__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ENGELSK 2018-19

katalog_engelsk.indd 1

22/02/2018 11.50


ENGELSK I STUDIERETNINGEN Eleverne fra den første reformårgang har valgt studieretninger, og engelsk er ikke overraskende et hit. Det gælder på stx ikke mindst kombinationen engelsk og samfundsfag, der som årets topscorer vil indbyde til masser at samarbejdsprojekter mellem de to fag i de kommende år, ikke mindst i forbindelse med de store skriftlige opgaver i 2. og 3.g. Columbus har en perlerække af både nye og lidt ældre udgivelser, der kan danne en rygrad for netop det samarbejde. Dem kan du læse om i dette katalog, hvor du også kan se vores andre titler specifikt til engelskfaget, som tager hånd om nogle af fagets mest udfordrende dimensioner: den skriftlige eksamen og det obligatoriske Shakespeare-forløb på A-niveau. Endelig bringer vi et lille forfatterinterview om at tage ordet – og engelskfagets bidrag til almendannelsen. God læselyst. Anders Hassing Direktør for Forlaget Columbus

Find Columbus her: Østerbrogade 54c · 2100 København Ø www.facebook.com/ForlagetColumbus Alle priser er skolepriser ekskl. moms. Grafisk tilrettelægning: Bodil Mulla. Tryk: Tarm Bogtryk. Foto: For/bagside: Getty Images, s. 2: Rie Neuchs, s. 4-5 og 8-9: Caroline Gunslev Due.

katalog_engelsk.indd 2

22/02/2018 11.50


SKRIV! Det er ikke nemt at mestre skriftlig engelsk. Særligt det analytiske essay er en svær genre, og det er nemt at miste overblikket over alle de delelementer, der karakteriserer et godt essay.

The Writer Jesper Engsted Med The Writer får eleverne en overskuelig og anvendelig håndbog til at styrke deres skriftlighed. Bogen giver endvidere gode råd til, hvordan man kan tilrettelægge sin skriveproces. Med afsnit om kilder er den også selvskrevet til brug ved digital skriftlig eksamen og i arbejdet med elevernes materialebevidsthed med særligt fokus på nettet. Læreren kan bruge de enkelte afsnit som udgangspunkt for mindre afleveringer og skriveøvelser på klassen. I opgaveretningen kan henvisninger til sidetal i bogen være hurtig og nyttig feedback til eleverne. 72 sider papirbog 70 kr., e-bog 25 kr.

 The Writer har mange fortrin, er velskrevet med en fin faglig formidling understøttet af et passende layout. Overskueligheden og de mange gode tanker og lærerige eksempler bringer derfor håndbogen op på fem stjerner af seks. Gymnasieskolen

3

katalog_engelsk.indd 3

22/02/2018 11.50


TAG ORDET! - Jeg er selv, især som ung, blevet inspireret af rollemodellers tekster, og jeg ønsker at mine elever også kan blive det. At de får troen på og modet til selv at hæve stemmen og tage skridt for at ændre urimeligheder forbundet med race, køn, klasse og menneskerettigheder. Ordene er Birgitte Prytz Clausens. Hun er lektor i engelsk og samfundsfag ved Risskov Gymnasium og har skrevet bogen Brave Voices, der rummer en mangfoldighed af eksempler på modige, bane­ brydende stemmer. Stemmer, der skaber forandring. Gennem fem temaer Economy, Empire, Human Rights, Race og Gender giver Brave Voices et udvalg af non-fiction-tekster. Antologien rummer en stærk ”toolbox” til arbejdet med mundtlig og skriftlig engelsk, herunder redskaber til essay-skrivning. Sidst, men ikke mindst, giver bogen nyttige værktøjer til det tværfaglige samarbejde med historie og samfundsfag. - Bogens tekster er alle kvalitetstekster, der kommunikerer godt. Fulde af pathos, energi og klare budskaber. En høj kvalitet i engelskundervisningen kræver at man kan analysere teksters virkemidler. Bogens toolbox giver metodeoverblik når det handler om at skrive og analysere nonfiction-tekster, pointerer Birgitte. - Når eleverne har arbejdet med bogen tager de forhåbentlig noget med til begge hjernehalvdele – inspireret af mødet med engagerede tekster samt en analytisk tekstlæsnings-kompetence når de bruger bogens toolbox.

Brave Voices Birgitte Prytz Clausen 256 sider papirbog 149 kr., e-bog 45 kr.

4

katalog_engelsk.indd 4

22/02/2018 11.50


5

katalog_engelsk.indd 5

22/02/2018 11.50


SHAKESPEARE FOR ALLE

Nomineret til Undervisnings­middelprisen 2018! "…det stillads til undervisning i Shakespeare, som engelsklærere har savnet i årevis." Ministeriets bedømmelsesudvalg

6

katalog_engelsk.indd 6

22/02/2018 11.50


Reading Shakespeare in Our Time Birgitte Speyer Shakespeare er en gave og denne indbydende bog forærer det hele til læseren. Fra hvert af de tre stykker Hamlet, Macbeth og The Merchant of Venice giver udvalgte scener det mest centrale af handling og tema. Hvert kapitel indledes med resumé, persongalleri og anbefalinger til film- og sceneudgaver. Det sluttes af med forståelses- og perspektivopgaver samt inspiration til forskellige arbejdsformer. Teksterne er hele vejen igennem forsynet med et overskueligt stillads af gloser og noter om plot, personer, perspektiver og den historiske kontekst. 192 sider papirbog 165 kr.

Med Birgitte Speyers bog, Reading Shakespeare in Our Time, gives et rigtigt godt bud på, hvordan man kan gøre det muligt for den enkelte elev at få ejerskab til den store bards litteratur, der med gode og velvalgte redskaber lader sig læse og nyde (næsten) på egen hånd. Anglo Files

7

katalog_engelsk.indd 7

22/02/2018 11.51


TIL STUDIERETNINGEN Toning af studieretningerne er kommet for at blive, og vi udgiver blandt andet bøger, der specifikt er tilpasset studieretningen engelsk-samfundsfag.

Studieretningsbogen Samfundsfag-Engelsk Anna Holm Grønlund, Marie-Louise Bach og Lene Nibuhr Andersen Helt ny temabog til brug på studieretninger, hvor samfundsfag og engelsk på A-niveau indgår. Bogens formål er at vise, hvordan man kan arbejde med det samme tema i samfundsfag og engelsk i henholdsvis 1.g, 2.g og 3.g med en stigende progression. Samtidig understøtter Studieretningsbogen de nye tværgående kompetencer skriftlighed, innovation, digitalisering, internationalisering og karriere. Bogen er på vej

8

katalog_engelsk.indd 8

22/02/2018 11.51


Open up Society! Peter Brøndum og Thor Banke Hansen Den populære grundbog præsenterer samfundsfag c-niveau-stoffet på engelsk til pre-IB-klasser og til studieretninger, hvor samfundsfag foregår på engelsk. Bogen dækker c-niveau fuldt ud og giver et solidt fundament at arbejde videre på, når eleverne skal løftes til et højere niveau. Til bogen hører et online-redskab til digital selv­ evaluering, så eleverne får styr på fagets key concepts. Bogen er på vej

USA Now Peter Brøndum, Annegrethe Rasmussen og Birgitte Prytz Clausen Oversat udgave af den anmelderroste USA’s udfordringer, bearbejdet og tilpasset engelskfaget. Bogen indeholder desuden et kapitel om ungdomsliv samt nyskrevne afsnit om immigration og våbenlovgivning. 186 sider papirbog 174 kr., e-bog 43 kr.

Brexit Britain Ole Helmersen Ny udgave af grundbogen om politiske, sociale og økonomiske forhold i det moderne Storbritannien. Bogen har især fokus på den verserende skilsmisse fra EU og dens konsekvenser for begge parter. Bogen er på vej

9

katalog_engelsk.indd 9

22/02/2018 11.51


ANTOLOGIER Links – Literature Past and Present Helle Birk Links er en antologi med engelsksprogede tekster sat i historisk perspektiv. Den er især anvendelig, når der skal arbejdes med engelsk som kulturfag, til historisk og samfundsfaglig perspektivering og når historiske film og serier skal inddrages i engelskundervisningen. Materialet og øvelserne er velegnede til analyse af taler og træning af disciplinerne oversættelse, analyse og fortolkning af romanuddrag, noveller og non-fiktion, argumentationsteknik og perspektivering af tekster. 192 sider papirbog 143 kr., e-bog 45 kr.

Language and Power Tine Vedel Eriksen Antologi med fokus på samspillet mellem sprog og magt. Igennem tre temaer udfordres eleverne til at reflektere over egne holdninger til emnerne. Bogen bygger videre på og gentænker traditionelle emner i engelskundervisningen som den amerikanske drøm, identitet, race og det multikulturelle samfund.

160 sider papirbog 143 kr.

10

katalog_engelsk.indd 10

22/02/2018 11.51


LÆS OGSÅ Dream On? Nina Holst, Christopher Bisgaard Olesen og Kjeld Mazanti Sørensen Hvor langt er afrikansk-amerikanere kommer mht. opfyldelse af Martin Luther Kings drøm? Er fx de seneste års politidrab på sorte tegn på, at drømmen er bristet? Særlig anvendelig til samarbejdet mellem samfundsfag, historie og engelsk.

160 sider papirbog 143 kr., e-bog 69 kr.

Indien – den nye stormagt Jacob Graves Sørensen og Tom Sig Jessen Studieretningsbog til engelsk og samfundsfag, der fokuserer på det moderne Indiens sociale, økonomiske og politiske forhold. Til hvert kapitel er knyttet en række engelsksprogede tekster inden for både fiktion og nonfiktion.

160 sider papirbog 143 kr., e-bog 40 kr.

KURSER Columbus udbyder faglige og didaktiske kurser og efteruddannelses­tilbud indenfor flere fagområder, ofte i forbindelse med bogudgivelser. Abonner på vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om kursustilbud – eller tjek vores hjemmeside www.forlagetcolumbus.dk/kurser.

Shakespeare-undervisning – hvor svært skal det være? Kursusholder: Birgitte Speyer Hvordan underviser man i Shakespeare, så den nye generation får oplevelsen at kunne læse digterens værk, har erkendelse om personer, temaer, skrivestil og relevans - og måske endda kan deltage i diskussion og vurderinger? Hør Birgitte Speyers bud, når hun med sin bog Reading Shakespeare in Our Time demonstrerer en undervisning med både engagement og en udstrakt hjælpende hånd gennem hele processen. Kurset har karakter af workshops, hvor deltagerne selv prøver metoden af og får inspiration til at tage erfaringer direkte med hjem i egen undervisning.

11

katalog_engelsk.indd 11

22/02/2018 11.51


COLUMBUS – ET AF DE FAGLIGE FORLAG Forlaget Columbus tilhører gruppen af faglige forlag, som er stiftet af under­ visere, og som har tæt forbindelse til lærernes faglige foreninger. Vi er drevet af Columbus Fond, som administrerer overskuddet fra salget af læremidler og støtter fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde. For det er vores formål: At udgive undervisningsmateriale, at støtte forfattere samt at støtte pædagogisk udviklingsarbejde og kvalificere den faglige debat. Det gør vi bl.a. ved at udgive faglige tidsskrifter og didaktiske udgivelser. Måske er vores næste projekt din gode ide? Læs mere om Columbus Fond på vores hjemmeside www.forlagetcolumbus.dk, abonner på vores nyhedsbrev og følg os på Facebook!

katalog_engelsk.indd 12

22/02/2018 11.51

Profile for forlagetcolumbus

Engelskkatalog 2018-19  

Forlaget Columbus' udgivelser til engelskfaget på ungdomsuddannelserne 2018-19.

Engelskkatalog 2018-19  

Forlaget Columbus' udgivelser til engelskfaget på ungdomsuddannelserne 2018-19.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded