Page 1

Nr. 6, oktober 2010

Fagblad for den danske kontorartikelbranche

Tre kendte og en outsider skal kÌmpe om stats­aftale til 100 mio.

w w w . k o n t o r p a p i r . d k


Indhold

Ud på - og med - nettet

Stort underskud hos Scan Office De første ni måneders drift gav et underskud på næsten 31 mio. kroner. Selskabets bankforbindelse har konverteret i alt 45 mio. kr. til ansvarlig lånekapital Side 4

Musik. Bøger. Og så kontorartikler. Det er ifølge web-eksperter rækkefølgen af de tre produkttyper, det er lettest og mest oplagt at købe online. Og det sker allerede i stor stil. Især - selvfølgelig - med musik, som dels er udsat for massiv piratkopiering og hentes gratis, dels også forbruges på nye, mobile, platforme, som der downloades direkte til. Bøger er for alvor ved at blive det næste store område, hvor flere og flere fysiske boghandler kommer i økonomisk knibe og ofte endda må dreje nøglen helt om. Her frygter man også for, hvad udbredelsen af e-bøger vil betyde for salget, hvis det viser sig, at der kommer gang i en omfattende piratkopiering på også dette område. Det problem har man heldigvis ikke inden for kontorartikler. Men produkterne er alligevel yderst velegnede til salg via internettet, evt. suppleret med et besøg hos en lokal kontorforsyning i ny og næ for at studere enkelte produkter nærmere, få gode råd eller se nyheder. Derfor er det naturligt, at nettet som beskrevet i et par artikler i dette nummer - i stigende grad er blevet stedet, hvor man kæmper om kunderne. ZAP-in opruster nu med en voldsom web-satsning, OSD er efter et lang tilløb også for alvor kommet med på vognen og Lomax har i flere år haft en yderst succesrig og givtig kobling mellem postordre og web-shop. Det er efterhånden umuligt at drive forretning på dette område uden at have en webshop som en del af forret-

Fire skal slås om statsorder til 100 mio. Tre oplagte og en outsider er udvalgt til at give tilbud på statens forbrug af kontorvarer de næste to år. De fire er Lyreco, Remmer, Staples og KontorCirklen Side 6 Farvel til dansk lager og logistik Staedtler Nordic vil fremover levere til sine danske kunder fra et moderne logistikcenter i Tyskland. Det vil give kunderne enklere tilgang til det komplette sortiment Side 8, 10 og 12 Små dyre søgeord Google AdWords er en gigantforretning og teknologien breder sig med lynets hast. Men søgeordene er ikke gratis at bruge Side 15 og 16 ZAP-in får ny webbutik Med en ny web-butik, som åbnes til november, bliver kontorsupermarkedet ZAP-in landsdækkende. Indvielsen af butikken er første led i ny webstrategi Side 18 og 20 Bantex skifter navn til Hamelin Navneskiftet er led i en europæisk strategi, hvor alle Hamelin-selskaber skifter navn. Den nordiske direktør er glad for skiftet. Det giver adgang til nye brands, og det giver store fordele, at kommunikationen af de forskellige varemærker fremover er adskilt fra firmanavnet Side 22 Trykkeri-kæde indgår klimaaftale med MAP Aftalen indebærer, at der bliver plantet træer i Mozambique i et omfang, der modsvarer det CO2-udslip, som produktion af papiret på en tryksag forårsager Side 24

Nr. 6. oktober 2010 | ISSN-nummer 1603-8630 | Kontrolleret oplag: 3.450 eks. udgives i et samarbejde mellem Detailpapirhandlerforeningen i Danmark og KONPA | Artikler i bladet udtrykker kun forfatterens holdning. Redaktion og annoncer: Pressto Kommunikation, Vandkunsten 6, 2, 1467 København K, Telefon 74 43 14 44, e-mail: post@kontorpapir.dk Ansvarshavende redaktør: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Journalister: Karin Kaas, e-mail: karin@komm-a.dk. Telefon 35 42 40 42 Klavs Andersen, e-mail: ka@pressto.dk. Telefon 2720 0966

Fremgang hos Røsfeld Data Et år som Xerox-partner har givet markant vækst, og salget af it-drift til mellemstore virksomheder er øget med 47 procent på et år Side 26 Faste rubrikker: Branchenyt Side 27, 28 og 29 KONPA Side 30, 31 og 33 Detailpapirhandlerforeningen Side 34 og 35 Bestillingskupon Side 35 Forsideillustration: Polfoto 2

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

ningsområdet. Og at lave en overskuelig og tillidsvækkende hjemmeside, som det er nemt at betjene, vil i stigende grad blive en konkurrenceparameter på linje med service, leveringshastighed og ditto sikkerhed. Internettet bliver også mere og mere brugt som stedet, hvor man ikke bare fastholder eksisterende kunder men også tiltrækker helt nye. Det kan dels gøres med regulære banner-reklamer, dels med de mere diskrete Adwords-annoncer, der optræder som ”sponsorerede links” øverst oppe og til højre på siden, når man søger på google. Adwords er klart mere oplagt for nichevirksomheder med specialprodukter end for dem med det store brede sortiment hvordan kommer man fx øverst på resultatlisten, hvis den potentielle kunde skriver ”printerpapir” i søgefeltet? - men mon ikke det også her vil vise sig, at der er smarte smuthuller for de kreative, der arbejder målrettet med mulighederne? Den store styrke - og fare - ved internettet er, at nettets hukommelse er uendelig. Er der først blevet lagt artikler eller blog-indlæg ud med fx negativ omtale af en virksomhed, ved man ikke, i hvilken sammenhæng, disse links dukker op om måske flere år. Det gør det ekstra vigtigt for firmaer med en stor eksponering mod nettet at arbejde med sit image i offentligheden. Et enkelt link til en negativ historie kan ødelægge mange års arbejde. Bjarke Larsen Ansvarshavende redaktør

Annoncekonsulent: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Telefon 7443 1444 Levering af bladet: Brug kuponen andetsteds i bladet Layout/tryk: one2one, Ove Gjeddes Vej 11-19, 5220 Odense SØ, Telefon 66 121 121

Medlem af: Medlem af: ISPA, International Stationery Press Association


Stort underskud hos Scan Office De første ni måneders drift gav et underskud på næsten 31 mio. kroner. Selskabets bankforbindelse har konverteret i alt 45 mio. kr. til ansvarlig lånekapital

Af Karin Kaas, karin@komm-a.dk Scan Office kom ud af 2009 med et underskud på 30,8 millioner kr. Regnskabet dækker ni måneder, nemlig tiden fra 1. april 2009, hvor CJC gruppen gik i betalingsstandsning (og senere under konkursbehandling) og Scan Office Aps blev etableret, til årsskiftet. Trods resultatet, som ledelsen i sin regnskabsberetning karakteriserer som ”meget utilfredsstillende”, er divisionsdirektør Gert Gerber stadig fortrøstningsfuld. Han hæfter sig især ved, at virksomhedens hovedbankforbindelse fortsat har så stor tiltro til fremtiden, at den ved etableringen konverterede 20 mio. kr. til ansvarlig lånekapital og igen konverterede 25 mio. i maj i år, og ”det ville man næppe have gjort, hvis ikke der var den fornødne tro på, at klarer os igennem”, siger Gert Gerber. ”Der har været mange omkostninger i forbindelse med rekonstruktionen. Ikke mindst i forbindelse med opsigelse af medarbejdere. Vi overtog samtlige medarbejdere og foretog efterfølgende en gennemgribende medarbejderreduktion.”

Halvdelen skyldes rekonstruktion

Divisionsdirektør Gert Gerber ser trods det store underskud fortrøstningsfuld på fremtiden.

4

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

Det har heller ikke været omkostningsfrit at lukke over halvdelen af butikkerne, understreger Gert Gerber, der under ingen omstændigheder vil kalde situationen kritisk for virksomheden. I alt skønner ledelsen ifølge regnskabet, at ca. 15 mio. kr. af underskuddet stammer fra effektivitets- og besparelsestiltag blandt andet lukning af butikker og distributionslager og afskedigelse af 43 medarbejdere i 2009.

Underskuddet på 31 mio. er oparbejdet på trods af, at en god part af det gamle selskabs gæld blev stående der. På trods af gældens nedbringelse blev der overtaget mange forpligtelser, understreger Gert Gerber ”Det tog lang tid at få vendt tingene. Man kan måske sige, at vi kunne have været dygtigere til at skære helt ind til benene, og set i bakspejlet burde vi måske have gjort det. Så var vi ikke kommet ud med et underskud på 31 mio. kroner. Men vi ville under alle omstændigheder have fået underskud,” siger Gert Gerber. Til gengæld ser han ”ret fortrøstningsfuld” på fremtiden baseret på årets første måneder. Ikke mindst på baggrund af møbelmarkedet, som generelt har været ekstremt hårdt ramt. ”Her ser vi positive tendenser. Jeg ved ikke, om det er typisk for branchen, men her sker altså noget,” siger Gert Gerber, der samtidig understreger, at markedet stadig er trængt, og at det bliver en kamp i år. ”Men det gør det for hele branchen”, siger divisionsdirektøren. Scan Office omsatte i sine første ni måneder for ca. 288 mio. kr. og forventer et nulresultat for i år. Til sammenligning omsatte CJC Gruppen i sit sidste regnskabsår for omkring 600 mio. kr. Den tidligere ejer af CJC Gruppen, Imad Mahaini og hans familie har penge i selskabet, men har ikke noget at gøre med den daglige drift. Ved årsskiftet indbetalte Carsten Mahaini, søn af Imad Mahaini, fem mio. kr. i ansvarlig lånekapital.


Fire skal slås om statsorder til 100 mio. Tre oplagte og en outsider er blevet kvalificeret til at give tilbud på statens forbrug af kontorvarer de næste to år. De fire er Lyreco, Remmer, Staples og KontorCirklen

Af Karin Kaas, karin@komm-a.dk Fire virksomheder skal kæmpe om at levere alle statens kontorvarer fra 2011 og to år frem. Det drejer sig om de to såkaldte FMaftaler – dag-til-dag levering og kontorvarer med konsignationslager – til en samlet værdi mellem 90 og 100 mio. kroner. De fire er de to nuværende leverandører til staten – Lyreco og Remmer A/S – Staples og KontorCirklen i samarbejde med in/out. Den sidste virksomhed må nok betegnes som noget af en outsider. Den Holbæk-baserede kontorforsyning syner umiddelbart ikke meget i forhold til sværvægterne Lyreco, Staples og Remmer. Scan Office forsøgte sig til gengæld ikke i 2. runde, efter at virksomheden sammen med Staples ikke blev kvalificeret til at give tilbud i den første udbudsrunde, som endte med, at kun to kunne kvalificeres – nemlig Lyreco og Remmer. Hverken Staples eller Scan Office kunne leve op til soliditetskravet på otte procent. Med kun to kvalificerede besluttede staten derfor at slække på kravet til soliditeten i det håb, at det ville give et bredere felt. Resultatet er altså, at de fire, der har søgt, alle er blevet kvalificeret. De fire har i øvrigt alle søgt om prækvalifikation til begge aftaler, oplyser kontorchef Nikolas LyhneKnudsen fra Statens Indkøb. Hos Scan Office oplyser divisions­ direktør Gert Gerber, at virksomheden i sin nuværende situation bliver nødt til at have fokus der, hvor den har sine styrker. Og det bliver ikke på statsaftalen, hvor leverandører, der ikke har gjort sig klar over rammerne for kontrakten, risikerer en meget lille indtjening eller i værste fald at tabe penge på aftalen. 6

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

”Skal man gå ind i en sådan aftale, er man nødt til at prioritere den meget højt, og p.t. prioriterer vi anderledes,” siger Gert Gerber, der også oplyser, at Scan Office har tænkt sig at gå efter igen at blive SKI-leverandør, når denne aftale sendes i nyt udbud i efteråret.  “Her har vi en langt større erfaring og har historisk haft mange tilfredse kunder, hvor vores lokale tilstedeværelse har tiltalt kunderne og givet kunderne en større fleksibilitet i indkøbene.” 

KontorCirklen Bag KontorCirklen står tre ejere – Ole Mosbæk, Frank Østergaard og Anett Christensen – der etablerede engrosvirksomheden i 2005. De er også medejere af in/out og dermed Indeks Office, og det er den konstellation, der gør, at de overhovedet tør binde an med at byde på den store statsaftale, fortæller Frank Østergaard. ”Vi er et lille firma, der er megastort qua in/out. Og vi kan sagtens løse den opgave. Hverken Lyreco eller Staples kan noget, vi ikke også formår,” siger han.

Kontrakt i december De fire virksomheder har nu ca. en måned til at udarbejde deres tilbud. Derefter skal Statens Indkøb bruge endnu en måneds tid på at vurdere, hvem der skal vælges som leverandør. De endelige kontrakter tildeles i begyndelsen af december. Aftalerne løber i to år med mulighed for forlængelse i to gange et år. Det var forventningen hos Statens Indkøb, at de ændrede udbudsbetingelser ville trække flere interesserede ud af

busken og planen var at prækvalificere fem, oplyser Nikolas Lyhne-Knudsen. Nu blev det altså ved de fire, der viste interesse. I modsætning til SKI-aftalen på kontorvarer, hvor der kan vælges mellem flere leverandører, har staten kun en leverandør på kontorvarer med dag-tildag levering og en leverandør på kontorvarer med konsignationslager. Alle statslige virksomheder er forpligtet til at købe ind på aftalerne.


www.esselte.com/diamonds

Diamanter varer evigt. Deltag i vores store kampagne. Vi fejrer vores NYE Esselte No.1 Power brevordner med en eksklusiv kampagne rettet mod slutbrugerne og med en fantastisk førstepræmie: En diamantring til en værdi af 22.000,- kr.! Vores NYE Esselte No. 1 Power brevordner har en langt stærkere låsemekanisme, som åbner og lukker utrolig præcist mindst 10.000 gange og som desuden har 3 ÅRS GARANTI! Nu kan du give dine kunder en chance for at vinde en fantastisk diamantring samt andre attraktive præmier.


Staedtler Nordic siger farvel til dansk lager og logistik Staedtler Nordic vil fremover levere til sine danske kunder fra et moderne logistikcenter i Tyskland. Det vil give kunderne enklere tilgang til det komplette sortiment, lover den nordiske direktør

Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk Det er snart skiftedag hos Staedtler Nordic. I mange år har hovedkontoret omfattet et lager, og der er stadig varer på reolerne i lagerlokalerne bag kontorerne i Staedtler Nordics hovedkvarter i Valby. Men når medarbejderne går på weekend den 1. oktober, er det slut. Om mandagen den 4. oktober er det danske lager lukket ned, og kunderne i Danmark og Sverige får i fremtiden ligesom kunderne i resten af Norden, leveret deres varer fra Staedtlers højteknologiske logistikcenter i Nürnberg. Staedtler Nordics administrerende direktør Kim Jensen betragter denne udvikling som en stor fordel for både de danske og svenske kunder og Staedtler Nordic selv. ”For kunderne betyder det, at de får enklere adgang til det fulde sortiment, og en række af de varer, som hidtil har været skaffevarer, bliver til lagervarer, og det betyder hurtigere levering til kunderne af denne type varer. For os selv betyder afskeden med lagerfunktionen, at vi kan koncentrere os om vores kerneopgaver, som lokalt er salg og marketing, frem for lager- og logistikhåndtering,” understreger Kim Jensen. ”Vi opnår, at vi kan øge fokus på salg og marketing. Vi har blandt andet ansat den ene af de to hidtidige medarbejdere fra lageret i vores kundeservicefunktion.”

Ingen forskel for kunderne Han tilføjer, at kunderne ikke vil komme til at opleve nogen forskel i hverdagen: ”Salg, marketing, fakturering og administration vil foregå på samme måde som hidtil. Kunderne vil blot modtage deres pakker fra Nürnberg i stedet for her fra os.” Kim Jensen erkender dog, at det samtidig er lidt vemodigt at skulle sige farvel til lageret: ”Det bliver meget anderledes i begyndelsen. Der er både følelser og traditioner involveret i lukningen, og det er slut med arbejdsopgaver som optælling og

Kim Jensen, Staedtler Nordic: Vi vil øge fokus betydeligt på vores kerneområder, som er salg og marketing.

Fortsættes side 10 8

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir


Fortsat fra side 8

Kim Jensen skal sammen med sine medarbejdere snart tage afsked med lageret i Valby. Han er både vemodig og på samme tid meget tilfreds med, at det skal ske. (Fotos: Torben Klint)

installeret i otte lande, og Danmark bliver nummer ni i rækken. ”Vi er snart klar med vores SAP-projekt, som indtil nu er gået efter planen, og vi tager det som udtryk for, at Staedtler ønsker at investere i Norden, at det er vores tur til at komme med på ERPvognen, siger Kim Jensen. status. Så vi tager i en vis grad hul på en ny kultur. I fremtiden vil vi kun have et lille prøvelager her hos os,” forklarer han.

Nyt it-system Samtidig med at Staedtler Nordic bliver tilknyttet den centrale logistikfunktion i Tyskland kobles virksomheden også på Staedtlers verdensomspændende SAP ERP-system. Systemet er indtil videre

Væksten er tilbage Staedtler Nordic har siden grundlæggelsen i 2005 kunnet vise konstant vækst med undtagelse af 2009, som ligesom hos de fleste andre virksomheder er et år, man helst vil glemme: ”I år er vi kommet tilbage på sporet. Vi har indtil nu præsteret en to-cifret vækstrate, og vi ligger indtil videre pænt over vores budget. Vi havde fin vækst i vores retail-handel sidste år, men vi blev ramt på business-to-busi-

ness-delen på vores traditionelle produkter,” forklarer Kim Jensen.

Ny distribution Når det nye logistikprojekt går i luften, betyder det en øget satsning på Staedtlers egne produkter, men også at en række produkter, som Staedtler Nordic forhandler for andre leverandører, vil blive distribueret direkte fra logistikcentret i Tyskland. Det gælder blandt andet klammer og hæftemaskiner fra Zenith, tasker og mapper fra Eurostyle, den elektroniske ordbog Quicktionary samt Mandala Create tegneskabeloner, som er skabt af den danske designer Mette Østberg. Som noget helt nyt indleder Staedtler Nordic fra den 1. december et samarbejde omkring distributionen af Henkels Pritt-limstifter og Loctite sekundFortsættes side 12

10

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir


Fortsat fra side 10 lim til dele af det danske marked heriblandt størstedelen af kontorforsyningerne samt bog- og papirhandlerne. Disse produkter vil også blive distribueret fra logistikcentret i Nürnberg og leveret sammen med Staedtler produkterne. ”Staedtler distribuerer i dag en stor del af lim-produkterne i blandt andet Tyskland og Frankrig og har i de lande et succesfuldt samarbejde, og vi ser det

Staedtlers SAP ERP-projekt Staedtler er for øjeblikket i fuld gang med et projekt med at indføre det tyskudviklede virksomhedssystem SAP som fælles ERPsystem for koncernens selskaber internationalt. SAP-systemet skal blandt andet anvendes som fælles system for styring af økonomi, lager og logistik. Danmark er det niende land som kobles på systemet.

Fakta om Staedtler Nordic Staedtler er grundlagt i Nürnberg i 1835 som producent af blyanter og står blandt andet bag koncepterne Ergosoft, Noris Club og Lumocolor. Indtil 2005, inden Staedtler Nordic blev etableret, stod firmaet P. H. Kjær-Hansen for forhandlingen af Staedtlers produkter på det danske marked. I dag arbejder 14 medarbejdere i Staedtler Nordics kontor i Valby, som betjener Danmark, Sverige Norge, Finland og Island.

12

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

som en klar fordel at vores samarbejdspartnere nu også får muligheden på det danske marked, og at flere kendte mærkevarer kan distribueres fra logistikcentret,” siger Kim Jensen.

Miljø og teknologi Blandt de nye produkter, Staedtler sætter sin lid til, er en ny miljøvenlig type blyanter kaldet Wopex. De er fremstillet af pressede træspåner fra PEFC-miljømærket overskudstræ.

”Det er en helt ny måde at tænke på ved blyant-produktion, som vi har store forventninger til,” siger Kim Jensen. Desuden satser Staedtler også i den mere teknologiske ende af spektret med en ny digital pen, hvor håndskrift på normalt papir gemmes i en lille hukommelsesboks, og herfra kan notaterne overføres til computeren og sendes som email eller behandles i Word. ”Vi lancerer den digitale pen i oktober. Den kan læse 22 sprog herunder de nordiske,” fortæller Kim Jensen.


Tape Printer Kontorartikler

Kontormøbler n

Kuglepe

Brevordner

Kontormaskin

er

s

ip l c r i p a P Toner

Kalender

Laserp

rinter

Printerpapir Skrivebo rd

ing

Arkiver

Lomax bruger AdWords systematisk.

Små dyre søgeord Google AdWords er en gigantforretning, og teknologien breder sig med lynets hast. Men der er markante forskelle på, hvordan branchen bruger markedsføringsredskabet. Nogen satser benhårdt på teknologien, mens andre vælger den fra Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk Google AdWords har i løbet af ganske få år udviklet sig til en af de mest blomstrende forretninger på nettet. Muligheden for at nå leverandører af varer og tjenesteydelser via betalte søgeord er i dag en gigantisk trecifret milliardforretning for søgemaskine-virksomheden Google. Kontor|papir har spurgt en række af virksomhederne i kontorbranchen om – og i givet fald hvordan – de bruger Google AdWords. Interviewene afslø-

rer, at der er meget stor forskel på, hvor langt virksomhederne er kommet med AdWords. Nogle virksomheder satser kraftigt på markedsførings-teknologien og bruger mange penge på den, mens andre helt bevidst indtil nu har undladt at anvende den. En af de virksomheder, der virkelig har sat sig for at udnytte AdWords, er Lomax. Administrerende direktør Michael Lerche siger: ”Vi satser meget på AdWords og anvender teknologien meget systematisk og struktureret.” Michael Lerche ønsker af forretningsmæssige årsager ikke at uddybe præcist, hvordan Lomax arbejder med AdWords, men tilføjer, at Lomax har brugt AdWords de seneste fire år og bruger meget energi på at udnytte mulighederne i teknologien. Hos Redoffice IK i Fredericia fortæller administrerende direktør Troels Kær Pedersen, at han først for nylig har stiftet bekendtskab med AdWords: ”Vi bruger ikke AdWords i dag, men det er helt klart en mulighed, som vi vil kigge nærmere på. Man er nødt til at

Ringbind

Kontorstol holde øje med de forretningsmæssige muligheder, der eksisterer for at udnytte Google.”

Kræver viden og kreativitet Én af de mindre virksomheder i branchen, som virkelig har taget AdWords til sig, er Karl Lund Papir en Gros i København. Administrerende direktør Hanne Lund-Johansen siger: ”Vi startede med at anvende AdWords som forsøg, hvor vi via et bureau købte en række ord og et antal klik, men det var for dyrt. Samtidig kunne vi dog se, at det gav os øget forretning, så jeg tog et kursus i teknologien.” Hanne Lund-Johansen peger på, at det gælder om at være kreativ, når man finder på de ord, som skal udløse annonceringen hos Google og at følge op ved at se på hvilke ord, internetbrugerne søger på. Hun styrer selv de AdWords, Karl Lund Papir en Gros anvender. Fortsættes side 16 Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

15


Fortsat fra side 15

Kontorartikler Kuglepen

ips Papircl

Ringbind

d

or Skriveb

Tape

Laserp

Arkiverin

g

rinter

Printer

”Nogle ord er rigtig dyre, så det gælder om at lægge hovedet i blød og finde på de mest effektive ord og få luget ud i de dyre ord,” forklarer hun og tilføjer, at det gælder for anvendelsen af AdWords, at man ikke på forhånd ved, hvem man rammer med sin annoncering.

Flere holdninger Hos Redoffice HJ Kontorcenter i Frederikshavn bruger man ikke AdWords. Marketingchef Michael Jørgensen forklarer: ”Vi bruger det ikke, og vi anser det ikke som nødvendigt. Vi er en lille lokal virksomhed som henvender sig til kunderne i lokalområdet, og i den sammenhæng vurderer vi, at vi ikke har brug for AdWords.” En anden mindre kontorforsyning, RKF Office i Risskov, har en anden holdning til AdWords. Her siger Lars Dybdal, der er indkøber og marketingkoordinator i virksomheden: ”Vi bruger AdWords på den måde, at vi laver annoncer for konkrete produkter – som for eksempel en lamineringsmaskine – og det kan betale sig. Det gælder om både at finde den rigtige tekst og det rigtige søgeord samt at finde de rigtige produkter at annoncere for.” Han fortæller, at RKF Office har annonceret for et enkelt produkt i lang tid,

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

Kontorstol

er in k s a m r o t n o K

Toner

16

Kontormøbler

Printerpapir

r

dne r o v e r B

og at resultaterne af annonceringen har kunnet betale for hele brugen af AdWords, mens annoncering for 10-12 andre produkter ikke har givet pote. Lars Dybdal tilføjer, at RKF Office også har forsøgt at alliere sig med et bureau omkring AdWords, men det var ikke nogen succes: ”Selv om vi endnu mangler at få fuld valuta for pengene, er vi dog helt sikre på, at vi i fremtiden vil intensivere udnyttelsen af de muligheder, der ligger i at anvende AdWords,” understreger han.

Kæmpe potentiale Hos ZAP-in kontorsupermarked i Århus har man indtil nu undladt at bruge AdWords. Men virksomheden vil i løbet af et par måneder kaste sig kraftigt over teknologien. Det skyldes primært, at ZAP-in er på vej med en helt ny web­ shop, som går i luften i november. Konceptchef Michael Thomsen, ZAP-in siger: ”Vi vil helt sikkert anvende AdWords, når vi åbner for vores nye webbutik. Vi har hidtil stort set aldrig anvendt teknologien, men der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale for os i AdWords. Han tilføjer, at det for ZAP-in ikke er værd at bruge penge på AdWords lige nu, fordi søgeordene i kombination med den gamle webbutik ikke kan tilføre forretningsmæssig værdi.

Kalender

Fakta om Google AdWords AdWords er Googles’ flagskib inden for annoncering på nettet og hovedkilde til indtjening. AdWords genererede sidste år en omsætning på 132 milliarder kroner hos søgemaskine-virksomheden. AdWords er grundlæggende baseret på, at annoncørerne dels betaler for at bruge bestemte søgeord, dels betaler pr. gang internettets brugere klikker på ordene. Annoncerne fremtræder øverst eller til højre på websiden som ”sponsorerede links” når man søger med Google, og består af en overskrift plus to tekstlinier. Desuden er der forskellige muligheder for at købe andre former for annoncer. Kilde: Wikipedia


Image er en familie af kontorpapir, som dĂŚkker de fleste af kontorets printopgaver.

antalis.dk


Ny webbutik vil gøre ZAP-in landsdækkende Med en ny web-butik, som åbnes til november, bliver kontorsupermarkedet ZAP-in landsdækkende. Indvielsen af butikken er første led i ny web-strategi

Sådan ser det foreløbige design af forsiden på ZAP-ins nye webbutik ud. Butikken går i luften om en måneds tid.

Af Klavs Andersen, klavs@pressto.dk Kontorsupermarkedskæden ZAP-in opruster på nettet med en ny webbutik, der er planlagt til at gå i luften 1. november. Den skal afløse kædens nuværende webbutik, som er blevet overhalet af udviklingen på internettet, og vil for alvor være med til at gøre ZAP-in til en landsdækkende spiller. ”Vores hidtidige webbutik er utids-

svarende. Og vi har indtil nu ikke for alvor prioriteret web-handel højt. Webbutikken har for os mest af alt fungeret som en slags visitkort på nettet,” forklarer konceptchef Michael Thomsen, ZAP-in. Han betegner skiftet til den nye hjemmeside som at skifte fra en hestevogn til en gedigen tysk personbil, men ambitionerne rækker videre. Om et par år skal webløsningen udbygges gennem

ERP-integration og vil i følge Michael Thomsen derved nå op i limousineklassen. ”Vi har hidtil mest brugt vores webbutik til at øve os på nettet, men vi har ikke rigtig arbejdet med den. Nu skal vi skridtet videre,” fastslår han. Et vigtigt led i ZAP-ins nye netstrategi er også, at webbutikken skal gøre det muligt at holde på kunderne blandt de mindre virksomheder. I dag handler de Fortsættes side 20

18

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir


Fortsat fra side 18

Michael Thomsen, ZAP-in: Vores nye webbutik giver os yderligere en salgskanal og samtidig muligheden for at blive landsdækkende.

især i kontorsupermarkedet, mens de stadig er små, men når de vokser, skifter de ofte over til leverandører med mere effektive muligheder for indkøb via nettet. ”Vores hoveddør vil stadig være vores syv fysiske butikker, men vores hjemmeside skal hænge sammen med og matche dem, og det er ikke tilfældet i dag. Det er vigtigt at have et visitkort på nettet, der signalerer det samme budskab som butikkerne,” understreger Michael Thomsen. Den nye hjemmeside skal desuden også være med til at lette kontakten med eksempelvis leverandører og ansøgere om jobs hos ZAP-in.

To faser I første omgang har ZAP-in valgt at anvende kernen i OSD’s nye webbutikløsning. Om et par år vil ZAP-in også skifte til OSD’s nye Navision ERP-løsning. Michael Thomsen forklarer: ”Vores nuværende ERP-system fungerer fint og lever op til de behov, vi har i dag. Og derfor har vi ikke forsøgt at kæmpe os frem i køen, da det kan være en omfattende proces at udskifte det. Det betyder, at vi i første omgang ikke høster alle fordelene i relation til webbutikken, men når vi hopper med på OSD’s ERP-projekt i 2012, kan vi få alle de gevinster, der ligger i at integrere e-handel med ERP.”

Vil høste Google-fordele En vigtig grund til, at ZAP-in satser på en ny web-platform er også, at den eksisterende ikke kan arbejde effektivt sammen med forskellige søgemaskineløsninger fra Google. Den nye hjemmeside skal bringe ZAP-in højere op på listen, når kunder søger organisk på ord som for eksempel ”kontoratikler”, eller ”printere”. ZAP-in vil i fremtiden desuden også anvende 20

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

AdWords fra Google til at få fat i flere potentielle kunder via nettet. ”Google-søgninger vil give os bedre adgang til både de private kunder og erhvervskunder. Det gælder både brede søgninger på populære ord og mere specifikke søgninger via både søgemaskine-optimeringer og AdWords,” forklarer Michael Thomsen.

Bannerannoncering Den nye webbutik giver også kontor­ supermarkedskæden mulighed for at udnytte bannerannoncering. ”Bannerannoncering har ikke været brugt meget i forbindelse med den eksisterende hjemmeside, netop fordi hjemmesiden ikke har været tidssvarende, men med den nye hjemmeside vil det forhåbentlig også være med til at give en positiv afsmitning på salget i de fysiske butikker.” siger Michael Thomsen.

Han påpeger desuden, at muligheden for at lave undersider i den nye løsning også vil gøre det muligt at være mere konkrete omkring både de enkelte produkter, produktkategorier og forskellige markedsføringstiltag.

Genkendelse og forskelle ZAP-in har i følge Michael Thomsen lagt stor vægt på designet af den nye hjemmeside og webbutik. Både genkendelses-faktoren og brugervenlighed ved navigation rundt i butikken har betydet en stor rolle ved udformningen af webbutikken: ”Men webbutikken må gerne adskille sig fra de fysiske butikker på en række punkter. Den skal ikke være en direkte kopi af butikkerne. Webbutikken er i bund og grund udtryk for, at vi nu satser på to forskellige salgskanaler,” understreger Michael Thomsen.


Bantex skifter navn Nu hedder det Hamelin, når de tager telefonen hos Bantex, eller rettere amelin, for H’er er stumme på fransk. Navneskiftet er led i en europæisk strategi, hvor alle Hamelin-selskaber skifter navn. Den nordiske direktør er glad for skiftet. Det giver adgang til nye brands, og det giver store fordele, at kommunikationen af de for­ skel­lige varemærker fremover er adskilt fra firmanavnet

Af Karin Kaas, karin@komm-a.dk Bantex har skiftet navn til Hamelin. Virksomheden har siden 2000 været ejet af den franske koncern, der som led i en strategi om at træde stærkere i karakter som en stor europæisk koncern har besluttet, at alle Hamelins europæiske selskaber skal gennem et navneskifte i den nærmeste fremtid. Administrerende direktør Nicolai Petri, Hamelin Nordic, glæder sig over navneskiftet, som han ser som meget andet end netop et skift af navn. For ham er det langt væsentligere, at den danske virksomhed bliver tydeligere i sin markedsføring af Hamelins corporate brands, der alle står stærkt internationalt. Lige så vigtigt er det, at Bantex-brandet i lighed med de øvrige lokale brands – Linex, Pierre og Unilux – fortsat vil blive markedsført og udviklet. Hamelins corporate brands – Elba, Oxford og Canson – ligger alle i den høje ende af markedet og er kendetegnet ved at overraske og tilbyde mere, end man forventer. ”Her er stærk vægt på innovation, design og kvalitet. Alle produkterne har ekstra features som fx en lille lomme her eller noget andet der, som overra22

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

Administrerende direktør Nicolai Petri og økonomidirektør Erling K. Ipsen

sker kunderne, og som de bliver glade for,” siger Nicolai Petri. De lokale brands, Bantex, Linex, Pierre og Unilux, er standardsortimentet, der med Nicolai Petris ord ”gør hvad de skal og til en god pris, men uden de store overraskelser”. Han lægger vægt på, at der er masser af synergi forbundet med, at samtlige Hamelin-selskaber nu markedsfører de samme corporate brands. Det betyder både noget rent produktionsmæssigt, men især ser han det som væsentligt i forhold til globale og europæiske kunder, at de kan købe de samme varer uanset deres lokation. Herudover åbner det mulighed for en meget mere målrettet produktudvikling og markedsføring.

Styrker kommunikationen Nicolai Petri ser store fordele ved, at Bantex-navnet fremover er forbeholdt produkterne. Det vil give en langt stærkere kommunikation af brandet, at firmanavnet er et andet. ”Fremover kan vi kommunikere brandet klart, uden også at skulle tænke på firmaet, og det vil alt andet lige gøre Bantex-brandet stærkere, ” siger han. Han understreger, at det ikke bliver Hamelin-navnet, der skal kommunike-

res, men derimod de forskellige varemærker. Og han tror på, at netop det, at der kan lægges fuld vægt på mærkerne, vil være en fordel for virksomhedens kunder, hvad der er vigtigt.

De tre corporate brands er: • E lba - innovative arkiverings­ produkter • Oxford - eksklusive papirprodukter, som notesbøger, kalendere og adressebøger • Canson – fine art papers. Store kunstnere som van Gogh brugte Canson-papir. Udvalgte produkter fra Canson kommer med i sortimentet fra 1. januar. I første omgang målrettet kunststuderende.

Hamelin har hovedsæde i Caen i Frankrig. Gruppen omfatter mere end 40 fabrikker indenfor papir, kontorartikler og kontorbelysning. Hamelin er én af Europas største inden for sit felt.


Aftale om klima­ kompensering

Prinfo-kæden består af 30 virksomheder og beskæftiger i alt over 500 medarbejdere. Kædekontoret ligger i Hedensted. Prinfo blev etableret i 1996. Navnet er en sammentrækning af Public Relation INFOrmation.

Træer placeret i et grønt hjerte skal fortælle læserne af en tryksag, at den er klimakompenseret

Af Karin Kaas, karin@komm-a.dk PrinfoKæden, en landsdækkende kæde af grafiske kommunikationsvirksom­ heder, har indgået en aftale med MAP Danmark om klimakompenseret papir. Aftalen indebærer, at der bliver plantet træer i Mozambique i et omfang, der modsvarer det CO2-udslip, som produktion af papiret på en tryksag forårsager. ”Med aftalen om klimakompensering af papir vil vi gerne hjælpe vores kunder til at gøre egne kunder opmærksomme på, at de handler med en virksomhed, der har klare holdninger og handler ud fra at værne om klimaet også i fremtiden,” fortæller Prinfodirektør Carsten Jensen. Aftalen med MAP Danmark inde­ bærer, at Prinfo-virksomhederne kan benytte papirgrossistens system for klima­kompensering gennem Plan Vivo Foundation, og dermed få adgang til at trykke denne organisations klima­ symbol på den enkelte tryksag.

Synliggør ansvarlighed Og det er vigtigt, mener Prinfo-direktøren, fordi det giver kunderne mulighed for at synliggøre klimainitiativet og dermed signalere ansvarlighed i forhold til deres kunder. ”Samtidig er det en tiltalende ordning, fordi den er skruet sådan sammen, at man nemt kan forholde sig til og forstå, hvad kompenseringsafgiften anvendes til. Og netop at bruge den til at plante træer i Mozambique, så de lokale bønder kan få udviklet en bæredygtig livsstil og få forhøjet deres levestandard samtidig med, at man øger optagelsen af CO2 globalt, det tilgodeser 24

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

Direktør for PrinfoKæden, Carsten Jensen (til højre), og direktør Michael Buur Trærup, Map Danmark A/S, viser her, hvordan det mærke ser ud, som indikerer, at en tryksag er fremstillet på klimakompenseret papir fra Map Danmark A/S.

både den miljømæssige, den klimamæssige og den sociale ansvarlighed”, siger Carsten Jensen.

Skoven optager CO2 Mozambique-projektet drives af Plan Vivo Foundation, en fond, der arbejder med et specielt certificeringssystem, som har til formål at reducere udslip af drivhusgassen CO2 ved at udvikle et bæredygtigt skovbrug blandt små familieejede landbrug i udviklingslandene. Og specifikt går afgiften for klimakompensering fra Map Danmark altså til at plante træer i Mozambique. Michael Buur Trærup, direktør for Map Danmark fortæller: ”Skoven spiller en meget vigtig rolle

for klimaet, fordi den optager en stor del af al den kuldioxid, der udledes i atmosfæren. I Norden har vi skov nok, men drivhuseffekten er et globalt problem og en af årsagerne er den hugst, der foregår i store dele af den tredje verden. Det er baggrunden for, at vi har valgt at støtte et hjælpeprojekt i et af verdens fattigste lande i vores system. Og den klimakompenseringsafgift, som vi beregner, går ubeskåret til Plan Vivos projekt i kommunen N’hambita og de bønder, der bor i dette grænseområde op til nationalparken Gorongosa,” siger han og understreger, at den regnskov, der bliver fældet i den tredje verden, faktisk ikke går til papirindustrien, men til at skaffe landbrugsjord og/eller træ til møbler.


Stigende papirpriser er ikke aftalt spil Grafisk Arbejdsgiverforenings blad - de grafiske fag - bragte i juni en række artikler om papirpriser. I bladets leder langer foreningens direktør Lars Bram kraftigt ud efter papirgrossisterne, som han mener har et forklaringsproblem i forhold til stigninger i prisen. Bladets artikler har affødt følgende fra formanden for Finpapirgrossisterne:

Af Michael Buur Trærup, formand for Finpapirgrossisterne At papirgrossisterne annoncerer stigninger stort set samtidigt er almindelig sund fornuft, idet markedet for papirproducenter er præget af ganske få udbydere, som alle grossister handler med. Annoncerer en papirproducent stigninger, så sker det til alle grossister, de handler med. Og når produktionsle-

dets priser stiger, må grossisterne følge med for at få alle omkostninger dækket. De seneste prisstigninger er begrundet i mangel på råvarer på grund af jordskælvet i Chile, stigende efterspørgsel efter papir i Europa samt en faldende euro, der har gjort det mere interessant for europæiske papirfabrikker at eksportere ud af Europa. Det har medført, at oversøiske producenter har mistet konkurrencekraft i Europa. Det alt sammen forandringer i markedet, som grossisterne må reagere på for selv at overleve. Papirbranchen er i øjeblikket præget af utrolig hård priskonkurrence, det gælder både papirgrossisterne og trykkerierne. Men trykkerierne kan selv være med til at reducere effekten af stigende papirpriser ved at købe smartere ind. Realiteten er, at mange trykkerier bestiller varer til levering samme dag, og ofte endda flere gange om dagen. Dette skaber ekstraomkostninger for både trykkeri og grossistledet.

Den grafiske branche kan med fordel også begynde at se dels på sine egne omkostninger og dels sine egne evner til at sælge tryksagens fordele. Danmark har i øvrigt nogle af de laveste papir­ priser i Europa, hvilket den grafiske branche burde kunne udnytte til at øge eksporten af tryksager. At stigende tryksagspriser kan medføre at trykte opgaver forsvinder og går i retning af fx elektroniske løsninger, er absolut en reel risiko, som grossistledet er opmærksom på. Men det er ikke blot papirpriserne, der er skyld i dette; papirbranchens spillere er alle afhængige af hinanden, og vi har et fælles ansvar for, at tryksagsmediet kan overleve i konkurrencen med online-medierne. I stedet for at skælde ud på grossist­ ledet, burde den grafiske branche se papirgrossisterne som samarbejdspartnere, der arbejder mod samme mål. Sammen står vi meget stærkere, og kan udvikle og promovere tryksagens forcer.

BRANDSIKKER, INDBRUDSSIKKER OG VANDTÆT. Firma, privat i bilen eller båden – Sentry safe er nyeste generation i sikkerhed, der beskytter data, papir og værdier mod trusler i hverdagen. Lav vægt, let at fastbolte. Godkendt sikkerhed. Nyeste teknologi. Mulighed for datasikring via USB tilslutning direkte i skabet, eller med indbygget harddisk.

Før..

Efter..

Altikon A/S • Frederikssundsvej 272 • 2700 Brønshøj • Tlf.: 38 26 48 00 • Fax: 38 60 46 90 • www.altikon.dk

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

25


Kraftig fremgang på alle fronter for Røsfeld Data Mindre CO2 Med Inkjet Special

Finanskrisen ligger langt tilbage. Vi har oplevet konstant og markant fremgang i både omsætning og indtjening siden sidste sommer, siger adm. direktør Mads Møller Pedersen, Røsfeld Data.

hjælper du med at reducere udledningen af CO2 Sund fornuft og rigtig god økonomi.

Røsfeld Data mærker markant vækst på salget af Xeroxmaskiner, og salget af it-drift til mellemstore virksomheder er øget med 47 procent på et år Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk

INKJET SPECIAL - Inkjetpatroner - Tonerpatroner - Farvebånd - Blæk - TTR

Sigurd Rasmussen A/S Hvidsværmervej 156 2610 Rødovre Tlf. 36 46 88 44 26

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

Røsfeld Data, der er en del af kontorforsynings-virksomheden Røsfeld i Egå ved Århus, er inde i en kraftig vækstperiode og har ifølge administrerende direktør Mads Møller Pedersen lagt finanskrisen bag sig med ubrudt vækst de seneste 12 måneder. ”Vi føler, at finanskrisen ligger langt tilbage. Vi har oplevet konstant og markant fremgang i både omsætning og indtjening siden sidste sommer.” For et år siden blev Røsfeld Data udnævnt til den Xerox-partner, som skal varetage dækningen af hele det østjyske område. Mads Møller Pedersen siger: ”Siden februar har vi ansat fire medarbejdere i vores Xerox-afdeling, og vi oplever især fremgang på salget af de store og hurtige maskiner til blandt andet den grafiske branche, hvor vi ikke har haft så mange kunder tidligere.”

Farvel til Ricoh Partnerskabet med Xerox medførte, at Røsfeld Data droppede Ricoh som leverandør. Mads Møller Pedersen peger på,

at Xerox har en bredere produktportefølje end Ricoh, og at Xerox’ partnerstrategi med en dedikeret partnerafdeling passer bedre til Røsfeld Data end Ricohs mere direkte salgsstrategi gjorde. ”Og så er det desuden ganske enkelt ikke muligt at være forhandler for begge leverandører på samme tid, så det var et positivt tilvalg af Xerox,” siger han.

Vækst i it-drift Røsfeld Datas forretning for drift af især mellemstore østjyske virksomheders itsystemer er også inde i en rivende udvikling, fortæller Mads Møller Pedersen: ”På et år er omsætningen på salg af it-drift vokset med 47 procent. Vi ser det som udtryk for en voksende erkendelse af, hvor livsvigtig en rolle it i dag spiller i enhver virksomhed.” Røsfeld Datas ydelser inden for drift af it omfatter en række ydelser, der spænder fra drift og vedligehold af serverløsninger og it-infrastruktur til remote backup, overvågning af servere og decideret hosting. Røsfeld Data fungerer på den måde som kundernes eksterne it-afdeling.


Stor printerkampagne Brother vil nu lære danskerne fordelene ved at printe i A3-format frem for det altdominerende A4. Derfor indledte Brother i september sin største reklamekampagne nogensinde. Den skal få Brother-brandet markeret via både tv-, online- og printannoncer samt PR. Kampagnen, der kører over hele Europa, koster ca. 75 mio. kroner. Den primære målgruppe for kampagnen er mindre og mellemstore virksomheder, hvor Brother traditionelt står stærkt. Brother regner dog også med, at mange større itbrugere og den mere avancerede del af hjemme-pc-publikummet vil være interesserede i de mange spændende muligheder ved at arbejde i det større A3-format. Brother’s printere og kontormaskiner sælges af de fleste it-butikker og kontorforsyninger i Danmark. Den nye kampagne skal støtte forhandlere og distributører i deres salgsindsats. “Vi har haft god succes med at sælge de første inkjet alt-i-én-printere i A3-format på det danske marked. Nu vil vi gerne sætte ekstra fokus på fordelene ved at udskrive større farveprint af fx præsentationer, regneark, fotos, plakater osv.,” siger marketingchef Henning Elkjær, Brother International (Danmark) A/S. Brother fik for nylig gennemført en omfattende analyse blandt typiske printerbrugere i mindre og mellemstore virksomheder. De fik alle stillet en Brother A3 alt-i-énprinter til rådighed, som de fik lov til at testkøre i otte uger. Analysen foregik i seks europæiske markeder, herunder Danmark. Resultaterne fra analysen viser først og fremmest, at A3 åbner brugernes øjne for nye områder at benytte alt-i-én-printere. Efter et kort stykke tid anvendte testkørerne alle basale funktioner i Brother-maskinerne - farveprint, skanning, fotokopiering og fax. Særligt populær blev funktionen skantil-email, hvor maskinen sender det indskannede billede direkte videre uden brug af en pc eller en Mac som mellemled.

til de kreative!

Glanspapir Bølgepap

Silkepapir Crepepapir

Metalkarton Spejlkarton Tegnepapir

Tegnekardus Kunstnerblokke Hobbykarton Hobbyfilt Plakatpapir Reklamekarton

Brother er i gang med sin hidtil største kampagne, der skal få flere danskere til at bruge alt-i-én-kontormaskiner i A3-format.

Bethien a/s Langebjerg 23 d - 4000 Roskilde

www.bethien.dk

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

27


HP’s nordiske pc-chef går Henrik Sinnbeck, der tiltrådte stillingen som nordisk chef for HP’s pc-afdeling i slutningen af marts, forlader nu helt itgiganten. Henrik Sinnbeck har ifølge bladet CRN sagt ja tak til et direktørjob i ejendomsbranchen. Posten som HP’s nordiske pc-chef bliver indtil videre overtaget af kanaldirektør Anders Herløv.

Øgede omkostninger er årsag til store prisstigninger Tre års jævnt faldende priser på tryk­ papir afløses af tre stigninger i 2010 på i alt ca. 20 %. Priserne på trykpapir til trykkerierne er steget for 3. gang i 2010. Årsagen

28

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

skal ses i lyset af store prisstigninger på råvarer som fx cellulose, kemikalier, bindemidler samt producenternes beslutninger om at lukke tabsgivende fabrikker. Den samlede papirkapacitet er reduceret med ca. to mio. ton og en tendens peger i retning af balance mellem udbud og efterspørgsel. Papirgrossisterne og trykkerierne er nødsaget til at justere priserne, da det er indlysende, at de ikke kan absorbere de øgede omkostninger fra producenterne, oplyser Papyrus,. Disse prisjusteringer slår nu kraftigt igennem hos slutbrugere over hele Europa.

klasses kvalitet, men som også har et moderne design samt praktiske fordele i anvendelsen, siger Jan Rune Løvnæseth, Regional Marketing Director i Esselte. Der er 15 produkter i Bebop-serien, heriblandt ringbind, brevordnere, elastikmapper, clipboards, spiralblokke, sorterings- og arkiveringsmapper. Alle fås i flotte farver og har mange nyttige funktioner. Bebop-produkterne er fremstillet i holdbar polypropylen. Designet er inspireret af jazzgenren Bebop, og har både æstetiske og praktiske funktioner.

Farverig nyhed fra Leitz

Labofa-stole til multihal

L​ eitz Bebop er en helt ny serie kontorog arkiveringsprodukter, der er fremstillet i innovative nye materialer, har et lækkert design og leveres i friske farver. Serien er udviklet til at passe ind i en aktiv hverdag samtidig med, at den opfylder forbrugernes stadigt større krav til kvalitet og effektivitet. ”Kontorudstyr er ikke længere bare kontorudstyr. Dagens forbrugere vil have produkter, som ikke bare er første-

Labofa Stole har leveret 1000 Sharkstole til Roskilde Katedralskoles nye multihal. Stolen kan stables på transportvogne med 28 stole på under 2 meters højde. Stolen har et unikt koblingsbeslag, der gør sammenkoblingen af stolene let og effektiv. 1000 Shark-stole i salsopstilling.


Edding kalligrafi-pen

Nyt fra Klitgaard Povl Klitgaard & Co er kommet med et par nyheder, nemlig Edding 1255 i forbedret udgave og en marker med kalligrafi-spids. Edding 1255 er en fibrepen med kalligrafi spids. Den kan bruges til tegning, skrift, skrible, layout, for kreativ skrivning og farve. Forskellige spidsbredder: - 2mm, 3,5 og 5mm. Vandbaseret, permanent blæk og særdeles lysægte. Edding 1455 Kalligrafi marker med kalligrafi-spids. Permanent, vandbaseret blæk. Højt pigmentindhold, pennen kan skrive på næsten alle overflader og er velegnet til skilte. Stregbredde fra 1-5 mm. Markeren leveres i display med 36 penne. Farverne er sort, blå, grøn, brun og rød. Den fås også i sort i æske med 10 stk.


n

ret. retelek-

mt rekte de er,”

Klarverden til generalfo En til forskel

KONPAs generalforsamling finder i år, sædvanen tro

Skandinaviens største

Det sker fredag den 13. juni 2008

Det vil være muligt for medlemmerne at medtage led efterfølgende middag.

forhandler

Efter middagen er der dans til et større levende orkes

ura

ger på n for aklige ndømå omheopi af f de auer, dig ren. ge lem ed å Virk. ne n ge

Reserver allerede nu denne dato til en aften på det fa med udsigt til Øresund.

Lagerfører alle

Formand

stempler

e unikbru000 ioner. 30

Kasserer

Direktør Ste Miller Pen Smedeland 2600 Glos Tlf. 43 62 1 Fax 43 62 1 si@millerpe

Temadag den 17. marts 2011

Skal der ændres i leveringen?

Branchens temadag er en tilbagevendende begivenhed hvert 2. år. Det er den absolut største samling af branchens aktører såvel forhandlere som leverandører og grossister. I 2009 var der 150 deltagere på dagskonferencen. Den 17. marts Bliver KONTOR|papir sendt til 2011 afholdes Branchens Temadag den på Radisson SAS Hotel; Papirfabrikken i Adresseændring Silkeborg. forkerte adresse? Eller til Temadagsudvalget KONPA bestræber de forkertei mennesker? Er der sig på, at: • give KONPA-medlemmerne en provokerende ogAfbestilling tankevækkende flere i firmaet, som gerne vil dag - ”Jeg fiketnoget med hjem” have eksemplar af bladet? • give branchen bud på og kig ind i fremtiden Så brug et nedenstående kupon Leveringsnummer • tilhørerne skalhusk: interagere og være deltagere (se fremnæstøverste for betragtere – men Kun eksterne linje på ad • stemningen bliver og hvor debat, dialog og networking er sælgere kanuformel få KONTOR|papir i højsædet leveret til privatadressen. Firmanavn: Og med temaet ”En verden til forskel” er noget centralt sat på dagsordenen for rigtig mange i branchen: nemlig Att.:hvordan angriber vi bedst vores udfordringer med at lave god forretning på en ny og anderledes facon. gjort sit indhug i omsætning og Øverst påFinanskrisen bagsiden af har bladet Adresse: indtjeningerfor mange, og hvordan kommer vi videre herfra? der trykt en adresse og et Invitation til temadagen den 17. marts 2011 sendes leveringsnummer. Dette lePostnr.:ud ultimo noB vember 2010. I næste nummer vil du kunne læse meget mere om selveringsnummer bedes skrevet ve indholdet på temadagen. Men detder bliver en spændende dag, så renedenunder, med mindre servér allerede er taledagen om ennu.nybestilling. Kuponen sendes til: Pressto · Ulvedalen 2 · 640

ger

some indet an på rettet e love lige

Næstformand

Adm. direktør Anders Geiker Adm. direktør Ulrik Torp Kvistgaard DK Paper ApS Zap-in Kontorsupermarked A/S Hellig Anders Vej 14 Søren Frichs Vej 3 4200 Slagelse 8000 Århus C Tlf. 39konference 40 18 34, afholdes som i 2009 Tlf. 87 47 00, SAS Hotel i Årets på31 Radisson Fax 39 40 18 35 Fax 87 31 47 10 Silkeborg, der er indrettet midt i byen, hvor Papirfabrikken lå. geiker@dkpaper.com ulrik.torp@zap-in.dk www.dkpaper.com www.zap-in.dk

Bestil dine stempler i dag og få dem leveret i morgen

Sådan udfyldes kuponen:

Ring: 75 64 21 88 Ring: 75 64 21 88 Mail: info@schutt.dk Mail: info@schutt.dk Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

Nr. 3 | 2008 | KONTOR|papir

25

Der er tale om


KENDTE PRODUKTER

Klar sponsor til generalforsamling Bliv af temadagen EVER NEW & EVER SHARP

KONPAs generalforsamling finder i år, sædvanen tro, sted på Sølyst iBulldog Klampenborg. og foldback klemmer

NY LEVERANDØR Det sker fredag den 13. juni 2008 kl. 17.30.

Der er mulighed for at købe sponsorDet gør du ved at tilmelde dig én af pakker på tre niveauer de nedenstående sponsorpakker - du til Det vil være muligt for medlemmerne at medtage ledsager Vi har denne gang valgt at tilbyde kan bl.a. vælge mellem en guld-, en efterfølgende middag. vores medlemmer den unikke muligsølv- eller en bronzepakke. hed at brande deres virksomhed på selEfter middagen der2011. dans til et større levendeFortsættes orkester. ve temadagen den 17.er marts side 33

generalforsamlingen og den

Reserver allerede nu denne dato til en aften på det fantastiske Sølyst beliggende FRA- smukt 1. SEPTEMBER har vi overtaget forhandlingen med udsigt til Øresund. af nævnte produkter fra STAEDTLER (Nordic) A/S Ring 86 17 21 11 KONPA for yderligere information

Formand

Næstformand

Kasserer

Adm. direktør Anders Geiker DK Paper ApS Hellig Anders Vej 14 4200 Slagelse Tlf. 39 40 18 34, Fax 39 40 18 35 geiker@dkpaper.com www.dkpaper.com

Adm. direktør Ulrik Torp Kvistgaard Zap-in Kontorsupermarked A/S Søren Frichs Vej 3 8000 Århus C Tlf. 87 31 47 00, Fax 87 31 47 10 ulrik.torp@zap-in.dk www.zap-in.dk

Direktør Steen Iversen Miller Pen Co. A/S Smedeland 6 2600 Glostrup Tlf. 43 62 11 11, Fax 43 62 16 46 si@millerpen.dk

Skal der ændres i leveringen? Bliver KONTOR|papir sendt til den forkerte adresse? Eller til de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon – men husk: Kun eksterne sælgere kan få KONTOR|papir leveret til privatadressen.

Sådan udfyldes kuponen:

Børsen, 1217 København K Tlf. 33 74 60 00, Fax 33 74 60 80 Sekretariatschef Bo Green Tlf. 33 74 61 13 Mail: bog@danskerhverv.com Sekretær Annette L. Buchmann Tlf. 33 74 65 61 Formandsskiftet i Kon-tur Mail: alb@danskerhverv.com

Kontakt til Kon-tur

betyder, at al fremtidig henvendelse pr. post, mail eller telefon venligst bedes rettet til:

Bestillingskupon Der er tale om en (sæt kryds) Anders M. Pedersen

Boghandel Bredgade 6 A Afbestilling Nybestilling 9490 Pandrup Tlf: 98 24 70 27 Leveringsnummer Fax: 98 20 42 27 (se næstøverste linje på adresse): E-mail: 7000@bogpost.dk Adresseændring

Pandrup Navneændring

Firmanavn: Att.:

Øverst på bagsiden af bladet Adresse: er der trykt en adresse og et leveringsnummer. Dette lePostnr.: By: veringsnummer bedes skrevet De 150 deltagere lyttede ivrigt til de mange spændende oplæg på temadagen i 2009. nedenunder, med mindre der er tale om en nybestilling. Kuponen sendes til: Pressto · Ulvedalen 2 · 6400 Sønderborg · Fax 7443 1410 Kon-tur annoncen.indd 1

-

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

31

39 10.51 16/09/10

Nr. 3 | 2008 | KONTOR|papir


Fortsat fra side 31

Klar til generalforsamling Guld Sponsorpakke Sølv iSponsorpakke Bronze isponsorpakke KONPAs generalforsamling finder år, sædvanen tro, sted på Sølyst Klampenborg.

- 25.000 kr. - maks. 3 solgte pakker

- 10.000 kr. - maks. 6 solgte pakker

- 5.000 kr. - maks. 10 solgte pakker

Det sker fredag den 13. juni 2008 kl. 17.30.

• 1 side til rådighed i Temadagspro• ½ side til rådighed i Temadagspro• Logo i Temadagsprogram til brangram til branchens folk (3.500 modgram til branchens folk (3.500 modchens folk (3.500 modtagere) tagere) + deltagere på dagen tagere) + deltagere på dagen • Logo på Stor-banners i konferencesal •  Mulighed for materialesponsor af 1 • Logo påat Stor-banners • Logo på Stor-banners i pausesal Det vil være muligt for medlemmerne medtagei konferencesal ledsager til generalforsamlingen og den type enhed (Blok, skriveredskab, • Logo på Stor-banners i pausesal • Logo på velkomstbanners ved indefterfølgende middag. mappe, USB-pen?, m.v.) • Logo på velkomstbanners ved indgang • Logo på Stor-banners i konferencesal gang • Mulighed for at uddele reklamegaver • Logomiddagen på Stor-banners pausesal Logo på levende ”hagesmæk” med info. om Efter eri der dans til et• større orkester. • Logo på projektor ved ankomst, unegen person og program Pakkerne bliver solgt efter ”først til der Formandens velkomsttale tale og • Logo på menusedler ved frokost og mølle”-princippet og kan bestilles ved Reserver allerede nu denne dato middag til en aften på det fantastiske kontakt Sølysttil-KONPA smuktsekretariatet beliggende ved alle skift mellem pauser til en•  Logoudsigt på velkomstbanners ved indgang • Mulighed for at uddele reklamegaver ten Marlén - hms@danskerhverv.dk elmed til Øresund. • Logo på ”hagesmæk” med info. om ler Josefine - jts@danskerhverv.dk egen person og program • Logo på menusedler ved frokost og Frist for tilmelding Formand Næstformand Kasserer KONPA er mandag den middag 4. oktober 2010 1217 København K Adm. direktør Anders Geiker Adm. direktør Ulrik Torp Kvistgaard Direktør Steen Iversen Børsen, • Mulighed for at uddele reklamegaver DK Paper ApS Hellig Anders Vej 14 4200 Slagelse Tlf. 39 40 18 34, Fax 39 40 18 35 geiker@dkpaper.com www.dkpaper.com

Brug KONPA

Zap-in Kontorsupermarked A/S Søren Frichs Vej 3 8000 Århus C Tlf. 87 31 47 00, Fax 87 31 47 10 ulrik.torp@zap-in.dk www.zap-in.dk Vidste du, at du

KONPA er en moderne og aktiv brancheforening for virksomheder indenfor papir- og kontorartikler. Foreningen varetager opgaver af fælles karakter og fremmer et kollegialt forhold medlemmerne imellem, ogBliver du fårKONTOR|papir meget ud af atsendt være til medlem af KONPA. den forkerte adresse? Eller til

Skal der ændres i leveringen?

Miller Pen Co. A/S Smedeland 6 2600 Glostrup Tlf. 43 62 11 11, Fax 43 62 16 46 si@millerpen.dk

gennem KONPA kan få glæde af flere rabataftaler indenfor: • telefoni • brændstof • offentlige udbud • kreditovervågning • forsikring Adresseændring • inkasso

Tlf. 33 74 60 00, Fax 33 74 60 80 Sekretariatschef Bo Green Tlf. 33 74 61 13 Mail: bog@danskerhverv.com Sekretær Annette L. Buchmann Tlf. 33 74 65 61 Mail: alb@danskerhverv.com

Bestillingskupon

Der er tale om en (sæt kryds)

Navneændring de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil Afbestilling Nybestilling have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon Leveringsnummer – men husk: Kun eksterne (se næstøverste linje på adresse): sælgere kan få KONTOR|papir Formandleveret Næstformand Kasserer KONPA til privatadressen. Adm. direktør Adm. direktør Adm. direktør Børsen, 1217 København K Firmanavn:

Sådan udfyldes kuponen:

Ulrik Torp Kvistgaard Jørgen Foley ZAP-In Kontorsupermarked A/S Esselte ApS Att.: Søren Frichs Vej 3 Smedeland 10 8000 Århus 2730 Herlev Øverst på bagsiden af bladet Adresse: Tlf. 87 31 47 00 Tlf. 38 16 78 00 er der trykt en adresse og et Fax 87 31 leveringsnummer. 47 10 Faxle38 16 78 01 Dette Postnr.: utk@zap-in.dk jfoley@esselte.com veringsnummer bedes skrevet www.zap-in.dk www.esselte.com nedenunder, med mindre der

er tale om en nybestilling.

Tommy Petersen E. Michaelis & Co. A/S Baldersbuen 10 2640 Hedehusene Tlf. 46 55 02 00 Fax 46 55 02 01 By: tpe@igepagroup.dk www.igepagroup.dk

Tlf. 33 74 60 00, Fax 33 74 60 80 Sekretariatschef Josefine Thrane Sletten Tlf. 33 74 61 07 Mail: jts@danskerhverv.dk Sekretær Marlén Sandvik Tlf. 33 74 65 02 Mail: hms@danskerhverv.dk

Kuponen sendes til: Pressto · Ulvedalen 2 · 6400 Sønderborg · Fax 7443 1410 Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

33 39


Vellykket studietur til Maped i Frankrig

De mange deltagere i studieturen fotograferet foran MAPEDs hovedkvarter i nærheden af den smukke, franske by Annecy.

MAPED vil satse kraftigt på kontorartikler i fremtiden og har en række nye pro­ dukter på vej, fik deltagerne bl.a. at vide

34

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

Af Poul Blæsbjerg En del af Detailpapirhandlerforeningens medlemmer valgte igen i år at deltage i den traditionsrige studietur. Målet var denne gang besøg i det 63 år gamle familiefirma MAPED, som ligger i byen Pringy ca. 10 km. udenfor Annecy. ”Middle of the world” hvis man ser på verdenskortet. Tirsdag den 7. september blev vi om morgenen afhentet på vort hotel i Annecy og kørt den korte strækning til MAPED. Kristian Engsig, den danske agent for MAPED, sluttede sig her til os. Vi blev modtaget af hele fire repræsen-

tanter for MAPED, administrerende direktør og ejer Jacques Lacroix, Jacques Michaux, der er eksportdirektør med salg til 125 lande, Christophe Permezel, der er eksportansvarlig for ØstEuropa og Skandinavien, samt Marilyne Simonetti, der er eksportassistent. I fællesskab gav de os en grundig gennemgang af MAPEDs opbygning og produktion. Hovedkontor og fabrik ligger stadig i Annecy, hvor det hele startede i 1947. Derudover findes fabrikker i Kina, Tyskland, Mexico, Argentina og Brasilien samt datterselskaber i en række lande. MAPEDs produkter kan købes i 125 lande. Det er især skole- og kon-


Kristian Engsig (tv), der er MAPEDs repræsentant i Danmark, ses her sammen med administrerende direktør og ejer Jacques Lacroix

torartikler, der produceres: 52 pct. skoleartikler og 42 pct. kontorartikler. Således dækker MAPED 90 pct. af skolesalget i Frankrig. Til forskel fra Danmark sælges disse gennem supermarkeder og stores.

rer sig bedst økonomisk. Foruden dem selv nævnte de leverandører som Staedtler og Faber-Castell. Omsætningen hos MAPED var i 2009 110 mil. Euro, og firmaet beskæftiger 1.500 medarbejdere.

Flere kontorting

Rundt i produktionen

Fremtiden hos MAPED: Vil dække alt til kontoret. Til efteråret kommer en lang række nye produkter og med et nyt design inden for kontorartikler. Næste generation er på vej, idet Jacques Lacroix`s søn også er ansat i firmaet. Nøgleordet hos MAPED er kvalitet. Det blev fremhævet, at de firmaer, der satser på kvalitet, også er dem, der kla-

Efter den grundige gennemgang begav vi os ud på fabriksområdet, og vi fulgte med stor interesse fremstillingen af bl.a. passere, viskelæder og clips. Kvalitet er som nævnt nøgleordet. Vi så MAPEDs store lokale, hvor de udfører kvalitetskontrol. Her bliver sakse, hulleapparater, blyantspidsere og mange af deres andre artikler udsat for store belastnin-

Formand:

Elly Nielsen Stege Bøger og papir Storegade 12, 4780 Stege Tlf. 5581 5333 – fax. 5581 1872 E-mail: 7792@bogpost.dk

Skal der ændres i leveringen? Bliver KONTOR|papir sendt til den forkerte adresse? Eller til de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon – men husk: Kun eksterne sælgere kan få KONTOR|papir leveret til privatadressen.

Næstformand:

Poul Blæsbjerg Fredensborg Boghandel Jernbanegade 9A, 348o Fredensborg Tlf. 4848 0173 – fax. 4848 5113 E-mail: 4560@bogpost.dk

ger og temperaturer. Derfor kan vi med god samvittighed sælge produkter, hvorpå der står MAPED. Efter rundvisningen bød MAPED på en meget lækker 3-retters frokostmenu med deltagelse af Jacques Lacroix , Jacques Michaux, Christophe Permezel, Marilyne Simonetti og Kristian Engsig. Til slut fik vi overrakt en gavepose med lækkerier og MAPED-produkter. På hjemvejen til Annecy besøgte vi de fantastiske kløfter Les Gorges du Fier, og fik bevæget os lidt efter den lækre frokost. Stor tak til MAPED og Kristian Engsig for en god og udbytterig studietur for Detailpapirhandlerforeningens medlemmer.

Kasserer:

Henning Skaarup Borgmestervænget 35 3600 Frederikssund Tlf. 4731 4915 E-mail: skaaruphenning@gmail.com

Bestillingskupon Der er tale om en (sæt kryds)

Adresseændring

Navneændring

Afbestilling

Nybestilling

Leveringsnummer (se næstøverste linje på adressen på bagsiden): Firmanavn: Att.: Adresse: Postnr.:

By:

Send ændringerne pr. mail til post@kontorpapir.dk eller udfyld kuponen og send den til Pressto Kommunikation, Østerbrogade 41A, 2100 København Ø

Nr. 6 | 2010 | KONTOR|papir

35


Magasinpost UMM ID-nr. 42440

Kontor|papir nr. 6-2010  

KONTOR|papir er et internt B-to-B brancheblad for hele den danske kontorartikelbranche i bredeste forstand, dvs. kontorartikler, edb og papi...