Page 5

Spis treści

Tomasz Rakowski, Humanistyka i dominacja: wprowadzenie

7

Cz pierwsza Marta Songin, Z podporządkowanego punktu widzenia. Roszczenia poznawcze klas podrzędnych

29

Marcin Brocki, Sposoby artykulacji potocznych doświadczeń a porządek doświadczenia wymuszony praktyką etnograficzną

47

Janusz Baraski, Antropologiczne tertium datur

59

Rafał Kleta-Nawrocki, Antropologiczne praktykowanie teorii demokracji

85

Cz druga Anna Malewska-Szałygin, Zmagania z „nieporadnymi” dyskursami o polityce. O pożytkach płynących z zastosowania metody etnograficznych badań terenowych

127

Ewa Klekot, Etnograf wobec nikiformy. Szkic

139

Marta Rakoczy, Pismo a dominacja – o antynauce Michela de Certeau

148

Humanistyka i dominacja  

Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Wars...

Humanistyka i dominacja  

Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Wars...

Advertisement