Page 2

2

Inhoud 02 Betere darmgezondheid en groei met VIDA 03 Column: Honger 04 Reportage: Zichtbaar gezondere biggen

Biggen

Betere darmgezondheid en VIDA-biggenvoeders verrijkt met DARMperfect

06 Column: Yvon Jaspers 07 Onderzoek: Hogere speengewichten met gefermenteerd voer 08 Vezels maken DELTAvoeders nog gezonder 10 Reportage: Darmgezondheid in de lift met nieuw DELTA-voer 12 De specialist: Achim Tijkorte 13 Samen meer waarde creëren in de keten 14 Sturen op fosfaatreductie: zo doet ForFarmers dat

Een optimale maagdarmgezondheid is cruciaal voor goede resultaten.

De VIDA-biggenvoeders hebben een

Toch kan de sector

upgrade gekregen met het door

niet tevreden

15 Klantenservice

ForFarmers ontwikkelde DARMperfect-

achterover leunen,

concept. Dit zorgt voor een betere

want de druk op

16 Kort nieuws

maagdarmgezondheid bij gespeende

varkenshouders om

biggen. Het resultaat: een hogere groei

het antibiotica­­

en vitalere biggen. Jan Fledderus,

gebruik verder te

Innovatiemanager Biggen bij het

verlagen neemt toe.

Nutrition & Innovation Centre (NIC) van

“Tegelijkertijd

ForFarmers, vertelt meer over het

verwachten varkenshouders maximale

onderzoek dat de basis vormde voor

groei en uniformiteit van hun biggen, zo

deze verbetering.

min mogelijk gezondheidsproblemen en

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Jan Fledderus

meer werkgemak”, constateert Jan De varkenssector heeft de afgelopen

Fledderus. “Kortom: een mooie uitda-

jaren met succes het antibioticagebruik

ging voor de onderzoekers van het NIC.”

weten te verminderen. Met een reductie van 60% sinds 2009 is de sector zelfs

Uit de halfjaarrapportage van de Gezond-

koploper in de Nederlandse veehouderij.

heidsdienst voor Dieren blijkt dat bij de

ForFarmers Voertaal varkens 2017 nr. 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you