__MAIN_TEXT__

Page 1


Den fremtidsgodkendte folkekirke i tænkning & praksis Gudstjeneste • Salon • Event af Birgitte Kragh Engholm © Forfatteren og Eksistensen, 2020 Bogen er sat med Helvetica Neue på Eksistensen og trykt hos ScandinavianBook Omslag: Eksistensen ISBN: 978-87-410-0684-0

Eksistensen Frederiksberg Allé 10 DK-1820 Frederiksberg C tlf. 3324 9250 – fax 3325 0607 www.eksistensen.dk

Den fremtidsgodkendte folkekirke - 2-0 - Indhold.indd 2

29-01-2020 13:33:46


Indhold Prolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Den fremtidsgodkendte folkekirke i tænkning & praksis 9

Kapitel 1 Fremtidsforskning hvorfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Kapitel 2 Den nye virkelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kulturanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Receptivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kapitel 3 De tre principper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Målrettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Strategisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kompromisløs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Kapitel 4 Den fremtidsgodkendte folkekirke i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Kapitel 5 Den fremtidsgodkendte gudstjeneste . . . . . . . . . . . . . . 47 Megatrend 1: Fra rejsen ud til rejsen indad . . . . . . . . . . . . . 49 Megatrend 2: Fra mere til bedre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Megatrend 3: Fra den store historie til min historie . . . . . . . 51 Målrettet, strategisk og kompromisløs – udvikling af MindfulnessGudstjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Kulturanalyse, sprog og receptivitet – behøver det hedde MindfulnessGudstjeneste? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Hvor er Gud i MindfulnessGudstjenesten? . . . . . . . . . . . . . 57 MindfulnessGudstjenesten – en liturgi . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Konklusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Kapitel 6 Den fremtidsgodkendte salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Megatrend 1: Fra mere til bedre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3

Den fremtidsgodkendte folkekirke - 2-0 - Indhold.indd 3

29-01-2020 13:33:47


Indhold

Megatrend 2: Fra den store historie til min historie . . . . . . . 68 Megatrend 3: Fra servicering til aktivering . . . . . . . . . . . . . . 69 Målrettet, strategisk, kompromisløs – udvikling af De Filosofiske Saloner på Vesterbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kulturanalyse, sprog og receptivitet – behøver det hedde De Filosofiske Saloner på Vesterbro? . . . . . . . . . . . . 74 Hvor er Gud i De Filosofiske Saloner på Vesterbro? . . . . . . 78 De Filosofiske Saloner på Vesterbro – en køreplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Konklusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Kapitel 7 Den fremtidsgodkendte event . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Megatrend 1: Fra mere til bedre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Megatrend 2: Fra vækst til værdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Megatrend 3: Fra den store historie til min historie . . . . . . . 87 Målrettet, strategisk, kompromisløs – udvikling af den fremtidsgodkendte event . . . . . . . . . . . . 89 Kulturanalyse, sprog og receptivitet – behøver det hedde event? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Hvor er Gud i den fremtidsgodkendte event? . . . . . . . . . . . 94 Den fremtidsgodkendte event – et running sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Palmesøndag – undergang/kaos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Skærtorsdag – svigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Langfredag – Død & undergang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Påskedag – Håb & opstandelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Anden Påskedag – Tilværelsens barske grundvilkår . . . . . 101 Farvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Konklusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Kapitel 8 Så er du klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Efterskrift Hvis nye veje ikke brydes, risikerer vi at miste retningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

4

Den fremtidsgodkendte folkekirke - 2-0 - Indhold.indd 4

29-01-2020 13:33:47


Prolog

V

I LEVER i en tid, hvor flere af samfundets store institutioner er i en form for identitetskrise: Tidligere var vi på Det Kongelige Teater en del af samfundets dannelsesapparat, og som sådan nærmest uantastelige. Vi havde automatisk legitimitet. Sådan er det ikke længere. I dag er vi på teatret det lette offer, hvis nogen vil fremme en populistisk dagsorden. Med demokratiseringen af kulturen og med digitaliseringen forsvandt den automatiske legitimitet for institutioner som vores. I dag skal vi selv ud og tjene vores legitimitet. I sådan en situation kan det være fristende at sætte sig ned og sige: »Stop verden! Vi vil af!« Ville det ikke være lettere, hvis alting ikke konstant skulle ændre sig? Kan vi ikke holde fast ved status quo en stund? Og allermest fristende er det at drømme sig tilbage til de gode gamle dage. Dengang hvor det bedre borgerskab alle pr. automatik købte faste abonnementer på Det Kongelige Teater og kom otte tirsdage år efter år – uanset hvad vi valgte at spille. Man havde deponeret sit valg hos Det Kongelige Teaters ledelse – det var os, der vidste bedst, hvad man burde se. Ligesom det var Danmarks Radios ledelse, der bestemte hvad man skulle se i fjernsynet. Og så videre. Og når man døde, gik abonnementet i arv: Så trofast var publikum. I dag vil de vælge selv. Melankolien efter de gode gamle dage er let af forfalde til. Da briterne valgte brexit, boede jeg endnu i London, og den morgen så jeg på Twitter en kommentator skrive: »Welcome to the United Kingdom, where the local time zone is 1973.« Måske er nostalgien også en del af forklaringen på brexit – men man tør vel godt stille spørgsmålstegn ved, om det er vejen frem? For i virkeligheden ønsker vi os vel ikke de gode gamle dage tilbage. Vi ønsker os de nye gode dage. Derfor handler det om

5

Den fremtidsgodkendte folkekirke - 2-0 - Indhold.indd 5

29-01-2020 13:33:47


Prolog

at slippe ud af offerrollen og i stedet at se på alle de muligheder, den fagre nye verden også tilbyder os. Mennesker er nysgerrige. Det kan godt være, at det bedre borgerskab knapt nok findes mere, og hvis de gør, så kommer de ikke i Det Kongelige Teater pr. automatik. Men vi har også fået adgang til at samtale med langt flere mennesker i samfundet, og alle trends i tiden arbejder til fordel for sådan nogle som os: I en tid, hvor vi alle bliver stadig mere digitalt rastløse, tror jeg dybt og fast på, at flere og flere vil efterspørge live-oplevelser med mening, dybde og nærvær. Og hvis vi tror så lidt på os selv, at vi på forhånd synes, at det er et problem, at mennesker kan vælge deres oplevelser selv, så bliver det under alle omstændigheder svært. Derfor beskæftiger vi os på teatret med at forstå vores kunder: At lære at tænke udefra-ind. At lære at forstå vores kunders behov og ønsker. At lære overhovedet at tale om og tænke på publikum (også) som kunder. Jamen – sælger vi så ikke ud? Nej. Jeg tror fuldt og fast på, at vi kan administrere den skizofreni, at vi inde på scenen insisterer på vores faglighed, intuition og kreativitet. Teatret har saft og kraft, og vi er i sidste ende ikke blot fornemme kunstnere, men også gøglere for Vorherre. Så derfor kan vi også sagtens bruge alle moderne redskaber og tale og tænke på kundernes præmisser, når vi skal »sælge varen« og gøre os til ude i samfundet. Det er vigtigt, at vi tager konkurrencen op, for vi tror på, at det vi faktisk laver har værdi. I sidste ende kan en god kundeoplevelse på Det Kongelige Teater ikke redde en dårlig publikumsoplevelse inde i tilskuerrummet. Men en dårlig kundeoplevelse kan meget let spolere en god publikumsoplevelse.

6

Den fremtidsgodkendte folkekirke - 2-0 - Indhold.indd 6

Kasper Holten Teaterchef på Det Kongelige Teater

29-01-2020 13:33:47


Forord

M

EGET UTRADITIONELT vil jeg starte dette forord med at bekende, at jeg er født i 1977 og har været aktivt menighedsrådsmedlem i folkekirken i snart 20 år. Jeg kan godt være bekymret for om folkekirken er fremtidssikret, selvom den har levet i mere 100 år og igennem mange samfundsforandringer. Budskabet er langtidsholdbart, hvis det tænkes ind i tiden og menighedens hverdag. Jeg har gennem tiden været med til at formulere følgende to udsagn i en bar på Hotel Nyborg Strand. »Man er ung i folkekirken til man er mindst 65.« »I Danske Sømands- og Udlandskirker er vi yngre og har det sjovere end i folkekirken.« Hvorfor er det nu relevant? Fordi det siger noget om, at dels er der ikke mange aktive i menighedsråd, som er under 50 år, og dermed understøttes kirkens liv og vækst for ensidigt af den ældre aldersgruppe. De faste brugere af kirken er mange steder over 50 og dertil børn og konfirmander – men ikke i nær samme omfang unge og voksne. Og dels siger det noget om, at når danskere rejser ud, så tager de gerne ansvar for og søger den lokale kirke. Både unge, familier og erhvervsaktive kommer i kirken, der bliver meget mere end kirke – det bliver tro, kultur og venner. I mit virke i folkekirken er mit motto: „fornyelse med respekt for traditioner.« Vi skal følge med tiden og formå at sikre, at det kristne budskab formidles, så det giver mening for mennesker i deres hverdag, uden at vi udvander eller blive populistiske. Derfor er denne bog vigtig, og guld værd for folkekirken – hvis vi målrettet tør gå nye veje, ikke blot ved at kopiere, men ved at oversætte og tilpasse til vores lokalområde. Det at nogen går analytisk og praktisk til værks – og deler erfaringerne, har stor værdi. Det, at nogen kan vise os at det tilsynladende umulige i høj grad er muligt. Det gør vejen lettere for os andre – ved at dele modeller og overvejelser.

7

Den fremtidsgodkendte folkekirke - 2-0 - Indhold.indd 7

29-01-2020 13:33:47


Forord

Den fremtidssikrede folkekirke er den bog, der har givet mig mest mod og fornyet lyst til mit kirkelige arbejde – og derfor blev jeg begejstret, da jeg fik lov at læse denne 2.0 version. Læs denne bog – og gør det gerne sammen med andre. En fremtidssikret folkekirke skabes ikke alene af en person eller to bøger; den skabes i samvirke mellem præster og menigheder lokalt i hele landet. Men nogen skal vise vejen, og dermed give os andre et mere sikkert grundlag at starte på – det kan man få med denne bog. Må fremtidssikringen blomstre både ude og hjemme. Inge Kjær Andersen Næstformand i Landforeningen af menighedsråd og Danske sømands- og udlandskirker, formand for menighedsrådet Hans Egede, Aalborg

8

Den fremtidsgodkendte folkekirke - 2-0 - Indhold.indd 8

29-01-2020 13:33:47

Profile for Eksistensen

Den fremtidsgodkendte folkekirke i taenkning og praksis  

Denne bog er en visionær og praktisk bog, der med tænkning, metode og konkrete eksempler inspirerer til målrettet arbejde i folkekirken.

Den fremtidsgodkendte folkekirke i taenkning og praksis  

Denne bog er en visionær og praktisk bog, der med tænkning, metode og konkrete eksempler inspirerer til målrettet arbejde i folkekirken.

Profile for forlagene