Page 7

Wergelandsveien ca. 1840  –1870 Nr. 29

I 1846 ble tomten kjøpt av arkitekt Johan Henrik Nebelong som året etter solgte den ubebygd. En murvilla med sveitsertak ble oppført der, og den tilhørte statsråd August Manthey frem til 1880.

Profile for Forlaget Press

Wergelandsveien  

Wergelandsveien  

Advertisement