__MAIN_TEXT__

Page 1

Et undervisningsmateriale til kristendomskundskab Underviserens bog

Merethe Jørgensen Hasse Neldeberg Jørgensen RPF

Illustrationer: Lars Ravn


1, 2 … TAL OM TRO

– 1 –


1,2... tal om tro – Et undervisningsmateriale til kristendomskundskab for indskoling og mellemtrin – Underviserens bog ISBN: 978 87 7495 190 2 Tekst: Merethe Jørgensen og Hasse Neldeberg Jørgensen Omslagsillustration: Lars Ravn Forlagsredaktion: Ingrid Ank © 2011 Merethe Jørgensen, Hasse Neldeberg Jørgensen og RPF-Religionspædagogisk Forlag Tryk: ScandinavianBook, Aarhus

RPF-Religionspædagogisk Forlag Frederiksberg Allé 10 DK – 1820 Frederiksberg C www.rpf.dk

Udgivet med støtte fra Foreningen Plan-Danmark

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN og kun inden for de i aftalen nævnte rammer

– 2 –


Merethe Jørgensen og Hasse Neldeberg Jørgensen

1, 2…

TAL OM TRO Et undervisningsmateriale til kristendomskundskab for indskoling og mellemtrin Underviserens bog

– 3 – RPF

Religionspædagogisk Forlag


– 4 –


Indhold Forord

7

Fælles mål

9

Tal

11

Hellige tal

12

Tro og overtro

15

Sådan gør man

17

Facitliste

21

Supplerende materialer

41

– 5 –


– 6 –


Forord 1, 2… tal om tro er en ramme til samtale om kristendommens begreber, fortællinger og persongalleri, hvor tal er omdrejningspunktet. Det kan bruges både i indskolingen og på mellemtrinnet og er et værktøj til både leg og læring og en hjælp til at huske ved at gøre et antal cifre til knagerække for det jødisk-kristne univers. At anvende tal er et bud på en alternativ vej ind i faget kristendomskundskab, når man skal orientere sig og navigere i forhold til både visuelle og abstrakte sammenhænge. Det skal også ses som en hjælp til at skabe en lidt skæv vinkel på mængden af oplysninger, som børnene møder i deres liv. Konkret danner det afsæt for, at eleverne får kendskab til en række bibelske fortællinger og jødisk-kristne symboler. Materialet består af et arbejdshæfte til eleven illustreret af billedkunstneren Lars Ravn og en vejledning til læreren. Arbejdshæftet er elevens eget, for meningen er, at eleven selv skal udfylde de blanke sider undervejs i forløbet. At beskæftige sig med kristendommens mange begreber, fortællinger og billeder via et tal vil ofte byde på overraskelser, både for eleverne og læreren. Mange symboler, talemåder og kunstneriske udtryk vil blive afkodet som noget, der har rod i vores kulturelle og kirkelige historie. Men også andre religioners brug af tal er det nærliggende at inddrage. Her kan bare nævnes: islams 5 søjler, den buddhistiske trosbekendelse, kaldet »de tre juveler«, og hinduismens Vishnus 10 skikkelser.

God arbejdslyst! Merethe og Hasse N. Jørgensen

– 7 –


– 8 –


Fælles mål Indskoling I relation til trinmålene for faget Kristendomskundskab efter 3. klassetrin giver arbejdet med 1,2… Tal om tro eleverne en række kundskaber og færdigheder, der hjælper dem til at: Livsfilosofi og etik: • tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog Bibelske fortællinger: • kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente • tale med om indholdet af de bibelske fortællinger • gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis • kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng • samtale om, hvad kirke og kristendom er • samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen • kende til udvalgte symboler og ritualer

Mellemtrin I relation til trinmålene for faget Kristendomskundskab efter 6. klassetrin giver arbejdet med 1,2… Tal om tro eleverne en række kundskaber og færdigheder, der hjælper dem til at:

– 9 –


Livsfilosofi og etik: • udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler Bibelske fortællinger: • gengive sammenhænge og modsætninger mellem Det Gamle og Nye Testamente og forholde sig til centrale fortællinger i et historisk perspektiv • formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer • Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng: • beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen • beskrive udvalgte symboler og ritualers brug

– 10 –


Tal Tal er cifre, genkendelige i grafisk udformning. Men tal gengives også med bogstaver. Sådan ser vi det altid i Bibelen, både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Tal er angivelse af mængde og størrelse: meget, mere, mest. Stor, større, størst. Lang, længere, længst. I forhold til både kristendommen og andre religioner benyttes tal (antal) som angivelse af noget særligt. Tallene – og her menes som regel antallet – bliver ladet med en symbolsk værdi. Et symbol, der går igen i mange sammenhænge og fortællinger, og dermed tjener som pejlemærke for og identifikation af, hvad det er, man møder; i de bibelske tekster, i kunsten, i talemåder. Vores 10-talssystem, de arabiske tal, stammer fra Kina og Indien, hvor man bl.a. kan finde det i hindukulturen omkring år 200 f.Kr. Disse talsymboler nåede til Vesteuropa omkring år 1000 via det arabisk dominerede Spanien. Indtil da havde man gennem århundreder benyttet romertal, men omkring midten af 1200-tallet blev systemet taget i brug af bl.a. italienske købmænd og bankfolk. Den romerske digter Vergils udsagn Numero Deus impare gaudet (Gud foretrækker ulige tal) er blot et af utallige eksempler på den betydning, måske magi, der gennem århundreder har været tillagt tal. I antikken var den almindelige opfattelse, at de ulige tal var de lykkeligste. Givetvis inspireret af de tal og antal man kendte i samtidens mytologi og religion: Jupiters tredelte tordenkile, Neptuns tredelte fork, de tre gratier og de tre furier – og ugens syv dage. En tidsinddeling, der rækker tilbage til sumererne. De beregnede for 6000 år siden månens faser til at vare syv dage (hvilket er næsten rigtigt). Det var også dem, der inddelte året i tolv måneder på hver 30 dage. Problemet med, at ’regnestykket’ ikke gik helt op, løste de ved at indføre en 13. måned hvert sjette år. Den kristne talsymbolik indledtes med kirkefaderen Augustin (354-430), bl.a. i det berømte værk Om Guds stad, hvor han skriver om det såkaldt perfekte tal seks: »Seks er en række perfekt i sig selv, og ikke fordi Gud skabte alle ting på seks dage, men snarere det modsatte er sandt. Gud skabte alle ting på seks dage, fordi antallet er perfekt.« – 11 –

Profile for Eksistensen

En to skole lp  

En to skole lp  

Profile for forlagene