Page 14

14

Duurzaamheid

Sturen op fosfaatreductie: zo doet ForFarmers de mest verandert bij verschillende uitgangspunten: een lager fosforgehalte in het voer, een lagere voederconversie of een hogere daggroei. Jan licht de tabel toe: “De fosfaat­ efficiëntie is het percentage fosfaat van de input die door het varken wordt vastgelegd. Het fosfaatoverschot is de hoeveelheid fosfaat die in de mest komt en die de varkenshouder in de boekhouding moet verantwoorden. In de tabel is te zien dat de grootste vooruitgang te behalen valt met verlaging van de fosforgehaltes in het voer. Situatie B is dan ook het meest vergelijkbaar met de huidig gangbare voerpakketten van ForFarmers. Via het voerspoor stuurt ForFarmers actief op verlaging van het fosfaatgehalte in de mest.

Daarnaast werkt ook verbetering van de voeder­conversie positief door. Verhoging

Het doel is helder: als sector streven

ging van fosfaat in het varken geldt een

we naar een verlaging van het fosfaat-

vast percentage, namelijk 1,23% van

overschot in de varkenshouderij. Zowel

het gewicht­. Bij elke kilo groei legt het

maatschappelijk als financieel is dat

varken dus 12,3 gram fosfaat vast.”

Tabel 1. Effecten in fosfaatefficiëntie en fosfaatoverschot A

belangrijk ‘For the Future of Farming’.

Uitgangss

Via het zogenaamde voerspoor stuurt

Minder fosfor in voer

ForFarmers hier actief op. Maar hoe

ForFarmers neemt al langere tijd met

werkt het en wat levert het op?

succes een aantal maatregelen om de hoeveelheid fosfaat in de mest te redu-

Veevoedergrondstoffen bevatten van

ceren. Zo selecteren wij grondstoffen

nature fosfor en dit element is ook

die goed scoren op verteerbaarheid van

nodig voor de groei van het varken. Jan

fosfor en hanteren wij een maximum

Thijs is werkzaam als accountmanager

fosforgehalte bij de optimalisatie van

FarmConsult, de adviestak Bedrijfs­

onze voeders. Toevoeging van het enzym

ontwikkeling van ForFarmers. Hij houdt

fytase zorgt voor een verdere verbete-

zich onder andere bezig met de mest-

ring van de fosforvertering.

boekhouding. Hij legt uit wat er in het varken met de fosfor gebeurt: “In het

Sturen op fosfaatreductie

voer spreken we over fosfor (P) terwijl

Samen met Kasper Bekker, accountma-

de mestboekhouding rekent in fosfaat

nager bij ForFarmers, ontwikkelde Jan

(P2O5). De omrekenfactor van fosfor

Thijs de afgebeelde tabel. Deze maakt

naar fosfaat is 2,29. Voor de vastleg-

duidelijk hoe het fosfaatoverschot in

Gehalte fosfor in het voer in %

0,453

Gehalte fosfaat in het voer in % (x 2,29)

1,037

Voeropname per dag in kg

2,07

Input fosfaat in grammen per dag Voederconversie

2,51

Groei in grammen per dag

825

Vastlegging fosfaat in het varken 1,23% in g/dag Overschot fosfaat in g/dag in de mest Fosfaatefficiëntie Fosfaatoverschot als percentage van situatie A

ForFarmers Voertaal varkens 2017 nr. 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you