Page 1


Pilgrim Ni salmer til fællessang og kor Tekst og musik af Janne Mark Oversættelse til engelsk: John L. Bell ’Gå stille og tyst’ oversat til engelsk af Christina Thyssen © Forfatteren og Eksistensen 2018 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-410-0404-4 Omslag: Forside, Neo Rauch (detail) 2017. Bagside, Neo Rauch, Kleine Unterbrechung, 2017 – by kind permission of the artist and ACT Music, courtesy Eigen&Art Leipzig / Berlin ACT Art Collection Layout: Tina D. Laursen Klaversatser: Esben Eyermann. Korsatser: Anne Odgaard Eyermann, Marianne Søgård Hoffmann og Janne Mark Tryk: Tarm Bogtryk Eksistensen Frederiksberg Allé 10 1820 Frederiksberg C www.eksistensen.dk


indholdsfortegnelse Om Pilgrim

5

Igen berørt

8

Verden er en salme

12

Pilgrim 16 Gå stille og tyst

20

Elsket favnet, husket savnet

24

Syng for alverdens urolige hjerter

30

Vinter 36 Julen i hjertet

40

I verden uden for verden

48

Janne Mark - salmefornyeren fra Danmark

53

af Daniel Øhrstrøm Translating the texts

56

af John L. Bell Tak 58 af Janne Mark


Om Pilgrim

Igen berørt ’Igen berørt’, oprindeligt kaldt ’Nadverhymne’, er en nordisk sunget meditation med et enkelt vers, som gentages. Melodien kan også nynnes fælles efter salmen for at forstærke det meditative præg. ’Igen berørt’ blev først optaget i Helt enkelt (Haderslev Stift 2015), dernæst i salmebogstillægget ’100 salmer’ (Eksistensen 2016) og sidst i ’Kirkesangbogen’ (Kgl. Vajsenhus 2017).

Verden er en salme I forsommeren 2016 under læsning af Anne Lise Marstrands fængende fortælling om en af middelalderens betydeligste kvinder, Hildegard af Bingen (1098-1179), blev denne salme til som en hyldest til Hildegard. Hildegard var nonne, forfatter, komponist, poet og læge-kyndig. Hun modtog Guds ord og åndelige vejledning i farverige lysende visioner, hørte toner og klange i naturen og skabte herudfra sange i en personlig stil, som i tiden for den gregorianske kirkesang var et nybrud. En unik kvindeskikkelse og mystiker med skelsættende betydning for både samtid og eftertid med hendes salmer, kompositioner og visioner for klosterliv og kristendom. Melodi og tekst blev til i henholdsvis Berlin og Island maj-juli 2o16. Det var linjen ’Verden er en salme’ fra læsningen, som satte hele salmen i gang.

Pilgrim © 2017

5


Pilgrim Skotland juni 2016: I en bus på vej fra Glasgow til Oban på den første pilgrimsfærd til øen Iona i de Indre Hebrider åbnede landskabet sig mellem lyngbakker og de smukkeste, blikstille Lochs. Melodien til ’Pilgrim’ opstod, og teksten bearbejdedes efterfølgende henover efteråret 2016. Teksten er et enkelt, mediterende pilgrimsvers, som gentages, nynnes og kan synges a cappella.

Gå stille og tyst I 2015 fejredes 100-året for Halfdan Rasmussen (1915-2002) under titlen Halfdan 100, og et af tiltagene var en komponist-konkurrence på initiativ af Helsingør Højskole og Helsingør Kommune. Målet var at få skabt nye Halfdan-sange til fællessang, som kunne blive en del af den danske højskolesangskat. Komponister og sangskrivere opfordredes til at gå på opdagelse i Halfdans tidlige og mere ukendte produktion i konkurrencen Nye Halfdan sange. Melodien til ’Gå stille og tyst’ modtog førsteprisen i konkurrencen og findes i hæftet ’Halfdan’ (FFD’s Forlag 2017) med 18 sange udvalgt blandt de samlede bidrag.

Elsket favnet, husket savnet Beatsalme om det mørkeste tab af relationer. Og om kristendommens enestående budskab om, at vi er elsket som dem, vi er.

Syng for alverdens urolige hjerter I flere år var melodien klar med titlen som første linje. Først langt senere kunne teksten finde vej. En salme om at der må være håb, hvor angst og bekymring overvælder livsmodet. At insistere på, at der findes fred i kaos. En gudsforbundet fred og forsoning.

6

Pilgrim © 2017


Vinter I Brorsons Kirke manglede vi en salme til kyndelmisse og februar. Pludselig væltede salmen frem, hvor den ene gråvejrsdag afløste den anden i en trist februar i 2017. Salmen kan, i sin opbygning både tekstligt og melodisk, opleves som en solopgang startende i det grå og dunkle for at slutte ved havet i en solopgang med salt, vand og lys i årerne. Om den nordiske længsel efter lys hver eneste vinter.

Julen i hjertet I efteråret 2014 fik jeg en forespørgsel fra præsterne Tine Illum i Sdr. Bjert Kirke og Henrik Skov-Pedersen i Vejen Kirke, om jeg ville skrive en julesalme til deres kirker til midnatsgudstjenesten julenat. Jeg fik gode ord, bønner brugt i tjenesterne og tanker med på vejen til, hvad de havde af ønsker. Det var først i 2015, at salmen var klar til brug. Jeg ville gerne prøve at ramme noget af den inderlighed og varme, jeg oplever i mange norske julesalmer og også gerne skabe et omkvæd, som bringer os helt ind i julens hjerte. Helt ind til krybben, som i nutidens kommercielle måde at tilgå julen på kan synes næsten glemt. Helt ind til det største i det allermindste.

I verden uden for verden ’I verden uden for verden’ er et forsøg på at beskrive oplevelsen af, at tilværelsen udspiller sig imellem den jordiske verden og den sakrale, og at den i alle ting er i enhed med Gud. Salmen begyndte i en samtale med en ven og kollega, som brugte udtrykket for en måde at være i verden på. Salmen rummer samtidigt treenigheds- og sendelses-perspektivet.

Pilgrim © 2017

7


Pilgrim uddrag  
Pilgrim uddrag  

9 nye salmer komponeret og forfattet af Janne Mark. Salmerne er arrangeret for både kor og fællessang. ’Pilgrim’ er et medlevende og tankev...