Page 4

Hans Petter Blad Paris-kontorene. Proveniens. Tredje bok © Forlaget Oktober as, Oslo 2019 Bokdesign: Aslak Gurholt / Yokoland Forsidebilde: Alan Feltus, First Coffee, 23 1/2 × 29 1/2 inches, olje på lerret, 1998 © Alan Feltus, Forum Gallery, New York Omslagsfarge: FBC Unione Venezia Satt med Sabon 10/13,5 Papir: Munken Premium Cream 90 g, bulk 1,3 Trykk og innbinding: Livonia Print, 2019 Første opplag, 2019 isbn 978-82-495-2080-0 www.oktober.no

Profile for Forlaget Oktober

Hans Petter Blad – Paris-kontorene. Proveniens. Tredje bok  

Bla i boka. Leseprøve på romanen "Paris-kontorene" av Hans Petter Blad.

Hans Petter Blad – Paris-kontorene. Proveniens. Tredje bok  

Bla i boka. Leseprøve på romanen "Paris-kontorene" av Hans Petter Blad.

Advertisement