Page 1

BERTOLT BRECHT DEN K AUK ASISKE KRITTRINGEN

BERTOLT BRECHT oversatt av øyvind berg

forlaget oktober

DEN KAUKASISKE KRITTRINGEN skuespill

forlaget oktober

FORL AGET OK TOBER 2020

Brecht_o.indd 3

17.09.2020 10:00


Brecht_m_test2.indd 1

14.09.2020 09:18


Bertolt Brecht

DEN KAUKASISKE KRITTRINGEN Oversatt av Øyvind Berg

forlaget oktobeR 2020

Brecht_m_test2.indd 3

14.09.2020 09:18


Bertolt Brecht: Den kaukasiske krittringen Originalens tittel: Der kaukasische Kreidekreis Copyright © Bertolt-Brecht-Erben / Suhrkamp Verlag 1959 All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin Norsk utgave © Forlaget Oktober AS, Oslo 2020 Bokdesign: Johanne Hjorthol Baksidefoto: Fred Stein (1937) / Alamy Stock Photo Sat t med: Sabon LT Pro, TT Norms Pro og TT Nooks Papir: 90 g Munken Print Cream 1,5 Trykk og innbinding: Livonia Print, 2020 Første opplag, 2020 ISBN 978-82-495-2280-4 www.oktober.no

Brecht_m_test2.indd 4

14.09.2020 09:18


PERSONER Sangeren Arkadij Tsjeidse Sangere og musikere En gammel bonde Ei bondekone

fra geiteavlkollektivet Galinsk

En ung bonde En ung arbeider En gammel bonde

Kato Vakhtang, en kvinnelig agronom En ung traktorførerske En såret soldat

fra fruktdyrkingskollektivet Rosa Luxemburg

Bønder og bondekoner En konsulent fra hovedstaden Georgij Abasjvili, guvernøren Hans kone Natella Mikhail, deres sønn Sjalva, guvernørens adjutant Arsen Kazbeki, den feite fyrsten Bizergan, Kazbekis nevø Niko Mikadze Mikha Loladze

leger

Tre byggmestre En kurer fra hovedstaden Simon Khakhava, en soldat Grusje Vakhnadze, ei kjøkkenhjelp Kokka Barnepiken Kokken Stallknekten Fire kammerpiker Tjenestefolk i guvernørpalasset Soldater fra palassgarden

personer · 5

Brecht_m_test2.indd 5

14.09.2020 09:18


Jernskjorter Treskalle, en korporal Den gamle melkebonden To fornemme damer Verten Ludovika, vertens datter Tjenestegutten Ei bondekone og mannen hennes En gårdsgutt Tre handelsreisende Lavrentij Vakhnadze, Grusjes bror Aniko, hans kone Ei bondekone, Grusjes foreløpige svigermor Jussup, hennes sønn Broder Anastasius, en munk Bryllupsgjester Barn Azdak, landsbyskriveren Sjauva, en politimann Storfyrsten, en flyktning Legen Den invalide Den halte Pengeutpresseren Gamla, ei fattig bondekjerring Banditten Iraklij, hennes svoger Tre storbønder Illo Sjuboladze Sandro Oboladze

advokater

Det eldgamle ekteparet Tiggere Soldater Dansere og danserinner

Brecht_m_test2.indd 6

14.09.2020 09:18


1 KAMPEN OM DALEN (I ruinene av en utbomba kaukasisk landsby sitter folk fra to kollektivbruk i ring og røyker og drikker vin. Det er stort sett kvinner og gamle menn samt noen soldater. I selskapet er det også en konsulent fra Statens gjenopp­byggingskommisjon i hovedstaden.) ei bondekone til venstre (peker) Bak åsen der borte stoppa vi tre nazitanks, men da var eple­ hagen allerede ødelagt. EN GAMMEL BONDE TIL HØYRE

Det flotte meieriet vårt: ei steinrøys! EN UNG TRAKTORFØRERSKE TIL VENSTRE Det var jeg som tente på meieriet, kamerat. (Pause.) KONSULENTEN Vi har én sak på dagsorden: Utsendinger fra geiteavl­ kollektivet Galinsk har kommet hit til Nukha. Etter påbud fra styresmaktene drev de geiteflokkene sine øst­over da Hitlers armeer rykket fram. Nå overveier de å flytte hjem til dalen. Utsendingene har inspisert landsbyen og jorda og konstatert store ødeleggelser. (Utsendingene til høyre nikker.)

1 · kampen om dalen · 7

Brecht_m_test2.indd 7

14.09.2020 09:18


Nabokollektivet Rosa Luxemburg, som dyrker frukt – (han ser mot høyre) – har søkt om å få benytte Galinsk-­brukets tidligere beite­marker, som er enger med ganske sparsom gress­ vekst, til gjenoppbygging av sine frukt- og vingårder. Som konsulent fra gjenoppbyggingskommisjonen vil jeg oppfordre utsend­ingene fra de to kollektivbrukene til selv å drøfte hvor­ vidt kollektivbruket Galinsk skal vende tilbake til dalen eller ikke. DEN GAMLE TIL HØYRE Først vil jeg enda en gang protestere mot den korte tida som er satt av til dette. Vi fra kollektivbruket Galinsk har reist i tre dager og tre netter, og nå skal hele saken avgjøres på en halv dag! EN SÅRET SOLDAT TIL VENSTRE

Kamerat, vi har ikke mange landsbyer igjen, og ikke mange arbeidshender, og ikke mer tid. DEN UNGE TRAKTORFØRERSKEN til venstre

Alle goder rasjoneres, tobakken er rasjonert, og vinen, og diskusjonen også. DEN GAMLE TIL HØYRE (med et sukk)

Død over fascistene! Da vil jeg gå rett på sak og redegjøre for hvorfor vi vil kreve dalen vår tilbake. Det fins mange gode grunner, men jeg vil begynne med en av de mest inn­lysende. Makine Abakidze, pakk ut geitosten. (Ei bondekone til høyre tar en svær ost, pakket inn i et klede, opp av en stor kurv. Klapping og latter.) DEN GAMLE TIL HØYRE

Vær så god, kamerater, forsyn dere.

8 · den kaukasiske krittringen

Brecht_m_test2.indd 8

14.09.2020 09:18


EN GAMMEL BONDE TIL VENSTRE (mistroisk) Du prøver ikke å bestikke oss? DEN GAMLE TIL HØYRE (allmenn munterhet)

Hvordan kunne dette være en bestikkelse, Surab, din dal­ røver! Alle veit at du vil ha hele osten og dalen med. (Latter.) Alt jeg ber deg om, er et ærlig svar: Er osten god? DEN GAMLE TIL VENSTRE Svaret er: Ja. DEN GAMLE TIL HØYRE

Ja vel. (Bittert:) Jeg burde ha visst at du ikke har peiling på ost. DEN GAMLE TIL VENSTRE

Hvorfor ikke? Jeg sa jo at den er god. DEN GAMLE TIL HØYRE

Fordi denne osten ikke er god. Fordi den ikke er som i gamle dager. Og hvorfor er den ikke det? Fordi det nye gresset ikke er like godt for geitene som det gamle. Osten blir ikke ost fordi gresset ikke er gress, sånn er det. Og dette vil jeg gjerne ha ført inn i referatet. DEN GAMLE TIL VENSTRE

Men osten deres er utmerket. DEN GAMLE TIL HØYRE

Den er ikke utmerket, ikke engang middelmådig. De nye beitemarkene er ikke gode, uansett hva ungdommen sier. Jeg

1 · kampen om dalen · 9

Brecht_m_test2.indd 9

14.09.2020 09:18


vil bare si at det er umulig å leve der. Det lukter ikke engang morgen av morgenen. (Noen ler.) KONSULENTEN

Ikke bry deg om at de ler, de skjønner godt hva du sier. Kame­ rater, hvorfor elsker folk hjemmet sitt? Det gjør de fordi: Der smaker brødet bedre, himmelen er høyere, lufta er mer aromatisk, stemmene klinger klarere, bakken er lettere å gå på. Er det ikke sånn? DEN GAMLE TIL HØYRE

Dalen har vært vår siden tidenes morgen. SOLDATEN TIL VENSTRE Hva betyr «tidenes morgen»? Ingen eier noe siden tidenes morgen. Da du var ung, eide du ikke deg selv engang, du var fyrst Kazbekis eiendom. DEN GAMLE TIL HØYRE

Dalen er vår ifølge loven. DEN UNGE TRAKTORFØRERSKEN

Uavhengig av spørsmålet om dalen må vi gjennomgå lovene og bestemme hvilke som stadig holder mål. DEN GAMLE TIL HØYRE

Det er klart. Er det kanskje likegyldig hva slags tre som står ved siden av huset man er født i? Eller hva slags naboer man har, spiller det ingen rolle? Vi tenkte å vende hjem, om ikke annet så for å få dere dalrøvere til naboer. Nå kan dere le igjen.

10 · den kaukasiske krittringen

Brecht_m_test2.indd 10

14.09.2020 09:18


DEN GAMLE TIL VENSTRE (ler)

Da kan du vel i fred og ro høre etter hva «naboen» din, Kato Vakhtang, har å si om dalen?

ei bONDEKONE TIL HØYRE

Vi har mye mer å si om dalen vår. Ikke alle husene er ødelagt, og meieriets grunnmur står fremdeles. KONSULENTEN Dere har krav på statsstøtte – her eller der, det vet dere vel. BONDEKONa TIL HØYRE Kamerat konsulent, dette er ingen byttehandel. Jeg kan ikke rappe lua di og stikke til deg en annen fordi «denne er bedre». Den andre kan godt være bedre, men din egen passer deg best. DEN UNGE TRAKTORFØRERSKEN

Men et jordstykke er ikke det samme som ei lue, ikke i bygda vår, kamerat. KONSULENTEN Ro dere ned. Det er korrekt at en jordlapp er et redskap til matproduksjon, men vi kan heller ikke se bort fra kjærlig­ heten til et spesielt landstykke. Før vi fortsetter diskusjonen, foreslår jeg at dere forklarer utsendingene fra kollektivbruket Galinsk hvordan dere ønsker å benytte dalføret. DEN GAMLE TIL HØYRE

Greit nok. DEN GAMLE TIL VENSTRE

Ja, la Kato snakke.

1 · kampen om dalen · 11

Brecht_m_test2.indd 11

14.09.2020 09:18


KONSULENTEN Kamerat agronom! KATO (reiser seg, hun har militær uniform)

Kamerater, forrige vinter, da vi lå i åsene her og sloss som partisaner, snakket vi mye om hvordan vi skulle tidoble frukt­ produksjonen så snart tyskerne var drevet ut. Jeg lagde en plan med et vanningsanlegg. Ved å demme opp fjellvannet vårt kan vi vanne tre hundre hektar ørkenjord. Da kan vårt bruk dyrke ikke bare mer frukt, men vin også. Likevel blir ikke dette prosjektet lønnsomt før vi tar med den dalen striden står om, og som tilhører kollektivbruket Galinsk. Her er overslaget. (Hun rekker ei mappe til konsulenten.) DEN GAMLE TIL HØYRE Kan du få inn i referatet at vårt bruk har tenkt å sette i gang med hesteavl. DEN UNGE TRAKTORFØRERSKEN

Kamerater, dette prosjektet ble planlagt mens vi måtte over­ natte i fjellet og ofte manglet kuler til de få riflene våre. Selv det å skaffe en blyant var vanskelig nok. (Bifall fra begge kanter.) DEN GAMLE TIL HØYRE

Vi vil takke kameratene fra kollektivbruket Rosa Luxemburg og alle andre som har forsvart hjemmet vårt! (De tar hverandre i hendene og omfavner hverandre.)

12 · den kaukasiske krittringen

Brecht_m_test2.indd 12

14.09.2020 09:18


ETTERORD Bertolt Brecht, en av verdensdramatikkens store fornyere, kalte seg «stykkeskriver». Den kaukasiske krittringen er det siste av hans store klassiske stykker. Det er et av hans mest spilte og et av de mest leste – per i dag er det solgt nesten to millioner eksemplarer på originalspråket. Brecht var en praktisk teatermann og hadde selv regien ved den tyske førsteoppføringen i 1954. Da var stykket ti år gammelt. Opprinnelig ble det skrevet for oppførelse på Broadway under andre verdenskrig. Brechts klassiske periode sammenfaller med tida han levde som flyktning i Danmark, Sverige, Finland, Sovjet og usa. Skuespillet ble første gang publisert i det østtyske tidsskrif­ tet Sinn und Form i januar 1949, sammen med teaterteorien Kleines Organon für das Theater (Et lite teaterverktøy), på norsk ved Carl Fredrik Engelstad: Vår tids teater, J.W. Cappelens Forlag, Oslo 1959. Brecht ønsket seg en scenekunst som kunne aktivisere tilsku­ erne. Han utviklet forskjellige fremmedgjørings­teknikker for å bryte illusjonen og rykke folk ut av teatrets drømte verden. Skuespillerne fikk tre ut av rollene og utvide refleksjons­ rommet ved å snakke direkte til publikum. I Den kaukasiske krittringen fylles denne funksjonen av sangeren, som opptrer lik et gresk kor. Sangeren forteller oss til og med hva ­personene tenker, men ikke sier. Ellers er handlingsgangen orga­nisk framskridende og brytes ikke av fremmedgjøringsgrep. I de aller første skissene, fra 1938, var handlingen lagt til Odense. Fire år seinere ble dette utkastet omarbeidet til et filmmanus som foregikk under den amerikanske borger­ krigen, og i det ferdige stykket har forløpet beholdt mye av sin filmatiske karakter.

etterord · 173

Brecht_m_test2.indd 173

14.09.2020 09:19


Første sceneversjon av Den kaukasiske krittringen ble ut­ arbeidet i New York fra mars til juni 1944 i samarbeid med Ruth Berlau. Brecht syntes arbeidet gikk tregt fordi han måtte tilpasse seg de kommersielle kravene fra Broadway og skrive noe så kulturstridig som en ekte kjærlighetshistorie med lykkelig slutt. Teater er en kunstform som krever store ressurser. Derfor blir dramatikken, ofte på underfundig vis, talerør for det bestående. Brecht levde i revolusjonære tider og jobbet for et teater som framstiller alle samfunnsformer som forgjengelige: Kunsten skal ikke bare gjenspeile virkeligheten, men også gi det velkjente et fremmed skjær og vise samfunnet i lys av andre mulige samfunnsformer – slik en vannkraftingeniør betrakter ei elv og vurderer ulike fiktive rørgater. Enhver samfunns­orden er foreløpig og bør betraktes som et utkast til noe bedre. Sam­ tidig vil de statsbærende sjiktene ofte motsette seg endringer og sakralisere status quo – på bekostning av folk flest. Da verdensøkonomien røyk i et ras av litt for kreativ banknæring i 2008, var det ett budskap som ble hengende og blafre i verdens parlamenter og blant andre beslutnings­ takere: stabilitet. Det gjaldt for enhver pris å gjenopprette stabiliteten. Hvis man ikke tok noen kjappe politiske beslut­ ninger og sluste enorme pengemengder fra vanlige folk til de velstående og grunnrike, ville stabiliteten trues av renteslark, eiendomsprisfall, børskrakk og arbeidsløshet – noe som over tid ville gi så stor sosial uro at så å si alle stabiliserende tiltak, inkludert løgn og bedrag, kunne forsvares. Stabilitet ble vår tids fremste husgud. I hinduismen har de også sine husguder, og de har en treenig­ het som er lettere å begripe enn den kristne. De kaller den tri­ murti, eller trippelformen, og det er foreningen av de tre gudene Brahma, Vishnu og Shiva. Brahma står for skapel­sen, Vishnu for stabiliteten og Shiva for ødeleggelsen eller forvandlingen.

174 · den kaukasiske krittringen

Brecht_m_test2.indd 174

14.09.2020 09:19


I økonomisk teori etter Joseph A. Schumpeter kalles dette siste for kreativ destruksjon. Kreativ destruksjon er en føniksfugl, en forvandlingskunst, en metamorfose. Forvandlings­kunst er også det som mer enn noe annet kjenne­tegner teateret: Ingen scenekunst uten forvandling. Kunst er ikke liv. Kunsten etter­ aper livet, men den skaper også noe annet, noe utenforstående, noe som i første omgang forvandler dem som spiller, til noen andre, og som i neste omgang forvandler dem som ser på. Av slike forvandlinger fødes visdommen, som i hinduenes panteon representeres av Shivas og Parvatis sønn Ganesha, gutten med elefanthodet, den intelligente moro­klumpen. Det bør legges til at Brahma ikke har noe forklarings­ problem. Brahma er skapelsen. Den bare skjer. Ingen kan motsette seg skapelsen. Problemet oppstår i neste omgang, når noe allerede er skapt og det skapte blir værende – eller når det forvandler seg, ødelegges og blir til noe annet. Ingen­ ting av dette er greit for et tenkende menneske. Det er ugreit at alt som lever, skal visne og dø, og det er like ugreit at noe bestående hindrer nytt liv fra å blomstre, i stabilitetens navn. Brechts lille teaterverktøy slutter med sentensen: «Alle kunstarter bidrar til den største av alle kunstarter, livskunsten.»

Brecht_m_test2.indd 175

Øyvind Berg Hannevika, 20. juli 2020

14.09.2020 09:19


Brecht_m_test2.indd 176

14.09.2020 09:19


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.