Page 1

RELATIONEL PRAKSIS – tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling

Årgang 5, nummer 1, 2014

SYS T E M I S K • S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K • A N E R K E N D E N D E • S T Y R K E B A S E R E T • N A R R AT I V T 

1

Profile for Mindspace Publishing

Relationel Praksis vol 5_nr. 1_2014  

E-journal on Relational Practices - in leadership and organizational development

Relationel Praksis vol 5_nr. 1_2014  

E-journal on Relational Practices - in leadership and organizational development