Page 23

Humanistyka i dominacja: wprowadzenie

23

Ferg us o n J ., 1994 The Anti-Politics Machine. „Developement”, Depolitization and Bureaucratic Power in Lesotho, Cambridge. G a n d h i L ., 2008 Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, Poznań. Gupt a A ., Ferg u s on J. , 2006 Poza „kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, t. 2, przeł. J. Giebułtowski, Warszawa. Godlewski G., 2002 Animacja i antropologia, [w:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wójtowski, Warszawa. Hal aw a M ., 2010 Wyobraźni etnograficzna w badaniach kultury współczesnej. Refleksje po projekcie „Młodzi i  media”, „Kultura Współczesna”, nr 4. Hobar t M ., 1993 An Anthropological Critique of Development. The Growth of Ignorance, London. Ho g g ar t R ., 1976 Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii, Warszawa. Ho wel l J ., Pe arce J. , 2001 Civil Society and Developement. A Critical Exploration, London. Kamińsk a M . , 2006 Zewnętrzne pomysły, lokalny lęk. Zderzenie różnych sposobów myślenia w  kontekście ochrony przyrody i  kultury, przypadek Puszczy Białowieskiej i Krainy Otwartych Okiennic, praca laboratoryjna (pod kierunkiem T. Rakowskiego), wydruk komputerowy w archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.  Krzemiński I., 2001 Odrzucona misja Unii Wolności, „Rzeczpospolita. Plus Minus”, nr 169.

Humanistyka i dominacja  

Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Wars...