__MAIN_TEXT__

Page 1


Skal jeg nu også tro på dét, præst? Journalisten og præsten om kætteri, kultur og kirke

Af Peter Kjelstrup og Gudmund Rask Pedersen

Eksistensen


Skal jeg nu også tro på dét, præst? Journalisten og præsten om kætteri, kultur og kirke af Peter Kjelstrup og Gudmund Rask Pedersen © Forfatterne og Eksistensen 2019 1. udgave, 1. oplag Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Claus Nielsen ISBN: 978-87-410-0669-7 Tryk: TopTryk Eksistensen Frederiksberg Allé 10 1820 Frederiksberg C www.eksistensen.dk


Indholdsfortegnelse Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Journalistens indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sognepræstens indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Noget om at gå på vandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Noget om myter og flæskesteg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Noget om hvem der skabte hvem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Noget om gamle fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Noget om ånd og mennesker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Noget om djævelen og medmenneskelighed . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Noget om et dårligt omdømme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Noget om jomfrufødsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Noget om Guds plads i fysikkens verdensbillede . . . . . . . . . . . . 64 Noget om meningen med livet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Noget om et liv efter døden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Noget om tro og vantro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Journalistens time out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Noget om kirkens image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Noget om kult, købmænd og kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Noget om at opføre sig ordentligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Noget om vantro og genopstandelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Journalistens efterskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Sognepræstens efterskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136


Forord7

Forord Kirkeklokken kimer hver søndag, og det har den gjort klart og tydeligt i tusinde år i Danmark. Men spørger man det store flertal af danskerne om deres tro og forhold til kirken, er svaret bestemt ikke klokkeklart. Det er ikke rigtigt in at skilte med sin tro. Ja, det er vel nærmere in at skilte med sin mangel på tro. Sin mistro. Og alligevel er hovedparten af danskerne medlemmer af folkekirken og fylder kirken til jul, barnedåb, bryllup og begravelse. Hvordan kan det nu gå til? Det har den gamle skeptiske og trosforskrækkede journalist Peter Kjelstrup og hans folkekirke-forelskede sognepræst i Vær Sogn ved Horsens, Gudmund Rask Pedersen, sat sig for at diskutere. Det sker ud fra deres respektive antagelser om, at journalister er hjerneblæste og stiller dumme spørgsmål, og præster er for­­ stenede i deres tro på en to tusinde år gammel fortælling om en mand, der kunne gå på vandet. Bogen er blevet til som en mail-udveksling, da de kun sjældent har kunnet mødes i kirken. Udgangspunktet er, at præsten anerkender den uvidendes dumme spørgsmål, og at journalisten, om end nødigt, anerkender, at der ikke findes udtømmende svar på de store spørgsmål.


8

Der bliver i bogen skudt fra hoften med forstanden i behold og fornuften i højsædet i en holmgang, hvor kristendommen sam­ tidig bliver forsøgt udlagt som en hjertesag og folkekirken som en god ide og ramme. Også for kommende generationer. Også for den store kulturkristne majoritet i Vær Sogn og i resten af landet.

Profile for Eksistensen

Skal jeg nu også tror på dét, præst? Journalisten og præsten om kætteri, kultur og kirke  

Den skeptiske journalist Peter Kjelstrup og den folkekirkeforelskede sognepræst Gudmund Rask Pedersen diskuterer kirke og tro.

Skal jeg nu også tror på dét, præst? Journalisten og præsten om kætteri, kultur og kirke  

Den skeptiske journalist Peter Kjelstrup og den folkekirkeforelskede sognepræst Gudmund Rask Pedersen diskuterer kirke og tro.

Profile for forlagene