Page 2

2

Inhoud 02 NOVA: Meer melk en gezondere biggen 03 Column: Mag ik u voorstellen...

Bedrijfsreportage

Nieuwe aanpak voor zeugen: NOVA

Meer melk en gezondere bi

05 NOVA: Ontwikkeld voor het leven 06 Reportage: Brijvoer geeft meer uniforme biggen bij eigen moeder 08 Fermentatie: Studieclub deelt kennis en ervaring 09 Vital Power: Probaat middel tegen necrose 10 Reportage: Nieuwe aanpak stuwt technische resultaten omhoog 12 De specialist: Mathijs van Bergen 13 Kort nieuws 14 Een veiliger erf ForFarmers Swine Academy 15 Kort nieuws

Gerard de Jong (r.) overlegt met Robbert Jacobs, specialist zeugen & biggen bij ForFarmers. Vanaf dag 1 zag Gerard dat het vlotter ging in de kraamstal.

Na 18 maanden proefdraaien op

Varkenshouder Gerard de Jong uit het

38 bedrijven introduceert ForFarmers

Brabantse Biezenmortel kan erover

NOVA, een compleet nieuw en toekomst-

meepraten. “Voor goede geboortes en

bestendig zeugenvoerpakket. Gerard de

melkproductie is de juiste uierdruk

Jong deed mee in de test en zag een

belangrijk en moet je te veel stuwing

goede uierdruk en een hogere voerop-

voorkomen. Maar het valt niet mee dat

name bij zeug en biggen. Dat resulteert

te sturen.”

in gezonde dieren in de kraamstal. Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Theorie versus praktijk De kraamstal is één van de belangrijk-

De uierdruk voor het werpen luistert erg

ste maar ook moeilijkste onderdelen

nauw. Bij te veel uierdruk gaan zeugen

van een zeugenbedrijf. Om met gezonde

op de buik liggen. Ze zijn onrustig en

biggen te starten zijn onder andere een

laten de biggen minder vlot drinken.

vlot werpproces en een hoge biest- en

Een te lage uierdruk gaat ten koste van

melkproductie een absolute must.

de melkproductie. Voor een optimale

ForFarmers: Voertaal varkens 2017 nr. 2