Page 1


THOMAS MANN I SYV SIND

G Å K A P D R T . D E IS D T N U N A E . H W W W


THOMAS MANN I SYV SIND

G Å K A P D R T . D E IS D T N U N A E . H W W W Re d i g e re t a f Dav i d Bug g e o g Ol e Mor s i n g

For l a ge t A N I S København 2007


Thomas Mann i syv sind Redaktion: David Bugge og Ole Morsing © Forfatterne og Forlaget ANIS, 2007 Bogen er sat med Garamond på Religionspædagogisk Center og trykt hos Specialtrykkeriet

G Å K A P D R T . D E IS D T N U N A E . H W W W

ISBN-13: 978-87-7457-451-4 Omslag: Mindgame Foto: Carl Van Vechten 1937

Udgivet med støtte fra Anisfonden

Forlaget ANIS Frederiksberg Allé 10 DK-1820 Frederiksberg C tlf. 3324 9250 – fax 3325 0607 www.anis.dk


Forord 7 En forfatter bliver til 9 – Buddenbrooks Ole Morsing

Kirkegårdens latterligste klassiker 41

G Å K A P D R T . D E IS D T N U N A E . H W W W Om berømmelse, litteratur og undergang i Døden i Venedig Christian Bank Pedersen

Den ‘håbløse uvidenheds bevidsthed’ 65

Thomas Mann som ironiker i Trolddomsbjerget Børge Kristiansen

Re-mytologisering 109

Om den lutherske agnostiker Thomas Mann og det mytisk-religiøse univers i Josef og hans brødre Claus Oldenburg

Thomas Mann som bibelfortolker 139 – Gudsbilledet i Josef og hans brødre Kirsten Nielsen

Radikalkonservativ kulturkritik

157

– Doktor Faustus Kasper Støvring

Kunstneren mellem vindbøjtleri, narcissisme og dekadence – Felix Krull. En svindlers bekendelser Søren R. Fauth

Bidragydere 208

183


G Å K A P D R T . D E IS D T N U N A E . H W W W 6


Forord

G Å K A P D R T . D E IS D T N U N A E . H W W W Thomas Mann er født den 6. juni 1875 i Lübeck og dør den 12. august 1955 i Zürich, Schweiz. Hans forfatterskab kan i et overordnet perspektiv inddeles i fire forskellige former for tekster bestående af hhv. romaner og fortællinger, essays, dagbøger og breve. Alle fire former er i Manns tilfælde relevante at beskæftige sig med. De fleste har selvfølgelig stiftet bekendtskab med Thomas Manns forfatterskab via hans romaner og fortællinger. De for manges vedkommende berømte romaner og fortællinger er så at sige forudsætningen for, at vi overhovedet ønsker at stifte bekendtskab med de andre genrer. Men hans essays er også i selve udgangspunktet relevante, fordi han i denne del af forfatterskabet både politisk og litterært tager stilling i tidens debatter. Hertil kommer, at Manns breve ikke kun er et praktisk kommunikationsmiddel, de er også et medium til selvfremstilling og selvopfindelser. Han betragtede fra først til sidst brevene som en form for kunstudøvelse, som han stillede de højeste fordringer til, og som han ofte anvendte lige så meget tid på som de øvrige skriverier. Endelig er dagbøgerne vigtige, men som helhed paradoksalt nok ikke lige så centrale som brevene, fordi Mann i to omgange tilintetgør store dele af dem. Første gang (i 1896) brænder han alle sine hidtidige dagbøger, formodentlig for at slette sine homo-erotiske tilbøjeligheder. Anden gang (i 1945) tilintetgør han sine dagbøger fra før 1933 (bortset fra perioden 19181921), formodentlig for at slette sine for kontroversielle, konservative, politiske synspunkter. De følgende syv artikler er bygget op omkring nogle af Manns som ofte i bogstavelig forstand store romaner, men de inddrager også på kryds og tværs diverse essays, breve, dagbogsoptegnelser og andre værker. Artiklerne er sam7


FORORD

mensat kronologisk efter udviklingen i Manns forfatterskab og omhandler følgende værker: - Buddenbrooks (1901) ved Ole Morsing - Døden i Venedig (1912) ved Christian Bank Pedersen - Trolddomsbjerget (1924) ved Børge Kristiansen - Josef og hans brødre (1943) med vægt på det mytologiske ved Claus Oldenburg - Josef og hans brødre (1943) med vægt på det bibelske ved Kirsten Nielsen - Doktor Faustus (1947) ved Kasper Støvring - Felix Krull. En svindlers bekendelser (1954) ved Søren R. Fauth.

G Å K A P D R T . D E IS D T N U N A E . H W W W

Det er vores håb, at de syv bidrag giver læseren lyst til at læse eller genlæse Thomas Manns forfatterskab.

Aarhus Universitet, august 2007 David Bugge og Ole Morsing

8


G Å K A P D R T . D E IS D T N U N A E . H W W W


Bidragydere

G Å K A P D R T . D E IS D T N U N A E . H W W W

Søren R. Fauth (f. 1971), forskningslektor ved Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet. Børge Kristiansen (f. 1942), forskningsprofessor i München.

Ole Morsing (f. 1951), lektor ved Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet.

Kirsten Nielsen (f. 1943), professor ved Afdeling for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet. Claus Oldenburg (f. 1947), sognepræst ved Garnisonskirken, København.

Christian Bank Pedersen (f. 1969), dansk lektor i Frankrig ved Université Lumière Lyon II. Kasper Støvring (f. 1973), ph.d.-stipendiat ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

208

Thomas mann i syv sind  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you