Page 1

18/2005.(XII.27.) IHM rendelet értelmében: 5 M Ft feletti kötelezettségvállalások közzététele 2005. év

Érték: Ft-ban

Étkezés: 3x általános iskolás tanuló 15.623 adag 6.956.756.Ebéd ált.isk. tanuló 1.069 adag 340.218.Szakisk.tanuló 1.383 adag 395.398.Dolgozó 2.609 adag 711.209.________________________________ Összesen: 20.684 adag 8.403.581.- + Áfa 1.260.537 = 9.664.118.============================================= 2006. év: (248/2000.sz. szolgáltatási szerződés) Gáz

59.253 m3

4.920.324.- + Áfa 789.601 =

5.709.925.-

Étkezés: 3x általános iskolás tanuló 13.002 adag 5.201.478.Ebéd ált.isk.tanuló 1.253 adag 371.961.Szakisk. Tanuló 757 adag 227.270.Dolgozó 2.776 adag 774.148.___________________________________ Összesen: 17.788 adag 6.574.857.- + Áfa 1.123.747 = 7.698.604. =============================================== 2008. év: (248/2000.sz. szolgáltatási szerződés) Gáz 50.893 m3 5.179.883.- + Áfa 1.035.976 = 6.215.859.2009. év : (248/2000.sz. szolgáltatási szerződés) Gáz 56.676 m3 6.378.163.- + Áfa 1.337.258 = 7.715.421.Közzététel: az Intézmény eredeti költségvetései: 2005. év Bevétel: Önkormányzati támogatás Saját bevétel: Összesen:

Érték: eFt-ban 199.150 5.699 204.849

Kiadás: Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Összesen:

137.923 45.945 21.281 204.849

2006. év Bevétel: Önkormányzati támogatás Saját bevétel: Összesen:

201.097 3.699 204.796

Kiadás: Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások: Összesen:

138.367 43.322 23.107 204.796


2007. év Bevétel: Önkormányzati támogatás Saját bevétel Összesen: Kiadás: Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás 2008. év Bevétel: Önkormányzati támogatás Saját bevétel Összesen: Kiadás: Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Összesen: 2009.év Bevétel: Önkormányzati támogatás Saját bevétel Összesen: Kiadás: Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak tám. Tankönyv Összesen:

210.005 3.699 213.704 138.775 44.517 213.704

184.465 2.940 187.405 123.967 39.333 24.105 187.405

184.161 3.058 187.219 124.030 39.443 22.177 1.569 187.219

Közzétételi kötelezettség az intézmény mérlegbeszámolójának adataiból: 2009. év mérlegbeszámoló adatai:

Érték: eFt-ban

Bevétel: (módosított előirányzatok) Önkormányzati támogatás Saját bevétel Idegentől átvett pénz Pénzmaradvány Összesen:

184.364 5.938 1.025 4.428 195.755

Kiadás: Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés Túlfinanszírozás Összesen:

125.797 37.163 31.305 1.364 548 78 195.797

Teljesítések: Bevétel: Önkormányzati támogatás Saját bevétel

184.639 5.938


Idegentől átvett pénz Pénzmaradvány Összesen: Kiadás: Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés Összesen: 2009. évi korrigált pénzmaradvány: Előző évi záró pénzkészlet: Függő bevétel Függő kiadás Összesen: Túlfinanszírozás Előző évi túlfinanszírozás 2009.évi korrigált pénzmaradvány:

1.025 4.428 196.030 124.891 37.163 31.305 1.364 548 196.755

maradvány: 406 maradvány: 100 maradvány: 0 maradvány: 0 maradvány: 0

697.730 Ft - 162.090 Ft + 324.270 Ft 859.910 Ft - 275.000 Ft 78.000 Ft 506.900 Ft = 506 eFt

2010. évi költségvetés: Bevétel: Önkormányzati támogatás Saját bevétel Összesen:

160.475 4.016 164.491

Kiadás: Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Összesen:

111.184 28.713 23.036 1.558 164.491

kozzetetel3  

suli, dokumentumok