__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SAMFUNDSFAG 2018-19


INDHOLD Den kreative lærer Temabøger til kernestoffet A-serien Farvel til Europa? Fra det globale … … til det lokale Luk samfundet op Samfundsfag på HF Samfundsfag og engelsk Emma Holten og Columbus-prisen Håndbøger Medier I kataloget finder du et udvalg af Columbus’ udgivelser til samfundsfag. Se mange flere titler på www.forlagetcolumbus.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Find Columbus her: Østerbrogade 54c · 2100 København Ø www.facebook.com/ForlagetColumbus Alle priser er skolepriser ekskl. moms. Grafisk tilrettelægning: Bodil Mulla. Tryk: Tarm Bogtryk. Foto: For/bagside: Getty Images, s. 3: Rie Neuchs, s. 8-9 Ritzau Scanpix, s. 17 Stine Bro .

4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19


DANNELSE, VIDEN – OG SMITTENDE BEGEJSTRING I dette katalog kan du se vores bud på, hvordan samfundsfag efter Gymnasiereform 2017 kan behandles i både målrettede temabøger og i klassiske grundbøger opdelt i fagets discipliner. Reformen satte streg under samfundsfags dannelsesdimension: Faget er et centralt, såkaldt profilfag i det almene gymnasium, og viden om politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene, er skrevet ind som en del af fagets kernestof. Det er med andre ord en viden, som eleverne skal have med til eksamen. Samfundsfag giver mening for mange elever, fordi faget giver dem svar på nogle store og vigtige spørgsmål: Hvorfor er jeg, som jeg er? Hvorfor opstår der økonomiske kriser? Hvad kan forklare internationale konflikter? Som alle undervisere ved, betyder det dog ikke, at faget altid ”sælger sig selv” – i hvert fald til alle elever. Derfor, og fordi forfatternes begejstring bare smitter, kan du på de første sider læse om den øvelsesbog til samfundsfagslærere, som to erfarne under­ visere står bag. God fornøjelse! Anders Hassing Direktør for Forlaget Columbus

3


DEN KREATIVE LÆRER

”I en lang periode har vi bevidst arbejdet med begrebsindlæring på kreative og varierede måder særligt med henblik på at træne elevernes mundtlige kompetencer i samfundsfag. I undervisningsevalueringer fremhæver eleverne særligt de kreative øvelser som positive træk ved den daglige undervisning, og vi har erfaret, at kreative og skæve indfaldsvinkler aktiverer elevernes lærings­processer på nye måder.” Bo Isaksen og Marie Borregaard Vinther

4


Samfundsfags­lærerens øvelsesbog Bo Isaksen og Marie Borregaard Vinther Hvordan gør man samfundsfagsundervisningen levende og varieret? Hvordan får man kreativitet og bevægelse ind i et begrebstungt fag? Samfundsfagslærerens øvelsesbog – opskrifter til kreativ begrebsindlæring giver 80 grydeklare øvelser inden for fagets hovedområder sociologi, politik, økonomi og international politik samt metode. Den er et mangfoldigt øvelseskatalog af kreative og elevaktiverende øvelser, som læreren efter behov frit kan anvende direkte i den daglige undervisning eller bruge som inspiration til at udvikle sin egen undervisning og egne øvelser. En stor del af bogens øvelser er tænkt som alternativer til skærm­ baseret undervisning, men de er samtidig variable og kan tilpasses en digitaliseret undervisning. Til bogen hører hjemmesiden forlagetcolumbus.dk/samf-oevelser med printklare og let tilgængelige spilleplader, begrebskort og øvrige materialer til bogens øvelser. 192 sider papirbog 179 kr.

5


TEMABØGER TIL KERNESTOFFET Ærkedansker perkerdansker 2. udgave Morten Hansen Thorndal Hvordan kom integrationsdebatten på den politiske dagsorden? Hvilke udfordringer støder etniske minoriteter på når de skal socialisere sig? Og hvordan er deres tilknytning til arbejdsmarkedet? Ærkedansker perkerdansker er nu kommet i en ny og revideret udgave. Ud fra et politisk, sociologisk og økonomisk perspektiv belyser og diskuterer den de problemer og udfordringer, der er forbundet med etniske minoriteters tilknytning til Danmark. 160 sider papirbog 143 kr., e-bog 45 kr.

Køn og ligestilling Anna Storr-Hansen, Kia Ditlevsen og Tine Studstrup 12-talspiger, speltmødre og tabermænd. Samfundsdebatten er igen og igen ramme for debatter om køn, identitet, ulighed og ikke mindst ligestilling. Også i undervisningen er køn et populært og debatskabende tema, og denne bog er skræddersyet til at se på en lang række samfundsfaglige problematikker og behandle centralt kernestof om identitet, ideologier, demokrati, velfærd, globalisering og international politik. 208 sider papirbog 143 kr., e-bog 45 kr.

6


Nationer og nationalisme Kristian Iversen Efter at være blevet spået en stille død i en globaliseret tidsalder er nationerne vendt tilbage. I både Danmark, Europa og mange andre steder er national identitet blevet et helt afgørende spørgsmål, der danner fællesskaber og politiske skillelinjer. Bogen introducerer nationer og nationalisme og lægger op til undersøgelser og diskussion med eksempler fra både højre- og venstrefløj i Danmark og udlandet. 192 sider papirbog 143 kr., e-bog 45 kr.

Fra drengestreger til bandekrig Victor Bjørnstrup, Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov Knivstikkerier, kølleoverfald og mordforsøg på åben gade er hverdagskost i det danske mediebillede. Selvom kriminalitetsudviklingen bredt set har været nedadgående, har vi været vidner til en forråelse af de kriminelle miljøer. Men hvem er de kriminelle? Hvorfor bliver man en del af en bande? Og hvad gør – og bør vi gøre – som samfund for at dæmme op for kriminaliteten og banderne? 122 sider papirbog 143 kr., e-bog 45 kr.

7


A-SERIEN Metodebogen Vibeke Allerup Petersen, Anders Hassing og Per Henriksen Ved bl.a. at introducere kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode formidler Metode­ bogen, hvordan vi bruger samfundsfag til både konkret og abstrakt problemløsning. Samfundsfaglig formidling, herunder de skriftlige opgavetyper, belyses med kortfattede eksempler. Endelig demonstreres det, hvordan synsvinkler og elementære videnskabsteoretiske valg påvirker den konkrete undersøgelse. Bogen er på vej

IP-bogen Jesper Hjarsbæk og Jakob Sinding Skøtt IP-bogens første del giver eleverne en omfattende værktøjskasse af begreber og teori samt metoder, der gør dem i stand til at forstå og forklare, hvad International Politik handler om. Derudover indenholder den en række tematiske kapitler, der sætter lys på de udfordringer og handlemuligheder som småstaten Danmark står over for i en verden i opbrud (globalisering, nye stormagter, nye og uforudsigelige konflikter som cyber warfare osv.). Bogen er på vej

8


Politikbogen Jakob Glenstrup Jensby, Anders Ellegaard Pedersen og Peter Brøndum Belyser det politiske kernestof på en måde, der gør det politiske begrebs- og teoriapparat let at anvende for eleverne. Indeholder bl.a. kapitler om parti- og vælger­ adfærd, ideologier, demokrati, politiske strukturer, magt og sammenhængen mellem deltagelse, rettigheder og pligter. 318 sider papirbog 143 kr., e-bog 54 kr.

Økonomibogen Lene Nibuhr Andersen og Jakob Sinding Skött Introducerer økonomiske problemstillinger fra de helt små tankeeksperimenter til de store, globale sammenhænge. Er tilrettelagt, så den med øvelser, figurer og et rigt illustrationsmateriale understøtter en læreproces, der synliggør både målene i de enkelte kapitler og elevens udbytte af at arbejde med stoffet. 272 sider papirbog 143 kr., e-bog 54 kr.

Sociologibogen Søren Juul, Jørgen Elm Larsen og Jytte Kristensen Fra hverdagslivet til de store samtidsdiagnoser; Sociologibogen introducerer og opdaterer det sociologiske kernestof i undervisningen ved at give de klassiske sociologer nyt liv. Ligeså kaster nye teoretiske perspektiver lys over en lang række aktuelle fænomener fra uddannelse og seksualitet til sociale afvigelser og demokratisk politik. 252 sider papirbog 143 kr., e-bog 54 kr.

9


FARVEL TIL EUROPA? Flygtningekrise, Brexit og Krim er blot tre store udfordringer, Europa står overfor. Columbus har både grund- og temabøger, der formidler de mange komplekse sammenhænge og begreber samtidig med at de klæder eleverne grundigt på.

Det politiske Europa 3. udgave Hans Branner Branners populære grundbog om EU tager – i en ny og gennemrevideret udgave – udgangspunkt i de nye vilkår, eurokrisen har skabt for det politiske Europa og EU-samarbejdet. Bogens indledende kapitel giver en samlet oversigt over de vigtigste principper bag EU samt dets opbygning, politikområder og vigtigste aktuelle udfordringer. Kapitlet er særlig velegnet til tværgående forløb mellem økonomi, politik og IP. De resterende seks kapitler er naturligvis opdaterede og tilpasset den nyeste udvikling. 196 sider papirbog 119 kr., e-bog 45 kr.

10


Europas svære fællesskab Jacob Langvad Europas svære fællesskab er en anderledes undervisningsbog, der bruger en mere fortællende stil til at formidle EU-stoffet. Den anskuer EU som et dynamisk samarbejde, der formes og skubbes fremad af sine kriser. Bogen opdaterer EU’s situation efter euro­ krisen, og indeholder også en guide til Bruxelles-turisten, der vil opleve og forstå EU-hovedstaden og dens historie. 144 sider papirbog 112 kr., e-bog 35 kr.

Brexit Britain Ole Helmersen Ny udgave af grundbogen om politiske, sociale og økonomiske forhold i det moderne Storbritannien. Bogen har især fokus på den verserende skilsmisse fra EU og dens konsekvenser for begge parter. Med udgangspunkt i tre overordnede begreber – stat, marked og civilsamfund – stilles der bl.a. skarpt på landets politiske system, britiske identiteter, indvandring, velfærdsstat og multikulturalisme. Bogen er på vej

11


FRA DET GLOBALE … Global politik Hans Branner Verden er stadig under hastig forandring. Bestselleren Global politik forklarer de grundlæggende ændringer, der finder sted, og samtidig introduceres faget International olitik. Bogen retter sig især mod undervisningen i samfundsfag i gymnasiet og HF, men kan også anvendes i en række andre undervisningssammenhænge. 256 sider papirbog 133 kr., e-bog 45 kr.

IP&Ø Jacob Graves Sørensen, Janus Graves Rasmussen og Martin Graves Rasmussen Igennem temaer som klimaforandringer, krig, globalisering og terrorisme kommer denne grundbog hele vejen rundt om International Politik og International Økonomi. Teoristoffet forklares tydeligt på A-niveau, og i en række cases demonstreres, hvordan man kan anvende teorierne i praksis. 320 sider papirbog 148 kr., e-bog 54 kr.

USA’s udfordringer Peter Brøndum og Annegrethe Rasmussen Velskrevet og lettilgængelig bog om det amerikanske samfund inden for alle samfundsfagets centrale hovedområder (kultur, international politik, politik, sociologi og økonomi). Denne udgave suppleres af en omfattende hjemmeside med arbejdsspørgsmål, undervisningsforløb, figurer samt interviews med en række amerikanske eksperter. 256 sider papirbog 124 kr., e-bog 54 kr.

12


… TIL DET LOKALE Udkant – om det splittede Danmark Hans Henrik Henriksen, Karen Mølbæk og Morten Mikkelsen Selvom Danmark er et lille land, er der store regionale forskelle. Hvad er f.eks. sammenhængen mellem geografi og social ulighed, politisk adfærd og økonomiske udfordringer? Udkant tager det splittede Danmark under samfundsfaglig behandling. Bogen giver et væsentligt og vedkommende perspektiv i undervisningen og kan bruges i såvel større byer som såkaldte udkantsområder. 140 sider papirbog 133 kr., e-bog 40 kr.

Byrådet Anders Brandt Sørensen og Anders Broholm Byrådenes indflydelse bliver ofte overset. Det er her, vi vælger de mennesker, som skal være med til at afgøre, hvordan velfærden skal udmøntes de næste fire år. Det politiske drama findes i alle kommuner, og i lokalpolitikken har vi chancen for at komme helt tæt på den politiske proces, hvor vi bor. Byrådet præsenterer de kommunale politiske strukturer og en række teorier og modeller, som kan bruges, når vi skal undersøge, forstå og deltage i det lokale demokrati. 80 sider papirbog 90 kr., e-bog 30 kr.

13


LUK SAMFUNDET OP Luk samfundet op! 3. udgave Peter Brøndum og Thor Banke Hansen Den nye udgave af Luk samfundet op! er tilpasset de nye læreplanskrav i gymnasiereformen 2017. Igennem ni tematiske kapitler præsenteres fagets kernestof på en måde, der gør det nemmere for den enkelte elev at anvende på dagens samfund. Bogen suppleres af en omfangsrig hjemmeside, der til det nye skoleår vil blive fuldt opdateret og redigeret i forhold til erfaringerne med det første reformår. Her vil man kunne bruge løs af hjemmesidens tjek- og øvelsesspørgsmål, figurer, powerpoints samt UV-forløb til bogens tematiske kapitler. Sitet rummer stadig en lang række film, hvor eksperter og meningsdannere diskuterer centrale begreber og statistisk materiale. Nye film er på vej til kapitlerne om økonomi og velfærd. 224 sider papirbog 129 kr., e-bog 35 kr.

Case- og temafilm på www.luksamfundetop.dk understøtter den nye udgave.

14


SAMFUNDSFAG PÅ HF C samfundet – i flere perspektiver Ditte-Marie Klingbech, Iben Helqvist, Maya Thisted og Suzanne Gudbjerg-Hansen C samfundet i flere perspektiver inviterer eleverne til at undersøge samfunds­ faglige problemer med inddragelse af hele den samfundsfaglige værktøjskasse. Bogen er ikke, som mange andre samfundsfagsbøger, inddelt i økonomi, sociologi og politik. Tværtimod ind­ drager den alle disciplinerne i hvert enkelt tema: ”Velfærdsstat, konkurrencestat og ideologier”, ”Globalisering, arbejdsmarked og velfærd”, ”Forskelle i Danmark”, ”Demokrati under pres” samt ”Kriminalitetens årsager og konsekvenser”. Denne tilgang give mulighed for at få en helhedsorienteret forståelse for bogens temaer og ligger i tråd med HF-lære­ planen, der netop argumenterer for, at undervisningen i samfundsfag på c-niveau på HF skal være tematisk tilrettelagt. Nogle af temaerne har vægt mod en af de tre kernediscipliner i samfundsfag, mens andre har en mere ligelig balance mellem økonomi, sociologi og politik. Forfatterne er alle erfarne VUC-lærere. Udkommer sommer 2018

15


SAMFUNDSFAG OG ENGELSK Open up Society! Peter Brøndum og Thor Banke Hansen Oversat og bearbejdet udgave af Luk samfundet op! Præsenterer samfundsfag c-niveaustoffet på engelsk til pre-IB-klasser og til studieretninger, hvor samfundsfag foregår på engelsk. Bogen dækker c-niveau fuldt ud og giver et solidt fundament at arbejde videre på, når eleverne skal løftes til et højere niveau. Til bogen hører et online-redskab til digital selvevaluering, så eleverne får styr på fagets key concepts. 210 sider papirbog 160 kr., e-bog 45 kr.

Studieretningsbogen Anna Holm Grønlund, Marie-Louise Bach og Lene Nibuhr Andersen Helt ny temabog til brug på studieretninger, hvor samfundsfag og engelsk på A-niveau indgår. Bogens formål er at vise, hvordan man kan arbejde med det samme tema i samfundsfag og engelsk i henholdsvis 1.g, 2.g og 3.g med en stigende progression. Samtidig understøtter Studieretningsbogen de nye tværgående kompetencer skriftlighed, innovation, digitalisering, internationalisering og karriere. 176 sider Udkommer forår 2018

16


EMMA HOLTEN OG COLUMBUS-PRISEN I 2017 modtog debattøren Emma Holten Columbus-prisen på kr. 50.000 for sit bidrag til den offentlig debat om digitale krænkelser og i det hele taget vores måde at omgås hinanden i den virtuelle virkelighed. Prisen tildeles ved passende lejligheder – som regel en gang om året – en person eller institution, der i den offentlige debat holder fast i ideerne om demokrati, ægte politisk engagement og betydningen af saglige argumenter – og som derved gør det spændende at være lærer i samfundsfag. Tidligere har blandt andre tidsskriftet Ræson, international politik-forskeren Peter Viggo Jacobsen, AE-rådet, Cepos og mange andre modtaget hæderen. Columbus Fond administrerer overskuddet fra salget af læremidler, og foruden prisen uddeler vi hvert år flere hundrede tusind kroner til fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde og andre aktiviteter, der falder inden for vores formål. Det gælder for eksempel Ungdommens Folkemøde, hvor flere tusind unge hvert år deltager i politiske debatter og events.

17


HÅNDBØGER Samfundsstatistik 2018 Henrik Arbo-Bähr, Søren Peter Iversen og Balder Asmussen (red.) Samfundsstatistikken giver overblik og indblik i danske og internationale samfundsforhold ved at sætte tal på alt fra levevilkår og familieliv til vælgervandringer og international økonomi. Bogen er det uundværlige hjælpemiddel til skriftlig eksamen og fundamentet under det daglige arbejde i undervisningen. papirbog 100 kr. Udkommer efterår 2018

Den lille hjælper til samfundsfag Søren Kauffeldt Larsen En helt nødvendig opslagsbog for alle 3.g A-niveau-elever, som forbereder sig til mundtlig og skriftlig eksamen i samfundsfag. Bogen præsenterer væsentlige dele af kernestoffet i små tekstbidder og med talrige forklarende illustrationer samt konstruktive anvisninger. Med sin klare struktur og tydelige fagområdeinddeling giver bogen eleverne et hurtigt overblik over allerede gennemgået kernestof. Den samfundsfaglige hjælper er et ”must have” til både eksamen og den daglige undervisning. Bogen er på vej

18


MEDIER Medier og politisk kommunikation Finn Rasmussen Udbredelsen af sociale medier har ændret rammerne for den politiske kommunikation og den demokratiske debat. Den nye og gennemreviderede udgave af Finn Rasmussens populære bog beskriver og analyserer politisk kommunikation, nyheder og journalistik samt meningsdannelsen i samfundet. Bogen er bygget tematisk op med kapitler om valgkampagner, fake news, politisk aktivisme, krig og terror, der akkompagneres af videointerviews med danske og internationale eksperter. Bogen er på vej

Kort om samfundsfag Søren Lindgreen og Jeppe Wolff Ejlskov Kort om samfundsfag er et undervisningsspil, der på effektiv vis hjælper med at repetere fagets mange begreber og faglige sammenhænge. Det kan spilles på fem minutter eller halvanden time. Det kan spilles alene eller i en hel klasse. Spillet består af seks sæt spillekort med henholdsvis begreber, aktører og opgaver. Fem af disciplinerne – sociologi, politik, økonomi, EU og IP, aktører – kan også hentes som en gratis app til iPhone og Android. Pris for seks sæt spillekort til én gruppe: 300 kr. Fire gange seks sæt spillekort til en hel klasse: 1200 kr.

19


Samfundsfagsdidaktik 3. udgave Peter Brøndum (red.) Udsendes til alle medlemmer af Foreningen af Lærere i Samfundsfag og betales af Columbus Fond.

COLUMBUS – ET AF DE FAGLIGE FORLAG Forlaget Columbus tilhører gruppen af faglige forlag, som er stiftet af under­ visere, og som har tæt forbindelse til lærernes faglige foreninger. Vi er drevet af Columbus Fond, som administrerer overskuddet fra salget af læremidler og støtter fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde. For det er vores formål: At udgive undervisningsmateriale, at støtte forfattere samt at støtte pædagogisk udviklingsarbejde og kvalificere den faglige debat. Det gør vi bl.a. ved at udgive faglige tidsskrifter og didaktiske udgivelser. Måske er vores næste projekt din gode ide? Læs mere om Columbus Fond på vores hjemmeside www.forlagetcolumbus. dk, abonner på vores nyhedsbrev og følg os på Facebook!

Profile for forlagetcolumbus

Samfundsfagskatalog 2018-19  

Forlaget Columbus' udgivelser til samfundsfag 2018-19.

Samfundsfagskatalog 2018-19  

Forlaget Columbus' udgivelser til samfundsfag 2018-19.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded