okränkbart! Ingen annan människa än du ska befinna sig där. Av längtan född handlar om hur vi kan finna, vårda och följa vår inre längtan. Inb. Lär dig 100 sid. Ord. ca pris: 289:ditt inre språk! 10


FRAKTFRITT!

lar för BOKNYHETER När du hand0:er 50 ! öv

Ställ och tolka ditt eget horoskop !

Du spar

110:-

Edgar Ca yce readings från Egypten! Klubbpris

160:-

Klubbpris

239:-

Du spar Bestnr: 121411 Det forntida Egypten: enligt Edgar Cayce

Bestnr: 121409

Astrologi, myter och traditioner

59:-

Av John Van Auken

Av Maja Wahlström

I över 40 år har John Van Auken studerat Edgar Cayces readingar. I den här boken kommer vi närmare det gamla Egyptens liv och gåtor. Forskning bekräftar mycket av det som Edgar Cayce avslöjade för eftervärlden. En del av Cayces readingar handlar om tidigare liv i Egypten. Dessa väver Van Auken samman med egyptiska legender bevarade på papyrus, tempelväggar och i pyramiderna. Prästinnor, präster, helare, kvinnliga faraoner och gudar bland människor blir mer begripliga i Van Aukens bok. Tack vare denna blandning mellan legender och readingar blir bilden djupare och mer komplex. Häftad. 277 sid. Ord. ca pris: 349:-

”Astrologi, Myter och Traditioner” handlar om de tolv astrologiska stjärntecknen i zodiaken och dessas koppling till myter, traditioner, numerologi, tarotkort och mycket annat. Boken kan läsas av nybörjare lika väl som erfarna astrologer. Texten innehåller oväntade samband och sammanhang från olika kulturer som den sumeriska, grekiska och nordiska och från tusentals år av historia. Häftad. 134 sid. Ord. ca pris: 219:- !

Bestnr: 121377 Bestnr: 120885

Att öppna inre dörrar Av Eileen Caddy

Att äta

Klubbpris

– mindfulness för knopp och kropp : steg för steg i 8 veckor med mindful eating och självmedkänsla

187:Du spar

”Allt du behöver finns djupt in52:om dig i väntan på att utvecklas och att uppenbara sig. Allt du behöver göra är att vara stilla och ta dig tid att söka efter det som är inom dig. Då kommer du att finna det, ” skriver Eileen Caddy, en av grundarna till new age-centret Findhorn i norra Skottland som sedan 60-talet har varit en Bli förebild och inspiration inspirera d för många sökare. Inb. av Ellen Ord. ca pris: 239:Caddys texter!

Klubbpris

162:Du spar

97:-

Av Veronika Ryd och Anna Wikfalk

Många har förlorat förmågan att lyssna på kroppens behov och att tycka om den. Det har bl a gjort det svårare att äta när vi är hungriga, sluta när vi är mätta och skilja mellan fysisk och känslomässig hunger. Boken visar steg för steg hur du kan införliva mindful eating och självmedkänsla i din egen relation till mat, ätande och kropp. FoGör dig kus är mer på hur och varför vi äter redo för e än på vad vi äter. Flexband 287 sid. n ny relatio Ord. ca pris: 259:n till mat!

Klubbpris

Klubbpris

198:Du spar

101:-

269:-

Bestnr: 121440

Du spar

Armageddon:

51:-

tre världsreligioner och deras domedagsprofetior

Bestnr: 121441

Nuets himmel

– att förverkliga medvetandets väsen

Av Jes Bertelsen

Av Michael Baigent

Boken erbjuder en unik bro mellan östlig och västlig andlig träning. Jens Bertelsen är både djupt  förankrad i den västliga akademiska traditionen, med en doktorsgrad i idéhistoria, och i den buddhistiska meditationsformen Dzogchen. Han beskriver resan och träningsvägen till medvetandets yttersta gräns. Det vi söker är så snubblande nära hela tiden, men för det otränade ögat är det svårt att se. Danskt Res till band. 160 sid. Ord. ca pris: 320:medvetan dets yttersta gräns!

I Armageddon riktar Baigent fokus mot dagens Jerusalem och stadens fortsatt viktiga roll. Han utforskar följande teori: De mest kompromisslösa människorna bakom de tre stora abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam) arbetar för att framskynda världens undergång så som den är förutEn bok av spådd i deras respektive texter författare n till och traditionella trosuppfattHeligt Blo d och ningar. Inb. 315 sid. Helig Gra Ord. ca pris: 299:l!

11


FRAKTFRITT!

HELANDE

lar för När du hand0:över 50 !

ljusbringande änglar

Klubbpris

Klubbpris

198:-

259:-

Bestnr: 120534 Änglar: lär dig att se, höra och känna änglar

Du spar

82:-

Du spar

90:-

Av Kyle Gray

Sann essens

-Änglamedvetande Av Solkarina

Boken informerar om hur du lägger änglakort. Änglarna vi undervisas av är bl.a: skaparänglar, relationsänglar, kärleksänglar, balansänglar, stjärnänglar, jordänglar, universella änglar, galaktiska änglar och kosmiska änglar. Solkarina har kanaliserat flera healingmetoder t.ex Nefertiti kosmisk healing. Metoder som framgångsrikt används av människor i sin andliga och personliga utveckling. Häftad. Hitta

Kyle Gray är ett av Storbritanniens mest eftersökta medier. Med sin unika förmåga att stå med fötterna på jorden berättar han för oss om änglar på ett modernt och lättillgängligt sätt. Du kommer bland annat att få insikt om varför änglar finns och deras högre syfte, hur du kan möta och lära känna din skyddsängel och vilka änglar som representerar dina olika livsområden. Inb. 200 sid.

Ta in änglarna i ditt liv!

Bestnr: 121416

Ord. ca pris: 280:-

din sanna essens!

Ord. ca pris: 349:-

Klubbpris

154:Bestnr: 121417

Reiki änglar Av Solkarina

Du spar

Bestnr: 110110

65:-

Vad dina änglar vill säga dig!

Reikiänglar är en bok för dig som kan Reiki och vill öka dina kunskaper tillsammans med Reiki energin. Det är en tre dagars Reiki retreat som du kan utföra hemma. Du får bl.a. lära dig att - skapa en healingbank, - skapa heligt rum, - skapa djupare helande, - etablera kontakt med Reikiänglarna samt förstärka distans och fysiska behandlingar. Häftad. 57 sid. Ord. ca pris: 219:-

Av Branka Okeijn

Klubbpris

177:Du spar

33:-

Branka Okeijn, clairvoyant ANGEL THERAPIST® förmedlar enkla tekniker som alla kan använda sig av och lär ut hur du kan samarbeta med dina Änglar så att du kan leva ditt liv i harmoni och till din fulla potential. Änglar finns överallt runtomkring oss och kan hjälpa oss att läka och manifestera alla aspekter av våra liv. De hjälper oss och ingriper i situationer när vi ber om hjälp. CD-skiva.

Känn närvaron i nuet!

Ord. ca pris: 210:-

Lyssna oc h hör dina änglars budskap!

Klubbpris

120:Du spar

49:-

Bestnr: 103689

Stora boken om änglar och änglakontakter: kunskap är

nyckeln till insikt

Klubbpris

168:Du spar

41:-

Av Cassandra Eason

Boken beskriver hur du kan prata med änglar och skriva änglabrev för att be om speciell hjälp. Du arbetar med kristaller, kristallkulor, kristallgeoder, ljus, rökelser och blommor och lär dig traditionella änglaritualer och hur du skapar unika och enkla ceremonier i ditt hem, i din trädgård och på heliga platser. Be dina speciella änglar om healing och ta emot den. Häftad. 212 sid. Ord. ca pris: 169:-

Healing m ed änglarna s hjälp!

Änglar som gäster Av Inger Waern

Det är först när änglarna träder i funktion som man lägger märke till dem och som får oss att undra över det vi varit med om. Änglar verkar kunna se ut som vanliga människor, men de utgår alltid från himlen som Guds sändebud. Inger Waern har samlat mer än 60 nya berättelser från vanliga svenskar som upplevt änglabesök och oförklarliga bönesvar. En inspirerande och fascinerande bok med mycket hopp och glädje. Kartonnage. En ängel 111 sid.

i varje människa du möter!

12

Bestnr: 119563

Ord. ca pris: 209:-


FRAKTFRITT!

HELANDE

lar för När du hand0:över 50 ! Bestnr: 121432

Ängel på bok Romantisk kerub vilandes på bok. Rosa handmålade detaljer. Polyresin. 13 x 6 cm. Höjd 6 cm.

ljusbringande änglar Bestnr: 121431

Klubbpris

Vit ängel, 33 cm. Stor klassisk bedjande ängel som tar plats och ger ljus till rummet. Polyresin. Höjd 33 cm.

85:Du spar

Ord. ca pris: 479:-

34:-

Ord. ca pris: 119:-

Romantis k ängel!

Klubbpris

Bestnr: 121433

119:-

Änglar brustet hjärta Ett hjärta delat itu med två kära änglar på var sida av hjärtat. Båda delarna ingår. Polyresin. 16 x 13cm. Höjd : 13cm. Ord. ca pris: 159:-

Du spar

40:-

Du spar

101:-

Klubbpris

279:Du spar

70:-

Bestnr: 121436

Ängel Vinhållare Vackert sittande ängel som vinhållare, ger glans över dina middagar. Polyresin. Höjd : 21 cm. Längd: 24 cm.

Klubbpris

Ord. ca pris: 349:-

Klubbpris

119:Du spar

378:-

Söt ängel!

40:-

Bestnr: 120795

Bestnr: 121434

Eden Änglar Love Ängel kramar hjärta. Polyresin. Höjd: 11cm Ord. ca pris: 159:-

Får det att dofta himmelsk hemma! t

Pussande änglar Två söta keruber som pussas, dessa två änglar kommer fylla ditt hem med kärlek. 11 cm. Ord. ca pris: 119:-

Klubbpris

89:Du spar

Bestnr: 111050

30:-

Angels: Primavera luftspray En varm, blomaktig, sensorisk doft av bl.a. mimosa, rosengernium och apelsin får dig åter till balans. 30 ml.

Klubbpris

89:Du spar

30:-

Du spar

Ord. ca pris: 97:-

150:-

Klubbpris

86:Du spar

11:-

Klubbpris

Bestnr: 109762 Bestnr: 120789

Vit Ängel värmeljushållare Vacker ängel som kommer lysa upp ditt hem. 11 x 9 cm Ord. ca pris: 119:-

Änglasmycke Silverfärgade änglavingar som berlock till ett halsband. Band medföljer. Design: Benny Rosenqvist.

13

Ord. ca pris: 289:-

199:JUST NU!

139:-

Två kära små änglar!


FRAKTFRITT!

SOMMARGODIS

lar för När du hand0:över 50 !

primörer, groddar och annat nyttigt

Klubbpris

186:-

Klubbpris

168:Du spar

122:-

Bestnr: 121418

Du spar

Låt bönor förändra ditt liv

104:-

Av Lars-Erik Litsfeldt och Patrik Olsson

Idag lever var elfte vuxen på jorden med diabetes. Runt 500 miljoner lider av fetma. Med åren har det uppkommit tankar kring hur man ska kunna förbättra hälsa och vikt ytterligare och nu står vi inför ett stort steg. Ät lågkolhydratmat och sådant som för med sig goda magbakterier såsom surkål eller yoghurt. Till detta läggs magbakteriernas egen föda i form av resistent stärkelse, ofta i form av bönor. Inb.220 sid. Låt Ord. ca pris: 290:bönor och kroppens e bakterier gna sänka blodsock ret!

Av Lina Wallentinson

Upptäck en färgstark värld av groddar och skott och lär dig nya sätt att använda dem i maten. Laga groddad ärtfalafel eller färska vårrullar med skott, rödkål och mango. Mixa en pesto på rucolaskott, rosta groddad granola eller baka knäcke på quinoagroddar. Lär dig grodda och odla skott och mikrogrönt! Grodda i burk, durkslag, sil eller påse. På höjden, i mörker eller under tryck. Inb. 127 sid. Ord. ca pris: 290:-

Klubbpris

179:-

177:The new green salad

Groddar, skott & mikrogrönt

Bli din egen groddmästare!

Klubbpris

Bestnr: 121419

Bestnr: 120671

Du spar

Bestnr: 221444

113:-

Älska chili

Du spar

150:-

Av Björn Johansson , David Stark och Jennifer Bark

Av Therese Elgquist

Boken som introducerar den nya salladen – en hel måltid gjord på gröna hälsosamma råvaror med kontraster i smak och textur. Det finns både varma och kalla sallader, gröna tillbehör, krämiga dressingar och fröknäcken – alla med häftiga smaker och konsistenser. Vad sägs om Primörsallad med bovete, snabbsyrad zucchini och jordSallad gubbsdressing eller på nytt Pumpabowl med quinoa, rödbetsbolsätt! lar och chevrèkräm. Inb. 144 sid.

Blir pannkakor godare med chili? Såklart! Kan man odla chili i garderoben? Absolut! Och går det isbjörnar på gatorna i Klippan … ”Älska chili” är boken som tar läsaren från frö till frukt och från frukt till färdig rätt. Björn Johansson är – skåningen, chiliodlaren och grillfantasten som driver en egen chilifarm och engagerar tusentals följare via sin Facebooksida Chililovers. Danskt band.157sid.

Chilikärleken tar dig till en ny nivå !

Ord. ca pris: 329:-

Ord. ca pris: 290:-

Odla din mat, i kruka och trädgård! Klubbpris

Klubbpris

219:Du spar

100:-

189:Du spar

Bestnr: 121423

Handbok för köksträdgården Av Lena Israelsson

Att odla köksväxter är en snabbt växande folkrörelse. Boken är ständigt aktuell, med fantastiska färgfoton och massor av  köksväxter och odlingstips. Här finns alla grönsaker, kryddor och bär som kan odlas i en svensk köksträdgård: fler än 125 olika slags grönsaker, 30 kryddväxter och 15 bärsorter. Lena Israelsson lär ut grunderna, begreppen, redskap och maskiner och mycket mer, men framför allt inspirerar Ett hon till odlingslust! måste för Kartonnage. 472 sid. trädgårdsOrd. ca pris: 319:odlaren!

14

130:-

Bestnr: 121424

Odla grönsaker

Av Åke Truedsson

I Odla grönsaker tas cirka 120 grönsakssorter upp, bland annat olika löksorter, rotfrukter, baljväxter, kålsorter, tomater, gurkväxter och örter. Både välkända och mer udda grönsaker presenteras. Boken är praktisk och lättillgänglig och innehåller allt du behöver veta om sådd, plantering, skötsel och skörd för att lyckas med den egna grönsaksodlingen på friland, i växthus eller Från på balkongen. Flexband. 188 sid. frö

till skörd!

Ord. ca pris: 319:-


FRAKTFRITT!

SOMMARGODIS

lar för När du hand0:över 50 ! Bestnr: 121421

fräsch, nyttig och underbar sommarmat Klubbpris

199:-

Klubbpris

Sommarmat på stora fat

189:-

Av Cecilia Lundin & Ulla Karlström

Du spar

Du spar

Bestnr: 121422

106:-

Rå som sushi:

Spontana middagar, vänner svänger förbi på en fika, du går över till grannen och tar ett glas innan det är dags att knyta sig för natten. SomGör det marmat på stora lätt att fat ger dig recept umgås! på enkel och god mat att bjuda på. Här finns frukostoch brunchrätterna som är lätta att multiplicera efter hur många gäster som råkat stanna över natten, luncherna som är enkla att slänga ihop när systern med familj dyker upp. Inb. 280 sid.

120:-

Nordiska råvaror och japanska smaker Av Frida Ronge

Vi har världens bästa fisk i Norden. Ändå är det inte ofta vi äter fisk när den smakar som absolut bäst rå. Rå fisk är inte bara sushi utan också sashimi, som rå hälleflundra med brynt smör och yuzu, tataki på biff och tartar på vit fisk som syras med vinäger och citrusfrukter. Boken visar olika grundläggande tekniker som att hantera och skära rå fisk och hur du väljer fisk Starta hos handlaren. Inb. din egen 175 sid. Ord. ca pris: 319:-

Ord. ca pris: 295:-

råkultur!

Klubbpris

111:-

Klubbpris

150:Du spar

109:-

Du spar

Bestnr: 121420

87:-

Mat som gör gott: Ny vardag med Tareq Taylor

Ord. ca pris: 259:-

Baka som gammelmormor Greta!

Klubbpris

Bestnr: 121443

Italiens gröna kök

Klubbpris

219:Bestnr: 121426 huskurer från naturen

Du spar

110:-

Av Lisen Sundgren & Nadia Nörbom

Ta örtkännaren Lisen Sundgren i hand och plocka korgen full med naturliga delikatesser. Vildvuxet hjälper dig att hitta användbara växter och frön, blommor och blad som gör gott för hela kroppen. Och ger dig kunskap om de 80 bästa växterna för naturnära matlagning och stärkt hälsa. Varje växt illustreras med vackra akvarellmålningar. Inb. 240 sid. Ord. ca pris: 329:-

Läckra bakverk och lata dagar

Vår och sommar tar vi oss tid att packa fikakorgen med hembakat, sött och svalkande och beger oss ut. För som vi har längtat efter ljuset och lata dagar i värmen! Ibland tar vi oss faktiskt inte längre än till förstukvisten. I Glad sommar har författarna samlat sina bästa somriga recept. En del har de bakat sedan barnsben, så som äppelkakan och chokladknapparna, andra är nya favoriter. Halvklotband. 80 sid.

För att leva ett långt och friskt liv är maten – och framför allt vardagsmaten – en viktig nyckel. För Taraq Taylor står njutningen likaväl som nyttigheten i fokus. Med hans hjälp är det lätt att laga läcker hälsosam mat som fungerar i vardagen. Våga ruska om dina matvanor med hjälp av Tareqs 10 gyllene regler. Följ råden och bygg upp ett bra skafferi då blir det lätt att svänga ihop en måltid. Kartonnage. 240 sid.

Vildvuxet: Mat och

Glad sommar:

Av Clara Lidström och Annakarin Nyberg

Av Taraq Taylor

Byt dina matvanor i sommar!

Bestnr: 121425

Av Paula Modig

204:Du spar

86:-

Vi får följa året i Paula Modigs italienska köksträdgård och läsa om landets oliv- och vinproduktion. Författaren har sitt andra hem i Italien och delar även med sig av italiensk matfilosofi och vegetariska recept som hon genom åren samlat på sig. Här finns också mycket att lära av italienarna vad gäller sunda matvanor som ju inte bara handlar om vad vi äter utan även om ett helhetstänk kring mat. Danskt band. 192 sid. Ord. ca pris: 290:-

Laga och ät tillsamma ns!

Nyttiga örter!

15

Ord. ca pris: 198:-


FRAKTFRITT!

D J U R & N AT U R

lar för När du hand0:över 50 !

allt för dina vänner djuren

Klubbpris

99:Du spar

60:-

Bestnr: 121256

Så smart är din hund: klarar din

Klubbpris

243:-

hund dessa roliga övningar?

Du spar

Av David Alderton

67:-

Bestnr: 121429

Ord. ca pris: 159:-

Klubbpris

Testa din hund

34:-

Av Rachel Federman

Du spar

Av Julia Lindemalm & Annina Rabe

Upptäck den gåtfulla relatione n!

Klubbpris

34:-

Bestnr: 121430

Ta reda på hur smart din hund 17:egentligen är med Testa din hund. Genom att observera och utföra aktivitetsbaserade tester kan du mäta din hunds begåvning inom allt från problemlösning och social kompetens till förmågan att kommunicera med andra djur. Och du kommer att få svar på frågan många hundägare ställer sig: Kan jag verkligen prata med hundar så att de förstår? Pocket. 133 sid.

Testa din katt

Du spar

17:-

Av Simon Holland

Ta reda på hur smart din katt egentligen är med Testa din katt ett roligt intelligenstest för katt och ägare. Genom att observera och utföra aktivitetsbaserade tester kan du mäta din katts begåvning inom allt från rumsuppfattning och kommunikation till meteorologi, psykologi och det övernaturliga. Pocket. 141 sid. Ord. ca pris: 51:-

Höj din hunds IQ !

Ord. ca pris: 51:-

Katt People

Birgitta har 22 katter i sin trädgård som hon räddat från avlivning. Anders klär sin nakenkatt i klänning. Katten Grålis matas varje dag men har aldrig känt en människa. Katt People är en fotobok som utforskar den speciella relationen mellan katt och människa. Ett förhållande som är intensivt och innerligt, men också komplext och ojämlikt. Inb. 95 sid. Ord. ca pris: 310:-

Du vet förstås att din hund är smart, men hur smart? I den här boken finns en mängd olika övningar och uppgifter för hundar. Oavsett intelligensnivå så kommer hunden att lära sig massor, du får lättare att kommunicera med din hund och relationen mellan dig och din djurvän kommer Träna att fördjupas. Inb. IQ 191 sid.

med din hund!

Bestnr: 121428

Ge din katt ett genibevis !

Allt för att din bästa vän ska må bra

Bra vid småsår!

Klubbpris

99:-

Bestnr: 121446

Du spar

Bobs Bästa - Väteperoxid 3%

11:-

Bestnr: 121447

Bobs Bästa Hundnypon 250 g pH-Balans

Din hund får oftast i sig alldeles för lite vitalämnen via industriproducerad föda. Att ge vovven tillskott av nypon, som är rika på antioxidanter, C-vitamin och mineraler, hjälper bl a till att försvara mot de fria radikaler som påskyndar cellens åldrande. Dessutom stärker nypon även immunförsvaret och främjar en god ledhälsa/rörlighet hos din hund. 250g. Ord.

pH-Balans

Väteperoxid är välkänt för djurkroppen och förekommer naturligt i färska frukter och grönsaker samt i oförorenad luft. Mycket bra vid sårbehandling på kroppen eller i munnen, vid småsår på tassarna, svamp, eksem och i stort sett alla Du spar bakteriella åkommor. Dosering: Spraya direkt 6:på det berörda stället från nära håll. 100 ml.

Klubbpris

64:-

ca pris: 110:-

Klubbpris

Ord. ca pris: 70:-

Bestnr: 121448

Rapid original - Kådsalva pH-Balans

85:Du spar

Klubbpris

155:Du spar

Som hundägare kan du förebygga mycket 20:för att sjukdomar och skador på hundens tassar inte ska uppstå. Vid behov smörj tassarna med salva för att bibehålla mjuka, elastiska och fina tassar. Rapids produkter är mjukgörande, antiseptiska och antibakteriella med ingredienser hämtade från vår Svenska natur. Bivax och grankåda har används i tusentals år för dess läkande egenskaper. Småsår och inflammationer läker snabbare om de smörjs med kådasalva och det förhindrar även svampangrepp och andra bakteriella angrepp. 70 ml. Ord. ca pris: 175:-

För en aktiv hund!

Tassens bästa vän!

Bestnr: 110912

15:-

pH-djurkalk 500 g. pH-Balans

Denna basiska djurkalk är främst till för avsyrning med hjälp av karbonater som neutraliserar överskottssyror/gifter, men har också fördelen att den tillför kalcium och magnesium på djurkroppens egna villkor. pH-kalk för djur är av dokumenterad livsmedelskvalitet, och innehåller endast bergmineraler tagna ur naturliga kalkgruvor belägna inom Europa. Inga tillsatser av syntetiskt tillverkad magnesium är adderade. Den är dessutom rengjord från kolsyra och föroreningar och därmed befriad från både lukt och smak. 500 g. Ord. ca pris: 100:-

16


FRAKTFRITT!

HÄLSA

lar för När du hand0:över 50 ! Bestnr: 121453

Ayurvedisk vegetarisk kokbok: ät enligt din kroppstyp

Klubbpris

273:-

yoga och ayurveda som livsstil

NY!

Klubbpris

213:-

Bestnr: 119538

Du spar

Du spar

Yoga är min terapi:

92:-

97:-

yogaprogram för din kroppstyp baserat på ayurveda

Av Ruth Offenbach-Ljungsberg

En kokbok som gör det enkelt att leva enligt ayurveda. Goda, nyttiga och renande recept blandas med en lättillgänglig introduktion till den urgamla läran. Ayurveda uppmuntrar till att äta färsk mat och recepten innehåller endast råvaror i sin naturliga form och ingredienser som vi oftast har hemma. Rätterna är lättlagade och passar både för nybörjare och avancerade. Inb. 199 sid.

Av Janesh Vaidya, Malin Barrling

Författaren lär oss att göra autentisk yoga utifrån vår egen kroppstyp, så som man traditionellt utövar yoga i Indien. Med grund i den indiska hälsoläran och livsfilosofin ayurveda presenteras en inställning och ett sätt att utöva yoga som ligger långt från de vanliga svenska yogaklasserna på gym och i andra sammanhang. Identifiera din dosha och skapa dig ett eget yogaprogram. Inb. 192 sid.

Ord. ca pris: 365:-

Ord. ca pris: 310:-

Gott och enkelt med Ayurveda !

Klubbpris

213:Du spar

97:-

Matcha yogan till din dosha!

Bestnr: 119120

Klubbpris

55:-

Maten är min medicin:

ayurveda i ditt kök

Du spar

12:-

Av Janesh Vaidya, Malin Barrling

En vegetarisk kokbok baserad på ayurveda. Författaren är en välkänd ayurvedapraktiker och presenterar här 80 härliga och unika recept, såväl klassiker som nya rätter, med fokus att uppnå bättre balans i kroppen. Det bjuds på recept anpassade för varje dosha och många tips på vad vi ska undvika eller byta ut om vi har en viss kroppskonstitution samt scheman och tabeller som hjälper oss att identifiera vår egen dosha. Inb/kartonnage. Prova 192 sid.

21 dagar med ayurveda !

Bestnr: 121452

Migränyoga:

bli fri från huvudvärk med yoga och ayurveda

Du spar

88:-

Av Per Söder

Om du är en av miljontals svenskar som lider av huvudvärk är det här en bok för dig. Med enkla, korta yogapass kan du besegra smärtan. Teknikerna i boken är specifikt utformade för att lindra och förhindra spänningshuvudvärk och migrän. Låt inte din tillvaro begränsas av smärta lev livet fullt ut med Migränyoga! Inb. 127 sid. Ord. ca pris: 280:-

Bli fri från migrän!

Livskraft i vardagen: med inspiration av Ayurveda

Av Eva Forsberg Schinkler

Alla har vi erfarenhet av stress, oro och otillräcklighet vilket kan leda till att vi tappar motivation och livslust. I den här boken får du hjälp och inspiration att hitta din egen väg till ett liv i harmoni och balans med hjälp av en livskunskap som har sitt ursprung i den mycket gamla indiska filosofin ayurveda. I boken ingår ett personlighetstest och du får kunskap om hur du kan leva, äta och motionera. Pocket. 231 sid. Ord. ca pris: 67:-

Hitta ett liv i balans!

Ord. ca pris: 310:-

Klubbpris

Klubbpris

192:-

Bestnr: 121454

259:Bestnr: 118619

Ayurveda Av Janne Hallqvist

JUST NU!

149:-

Här är en djupgående och faktaspäckad bok om den indiska hälsoläran ayurveda. Vi får bland annat lära oss om de tre persontyperna vata, pitta och kapha. Utifrån kunskap om vår egen persontyp och med hjälp av mångtusenåriga metoder får vi veta hur vi kan balansera kroppen för bättre hälsa. Här finns också råd om hur man kan behandla vanliga sjukdomar och symptom ur ett ayurvediskt perspektiv. Inb. 160 sid. Ord. ca pris: 330:-

17

Komplett guide till ayurveda !

Du spar

181:-


FRAKTFRITT!

KROPP & SJÄL

lar för När du hand0:över 50 !

allt för sommarens hy

Bestnr: 120718

Välgörande för huden med Dr Sannas

Dr Sannas Original Health Soap Originalsåpan som också används som bas för alla andra produkter. Innehåll: 1000 ml.

Dr Sannas uppskattade såpa har utvecklats och förbättrats, nu ännu drygare än tidigare. Tillverkad av tallolja och andra naturliga, ekologiska och vildvuxna ingredienser är den skonsam och ger ordentlig näring till kroppen. Samtidigt ger den en naturligt antibakteriell effekt med ett pH-värde på 10 och den är helt fri från syntetiska tensider, vattenavhärdare, konserveringsmedel och parfym. Idag används originalsåpan i alla Sannas välgörande och väldoftande såpaprodukter.

Ord. ca pris: 299:-

Klubbpris

249:Du spar

50:-

Energigivande handtvätt !

Bestnr: 120720

Bestnr: 120719

Baserad på tallolja!

Klubbpris

139:Du spar

Dr Sannas Original Health Soap - Handtvål Återställer och vitaliserar händerna vid varje tvätt. Innehåll: 250 ml. Ord. ca pris: 149:- Splash: Energigivande handtvätt!

Klubbpris

149:-

Dr Sannas Lemon Myrtle Health Soap Du spar – duschtvål 20:En duschtvål med frisk och sprudlande citrusdoft som renar på djupet och återställer hudens naturliga fetthalt. Den ekologiska eteriska oljan Lemon Myrtle är mentalt energigivande, aktiverande och antibakteriell. Innehåll: 250 ml. Ord. ca pris: 169:-

Fin tvål fö r händer & hela kroppen!

10:-

Klubbpris

70:-

Bestnr: 120501

Magisk Skrubbsvamp Lösningen på torra fötter, spruckna Du spar hälar, förhårdnader och valkar! Den här magiska svampen gjord av cell10:glas från returglas är både effektiv för lena fötter och miljövänlig. Den tar även bort grov hud på armbågar och knän eller fläckar på händerna. Lätt att ta med och en riktigt bra sommarpresent!

Ta hand om dina fötter!

Ord. ca pris: 80:-

Lena fötter till sommare n!

Bestnr: 120459

Fotbalsam, 100 ml Eilas

En svalkande kräm som mjukar upp torrsprickor och piggar upp trötta fötter. Frisk doft. Ord. ca pris: 132:-

Passar alla hudtyper!

Ett måste i sommarväskan! Bestnr: 120460

Aloe Gel Elias

Klubbpris

119:-

Du spar En skön fuktbevarande gelé utan fett som har en 11:lugnande, återuppbyggande verkan på huden och stillar även klåda vid bett och bränna. Effektiv mot finnar, efter sol och vid insektsbett. Ord. ca pris: 130:-

Bestnr: 120603

Klubbpris

119:Du spar

13:-

Karoten ger fin lyster!

Bestnr: 120604

Ansiktsolja Ros Ljuvligt rosendoftande olja som går lätt in i huden och gör den mjuk och smidig utan att kladda. Passar alla hudtyper. Smörj in när huden är varm efter rengöring. 30 ml pipettflaska. Klubbpris

Morotsolja Ansiktsolja som går lätt in i huden och gör den mjuk och smidig. Tillför huden näring, ger en frisk färg och har en lätt rosendoft. 30 ml pipettflaska. Ord. ca pris: 124:-

Du spar

Du spar

Ord. ca pris: 149:-

139:10:-

18

Klubbpris

114:10:-


FRAKTFRITT!

KOST & HÄLSA

lar för När du hand0:över 50 !

goda och nyttiga nötter

Det finns livsmedel som har en speciellt god påverkan för vår hälsa. Många av dess, som exempelvis surdegsbröd, miso, tamari, vin och surkål är fermenterade. De kan tacka den långsamma, naturliga jäsningsprocessen för sin härliga smak och goda egenskaper. ACTIVATED NUTS från 4LO blir blötlagde i en lag som består av vatten och keltiskt havssalt. Genom blötläggningen kommer en fermenterings- och groddningsprocess igång som aktiverar nötterna. Efter detta genomgår nötterna en skonsam torkningsprocess. Vid låga temperaturer försvinner återigen vattnet, som kom in i nötterna under blötläggningen tidigare. De värdefulla näringsämnen som nu har uppstått bibehålls därmed och blir återigen aktiverade när nötterna stoppas in i munnen och kommer i kontakt med vårt saliv. Avgörande för att nå framgång vid denna tillverkningsmetod är tålamod och tid. Nöten måste behandlas som den viktiga råvara den är så att alla dess naturliga egenskaper kommer fram på bästa sätt. Detta går inte att skynda på! ACTIVATED NUTS är en äkta Slow Food. De behandlade nötterna och kärnorna smakar mer, är mer näringsrika och har överhuvudtaget ingen bitterhet. En liten smakexplosion och mer eller mindre beroendeframkallande!

Bestnr: 121449

Nötter:

näringsrikt, nyttigt och naturligt från morgon till kväll

Klubbpris

95:Du spar

54:-

Av Robin Donovan

Nötter är en fantastisk råvara. I stort sett alla slags nötter är fullproppade med protein, mineraler, vitaminer, fibrer och hälsosamma fetter. Vare sig du är vegan, LCHF-utövare, raw food-ätare eller bara vanlig allätare så är det att rekommendera att du inkluderar mer nötter i din dagliga kost. Din kropp kommer att tacka dig. I den här boken får du en mängd recept som på olika sätt inkluderar nötter. Här finns recept med Allt pekannötter, valnötter om hasselnötter, casnötter! hewnötter, pinjenötter m.m. Det går att smyga in nötter i dagens samtliga måltider. Från frukost till middag och naturligtvis även till efterrätt. Ord. ca pris: 149:-

Fler nötsorter finns på Livsene rgi.se, hitta just din favorit! Klubbpris

119:Klubbpris

109:-

Aktiverade hasselnötter 100g Hasselnötens goda egenskaper har varit kända av människan länge, redan på 300-talet före Kristus odlades hasselnötter (corylus avellana) på Svarta Havskusten. Nötterna är rika på protein, omättade fetter, tiamin och vitamin B6. Utöver detta är de de också näringsrika på grund av sin höga fetthalt. Italienska hasselnötter anses särskilt knapriga och tack vare att de har lite lägre fetthalt än de flesta andra hasselnötter passar de utmärkt som snacks. Innehåll: 100g.

Bestnr: 121404

Aktiverad nötmix 100g Underbart god nötmix blandning med aktiverade nötter. Så många läckra nötter att upptäcka! Den som inte kan bestämma sig kan prova den laktosfria nötmixen för veganer (här har vi inte anFör dig vänt vassle när nötterna har blötlagts) Innehållsom älska er: 250 ml. r

Smakrika hasselnötter!

nötter!

Bestnr: 121406

Klubbpris

105:-

Aktiverade valnötter 100g Precis som andra nötter så är valnöten en god källa för mineraler, antioxidanter och Phytosterol, som anses kunna absorbera kolestrol. Ekologiskt odlade i Balkanländerna.

Klubbpris

Bestnr: 121405

Bestnr: 121403

105:-

Aktiverade mandlar 100g Mandlar är en väldigt näringsrik nöt, de innehåller lite mättade fetter men är å andra sidan rika på omättade fettsyror, så kal�lade nyttiga fetter. Vidare är deras höga innehåll av vegetabiliskt protein, vitaminer, mineraler och fiber inte att förakta. Odlade ekologiskt i Spanien.

Gott i sallad!

Underbara mandlar! 19


FRAKTFRITT!

HÄLSA

lar för När du hand0:över 50 !

Sov gott under ljusa nätter! Klubbpris

90:-

JUST NU!

Du spar

99:-

30:-

Du spar

Lär dig sova gott!

171:-

Bestnr: 121445

Bestnr: 121444

Sov – 50 mindfulness- och avslappningsövningar för en god natts sömn

Konsten att sova Av Helena Kubicek Boye

Av Arlene K. Unger

Var fjärde svensk är missnöjd med sin sömn och var tionde sover riktigt dåligt. Varje år skrivs det ut hundratusentals recept på sömnläkemedel. Vårt mest naturliga beteende har blivit en sjukdom vi idag behöver behandling för. Med den här boken vill psykologen och sömnexperten Helena Kubicek Boye vända den utvecklingen. Inb. 251 sid.

Har du svårt att somna? Eller somnar du kanske utan problem men vaknar till alltför lätt för att sedan inte kunna somna om? Känns din sömn som ett olösligt problem och något som påverkar ditt välbefinnande? Här presenteras en mängd olika strategier och övningar för att bryta sig loss ur dåliga sömnmönster och i stället kunna njuta av en ostörd nattvila. Inb. 160 sid. Ord. ca pris: 120:-

Ord. ca pris: 270:- Klubbpris: 229:-

Sömnterapi från Primavera Bestnr: 120715

Kuddspray Ekologisk sovrumsspray som skapar en avkopplande atmosfär. Spraya i luften eller direkt på huvudkudden. Innehåll: 30 ml. Ord. ca pris: 89:-

Klubbpris

84:Du spar

5:-

Klubbpris

102:Du spar

10:-

Bestnr: 120714

Lavendelbalsam En lätt kräm vars avslappnande egenskaper främar total avkoppling och inbjuder till en god natts sömn. Innehåll: 25 ml. Ord. ca pris: 112:-

139:-

Somnia Du spar Somnia är ett kosttillskott som innehåller 10:Ashwaganda. Det främjar avkoppling, koncentrationsförmåga och god sömn samt motverkar nervositet och oro. Ashwaganda är en av världens mest kända växtbaserade adaptogena örter. Somnia är snabbverkande och doseras med 1 tablett åt gången. Innehåll: 15 tabletter. Ord. ca pris: 149:-

Bestnr: 120713

Eterisk olja En blandning av flera avkopplande ekologiska oljor. Med oljan i en aromalampa eller på en doftsten skapar du en behaglig och djupt avkopplande atmosfär. Innehåll: 5 ml. Ord. ca pris: 89:-

Ayurvedis k ört!

Klubbpris

Bestnr: 120883

Bach Flowers No. 39 är en blomstermix med fem örter och blommor som balanserar oro och ger ro: ornithogalum, stenros, himalayan balsam, kärsbärsplommon och clematis.

Klubbpris

84:Du spar

5:-

Bestnr: 120711

Klubbpris

112:Du spar

8:-

Bestnr: 120716

Eterisk olja – roll-on Liten, lättpackad och därmed idealisk att ha med sig i fickan eller handväskan. Appliceras till exempel på halsen och tinningarna för en god natts sömn.Innehåll: 10 ml. Ord. ca pris 120:-

Globulix pärlor – Natt Blomstermix No. 39 i pärlform som får smälta på tungan och verka i kroppen. Lägg 2-3 pärlor på tungan innan du går och lägger dig. 20g.

Klubbpris

204:Du spar

11:-

Spray för sömn !

Ord. ca pris: 215:-

2 pärlor på tunga n för god sömn!

Klubbpris

204:Du spar

11:-

Bestnr: 120710

Spray – Natt Blomstermix No. 39 i sprayform. Spraya 2-3 sprut direkt på tungan innan du går och lägger dig. 20 ml. Ord. ca pris: 215:-

20


! TT! FRAKTFRITTRI

TF fö AK r FföAVORITER larnd ndha r ha KLU BFR E N Slar K L U B B E N S F AVORITER K L U B B E N S F AVORITER K L r du NäB du r 50 Nä 0:-! över över 500:-!

Primaveras Roll-On deodoranter är fria från aluminium och innehåller eteriska oljor med hudvårdande egenskaper. De naturliga ingredienserna neutraliserar bakterierna som orsakar svettlukt och lindrar svett under 24 timmar. Bestnr: 120931

Klubbpris

129:Du spar

10:-

Bestnr: 120419

Primavera Deo:

Klubbpris

Lavender/Bamboo

129:-

Roll-on, 50 ml.

Ord. ca pris: 139:-

Klubbpris

219:-

ImmunStark 60 kapslar Holistic ImmunStark innehåller det patenteraDu spar de ämnet Wellmune® som aktiverar immun10:systemet att reagera snabbare. ImmunStark innehåller även vitamin C, D och B6 samt zink, koppar och selen som samtliga bidrar till immunsystemets normala funktion. ImmunStark förbereder ditt immunsystem så att det reagera när det behövs. Innehåll: 60 kapslar.

Du spar

10:-

Ord. ca pris: 229:-

Minskar symptom vid pollen allergi!

Bestnr: 111517

Primavera Deo: Ginger/Lime

Roll-on, 50 ml.

Ord. ca pris: 139:-

Packat m ed vitaminer!

Klubbpris

246:-

Ge cellern a en riktig syreskjuts !

Du spar

Klubbpris

239:-

Bestnr: 121338

Bestnr: 110884

Bestnr: 110904

Multipulver 1 kg pH-Balans multipulver är 56:en blandning av näringspulver av nypon/nässla/ blåbär Blandningsförhållandet är enligt: nypon (50%) nässla (30%) & blåbär (20%). Pulvret torkas i rumstemperatur för att bevara vitala ämnen på bästa sätt, och tillsammans utgör dessa komponenter ett mycket närings optimerat tillskott. 1 kg. Ord pris: 295:-

Cellsyre Cellsyre är en av Holistics allra första produk15:ter och är effektiv både för invärtes bruk i samband med flygning, KOL och emfysem och utvärtes bruk, t.ex. vid ögoninflammation, eksem och allergi. Vid intag av Cellsyre ökar tillskottet av syre i cellerna. Kan också användas för att rena dricksvatten; 20 droppar till 1 liter vatten. Ingredienser: Vatten, syre och natriumklorid. Dosering för vuxna invärtes: -2-10 droppar 3 ggr/dag i vatten. Dosering för vuxna utvärtes: droppa outspätt direkt på området som ska behandlas, ca 1-2 droppar 2-3 gg/dag. Innehåll: 60 ml. Ord. ca pris. 261:-

Du spar

Du spar

39:-

Klubbpris

205:-

PH-Kalk 1 kg En basisk finpulvriserad kalk Du spar för avsyrning av kroppen på 50:dess egna villkor. Hjälper din kropp att syresätta sig. In med syre, ut med syra – grunden för liv! Blandas efter väl utprovat recept – optimal sammansättning av kalcium och magnesium. Går inte att överdosera. Din kropp tar bara upp den mineralmängd den behöver!

Bestnr: 111254

Klubbpris

Snigelserum Trädgårdssnigeln har en fantastisk förmåga att läka skador som uppstår i huden och skalet. Efterforskningar har visat att snigelserum innehåller naturliga glukoproteiner, enzymer, coenzymer, glukolsyra, elastin, allantoin, antiinflammatoriska och bakteriedödande ämnen som både föryngrar och bleker ärrbildningar. Snigelserum är bra mot akne, hudinflammation, bleker ärr, hudbristningar, främjar sårläkning, lever- och åldersfläckar, cellulitskador, rosacea, brännskador, psoriasis, eksem. Snigelserum är dessutom parabenfri! Ord. ca pris: 298:-

259:-

Ord. ca pris: 255:-

Bra vid vårsnuva !

Klubbpris

59:-

Klubbpris

179:-

Bestnr: 110924

Du spar

Bestnr: 104650

Sancho kosttillskott Du spar Sancho är en ren naturprodukt som har sitt ur46:sprung från Himalayas sluttningar, Nepal, där Sancho traditionellt används inom folkmedicinen för att öka det allmänna välbefinnandet i samband med t.ex. förkylningar och allmän trötthet. När du dricker Sancho eller droppar en droppe på ditt finger och för in i näsan så kommer du känna hur Sancho lenar och öppnar upp dina luftvägar. Örterna har en stark och inneboende kraft som frigörs när du använder Sancho och som får din kropp att stärkas och må bättre. Örterna är var och en för sig värdefulla för din kropp när du vill öka ditt välbefinnande och tillsammans i Sancho bildar de en unik och kraftfull produkt som du kan använda varje dag eller när du behöver stärka kroppen lite extra t.ex. när du är eller håller på att bli förkyld. Ord. ca pris: 225:-

21

pH-Te Matsmältning Detta milda och goda pH-te har till främsta uppgift att rensa och regenerera lever och galla, samtidigt som den ger en något ökad tarmrörelse. Till skillnald från vårt leverté stimulerar inte matsmältningste den mekaniska tarmrörelsen och är därför ett något mildare sätt a t t ge din lever den stimulansen som behövs. Innehåll: anis, kummin, fänkål, lakritsrot, pepparmynta, rosblad och mariatistel.

6:-

För en nöjd mage!

Ord. ca pris: 65:-


! TT! TTRI RITF AKTFAK

HEMMET

FR FR ndlar fölar r du ha!nd r ! för När du Näha 0:-500:50er över öv

välmående

Sommarens härliga dofter Klubbpris

65:Du spar

4:-

Hemtrevliga skyltar

Den japanska rökelseserien Ka Fuh passar perfekt för space clearing. Fin japansk rökelse utan rök – enbart den rena, naturliga väldoften och en renande glöd. Längd: 14 cm. Brinntid: ca 25 min. Liten rökelsehållare medföljer. 50 pinnar i en ask. Ordinarie pris 69:-/ask.

Bestnr: 111302

Bestnr: 111304

Ka Fuh rökelse, Aqua En rökelse som doftar av mjukt vårregn, ren magi!

Ka Fuh rökelse, Hinoki Fin och delikat barrträdsdoft av japansk cypress.

Klubbpris

95:Du spar

24:-

Bestnr: 121450

Plåtskylt Hund Rustikt gammaldags härlig plåtskylt med texten” A home without a dog is just a house.” Material: Plåt Mått: 31 x 15cm Ord. ca pris: 119:-

Bestnr: 111306

Bestnr: 111303

Ka Fuh rökelse, Daphne Doften av små blommor, en känsla av vår.

Bestnr: 111305

Ka Fuh rökelse, Lavendel Som en varm sommarvind genom en trädgård full av lavendel.

Ka Fuh rökelse, White plum Fin doft av vita blommor till glädje för hjärtat.

Klubbpris

95:Du spar

Bestnr: 121451

Plåtskylt Katt Skylt gammaldags stil med texten” A home without a cat is just a house.” Material: Plåt Mått: 31 x 15cm. Ord. ca pris: 119:-

24:-

Medlemsinformation Händer det något trevligt!? Om du har något evenemang som du vill berätta om för andra LivsEnergi-medlemmar kan du alltid höra med oss på LivsEnergi så kanske vi kan hjälpa dig att sprida budskapet i tidningen samt på vår hemsida. VAD INSPIRERAR DIG? Låt oss få veta vad som intresserar dig – vilka böcker vill du finna i LivsEnergi, vilken slags musik, prylar eller hälsokost skulle du vilja se mera av i LivsEnergi? Berätta för oss så kan du även hjälpa andra medlemmar att finna bra produkter. E-posta eller skriv brev till adressen nedan och märk brevet med ”inspiration”. BESTÄLL FRÅN FÖREGÅENDE PERIOD! Utnyttja de blanka rutorna på beställningskupongen och beställ från tidigare tidningar. DU KAN RINGA IN DIN BESTÄLLNING på dagtid, måndag – torsdag 9.00 – 11.00 och 13.00 – 15.00, fredag 09.00 – 11.00. Ring 08-737 86 92. Det underlättar för vår kundservice om du har ditt medlemsnummer till hands. Du finner numret på baksidan, uppe till höger på sidan och till vänster om B:et vid portot. KONTAKT MED OSS? Kundtjänst: livsenergi@fsys.se LivsEnergi, c/o Förlagssystem, Box 30104, 104 25 Stockholm. Redaktionen: livsenergi@brafo.se Livsenergi, Brafö AB, Forumvägen 14, 131 53 Nacka

I tidningen marknadsförs kosttillskott. Observera att dessa inte bör ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Förvara kosttillskott utom räckhåll för barn och rådgör med läkare innan intag om du är gravid, allergisk eller tar medicin.

M E D L E M S R E G L E R v Som medlem har du ett generellt åtagande om att köpa en periodens bok under ditt första år som medlem. Är du osäker på vad som gäller just för dig så är du välkommen att kontakta kundtjänst. v Som medlem i LivsEnergi får du ca en gång i månaden – så länge du själv vill – en ny berikande bok. v Kommande böcker plus ett antal andra boknyheter presenteras i klubbens medlemstidning som utkommer ca en gång i månaden. v Huvudboken får du till ett extra förmånligt pris, för närvarande mellan 229:- och 399:(reservation för prisändringar). v Om du vill ha periodens huvudbok behöver du inte göra någonting – boken kommer automatiskt hem till dig. Önskar du inte kommande bok eller föredrar att köpa någon annan, meddelar du klubben detta före angivet avbeställningsdatum. Porto- och expeditionsavgift tillkommer med 45:- (reservation för Postens taxehöjning). v Du har 14 dagars returrätt. Du betalar då själv porto. Vid ofrankerade returer debiterar vi 95:- i returavgift. Adress vid retur av bok/produkt: LivsEnergi, c/o Förlagssystem, 791 89 Falun. v Lämna inga meddelanden till bokklubben på inbetalningskortet eller i returpaketet. Ring istället vår kundservice eller skriv till oss. Uppge klubbens namn och ha ditt medlemsnummer i beredskap då du kontaktar vår kundservice. Du finner det på talongen på inbetalningskortet. v VID uppsägning av medlemskap: Skicka en skriftlig uppsägning till: Livsenergi, c/o FörlagsSystem, Box 30104, 104 25 Stockholm eller maila till livsenergi@fsys.se. v Kundservice finns på plats måndag – torsdag 9.00 – 11.00 och 13.00 – 15.00, fredag 9.00 – 11.00. Telefonnummer 08-737 86 92. Mailadress: livsenergi@fsys.se v Uppdatering av telefonnummer sker två gånger per år. Önskar du att kundregistret inte ska utnyttjas för reklamerbjudanden anmäler du detta skriftligen till: Reklamspärr, Livsenergi, c/o Förlagssystem, Box 30104, 104 25 Stockholm. Ange klubb, namn och medlemsnummer. v För vidare information, se baksidan av inbetalningskortet. v Livsenergi, Brafö AB behandlar kunduppgifter med modern informationsteknik och lagrar dessa för att kunna fullgöra kundrelationerna. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning. v

22

VÄRVA EN VÄN OCH FÅ 2 VALFRIA BÖCKER GRATIS. Maila oss på info@livsenergi.se O rdertelefon

08-441 34 29

Ö ppet dygnet runt! H a ditt medlemsnummer nära till hands.

Besök vår hemsida:

www.livsenergi.se • ENKELT! • SMIDIGT! • FÖRMÅNLIGT!

Här hittar du bland annat: • hela den aktuella medlemstidningens utbud i bild och text och mycket mer. • smart sökfunktion för att hitta det du söker. • intervjuer med a författare. Förmånlig webben! erbjudand


PERIODENS PLUSERBJUDANDEN!

er t är utvalda böck Pluserbjudande m du får köpa extra so och produkter idigt köper Periodens billigt när du samt sid 3). Erbjudande (se

+ Pluserbjudande 1

Änglarnas musik

Du spar

60:-

Bestnr: 109781

Angels of peace av Frantz Amathy

Musik som talar direkt till hjärtat. Man upplever en inre glädje och fridfullhet varje gång man lyssnar till denna vackra ängla-cd. Kristallklara toner med en djup och glädjefylld hjärtenergi tillsammans med en lekande lätthet, Ord ca pris: som sprider glädje och påminner om de saker i 179 kr tillvaron som verkligen betyder något. All musik Klubbpris: är komponerad, arrangerad och inspelad av Frantz 149 kr Amathy med sång-hjälp av de två sångarna, Pluspris: Corinne Chauvel på spår 1 och Laura Maryel på spår 8. Speltid ca. 60 min.

119:-

Omfamna dina skuggor! Du spar

60:-

Bestnr: 110108

Skuggeffekten, DVD av Debbie Ford

I denna banbrytande och interaktiva filmupplevelsen leds du genom åtta Klubbpris transformerande övningar för att avslöja och omfamna det som har dolts 189:i mörkret och som håller dig tillbaka från att kliva in din största dröm. Låt Debbie Ford lyfta av din slöja med skuggor, och frigöra din sanna potential. Hitta inspiration och mod genom kraften som finns gömd inom dig. Filmen ’The Shadow Effect’ (skuggeffekten) består av 2 filmer. Du börjar att titta på film 1 för att få ökad förståelse för vad ’skuggeffekten’ är för något, därefter går du vidare genom att titta på film 2. Detta är samma film som film 1, men med den stora skillnaden att Debbie Ford pausar filmen och vägleder dig genom olika övningar - en interaktiv filmupplevelse. Det är ett annorlunda, riktigt spännande och roligt sätt att utveckla dig själv på, samtidigt som du upptäcker en ny styrka inom dig själv och blir fri från ’skuggorna’ som oftast är en bakomliggande orsak till oönskade personliga egenskaper och kan vara en av anledningarna till att du inte kommer vidare i livet. Genom att omfamna dina ’skuggor’ lär du känna dessa och genom samma process även släppa dem. När du väl lärt känna igen dina ’skuggor’ så är du mer Bli fri observant på om någon av dessa skulle komma tillbaka in i ditt från dina liv igen, och då har du också verktyget att inte låta det påverka skuggor! dig på ett negativt sätt. Speltid: Disc 1+2: 70/112 min. Svensk text. Ord. ca pris: 249:23


B

TRÄNING

Avsändare: Brafö välmående för AB kropp och själ c/o Förlagssystem Livsenergi Box 30104 104 25 Stockholm

ring in din beställning på ordertelefon

JA tack, jag vill beställa följande produkter: 118953 UPPLYSNING

740603 VISDOMENS KÄRNA

119232 SOLOMON TALAR

117251 PIPPI POWER

117635 DE FYRA INSIKTERNA

121439 Ibland mår jag inte så bra

121411

121409 Astrologi, myter och traditioner

121412 Omgiven av psykopater

121441 Nuets himmel

120534

121416 Sann essens -Änglamedvetande

110110 Vad dina änglar vill säga dig!

Det forntida Egypten : enligt Edgar Cayce

Änglar: lär dig att se, höra och känna änglar

Beställning/ avbeställning oss tillhanda senast

4 juni

söndag

121431

Vit Ängel, 33 cm.

121432

Ängel på bok

121418

Låt bönor förändra ditt liv

121443

Italiens gröna kök

110108

THE SHADOW EFFECT

109781

ANGELS OF PEACE

118883

HOPPETS BUDSKAP FRÅN ÄNGLARNA

ww på Bes w. hem täll liv si se da ne n rg i.s e

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Nr:

................................................................................................

Du får automatiskt pluspris när du beställer periodens erbjudande Nej tack. Jag önskar inte periodens erbjudande Bestnr: 121407 Änglarnas kraft

Adressändring Från datum:

PORTO BETALT

08-441 34 29. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning

Besök gärna vår hemsida www.livsenergi.se

SVERIGE

Texta namn och adress tydligt!

Plats för porto

Brafö AB c/o Förlagssystem Livsenergi Box 30104 104 25 stockholm

Namn: Adress: Postnr och ort: Telefon: E-mail: Anmäl e-postadress här

Kundnummer: Namn: Gatuadress: Postnr: Ort:

$ + Pluserbjudande 2

Klipp längs den streckade linjen. Skicka in hela övre delen av den sida.

Du spar

231:-

Bestnr: 118883

Hoppets budskap från änglarna av Lorna Byrne

Lorna Byrne har kunnat se och kommunicera med änglar ända sedan hon var liten. Hon ser dem lika tydligt som vi andra ser våra medmänniskor och hon pratar med dem varje dag. Änglarna ger hjälp och tröst; de skyddar människor som har det svårt, är deprimerade, känner sig otillräckliga som föräldrar Ord ca pris: 330 kr eller har svåra ekonomiska Klubbpris: problem. Här förklarar Lorna 259 kr Byrne enkelt och varmt hur vi Pluspris: kan be änglarna om hjälp för att livet ska bli lite lättare och lyckligare. Inb. 160 sid.

99:-

Hur beställer jag? BestÄllningskupong

Du kan använda beställningskupongen nedan, när du ska beställa extraböcker eller avbeställa huvudboken. Sista dagen för avbeställning är 2017-06-04.

Ordertelefon

Du kan också använda Livsenergis ordertelefon vid beställning. Du kan enkelt beställa extraböcker eller avbeställa huvudboken med hjälp av vår ordertelefon. Ha ditt medlemsnummer och de aktuella boknumren i beredskap när du ringer. En röst talar om hur du ska göra. OBS! Första dagen du kan beställa och avbeställa via Internet/order­telefonen är 2017-05-18.

Ordertelefon öppet dygnet runt!

08-4413429

Efter att man uppgett sitt medlemsnummer, tryck: 1 för att beställa böcker 2 för att avbeställa periodens bok Meddelanden upprepas om man slår fel eller väntar en stund Avsluta genom att lägga på luren OBS! Glöm inte att uppge beställningsnummer på boken du vill avbeställa

Hemsidan Du kan beställa & avbeställa dina bokklubbsböcker på Internet:

www.livsenergi.se

DU FÅR AUTOMATISKT PLUSPRISET NÄR DU SAMTIDIGT BESTÄLLER PERIODENS ERBJUDANDE

Livsenergi nr 7 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you