Page 5

Spis treści

Wprowadzenie

7

Cz pierwsza Marcin Brocki, Antropologizacja jako kategoria metajęzykowa

15

Rafał Kleta-Nawrocki, Antropologowie o antropologizowaniu

25

Konrad Górny, Antropologizowanie antropologii

41

Radosław Kawczyski, Antropologizowanie humanistyki jako element nowego paradygmatu kultury

49

Cz druga Andrzej P. Kowalski, Antropologizacja a lingwistyczne rekonstrukcje kultury

69

Adam F. Kola, Antropologizacja literaturoznawstwa a komparatystyka

83

Tomasz Rakowski, Ciało, choroba, „etnografia w klinice”. Antropologizowanie medycyny

107

Marek Wołodko, Sztuka współczesna i antropologia

133

Antropologizowanie humanistyki  

Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko –- Proces –- Perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2009, s. 310.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you