Page 10

10

Bedrijfsreportage

Carin en Danny de Graaf zijn blij met de inbreng van specialist Marc Kikkert (r.): “We draaien eindelijk weer lekker.”

Nieuwe aanpak stuwt technische resultaten omhoog De technische resultaten op het

aste ondernemers hebben er zin in om

resultaten en classificatie leveren circa

vleesvarkensbedrijf van Danny en

hun varkensstapel uit te breiden, vooral

10 euro extra per varken op.

Carin de Graaf in het Drentse Valthe

omdat het nu lekker draait. Dit was twee

zitten in de lift. Samen met Marc

jaar geleden wel anders, vertelt Danny.

Aanpassingen in voeding

Kikkert van ForFarmers is een aantal

“De resultaten vielen tegen en de varkens

De betere resultaten komen niet uit de

verbeteringen doorgevoerd waar ze

waren bleek en classificeerden niet

lucht vallen. Met de overstap naar

nu de vruchten van plukken. Ook de

goed”, herinnert hij zich.

voeding is aangepast waarbij de

Hoe anders is de situatie nu: de groei

ondernemers durven te investeren

over de laatste 12 maanden is in een jaar

in luxe voer.

tijd met ongeveer 50 gram gestegen; de voederconversie met 0,15 punten

‘Marc weet snel de vinger op de zere plek te leggen’

Het beton voor de putten van de

gedaald. Ook classificeren de varkens

nieuwbouw op het bedrijf van Danny en

een stuk beter; het aantal autofom-

Carin de Graaf is gestort, de roosters

punten steeg van 0,981 naar 1,014. Dat

ForFarmers en de komst van vleesvar-

liggen en de spanten staan overeind. Dit

laatste is ook duidelijk aan de varkens in

kensspecialist Marc Kikkert op het

jaar nog moet de uitbreiding met 536

de stal is te zien; de dieren zijn gezond en

bedrijf is namelijk een aantal zaken

vleesvarkens gereed zijn. De enthousi-

zijn zichtbaar goed gespierd. De betere

veranderd. Belangrijk zijn de aanpas-

ForFarmers: Voertaal varkens 2017 nr. 2  
ForFarmers: Voertaal varkens 2017 nr. 2