__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KATALOG 2017/18

SAMFUNDSFAG • HISTORIE • ENGELSK ERHVERVSØKONOMI • PSYKOLOGI BILLEDKUNST • KULTURFAG • DIDAKTIK

katalog_2017.indd 1

06/04/2017 15.21


Indhold SAMFUNDSFAG

FAGPAKKER

SAMFUNDSFAG C

17

4-5

Ny udgave af Luk samfundet op!

HISTORIE

A-BØGER 6 A-serien

18-19 Klædt på til reformen? Almagt og afmagt 20 21 Kampen om Danmarkshistorien

METODE 7

Bestil en ”smagekasse” til studieretningen eller professions-HF

Træning og repetition

INTERNATIONAL POLITIK

ENGELSK

8-9

22-23 Shakespeare – hvor svært skal det være? 24 Mere engelsk

TEMABØGER

ANDRE FAG

14-15 Tematiske grundbøger 16 Skriftlighed og statistik

25 Vi udgiver også til … 26-27 Didaktik og pædagogik 28 Digitalt

Jubilæumskonference – undervisning i en verden i opbrud 10-11 Kan man overhovedet undervise i ’en verden i opbrud’? 12-13 Verden i opbrud

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og forsendelse og med forbehold for ændringer. Tryk og repro: Tarm Bogtryk. Foto s. 4: Jacob Nielsen, 8-9: Martin Kurt Haglund, 10+22: Caroline Gunslev Due.

forlaget © columbus

Østerbrogade 54C • Tlf. 3542 0051 • www.forlagetcolumbus.dk Tegn abonnement på vores nyhedsbrev via www.forlagetcolumbus.dk Følg os på Facebook

katalog_2017.indd 2

06/04/2017 15.21


Reform eller revolution? Velkommen til et indblik i Columbus’ udgivelser årgang 2017-18. Kataloget her lander, mens vi alle netop nu finder fodfæste i de nye gymnasie- og HF-uddannelser, der tegner sig med 2017-reformen. Ved skolestart i august 2017 er det tolv år siden, at den sidste store ændring trådte i kraft. Men 2005-reformen var vel nærmere en revolution end en reform; ikke mindst det tværfaglige samarbejde i Almen Studieforberedelse (AT) førte til en gennemgribende forandring i sektoren, som satte nye rammer for undervisningens realisering og udfordrede både lærernes og fagenes selvforståelse. Bliver 2017-reformen med afskaffelsen af AT derfor en lige så gennemgribende tilbagevenden til tiden før 2005? Næppe. Ser man på læreplanerne, er ændringerne af mange fag til at overse. Til gengæld skal alle bidrage til udvikling af elevernes ”innovative, globale og digitale kompetencer samt karrierekompetencer”. Den konkrete udfoldelse fortoner sig indtil videre, og som alt andet i sektoren bliver lærernes og skolernes fortolkning og praktiske udfoldelse heraf derfor afgørende. Columbus følger som fagligt forlag reform­ justeringerne tæt, og i dette katalog kan du læse mere om, hvordan vi understøtter realiseringen af de nye mål – og alt det andet, som fagene også indebærer. De nye kompetencemål indgår på forskellige måder i vores nye og kommende udgivelser. For eksempel kan du på de næste sider læse om innovativ samfundsfagsundervisning, der inddrager en mangfoldighed af rollemodeller. På side

8-13 er det globale i fokus, og digitale kompetencer kan du især læse om i vores metodebøger og på bagsiden af dette katalog. 2017-reformen betoner også demokratisk dannelse og medborgerskab. I Columbus vil vi gerne bidrage til, at både elever og lærere føler sig klædt på til at møde de udfordringer. Det gør vi med nye læremidler, men også ved at støtte initiativer, der styrker de faglige miljøer og elevernes engagerede deltagelse. Konkret kommer det blandt andet til udtryk ved vores opbakning til initiativer som Ungdommens Folkemøde, som til efteråret igen vil samle flere tusinde elever på ungdomsuddannelserne. Columbus Fond, der administrerer vores overskud fra salget af læremidler, har støttet folkemødet med kr. 100.000, ligesom vi støtter en lang række andre faglige og pædagogiske udviklingsprojekter. Det næste projekt er måske jeres gode ide? Læs mere om mulighederne på www.forlagetcolumbus.dk/ columbus-fond. Det kan også være, at du har en ide til en udgivelse, som du selv eller andre burde realisere. I så fald hører vi meget gerne fra dig – send bare en mail. Venlig hilsen Anders Hassing Forlagsdirektør aha@forlagetcolumbus.dk

3

katalog_2017.indd 3

06/04/2017 15.21


SAMFUNDSFAG C

Ny udgave af Luk samfundet op!

2017-reformens nye læreplan for samfundsfag C-niveau har nødvendiggjort en opdateret tredje udgave af den populære grundbog Luk samfundet op! – uden at barnet smides ud med badevandet. Peter Brøndum, der er en af bogens forfattere og desuden underviser i samfundsfag og historie på Øregaard Gymnasium, fortæller: – Bogens faglige indhold og struktur fastholdes i grove træk, men i den tredje udgave lægges der nu særlig vægt på politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund og ligestilling mellem kønnene. – Det står nu mere centralt i både gymnasiet som helhed og i samfundsfag i særdeleshed, at vi skal bidrage til elevernes demokratiske dannelse. Derfor er det vores ambition, at den nye udgave af Luk samfundet op! også understøtter den dimension. Det ses både i den nye udgaves

behandling af traditionel deltagelse i samfundet, men også med dens øgede fokus på de muligheder og udfordringer, der er knyttet til deltagelse på de sociale medier og betydningen af digital dannelse. Da bogen udkom første gang var det med et omfattende website, luksamfundetop.dk, hvor eleverne både kunne teste deres tekstforståelse og interagere med hinanden i faglige opgaver og småprojekter og løse virkelige samfundsproblemer. Desuden kunne lærerne få inspiration til øvelser og undervisningsforløb. Den hjemmeside bliver nu opdateret og udvidet: – Samtidig med udgivelsen af 3. udgave af bogen relancerer vi hjemmesiden , der foruden opdateret materiale som noget nyt rummer en lang række case-film og korte temafilm, hvor en række eksperter diskuterer centrale begreber og statistisk materiale. Det glæder vi os til at kunne præsentere, siger Peter Brøndum.

4

katalog_2017.indd 4

06/04/2017 15.21


SAMFUNDSFAG C

Luk samfundet op! 3. udgave Peter Brøndum og Thor Banke Hansen Luk samfundet op! er en populær grundbog til samfundsfag på C-niveau, og den udkommer nu i en ny udgave tilpasset de nye læreplanskrav i gymnasiereformen 2017. Bogen er bygget op omkring 9 tematiske kapitler, hvor fagets kernestof bliver præsenteret på en måde, der gør det nemmere for den enkelte elev at anvende det på dagens samfund. I den nye udgave af bogen er der øget fokus på deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, ligestilling mellem køn, kulturelle forskelle samt fokus på demokratisk dannelse på sociale medier. Den nye udgave suppleres med en gennemgående opdatering af hjemme­ siden luksamfundetop.dk. Udkommer sommer 2017 3. udgave 2017 papirbog 129 kr., e-bog 35 kr.

Case- og temafilm understøtter den nye udgave, og kan også bruges til undervisningen sammen med 1. og 2. udgave af bogen.

Læs også Ind i samfundet

Samf på B

Jens Folke Harrits og Morten Hansen Thorndahl

Victor Bjørnstrup, Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov

Tematisk bog til B-niveau, der igennem fem temaer bringer de samfundsfaglige hovedområder i spil. Modtog Undervisnings­ middelprisen 2015 (2. præmie).

Ny, gennemrevideret udgave af den populære klassiker B-bogen. Har fået tilføjet det sociologiske kernestof og er gennemgående opdateret.

5

katalog_2017.indd 5

06/04/2017 15.21


SAMFUNDSFAG | A-SERIEN

Politikbogen Jakob Glenstrup Jensby, Anders Ellegaard Pedersen og Peter Brøndum Hvorfor nærmer Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sig hinanden? Er Donald Trump en trussel mod demokratiet? Med afsæt i en lang række aktuelle sager indeholder Politik­ bogen bl.a. kapitler om partisplittelse og partiadfærd, vælgeradfærd, ideologier, demokrati, politiske strukturer, magt og sammenhængen mellem deltagelse, rettigheder og pligter. Bogen leverer alt det politiske kernestof og er tilpasset de nye læreplaner for samfundsfag på A-niveau. Udkommer juni 2017 1. udgave 2017 papirbog 143 kr., e-bog 54 kr.

Økonomibogen

Sociologibogen

Lene Nibuhr Andersen og Jakob Sinding Skött

Søren Juul, Jørgen Elm Larsen og Jytte Kristensen

Økonomibogen introducerer økonomiske problemstillinger fra de små tankeeksperimenter til de store globale sammenhænge. Bogens tre dele – mikroøkonomi, makroøkonomi og international økonomi – dækker til sammen det økonomiske kernestof i samfundsfag på A-niveau.

Hvordan kan det sociale liv undersøges og fortolkes? Fra hverdagslivet til de store samtidsdiagnoser, introducerer og opdaterer Sociologibogen det sociologiske kernestof i undervisningen ved at give de klassiske sociologer nyt liv.

1. udgave 2016, 272 sider papirbog 143 kr., e-bog 54 kr.

1. udgave 2016, 252 sider papirbog 143 kr., e-bog 54 kr.

PÅ VEJ

Metodebogen Anders Hassing, Per Henriksen og Vibeke Petersen Metodebogen formidler, hvordan vi bruger samfundsfag til både konkret og abstrakt problemløsning ved bl.a. at introducere kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode. Samfundsfaglig formidling, herunder de skriftlige opgavetyper, belyses med kortfattede eksempler. Endelig demonstrerer et sidste kapitel, hvordan synsvinkler og elementære videnskabsteoretiske valg påvirker den konkrete undersøgelse, ligesom den forbereder eleverne på det mundtlige forsvar af SRP.

6

katalog_2017.indd 6

06/04/2017 15.21


SAMFUNDSFAG | TRÆNING OG REPETITION

Kort om samfundsfag Søren Lindgreen og Jeppe Wolff Ejlskov Kort om samfundsfag er et undervisningsspil, der på effektiv vis hjælper med at repetere fagets mange begreber og faglige sammenhænge. Det kan spilles på fem minutter eller halvanden time. Det kan spilles alene eller i en hel klasse. Spillet består af seks sæt spillekort med henholdsvis begreber, aktører og opgaver. Fem af disciplinerne – sociologi, politik, økonomi, EU og IP, aktører – kan også hentes som en gratis app til iPhone og Android. Pris for seks sæt spillekort til én gruppe: 300 kr. Fire gange seks sæt spillekort til en hel klasse: 1200 kr.

Samfundsfag.dk

Den digitale rygrad til samfundsfags­ undervisningen. Samfundsfag.dk er elevens holdepunkt i den daglige undervisning og en lille hjælper til forberedelsen. Det omfattende leksikon – med over 2.000 opslag inden for disciplinerne sociologi, politik, international politik, økonomi og metode – er også en uundværlig støtte til eksamensforberedelsen og under den digitale eksamen. Sitet udvikles løbende. Priser fra 5 kr. pr. elev pr. år. Læs mere på sitet. Skriv til info@forlagetcolumbus.dk og få 14 dages gratis adgang. Skriv samfundsfag.dk – katalog i emnefeltet.

7

katalog_2017.indd 7

06/04/2017 15.21


JUBILÆUMSKONFERENCE

#samf50 Undervisning i en verden i opbrud

– Er vi på vej mod den vestlige verdens sammenbrud? Spørgsmålet blev stillet af den amerikanske Pulitzerprisvindende forfatter, Economist-redaktør og skribent Anne Applebaum i en klumme i foråret 2016. Anledningen var udsigten til tre afstemningsresultater i henholdsvis Storbritannien (Brexit), USA (Trump) og Frankrig (Le Pen) med potentielt vidtrækkende konsekvenser. Vi inviterede i november Anne Applebaum til Danmark, få måneder efter at et flertal af briterne havde stemt for Brexit og to dage efter valget af Trump som præsident. To ud af hendes tre worst cases var på det tidspunkt gået i opfyldelse, og det var en bekymret foredragsholder, der mødte frem. Anne Applebaum tog temperaturen på verdensordenen i anledning af Samfundsfags

50 års jubilæum, som vi markerede til et stort jubilæumsarrangement i Den Sorte Diamant i København, hvor 300 samfundsfagslærere var samlet under temaet ”Undervisning i en verden i opbrud”. Her bidrog en perlerække af formidlingsvante eksperter og politikere til at kaste lys over opbruddet med Martin Krasnik som konferencier. Selvom ikke alle var så sortsynede som Applebaum, var alvoren markant. Hvordan kan vi forstå og formidle en verden i politisk, økonomisk og kulturelt opbrud? Hvilke kompetencer kræver det af unge i dag at forholde sig til en så omskiftelig omverden? Hør en af vores forfatteres bud på lære­midler til en verden i opbrud på næste side.

8

katalog_2017.indd 8

06/04/2017 15.21


JUBILÆUMSKONFERENCE

– Er vi på vej mod den vestlige verdens sammenbrud? Anne Applebaum

9

katalog_2017.indd 9

06/04/2017 15.21


INTERNATIONAL POLITIK

Kan man overhovedet undervise i ’en verden i opbrud’?

– Verden er af lave. Eksisterer den vestlige verden overhovedet mere, med et EU i noget der ligner en eksistenskrise, med alvorlige trusler mod den demokratiske samfundsorden og et USA der lukker sig om sig selv? Samtidig fortsætter konflikterne i Mellemøsten og i Afrika som aldrig før. Ordene er Hans Branners, der både er tidligere forsker i international politik og gymnasielærer i samfundsfag gennem mange år samt en af Columbus’ mest produktive og populære lærebogsforfattere. Han deler Anne Applebaums (s. 8) bekymring, men har også et optimistisk budskab. – Fordi verden er af lave, behøver undervisningen ikke være det. For det første er der et større engagement at trække på hos eleverne. Tænk bare på hvor meget en Trump har været

med til at øge interessen for USA og dets rolle i verden. For det andet bliver det vigtigere end nogensinde at formidle de vigtige sammenhænge og begreber som lærebøgerne indeholder. Når forandringer sker hurtigt, er bøgerne uundværlige til at forstå en kaotisk verden og give et perspektiv på begivenhederne. Og for det tredje forekommer det mig at udviklingen i enestående grad lægger op til en spændende tværdisciplinær undervisning, siger Hans Branner. – Omvæltningerne i international politik hænger tæt sammen med nationale forhold som demokratiets vilkår, økonomisk ulighed og identitetsproblemer, forklarer han. Derfor er der mere end nogensinde et gensidigt påvirkningsforhold mellem den internationale og den hjemlige politik, hvor elevernes politiske interesse og demokratiske deltagelse er vigtig.

10

katalog_2017.indd 10

06/04/2017 15.21


INTERNATIONAL POLITIK

PÅ VEJ

Det politiske Europa, 3. udgave Hans Branner 3. udgave af Det politiske Europa er grundlæggende en helt ny bog. Strukturen er ændret, således at det centrale og obligatoriske EU-stof er dækket ind i et indledende kapitel 1 med titlen ”EU i en nøddeskal”. Her gives en samlet oversigt i koncentreret, men alligevel diskuterende form af de vigtigste principper bag EU samt dets opbygning, politikområder og vigtigste aktuelle udfordringer. Kapitlerne 2-6 giver mulighed for at gå i dybden med temaer ud fra eget valg. Nyt her er især kapitel 5, hvor der skelnes mellem fire store kriser, der i dag præger EU-samarbejdet. I kapitel 4 føres udviklingen på fire vigtige politikområder ajour. Kapitel 7 indeholder som hidtil en gennemgang af Danmarks forhold til EU – nu i opdateret form. 3. udgave 2017 papirbog 119 kr., e-bog 45 kr.

IP&Ø

Global politik

Jacob Graves m.fl

Hans Branner

Igennem temaer som klimaforandringer, krig, globalisering og terrorisme, kommer denne grundbog hele vejen rundt om International Politik og International Økonomi. Teoristoffet forklares tydeligt på A-niveau, og i en række cases demonstrerer forfatterne, hvordan man kan anvende teorierne i praksis. 1. udgave 2016, 320 sider papirbog 148 kr., e-bog 54 kr.

Verden er stadig under hastig forandring. Best­ selleren Global politik forklarer de grundlæggende ændringer, der finder sted og samtidig introduceres faget Inter­ national Politik. Bogen retter sig især mod undervisningen i samfundsfag i gymnasiet og HF, men kan også anvendes i en række andre undervisningssammenhænge. 3. udgave 2016, 256 sider papirbog 133 kr., e-bog 45 kr.

Europas svære fællesskab Jacob Langvad Europas svære fællesskab er en anderledes undervisningsbog, der bruger en mere fortællende stil til at formidle Europa-stoffet. Jacob Langvad, som har dækket EU fra Bruxelles i mere end 20 år, skriver om en række aktuelle, skelsættende begivenheder i EU-projektets historie. Bogen indeholder også en guide til Bruxelles-turisten, der vil opleve og forstå EU-hovedstaden og dens historie.

11

katalog_2017.indd 11

06/04/2017 15.21


VERDEN I OPBRUD

USA’s udfordringer, 2. udgave Peter Brøndum og Annegrethe Rasmussen Velskrevet og lettilgængelig bog om amerikanske samfundsforhold. Den populære grundbog er tilbage i en ny udgave, hvor den centrale struktur er bevaret samtidig med at 2. udgaven er ført helt ajour med data og den konkrete udvikling politisk, økonomisk, socialt og i forhold til USA’s rolle internationalt. Bogen suppleres af en omfattende hjemmeside med arbejdsspørgsmål, undervisningsforløb, figurer samt interviews med en række af USA’s mest kendte politiske, sociologiske, udenrigspolitiske og økonomiske eksperter – Francis Fukuyama, Robert Putnam, Joseph Nye, Sheryll Cashin, Martin Feldstein, Robert Kaplan m.fl. 2. udgave 2016, 256 sider papirbog 124 kr., e-bog 51 kr.

Læs også Rusland

PÅ VEJ

Brexit Britain

Peter Nedergaard

Ole Helmersen

Rusland er i dag en mellemstor magt i verden og en stormagt i Europa. Landets nutidige politik og økonomi kan kun forstås i et historisk perspektiv, men fokus her er også på dynamikker i landets nutid, der har afgørende betydning for disse.

Ny udgave af grundbogen om politiske, sociale og økonomiske forhold i det moderne Storbritannien. Bogen har især fokus på den verserende skilsmisse fra EU og dens konsekvenser for begge parter.

12

katalog_2017.indd 12

06/04/2017 15.21


VERDEN I OPBRUD

Migration Niels Boel Grundig introduktion til fænomenet migration. Gennem menneskeskæbner, kort og statistik beskrives migration som et grundlæggende menneskeligt vilkår, hvis omfang og intensitet påvirkes af skiftende økonomiske og politiske konjunkturer. Med inddragelsen af en lang række lande som eksempler på modtager- og afsenderlande, gives rammerne for at undersøge, analysere og diskutere i samfundsfag, engelsk, fransk, spansk og italiensk. Oplagt til SRO, SRP og i forbindelse med studieture. … ”Bogens niveau er relativt højt, men kun i den forstand, at den ikke forklejner et komplekst emne; den introducerer yderst kompleks forskningslitteratur for eleverne, men på en ligefrem måde. [...] Der er rig mulighed for tværfaglighed i denne bog, med stort set alle sprogfag, samfundsfag, historie og kulturfag!” Anmeldelse, Anglo Files 1. udgave 2016, 160 sider papirbog 133 kr., e-bog 51 kr.

Klimapolitik, 3. udgave Peter Nedergaard Hvorfor er klimapolitikken blevet så vigtigt et emne? Hvori består de klimapolitiske problemer? Og hvorfor er det tilsyneladende så svært at finde internationale løsninger på disse? Dette er nogle af de vigtigste spørgsmål Peter Nedergaard berører i sin nye udgave af Klimapolitik. Klimaet fylder stadig meget på den politiske dagsorden. Det præger alt fra politiske debatter i nationale medier til topmøder mellem verdens politiske ledere. Med denne udgivelse får læseren en opdateret og udførlig introduktion til klimapolitikken som et politisk fænomen, ligesom man kan blive klogere på, hvordan de klimapolitiske løsninger påvirker virksomheder og borgere rundt omkring i verden. 3. udgave 2017, 144 sider papirbog 133 kr., e-bog 41 kr.

13

katalog_2017.indd 13

06/04/2017 15.21


TEMATISKE GRUNDBØGER

Nationer og nationalisme Kristian Iversen Trump vil bygge en mur mod Mexico, Storbritannien har meldt sig ud af EU, og i Danmark taler vi om danskheden som aldrig før. Efter at være blevet spået en stille død i en globaliseret tidsalder er nationerne vendt tilbage. I Danmark, Europa og mange andre steder er national identitet blevet et helt afgørende spørgsmål, der danner fællesskaber og skaber politiske skillelinjer. Men hvorfor er idéen om nationen vendt tilbage med så stærk kraft? Denne bog introducerer disse væsentlige begreber og lægger samtidig op til undersøgelser og diskussioner med eksempler fra såvel højre- og venstrefløjen i Danmark og i udlandet. 1. udgave 2017, 192 sider papirbog 143 kr., e-bog 45 kr.

Tematiske grundbøger behandler store dele af kernestoffet med et konkret tema.

Køn og ligestilling Anna Storr-Hansen, Kia Ditlevsen og Tine Studstrup 12-talspiger, speltmødre og tabermænd. Samfundsdebatten er igen og igen ramme for debatter om køn, identitet, ulighed og ikke mindst ligestilling. Også i undervisningen er køn et populært og debatskabende tema, der kan bruges som indgang til at se på en lang række samfundsfaglige problematikker og behandle centralt kernestof om identitet, ideologier, demokrati, velfærd, globalisering og international politik. Denne nye temabog er skræddersyet til at undervise i køn og ligestilling, der nu er obligatorisk i samfundsfag på alle niveauer. 1. udgave 2017, 208 sider papirbog 143 kr., e-bog 45 kr.

14

katalog_2017.indd 14

06/04/2017 15.21


TEMATISKE GRUNDBØGER

PÅ VEJ

Kriminalitet Victor Bjørnstrup, Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov Knivstikkerier, kølleoverfald og mordforsøg på åben gade er efter­ hånden hverdagskost i det danske mediebillede. Selvom kriminalitetsudviklingen bredt set har været nedadgående, har vi været vidne til en forråelse af de kriminelle miljøer. Denne temabog giver eleverne en grundlæggende indføring i kriminalitet fra et sociologisk, politologisk såvel som økonomisk perspektiv: Hvem er de kriminelle? Hvorfor bliver man kriminel? Og hvad gør – og bør vi gøre – som samfund for at dæmme op for kriminaliteten? Udkommer sommer 2017 1. udgave 2017 papirbog 143 kr., e-bog 45 kr.

PÅ VEJ

Ærkedansker – perkerdansker, 2. udgave Morten Hansen Thorndal Hvordan kom integrationsdebatten på den politiske dagsorden? Hvilke udfordringer støder etniske minoriteter ind i når de skal socia­ lisere sig? Og hvordan er deres tilknytning til arbejdsmarkedet? Den populære grundbog kommer nu i en helt ny og revideret udgave. Ærkedansker – perkerdansker beskæftiger sig med udfordringerne ved integration. Igennem tre hovedkapitler stiller den skarpt på disse udfordringer fra henholdsvis et politisk, sociologisk og økonomisk perspektiv. 2. udgave 2017

Læs også Velfærds­staten under pres

Ulighedens mange ansigter

Victor Bjørnstrup, Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov

Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum

Grundbog til samfundsfag på A- og B-niveau. Dykker ned i fire store udfordringer for den universelle, danske velfærdstat.

Her bringes samfundsfagets centrale kernestof i spil. Grundbogen sætter især fokus på forholdet mellem ulighedens årsager og konsekvenser.

15

katalog_2017.indd 15

06/04/2017 15.21


HÅNDBØGER

Arbejdsbog til skriftlig samfundsfag Søren Peter Iversen Med instruktioner og mere end 100 konkrete genreøvelser – fra tabelanalyse til regression og fra undersøgelse til diskussion – er denne udgivelse en vigtig del af samfundsfags­ elevens værktøjskasse. Her bliver eleven klædt grundigt på til en af gymnasiets mest udfordrende eksamensgenrer: Den skriftlige prøve i samfundsfag. Arbejdsbog til skriftlig samfundsfag gør det nemt at integrere de skriftlige opgavegenrer i den daglige undervisning, hvor centrale politiske, økonomiske og sociologiske temaer bringes i spil. 1. udgave 2016, 118 sider papirbog 85 kr., e-bog 30 kr.

NY UDGAVE EFTERÅR 2017

Samfundsstatistik Samfundsstatistikken giver overblik og indblik i danske og internationale samfundsforhold ved at sætte tal på alt fra levevilkår og familieliv til vælgervandringer og international økonomi. Bogen er det uundværlige hjælpemiddel til skriftlig eksamen og fundamentet under det daglige arbejde i undervisningen. Samfundsstatistik 2016 indeholder: • Tabeller og figurer fordelt på 19 temaer • En oversigt med de seneste års vigtigste økonomiske og politiske begivenheder • Leksikon med forklaringer på centrale samfundsfaglige begreber Til udgivelsen hører et gratis hæfte, hvor du som underviser kan finde inspiration til arbejdet med Samfundsstatistik. Det er opdelt i temaer og kan let indgå direkte i undervisningen. Hæftet kan hentes fra bogens hjemmeside. 1. udgave 2016, 160 sider papirbog 105 kr.

16

katalog_2017.indd 16

06/04/2017 15.21


FAGPAKKER

Bestil en ”smagekasse” til studieretningen eller professions-HF Toning af studieretningerne er kommet for at blive, og HF-pakker rettet mod professioner som sygepleje og politi vil vi se mere til efter 2017-reformen. Derfor har vi pakket materiale-

sæt, som specifikt retter sig til toning og professioner. Bestil en ”smagekasse” med udvalgte titler til en fordelagtig pris.

STUDIERETNINGER/STX SAMFUNDSFAG/ ENGELSK

SAMFUNDSFAG/ TYSK-FRANSK

SAMFUNDSFAG/ MATEMATIK

+

+

+

+

+

+

+

+

+

FAGPAKKER/HF SYGEPLEJERSKE

PÆDAGOG

+

+

POLITI

+

Læs mere på: www.forlagetcolumbus.dk/smagekasser

17

katalog_2017.indd 17

06/04/2017 15.21


HISTORIE | KLÆDT PÅ TIL REFORMEN?

PÅ VEJ

Historiske hovedlinjer Torben Peter Andersen Torben Peter Andersens populære grundbog til verdens­ historie, udkommer i en ny, gennemrevideret udgave med en ny titel. Tilpasset historiefaget efter 2017-reformen, er alle kapitler forsynet med centrale kildetekster. I lyset af kulturmøder og globalisering tegnes et billede af Verdens og Danmarks historie fra samfundenes oprindelse til i dag. Historiske hovedlinjer behandler Afrikas, Kinas, Indiens og Mellemøstens historie både før og efter europæernes ankomst i 1500-tallet. Kulturmøder og -konflikter fremstilles ud fra en europæisk såvel som en ikke-europæisk synsvinkel. De lange linjer i Europas og Danmarks historie bliver gennem­ gået, og den historiske gennemgang ledsages af en illustreret arkitekturhistorie. 2. udgave 2017 papirbog 165 kr., e-bog 55 kr.

PÅ VEJ

At skrive historie

Det nye historiefag sætter fokus på skriftlighed og historiebrug.

Heidi Funder, Lars Henriksen og Lasse Taagaard Jensen Historieelevens håndbog introducerer fagets skriftlige dimension med hjælp til både proces, struktur og formalia i de store opgaver samt små skriftlige øvelser til den daglige undervisning – herunder brug af digitale værktøjer. Bogen bygger på forfatternes erfaringer med at inddrage skriftlighed i historiefaget og klæder eleverne på til at arbejde med de nye læreplanskrav, herunder at arbejde med historieformidling og ønsket om at styrke elevernes digitale dannelse. 2. udgave 2017

18

katalog_2017.indd 18

06/04/2017 15.21


HISTORIE | KLÆDT PÅ TIL REFORMEN?

PÅ VEJ

Fra fortid til historie, 2. udgave Anders Hassing og Christian Vollmond Hvad er historie og historisk metode? Hvordan bruger vi historie som individer og samfund? Hvornår og hvordan er historie et humanistisk eller et samfundsvidenskabeligt fag? Den populære grundbog til historie, der sætter ord på fagets relevans og introducerer forskellige faghistoriske tilgange til studiet af fortid, udkommer nu i en ny, opdateret udgave. Metode og teori præsenteres stadig i et letflydende sprog med eksempler og cases fra nutiden og fra den nære og fjerne fortid. Bogen kan både bruges til introduktion, til små og større opgaver i undervisningen samt til tværfagligt samarbejde. Udkommer efterår 2017. 2. udgave 2017 papirbog 133 kr., e-bog 36 kr.

PÅ VEJ

Reformation i Danmark

Krigens historie Jeppe Bæk Meier og Rasmus Østergaard

Henrik Adrian Reformation i Danmark behandler de tumultariske årtier omkring Reformationens gennem­ førelse og institutionalisering. Bogen er en indføring i centrale dele af 1500-tallets magtpolitik, og læseren præsenteres i den forbindelse for en lang række af de førstehåndskilder, som senere tiders historieskrivning har baseret sig på. Kilderne giver et indblik i, hvordan man i samtiden forholdt sig til begivenhederne på, og Henrik Adrian lægger hermed op til, at man selv bør dykke ned i kilderne og danne sig en selvstændig mening om både samtidens diskussioner og eftertidens myter.

Krig er mange ting. De kan være angrebs- eller forsvarskrige. De kan have politiske eller religiøse årsager. De kan være mellem stater eller borgerkrige. Denne bog undersøger en af historiens store drivkræfter ved at stille skarpt på tre af de krige, der har haft størst betydning. Ikke kun for den tid de foregik i, men også for tiden efter. Trediveårskrigen (1618-1648), 1. Verdenskrig (1914-1918) samt krigen mod terrororganisationen Islamisk Stat (2014-) er valgt, fordi de markerer et nybrud i forhold til tidligere krige. Samtidig er de alle moderne krige, der på flere punkter kan minde om hinanden.

1. udgave 2017

1. udgave 2017, 192 sider papirbog 145 kr., e-bog 45 kr.

19

katalog_2017.indd 19

06/04/2017 15.21


HISTORIE | ALMAGT OG AFMAGT HØR SERIEN OM BOGEN PÅ P1

Imperier Peter Fibiger Bang, Michael Bregnsbo, Ole Helmersen, Niels Høffding, Kurt Villads Jensen, Jens Christian Johansen, Karl Christian Lammers og Kjeld Mazanti Sørensen Hvordan er engelsk blevet et verdenssprog? Hvorfor bor der så mange algeriere i de franske forstæder? Hvordan kan det være, at USA’s regeringsbygninger ligner antikke templer? Et svar på alle spørgsmålene er kort og godt: På grund af imperier.
Verdenshistorien er på mange måder historier om imperier. Det er de historier, som denne bog handler om. I undervisningsforløb kan eleverne træne centrale historiefaglige mål om kendskab til historiske hovedlinjer, konflikter og kulturmøder, samtidig med at bogens kapitler lægger op til samarbejde med elevernes 1. og 2. fremmedsprog. I bogen er der kilder på dansk og på den tilhørende hjemmeside kilder på originalsprog om de forskellige imperier. 1. udgave 2017, 270 sider papirbog 165 kr., e-bog 54 kr.

Afrika – fortid og fremtid

Giver eleverne et solidt fundament at stå på – også selvom man nogle gange træder på fortidens ømme tæer.

Finn Rasmussen og Peter Tygesen Hvordan blev Afrika verdens fattigste kontinent? Og går det nu fremad? Med historisk overblik og fokus på centrale temaer tegner Finn Rasmussen og Peter Tygesen et nuanceret og farverigt billede af kontinentet, dets udvikling og ikke mindst dets udfordringer. Bogen er især velegnet til tværfaglige projekter og opgaver om det fascinerende kontinent. … ”Et meget vellykket bud på en samlet ”Afrikahistorie” til undervisningsbrug i gymnasiet. [...] Det er en stor opgave at beskrive et helt kontinents historie på så få sider, men det lykkes forfatterne hele vejen igennem at lægge en specifik afrikansk synsvinkel på begivenhederne, som gør bogen meget interessant og relevant. Det er med andre ord ikke en bog om Afrika set med europæiske briller, den er meget mere end det! ” Anmeldelse, Noter 1. udgave 2016, 208 sider papirbog 143 kr., e-bog 51 kr.

20

katalog_2017.indd 20

06/04/2017 15.21


HISTORIE | KAMPEN OM DANMARKSHISTORIEN

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel Kristian Iversen og Ulla Nedergård Pedersen Hvorfor afholdes der mindebegivenheder, produceres historiske film og oprettes historiske oplevelsescentre som aldrig før? Her er en solid introduktion til feltet erindringshistorie, der bl.a. at besvarer hvordan og hvorfor bestemte begivenheder i Danmarkshistorien skaber national identitet, udløser offentlig debat eller bruges til at legitimere aktuel politik. … ”En sjælden gang imellem får man en bog i hænderne af en sådan karat, at man efter endt læsning føler trang til at løbe ned til den ansvarlige for indkøb af fagbøger, ruske hende bestemt i skuldrene, kigge hende dybt i øjnene og indstændigt udbryde: ”Køb den…! Nu…! I klassesæt … [...] Denne bog er ganske enkelt, hvad historiefaget har sukket efter. Anmeldelse, Gymnasieskolen 1. udgave 2014, 144 sider papirbog 133 kr., e-bog 35 kr.

nt om æder

Undskyld? Winnie Færk Skal Danmark sige undskyld til Grønland? Bogen giver ikke selv et entydigt svar, men fokuserer i stedet på de mange erindringer, fortællinger og faglige fortolkninger af den fælles fortid, der gennem tiden har været bragt i omløb i Grønland og Danmark af både læg- og fagfolk. På den måde kvalificerer den elevernes egen refleksion over fortidens betydning i nutiden. Undskyld? behandler centralt kernestof i historiefaget – om bl.a. kolonisering og afkolonisering – og indeholder mange metodiske øvelser. Også velegnet til samarbejde med faget dansk. … ”Undskyld? er en meget interessant og relevant bog med et højt ambitionsniveau, men hvor læseren tages sikkert ved hånden og hjælpes på vej af Winnie Færks store faglige overblik og klare formidling.” Anmeldelse, Noter 1. udgave 2016, 176 sider papirbog 133 kr., e-bog 35 kr.

21

katalog_2017.indd 21

06/04/2017 15.21


ENGELSK

Reading Shakespeare in Our Time Birgitte Speyer Shakespeare er en gave og denne indbydende bog lader læseren få det hele forærende. Fra hvert af de tre stykker Hamlet, Macbeth og The Merchant of Venice giver udvalgte scener det mest centrale af handling og tema. Hvert kapitel indledes med et resumé, persongalleri og anbefalinger til film- og sceneudgaver. Det sluttes af med forståelses- og perspektivopgaver samt inspiration til forskellige arbejdsformer. Teksterne er hele vejen igennem forsynet med et overskueligt stillads af gloser og noter om plot, personer, perspektiver og den historiske kontekst. 1. udgave 2017, 192 sider papirbog 165 kr.

22

katalog_2017.indd 22

06/04/2017 15.21


ENGELSK

Shakespeare – hvor svært skal det være? – Hvor mange generationer skal vokse op med kendskab til Shakespeare, som kun strækker til at vide, at “han er svær at læse”. Behøver det nu også være så svært? Birgitte Speyers spørgsmål er retorisk. Ud over at være lektor i engelsk ved Øregaard Gymnasium og Shakespeare-entusiast er hun nemlig også forfatter til bogen Reading Shakespeare in Our Time. Bogen er et eksempel på, at det trykte værk nogle gange kan være det digitale en overlegen teknologi. I fire overskuelige og indbydende spalter i et format, der minder om et teaterpartitur, får man her al den nødvendige hjælp: Umiddelbart brugbare gloser, forklaringer som giver helhed og tolker begivenhederne samt historiske noter, som relaterer til såvel fortid som nutid. Resultatet er til at tage og føle på:

– Efter få skridt ind i Shakespeares univers opdager man, hvilken rigdom der findes her, i form af viden om os selv og forståelse for andre; hans stykker handler simpelthen om dét at være menneske. Og såvel nu som for 400 år siden imponeres man over den variation og sprudlende oplevelser, der ligger i hans usædvanlige sprog. I bogen findes masser af inspiration til, hvordan eleverne kan arbejde med bogen hver for sig, i par og i trepersonersgrupper og træne såvel fordybelse som oversættelse og meget andet. Resultatet er, at man får oplevelsen af at kunne læse, forstå og indgå i diskussioner om digteren og hans værk, siger Birgitte Speyer: – Stoltheden i elevernes ansigter er til at få øje på!

76

77

ACT I, scene i.

As with the play of Hamlet, Shakespeare has found his inspiration for Macbeth in old chronicles. In 1577, Raphael Holinshed published the old legend of how King Duncan of Scotland was murdered in 1040 by the captains Macbeth and Banquo. Since this play was written only a few years after James I had ascended the English throne in 1603, it would be seen as a tribute to him if ancestors could be seen as honourable and heroic. Therefore it is Macbeth who is the villain here – along with his wife – and Banquo has a much more noble part, as it was generally assumed that James I descended from Banquo.

It appears that there is some sort of master plan here; it gives rise to the academic discussion of whether Macbeth has any choice, or whether everything has already been settled in advance, and he is perhaps just playing the role Destiny has laid out for him.

unfriendly setting and a group of super-

First Witch When shall we three meet again In thunder, lightning, or in rain?

with beards’ or ’instruments of darkness’,

Second Witch When the hurlyburly’s done, When the battle’s lost and won.

The Scottish forces are fighting with the

Third Witch That will be ere the set of sun.

Scottish).

natural characters. They are sometimes called ’weird sisters’, sometimes ’beings

hurlyburly tumulten, hurlumhejet

and at one point we are told that they can vanish into thin air.

Norwegian, and before the day is over, one side will have lost (the Norwegians) and the other will have won (the

ere før

5

where the place hvorhenne

First Witch Where the place?

heath heden

Second Witch Upon the heath.

there to der skal vi

Third Witch There to meet with Macbeth.

Somehow it has been determined – perhaps by fate – that Macbeth is going to meet these three weird sisters.

First Witch I come, Graymalkin! paddock tudse 10

Witches and evil spirits were considered very real in Elizabethan England. Even King James felt cursed himself; he was convinced that witches kept him from bringing his Danish bride home, by working up storms and thereby forcing his ships to return to England. After a few unsuccessful attempts he had a number of witches burnt, and, lo and behold, his wife was landed safely in England.

The opening of the play is set with an

A desert place. Thunder and lightning. Enter three Witches

Second Witch Paddock calls. Third Witch Anon.

anon straks

fair fint foul fælt hover svæve

2

ALL

A dominant theme is introduced here:

Fair is foul, and foul is fair: Hover through the fog and filthy air.

what they seem on the surface.

[Exeunt]

we cannot trust our eyes; things are not

To end the scene quickly after this presentation of setting, the weird sisters

1

4

are called away by some companions suitable for witches; a cat called Graymalkin and a paddock.

3 READING SHAKESPEARE IN OUR TIME

Perspektivering

MACBETH

Gloser

Shakespeares ord

Kommentarer

23

katalog_2017.indd 23

06/04/2017 15.21


ENGELSK

Brave Voices Birgitte Prytz Clausen At være en modig stemme er mange ting: At anfægte normerne og udfordre etablerede spilleregler. At tænke innovativt og tage scenen selvom den ikke er din. Og det handler om at stille krav til mennesker og autoriteter, der skal, men ikke vil påtage sig ansvaret. Brave Voices er et nøje udvalg af non-fiction tekster af og om modige mennesker. Gennem fem temaer – Economy, Empire, Human Rights, Race og Gender – er antologien en stærk værktøjskasse til arbejdet med mundtlig og skriftlig engelsk, herunder redskaber til essayskrivning. Bogen er endvidere oplagt til det tværfaglige samarbejde med historie og samfundsfag. 1. udgave 2017, 256 sider papirbog 149 kr., e-bog 45 kr.

The Writer Jesper Engsted The Writer er en overskuelig og anvendelig håndbog til eleverne, når de skriver. Eleven kan læse bogen fra ende til anden eller bruge den som opslagsværk, men får under alle omstændigheder gode råd til at tilrettelægge sin skriveproces. Læreren kan bruge de enkelte afsnit som udgangspunkt for mindre afleveringer og skriveøvelser på klassen. Med et afsnit om kilder er bogen endvidere selvskrevet til brug ved digital, skriftlig eksamen og i arbejdet med elevernes materialebevidsthed med særligt fokus på nettet. 1. udgave 2017, 72 sider papirbog 70 kr., e-bog 25 kr.

Læs også Links Helle Birk

Language and Power

Mere Shakespeare? Denne antologi af engelsksprogede tekster, sat i et historisk perspektiv, kommer bl.a. omkring Othello og Richard III, men har også meget andet at byde på.

Antologi med fokus på samspillet mellem sprog og magt. Igennem tre temaer udfordres eleverne til at reflektere over egne holdninger til emnerne.

Tine Vedel Eriksen

24

katalog_2017.indd 24

06/04/2017 15.21


VI UDGIVER OGSÅ TIL …

Billedkunstbogen, 2. udgave Katrine Charlotte Busk

BILLEDKUNST

Grundbogen til undervisning i billedkunst på C- og B-niveau kommer nu i en ny, revideret udgave. Billedkunstbogen kan anvendes som værktøjskasse til mange forskellige måder at gribe undervisningen an på. Hvert kapitel rummer metodeafsnit samt praktiske og teoretiske øvelser, ligesom bogen har en historisk tidslinje med beskrivelser af forskellige kunst- og arkitekturhistoriske stilarter. Den nye udgave er udvidet og tilpasset de nye læreplaner. 2. udgave 2017 i-bog 30 kr.

Psykologi – fra celle til selfie Flemming André Phillip Ravn og Troels Wolf Tilpasset lærervejledningen i Psykologi C på ungdomsuddannelserne, dækker denne grundbog de fire obligatoriske hovedområder. Derudover behandles tre andre spændende områder. Bogens brede sigte gør den også anvendelig til B-niveau og til tværfagligt samarbejde.

PSYKOLOGI

… ” Med sin lækre grafiske og didaktisk reflekterede præsentation af det psykologifaglige stof markerer denne grundbog sig fornemt i forhold til eksisterende grundbøger på markedet. Den er hermed anbefalet.” Anmeldelse, Gymnasieskolen 1. udgave 2015, 336 sider papirbog 189 kr., e-bog 60 kr.

PÅ VEJ

Luk virksomheden op, 2. udgave

ERHVERVSØKONOMI

Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Ny gennemrevideret udgave af grundbogen til erhvervsøkonomi. Tilpasset den nye læreplan præsenterer Luk virksomheden op! igennem otte kapitler fagets kernestof. Læreren kan nemt udvælge teorier og modeller, der er relevante for undervisningen, og i hvert kapitel er der teorier, modeller og cases med arbejdsspørgsmål, som dækker de faglige mål. Her er det bl.a. karrierelæringskompetencer samt innovative, digitale og globale kompetencer, der trænes. 2. udgave 2017 papirbog 124 kr., e-bog 35 kr.

25

katalog_2017.indd 25

06/04/2017 15.21


DIDAKTIK

Didaktik og pædagogik Columbus’ bøger om didaktik og pædagogik sætter fokus på kerneydelsen: Fagprofessionel udvikling af den gode underviser. Samtidig vil vi gerne tilbyde redskaber til at møde de mange og varierende udfordringer, som man som lærer forventes at kunne håndtere.

Derfor udgiver vi både de grundlæggende indføringer i fagenes didaktik, inspirationsmaterialer til kreativ undervisning og bøger, der professionaliserer både elevkontakt og kollegialt samarbejde.

Professionelle samtaler – en brugsbog for undervisere Birgitte Gottlieb og Tulu Sinha Hansen Karaktersamtalen, vejledningssamtalen, mentorsamtalen og mistanken om snyd. Professionelle samtaler fylder meget på ungdomsuddannelserne og har de seneste år fået en fremtrædende plads i underviserens alsidige opgaveportefølje. En plads som kun vil blive fremhævet med det forkortede grundforløb og behovet for at føre eleverne til den rette studieretning. Professionelle samtaler – en brugsbog for undervisere sætter fokus på samtalen som et bærende element i faglig formidling. På et teoretisk grundlag giver den konkrete metoder til, hvordan man som underviser i en travl hverdag kan kvalificere de meget forskelligartede samtaletyper, som undervisning indebærer. Det drejer sig både om samtaler med elever og med kolleger i forbindelse med fx supervision. Bogen er skrevet med eksempler fra ungdomsuddannelserne, men henvender sig til alle, der beskæftiger sig med undervisning, ledelse og vejledning i uddannelsessektoren. Begge forfattere har et indgående kendskab til de problematikker, der knytter sig til kerneydelsen ved at have mange års erfaring som undervisere i ungdomsuddannelsesregi og som HR- og kvalitetschefer. 1. udgave 2017, 102 sider papirbog 140 kr.

26

katalog_2017.indd 26

06/04/2017 15.21


DIDAKTIK

Historiedidaktik, 3. udgave Allan Ahle og Christian Vollmond (red.) En solid introduktion til både teori og ”best practice” om at undervise i historie på ungdomsuddannelserne. Tredje, gennemreviderede udgave af grundbogen i historie­didaktik er skrevet af forskere og undervisere i gymnasie­skolen, herunder hhx og htx. 3. udgave 2017 papirbog 166 kr.

Samfundsfagsdidaktik, 3. udgave Peter Brøndum (red.) Tredje gennemreviderede udgave af grundbogen i samfundsfags­ didaktik for lærere på ungdomsuddannelserne. Bogen giver pæda­gogikumkandidater, etablerede undervisere samt personer der underviser i samfundsfag i gymnasieskolen eller på HF hjælp til at tilrettelægge en faglig og didaktisk reflekteret undervisning. 3. udgave 2017 papirbog 150 kr.

PÅ VEJ

PÅ VEJ

Øvelsesbog til historie

Øvelsesbog til samfundsfag

Anders Troelsen og Kasper Ditlevsen

Bo Isaksen og Marie Borregaard Vinther

Inspiration til variation af historieundervisningen.

Inspiration til variation af samfundsfagsundervisningen.

27

katalog_2017.indd 27

06/04/2017 15.21


DIGITALT

Få gratis prøveadgang til Columbus’ titler resten af skoleåret • Velkommen til Lix – farvel til licens-besvær • Få adgang til alle Columbus’ titler – og mere end 450 titler fra ni forskellige forlag – med Lix-appen. • Hent den på http://gymportalen.lix.com og prøv læreradgangen med dit uni-login. • I 2017-18 kan din uddannelsesinstitution for kr. 375,- pr. elev få bøger til alle fag. • Skriv til info@forlagetcolumbus.dk eller ring på 3542 0051.

STYRK DEN DIGITALE DANNELSE!

Netværkssamfundet, 2. udgave Victor Bjørnstrup,Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov Ideel når de digitale kompetencer skal styrkes. Den eksplosive udvikling i brugen af internettet, mobiltelefonen og sociale medier som Facebook og Snapchat har på mange måder påvirket vores færden og ageren i det netværks­ samfund, de fleste efterhånden er en del af. Netværks­ samfundet beskæftiger sig med de nye måder, vi som individer socialiserer os på og måden, hvorpå det forandrer vores identitetsdannelse. Bogen indeholder empiri til at karakterisere netværkssamfundet og afsluttes med tre essays af diskuterende karakter: Er der tale om et frem- eller tilbageskridt? 2. udgave 2015, 128 sider papirbog 110 kr., e-bog 36 kr.

28

katalog_2017.indd 28

06/04/2017 15.21

Profile for forlagetcolumbus

Katalog 2017  

Nye og kommende titler fra Forlaget Columbus til samfundsfag, historie, engelsk, erhvervsøkonomi, psykologi, billedkunst, fagdidaktik, pædag...

Katalog 2017  

Nye og kommende titler fra Forlaget Columbus til samfundsfag, historie, engelsk, erhvervsøkonomi, psykologi, billedkunst, fagdidaktik, pædag...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded